Vignet-, korrel- en neveleffecten in Camera Raw

Korreligheid op de film simuleren

Het gedeelte Korrel van het tabblad Effecten bevat besturingselementen waarmee u filmkorrel kunt simuleren voor stijleffect dat doet denken aan bepaald filmmateriaal. U kunt het effect Korrel ook gebruiken om elementen te verbergen die ontstaan wanneer u grote afdrukken maakt.

Met de besturingselementen Grootte en Ruwheid wordt het teken van de korrel bepaald. Controleer de korrel op verschillende zoomniveaus zodat u zeker weet dat het teken correct wordt weergegeven.

Geen korrel toegepast (boven), korreleffect toegepast (onder).

Hoeveelheid

Hiermee bepaalt u de hoeveelheid korrel die wordt toegepast op de afbeelding. Sleep de regelaar naar rechts om de hoeveelheid te verhogen. Stel de regelaar in op nul om korrel uit te schakelen.

Grootte

Hiermee bepaalt u de grootte van het partikel van de korrel. Een waarde van 25% of hoger kan vervaging van de afbeelding veroorzaken.

Ruwheid

Hiermee bepaalt u de regelmaat van de korrel. Sleep de schuifregelaar naar links om korrels meer uniform te maken of naar rechts om de korrels meer ongelijkmatig te maken.

Na het bijsnijden een vignet toepassen

Als u een vignet wilt toepassen op een bijgesneden afbeelding voor een artistiek effect, kunt u de functie Vignettering na uitsnijden gebruiken.

 1. Snijd de afbeelding uit. Zie Afbeeldingen uitsnijden.

 2. Selecteer een stijl in het gedeelte Vignettering na uitsnijden van het tabblad Effecten.

  Prioriteit hooglichten

  Hiermee wordt het vignet na uitsnijden toegepast en blijft het contrast van hooglichten behouden waardoor kleurverschuivingen kunnen optreden in de donkere gedeelten van een afbeelding. Geschikt voor afbeeldingen met gedeelten waarin de hooglichten belangrijk zijn.

  Kleurprioriteit

  Hiermee wordt het vignet na uitsnijden toegepast en blijven de kleurtinten behouden waardoor er details in heldere hooglichten verloren kunnen gaan.

  Verfbedekking

  Hiermee past u een vignet na uitsnijden toe door de oorspronkelijke afbeeldingskleuren te laten overvloeien met zwart of wit. Geschikt voor het toepassen van een zacht effect, maar vermindert mogelijk het contrast van hooglichten.

 3. Verfijn het effect met een van de volgende schuifregelaars:

  Hoeveelheid

  Bij positieve waarden worden de hoeken lichter, bij negatieve worden ze donkerder.

  Middelpunt

  Bij hogere waarden wordt de aanpassing beperkt tot het gebied dichter bij de hoeken, bij lagere waarden wordt de aanpassing toegepast op een groter gebied buiten de hoeken.

  Ronding

  Bij positieve waarden is het effect meer cirkelvormig, bij negatieve waarden is het effect ovaler.

  Doezelaar

  Bij hogere waarden wordt meer verzachting toegepast tussen het effect en de omringende pixels, bij lagere waarden minder.

  Hooglichten

  (Beschikbaar voor Prioriteit hooglichten of Kleurprioriteit  als Hoeveelheid een negatieve waarde heeft.) Hiermee bepaalt u de hooglichten in heldere gedeelten van een afbeelding, zoals straatverlichting of een andere heldere lichtbron.

Nevel verwijderen

Met Adobe Camera Raw kunt u eenvoudig de hoeveelheid nevel of mist in een foto verlagen of verhogen. Klik op   in het deelvenster Aanpassingen aan de rechterkant om het deelvenster Standaard te openen en de schuifregelaar Nevel verwijderen aan te passen.

Schuifregelaar Nevel verwijderen
Nevel verwijderen in foto's.

Hoeveelheid

Hiermee bepaalt u de hoeveelheid nevel in een foto. Sleep naar rechts om nevel te verwijderen, en sleep naar links om nevel toe te voegen.

Radiaalfilter

Met radiaalfilters in Adobe Camera Raw worden specifieke delen van de afbeelding belicht. Zie Radiaalfilter in Camera Rawvoor meer informatie.

Opmerking: Nevel verwijderen is nu als een lokale aanpassing beschikbaar. Verschuif tijdens bewerkingen met het radiaalfilter, gegradueerd filter of aanpassingspenseel de schuifregelaar Nevel verwijderen. Zie voor meer informatie Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account