Het formaat van afbeeldingen wijzigen en de inhoud beschermen

Met Zo schalen dat inhoud behouden blijft wijzigt u het formaat van een afbeelding, waarbij belangrijke visuele inhoud ongewijzigd blijft, zoals personen, dieren, gebouwen, enz. Normaal gesproken beïnvloedt schalen alle pixels evenveel wanneer het formaat van een afbeelding wordt gewijzigd, maar schalen waarbij de inhoud behouden blijft, beïnvloedt vooral de pixels in gebieden zonder belangrijke visuele inhoud. Met Zo schalen dat inhoud behouden blijft kunt u de schaal van afbeeldingen vergroten of verkleinen om de compositie te verbeteren, om in een lay-out te passen of om de afdrukstand te wijzigen. Als u ook de gewone schaal wilt gebruiken tijdens het vergroten of verkleinen van de afbeelding, kunt u de optie gebruiken voor het opgeven van de verhouding tussen schalen waarbij de inhoud behouden blijft en gewoon schalen.

Als u tijdens het schalen van een afbeelding bepaalde gebieden wilt behouden, kunt u met Zo schalen dat inhoud behouden blijft een alfakanaal gebruiken om inhoud te beschermen tijdens het vergroten of verkleinen.

U kunt Zo schalen dat inhoud behouden blijft gebruiken voor lagen en selecties. De optie kan worden gebruikt voor RGB-, CMYK-, Lab- en grijswaardenafbeeldingen en voor alle bitdiepten. U kunt Zo schalen dat inhoud behouden blijft niet gebruiken voor aanpassingslagen, laagmaskers, individuele kanalen, slimme objecten, 3D-lagen, videolagen, meerdere lagen tegelijk of laaggroepen.

Photoshop - Het formaat van afbeeldingen wijzigen en de inhoud beschermen
A. Oorspronkelijke afbeelding B. Smaller geschaald C. Smaller geschaald: met gebruik van Zo schalen dat inhoud behouden blijft 

Voor een videozelfstudie gaat u naar Photoshop en Zo schalen dat inhoud behouden blijft.

Visuele inhoud behouden tijdens schalen van afbeeldingen

 1. (Optioneel) Kies Selecteren > Alles als u een achtergrondlaag schaalt.
 2. Kies Bewerken > Zo schalen dat inhoud behouden blijft.
 3. Geef op de optiebalk een van de volgende opties op:

  Locatie referentiepunt 

  Klik op een blokje op de referentiepuntzoeker om het vaste punt te bepalen waarop de afbeelding wordt geschaald. Standaard is dit het middelpunt van de afbeelding.

  Relatieve positionering voor referentiepunt gebruiken 

  Klik op de knop om de nieuwe positie van het referentiepunt te bepalen in verhouding tot de huidige positie.

  Positie referentiepunt

  Plaatst het referentiepunt op de opgegeven locatie. Typ de pixelwaarden voor de x- en y-as.

  Schalingspercentage

  Hiermee geeft u de afbeeldingsschaal op als een percentage van de oorspronkelijke grootte. Typ een percentage voor de breedte (B) en de hoogte (H). Klik desgewenst op Verhoudingen beperken .

  Hoeveelheid

  Geeft de verhouding op tussen normaal schalen en schalen waarbij de inhoud behouden blijft. Geef een percentage op voor schalen waarbij de inhoud behouden blijft door een waarde te typen in het tekstvak of door op de pijl te klikken en de schuifregelaar te verplaatsen.

  Beschermen

  Kies een alfakanaal dat het te beschermen gebied aangeeft.

  Huidstinten beschermen 

  Kies deze optie om te proberen gebieden met huidstinten te behouden.

 4. Sleep een greep op het selectiekader om de afbeelding te schalen. Houd tijdens het slepen van hoekgrepen Shift ingedrukt als u de oorspronkelijke verhoudingen wilt behouden. Zodra de cursor op een greep staat, verandert deze in een dubbele pijl.
 5. Klik op Transformatie annuleren  of Transformatie vastleggen .

Te beschermen inhoud opgeven tijdens schalen

 1. Maak een selectie rond de inhoud die u wilt beschermen en klik in het deelvenster Kanalen op Selectie opslaan als kanaal .
 2. (Optioneel) Kies Selecteren > Alles als u een achtergrondlaag schaalt.
 3. Kies Bewerken > Zo schalen dat inhoud behouden blijft.
 4. Kies het alfakanaal dat u hebt gemaakt op de optiebalk.
 5. Sleep een greep op het selectiekader om de afbeelding te schalen.