Leer hoe u eenvoudig afbeeldingen kunt maskeren. Zet vormen of tekst om in kaders die u kunt gebruiken als plaatsaanduidingen en kunt vullen met afbeeldingen. Vervang in een handomdraai een afbeelding door een andere afbeelding in het kader neer te zetten, die vervolgens automatisch passend wordt geschaald.

Een plaatsaanduidingskader maken

U kunt op een van de volgende manieren een plaatsaanduidingskader voor afbeeldingen maken:

 • Gebruik de Kadertool om een leeg rechthoekig of ovaal kader te tekenen op het canvas.
 • Zet een vorm of tekst om in een kader.
 • Gebruik, met een afbeelding op het canvas, de Kadertool om over het gewenste gebied van de afbeelding te tekenen.  

Kaders maken met de Kadertool

 1. Selecteer de Kadertool in het deelvenster Tools of druk op K.
 2. Kies in de balk met toolopties een rechthoekig kader of een ovaal kader .
 3. Teken een nieuw kader op het canvas.

Een vorm of tekst omzetten in een kader

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) in het deelvenster Lagen op een tekstlaag of een vormlaag en kies Omzetten in kader in het contextmenu.
 2. Voer in het dialoogvenster Nieuw kader een naam in en stel een specifieke breedte en hoogte voor het kader in.
 3. Klik op OK.

Een kader tekenen over een bestaande afbeelding op het canvas

 1. Selecteer de Kadertool in het deelvenster Tools of druk op K.
 2. Kies in de balk met toolopties een rechthoekig kader of een ovaal kader.
 3. Teken, met een afbeelding op het canvas, een kader over het gewenste gebied van de afbeelding.
 4. Wanneer u het kader tekent, wordt de afbeelding binnen de grenzen van het kader gemaskeerd.
Wanneer u een kader op een pixellaag tekent of een pixellaag naar een leeg kader in het deelvenster Lagen sleept, wordt de pixellaag automatisch omgezet in slim object.  
Sleep een Adobe Stock-middel of een bibliotheekmiddel uit het deelvenster Bibliotheken naar het kader.
Een afbeelding uit Adobe Stock-zoekresultaten in kaders plaatsen.

Een afbeelding in een kader plaatsen

Inhoud wordt altijd als een slim object in kaders geplaatst, zodat deze op een niet-destructieve manier kan worden geschaald. De inhoud wordt automatisch geschaald, zodat deze binnen het kader past. U kunt op alle volgende manieren inhoud in een kader plaatsen:

 • Sleep een Adobe Stock-middel of een bibliotheekmiddel uit het deelvenster Bibliotheken naar het kader. Het middel wordt geplaatst als een slim object dat standaard is gekoppeld aan Creative Cloud Libraries. Voor de oorspronkelijke gescheiden laag (die niet is gekoppeld aan Libraries) houdt u de toets Alt (Window) of Option (Mac) ingedrukt terwijl u sleept uit het deelvenster Lagen of gebruikt u de opdracht Lagen plaatsen in het deelvenster Bibliotheken.  
 • Sleep een afbeelding van uw lokale schijf naar het kader. De afbeelding wordt geplaatst als een ingesloten slim object. Als u een gekoppeld slim object wilt maken, houdt u de toets Alt (Window) of Option (Mac) ingedrukt terwijl u de afbeelding sleept en neerzet.
 • Selecteer een kader. Selecteer Bestand > Gekoppelde plaatsen of Ingesloten plaatsen in de menubalk. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven een afbeelding die u in het geselecteerde kader wilt plaatsen. De afbeelding wordt geplaatst als een gekoppeld of ingesloten slim object.  
 • Sleep in het deelvenster Lagen een pixellaag naar een leeg kader. De pixellaag wordt automatisch omgezet in een slim object.  

Kaderlaag in het deelvenster Lagen

In het deelvenster Lagen worden kaders weergegeven door een kaderlaagtype. In de kaderlaag worden twee miniaturen weergegeven: een kaderminiatuur en een inhoudminiatuur.

Kaderlaag in het deelvenster Lagen
Kaderlaag in het deelvenster Lagen

A. Kaderminiatuur B. Inhoudminiatuur; slim object gekoppeld aan Libraries C. Kaderlaag 

Opmerking:

Als u een document met kaderlagen opent in Photoshop CC 2018 of eerdere versies, wordt de kaderlaag geopend als een slim object met een vectormasker.

Een kader of de inhoud ervan selecteren

Het kader en de inhoud ervan kunnen samen of apart worden geselecteerd, zodat u het kader en de inhoud onafhankelijk van elkaar kunt transformeren.  

Selectiestatussen van een kader en de inhoud ervan
Selectiestatussen van een kader en de inzetafbeelding

A. Zowel het kader als de afbeelding in het kader zijn geselecteerd B. Alleen de afbeelding is geselecteerd (weergegeven met de besturingselementen voor transformatie ingeschakeld) C. Alleen het kader is geselecteerd 

Zowel het kader als de afbeelding in het kader selecteren

U kunt op de volgende manieren zowel het kader als de afbeelding in het kader selecteren:

 • Klik eenmaal op de inzetafbeelding op het canvas.
 • Selecteer de kaderlaag in het deelvenster Lagen.

Met deze selectiestatus kunnen het kader en de afbeelding samen worden verplaatst of getransformeerd.  

Alleen de afbeelding selecteren

U kunt op de volgende manieren alleen de inzetafbeelding, en niet het kader, selecteren:

 • Dubbelklik op de inzetafbeelding op het canvas.
 • Klik in het deelvenster Lagen op de inhoudminiatuur in de kaderlaag.

In deze selectiestatus kan de inzetafbeelding onafhankelijk worden omgezet. Wanneer u nogmaals dubbelklikt in deze selectiestatus, keert u terug naar de status waarin zowel het kader als de afbeelding in het kader worden geselecteerd.

Alleen het kader selecteren

U kunt op de volgende manieren alleen het kader selecteren:

 • Klik in een van de bovenstaande selectiestatussen eenmaal op de rand van het kader in het canvasgebied.
 • Klik in het deelvenster Lagen op de kaderminiatuur in de kaderlaag.

U kunt het kader nu onafhankelijk transformeren.     

De inhoud van een kader vervangen

Wanneer een nieuwe afbeelding in een kader wordt neergezet, wordt de bestaande inzetafbeelding vervangen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Sleep een afbeelding van het deelvenster Bibliotheken naar het kader in het canvasgebied of naar de kaderlaag in het deelvenster Lagen.
 • Sleep een afbeelding van lokale schijf naar het kader in het canvasgebied.
 • Selecteer een kader of de afbeelding in het kader en gebruik de opties onder Inzetafbeelding in het deelvenster Eigenschappen: Zoeken in Adobe Stock, Bibliotheken openen, Plaatsen vanaf lokale schijf - Gekoppeld of Plaatsen vanaf lokale schijf - Ingesloten.
 • Selecteer een kader. Selecteer Bestand > Gekoppelde plaatsen of Ingesloten plaatsen in de menubalk. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven een afbeelding die u in het geselecteerde kader wilt plaatsen.

Lijn toevoegen aan een kader

Bijgewerkt in Photoshop 21.2 (versie van juni 2020)

 1. Selecteer de kaderlaag in het deelvenster Lagen.
 2. Stel in het deelvenster Eigenschappen (Venster > Eigenschappen) het volgende in onder Lijnopties:
  • Stel het kader in als kleurvlak, verloop of patroon.
   Vanaf Photoshop 21.2 kunt u ook een hoek instellen om het kaderpatroon te roteren en de richting eenvoudig te wijzigen.
  • Lijndikte van kader instellen (pixels).
  • Stel het uitlijningstype in voor de lijn - binnen, midden, buiten.