Toegang tot de Arabische en Hebreeuwse functies in Photoshop

Toegang tot de Arabische en Hebreeuwse functies in Photoshop
In deze video wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot de tekstengine voor talen uit het Midden-Oosten, zodat u de functies voor Arabisch en Hebreeuws kunt gebruiken...
David Mohr

Functies voor het Midden-Oosten inschakelen

Als u de tekstopties voor het Midden-Oosten in de Photoshop-interface wilt weergeven, doet u het volgende:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren> Tekst (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Kies in het gedeelte Opties voor tekstengine kiezen voor Midden-Oosten en Zuid-Azië.
 3. Klik op OK, en start Photoshop opnieuw op.
 4. Kies Tekst > Taalopties > Functies voor het Midden-Oosten.

Tekstrichting

Als u inhoud wilt maken in het Arabisch of Hebreeuws, kunt u de richting van rechts naar links instellen als de standaardtekstrichting. En voor documenten die ook tekst van links naar rechts bevatten, kunt u nu naadloos overschakelen tussen de twee richtingen.

 1. Kies in het vervolgmenu van het deelvenster Alinea voor Lay-out Midden-Oosten en Zuid-Azië
 2. Selecteer de alinearichting Rechts-naar-links of Links-naar-rechts in het deelvenster Alinea.
Photoshop - Selectie van de alinearichting
Selectie van de alinearichting

Cijfertypen

Wanneer u in het Arabisch of Hebreeuws werkt, kunt u het type cijfers selecteren dat u wilt gebruiken. U kunt tussen Arabisch, Hindi en Farsi kiezen.

In Arabische versies van Photoshop wordt automatisch de optie Hindi-cijfers geselecteerd. In Hebreeuwse versies worden de Arabische cijfers geselecteerd. U kunt cijfertypen echter desgewenst handmatig wijzigen:

 1. Selecteer de cijfers in de tekst.
 2. Gebruik in het deelvenster Teken het menu Cijfers om het juiste lettertype te selecteren.
Photoshop - Selectie cijfertype
Cijfertype selecteren

Ondersteuning voor oudere lettertypen

De lettertypen die in het verleden zijn gebruikt (bijvoorbeeld AXT-lettertypen) kunnen ook in deze versie van de software worden gebruikt. Het wordt echter aanbevolen de nieuwere Open Type-lettertypen te gebruiken voor op tekst gebaseerde elementen.

Ontbrekende-glyphbescherming (Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerde tekst) is standaard ingeschakeld. De tekst wordt automatisch verwerkt als glyphs niet beschikbaar zijn in het gebruikte lettertype.

Standaardlettertypen

Wanneer u een versie voor Noord-Afrika of het Midden-Oosten installeert, wordt het standaardlettertype ingesteld op de taal van de installatie. Als u bijvoorbeeld de Engels/Arabische versie hebt geïnstalleerd, wordt het standaardlettertype ingesteld op Adobe Arabisch. En als u de Engels/Hebreeuwse versie hebt geïnstalleerd, wordt het standaardlettertype ingesteld op Adobe Hebreeuws (of Myriad Hebreeuws in Photoshop).

Automatische Kashida-invoeging

In het Arabisch wordt tekst uitgevuld door Kashida's toe te voegen. Kashida's worden aan Arabische tekens toegevoegd om ze langer te maken. Witruimte wordt niet gewijzigd. Gebruik automatische invoeging van Kashida's om alinea's met Arabische tekst uit te vullen.

Selecteer de alinea en kies rechtsonder in het deelvenster Alinea een van de opties in het pop-upmenu Kashida's invoegen: Geen, Kort, Normaal, Lang of Stilistisch.

Opmerking: Kashida's worden alleen ingevoegd in alinea's met volledig uitgevulde marges.

Als u Kashida's op een groep tekens wilt toepassen, selecteert u de tekens in het document en kiest u vervolgens Tekst > Taalopties > Kashida's.

Ligaturen (OpenType-lettertypen)

Bij sommige OpenType-lettertypen kunt u automatisch ligaturen toepassen op tekencombinaties in het Arabisch en het Hebreeuws. Ligaturen zijn typografische vervangingstekens voor bepaalde lettercombinaties.

 1. Selecteer tekst.
 2. In het deelvenster Teken, boven de menu's voor taal en anti-aliasing, klikt u op het pictogram voor Standaard ligaturen of Handmatige ligaturen.

De handmatige ligaturen bieden meer sierlijke opties die door sommige lettertypen worden ondersteund.

Woordafbreking

Regels met meer woorden dan in een regel tekst past, lopen automatisch door op de volgende regel. Het type tekstuitvulling bij de tekstomloop veroorzaakt soms onnodige spaties in de regel die niet mooi of taalkundig gezien niet correct zijn. Gebruik woordafbreking om een woord aan het einde van een regel op te splitsen aan de hand van een afbrekingsteken. De zin loopt dan beter door op de volgende regel.

Gemengde tekst: de functie voor het invoegen van Kashida's bepaalt hoe de woordafbreking in gemengde tekst optreedt. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden Kashida's, waar van toepassing, ingevoegd en wordt niet-Arabische tekst niet afgebroken. Wanneer de eigenschap Kashida is uitgeschakeld, wordt alleen niet-Arabische tekst beschouwd voor woordafbreking.

Hebreeuwse tekst: woordafbreking is toegestaan. Als u woordafbreking wilt inschakelen en de instellingen wilt aanpassen, kiest u het deelvenster Alinea > Deelvenstermenu > Instellingen voor woordafbreking.

Photoshop - Opties voor woordafbreking
Opties voor woordafbreking (deelvenster uit InDesign weergegeven)

Diakritische tekens

In het Arabische schrift is een diakriet of een diakritisch teken een glyph die wordt gebruikt om de lengte van medeklinkers of korte klinkers aan te geven. Een diakritisch teken wordt boven of onder het script geplaatst. Voor een fraaiere tekstopmaak of betere leesbaarheid van bepaalde lettertypen kunt u de verticale of horizontale positie van diakritische tekens bepalen:

 1. Selecteer tekst met diakritische tekens
 2. In het deelvenster Teken wijzigt u de positie van de diakritische tekens ten opzichte van het schrift. U kunt de volgende waarden wijzigen: Horizontale positie diakritische tekens aanpassen en Verticale positie diakritische tekens aanpassen.

Alternatieven voor uitvulling

Een lettertype kan alternatieve vormen bieden voor bepaalde letters, meestal voor stilistische doeleinden of kalligrafiedoeleinden. Heel soms worden de alternatieven voor uitvulling gebruikt om alinea's waarin deze vormen voorkomen uit te vullen en uit te lijnen.

Alternatieven voor uitvulling kunnen op tekenniveau worden ingeschakeld, maar alleen als het lettertype deze functie ondersteunt. Selecteer onder in het deelvenster Teken de optie Alternatieven voor uitvulling.

De volgende Arabische lettertypen beschikken over alternatieven voor uitvulling: Adobe Arabic, Myriad Arabic en Adobe Naskh.

De volgende Hebreeuwse lettertypen beschikken over alternatieven voor uitvulling: Adobe Hebrew en Myriad Hebrew.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid