Afbeeldingen weergeven in meerdere vensters

Uw afbeeldingen worden weergegeven in het documentvenster. Met meerdere vensters kunt u hetzelfde bestand op verschillende manieren bekijken. In het menu Venster staat een lijst met geopende vensters. Als u een geopende afbeelding naar de voorgrond wilt halen, kiest u de bestandsnaam onder aan het menu Venster. Hoeveel vensters u per afbeelding kunt openen, hangt af van de hoeveelheid beschikbaar geheugen.

 1. Kies Venster > Ordenen > Nieuw venster voor [bestandsnaam afbeelding].
 2. Als u de vensters wilt ordenen, kiest u Venster > Ordenen en kiest u een van de volgende opties:

  Trapsgewijs

  Geeft vensters weer die van linksboven naar rechtsonder in lagen en trapsgewijs op het scherm liggen.

  Naast elkaar

  Geeft vensters naast of onder elkaar weer. Als u afbeeldingen sluit, worden de groottes van de openstaande vensters aan de beschikbare ruimte op het scherm aangepast.

  Zweven in venster

  Hiermee wordt de afbeelding zwevend gemaakt.

  Alles zweven in vensters

  Hiermee worden alle afbeeldingen zwevend gemaakt.

  Alles tot tabbladen samenvoegen

  Hiermee wordt één afbeelding op volledig scherm weergegeven. De andere afbeeldingen worden in tabbladen geminimaliseerd.

  Opmerking:

  U kunt met de optie Alle vensters schuiven van de tool Handje door alle geopende afbeeldingen bladeren. Selecteer deze optie in de optiebalk en sleep in een afbeelding om door alle zichtbare afbeeldingen te bladeren.

Zoomen en locatie afstemmen in meerdere afbeeldingen

Alleen zoomen afstemmen

 1. Open een of meer afbeeldingen of open één afbeelding in meerdere vensters.
 2. Kies Venster > Ordenen > Naast elkaar om de afbeeldingen naast of onder elkaar weer te geven.
 3. Selecteer de tool Zoomen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Inzoomen alle vensters op de optiebalk en klik in een van de afbeeldingen. Er wordt tegelijkertijd met dezelfde relatieve mate ingezoomd of uitgezoomd op de andere afbeeldingen.

  • Kies Venster > Ordenen > Zoomen afstemmen. Houd Shift ingedrukt en klik op een van de afbeeldingen. Vervolgens wordt er tot hetzelfde percentage ingezoomd of uitgezoomd op de andere afbeeldingen.

Alleen locatie afstemmen

 1. Open een of meer afbeeldingen of open één afbeelding in meerdere vensters.
 2. Kies Venster > Ordenen > Naast elkaar.
 3. Voer een van de twee volgende handelingen uit:
  • Kies Venster > Ordenen > Locatie afstemmen.

  • Selecteer de tool Handje, selecteer Alle vensters schuiven op de optiebalk en sleep vervolgens om een ander gebied te zien in een van de afbeeldingen. (Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept met de tool Handje om deze optie tijdelijk in te schakelen.)

Opmerking:

Photoshop bladert automatisch naar dezelfde relatieve locatie op de horizontale en verticale as. U moet wellicht handmatig schuiven om de randen van afbeeldingen te kunnen zien.

Zoomen en locatie afstemmen

 1. Open een of meer afbeeldingen of open één afbeelding in meerdere vensters.
 2. Kies Venster > Ordenen > Naast elkaar.
 3. Kies Venster > Ordenen > Alles afstemmen.
  Photoshop - Met en zonder de opdracht Alles afstemmen
  Without Match All command (top), and with Match All command (bottom) selected

 4. Selecteer de tool Zoomen of het handje.
 5. Selecteer een van de afbeeldingen, houd Shift ingedrukt, en klik in een gebied of sleep een gebied van een afbeelding. De andere afbeeldingen worden vergroot of verkleind tot hetzelfde percentage en uitgespreid over het gebied waarin u hebt geklikt.