Werken met Camera RAW-bestanden in Photoshop op de iPad

Wilt u RAW-bestanden op een iPad bewerken terwijl u onderweg bent? Dit doet u als volgt! 

Een Camera RAW-bestand bevat onverwerkte afbeeldingsgegevens uit de beeldsensor van de digitale camera. U kunt de verschillende besturingselementen in de Camera RAW-modus gebruiken om de RAW-afbeeldingsgegevens voor uw foto te verwerken en te interpreteren in Photoshop op de iPad.

Ondersteuning voor Camera RAW-bestanden

  1. Tik op Importeren en openen in het beginscherm van Photoshop op de iPad en selecteer de gewenste RAW-foto. U kunt ook op het pictogram Plaatsen op de werkbalk aan de linkerkant van het canvas tikken om een RAW-foto te openen.

  2. In de Camera RAW-modus die wordt geopend, kunt u ervoor kiezen om de afbeeldingsgegevens voor uw RAW-foto handmatig te Bewerken of automatische aanpassingen toe te passen.

  3. Als u de optie Bewerken kiest, kunt u de RAW-afbeeldingsgegevens handmatig bewerken met behulp van besturingselementen die zijn georganiseerd onder verschillende deelvensters die u kunt uitvouwen of samenvouwen: Licht, Kleur, Effecten, Details en Optica.

  4. Tik op Gereed als u klaar bent met bewerken.

    • Als u de optie Importeren en openen in stap 1 hierboven hebt gekozen, vindt u het menu Importeren in de rechterbovenhoek van de Camera RAW-modus. Hier kunt u ervoor kiezen om de Camera RAW-bewerkingen te importeren met behulp van een van deze opties: Importeren als slimme objecten (behoudt de originele afbeeldingsgegevens) of Importeren als laag (importeren als een normale afbeelding in Photoshop).
    • Als u de optie Plaatsen in stap 1 hierboven hebt gekozen, wordt de modus Transformeren weergegeven. Hier kunt u kiezen of u een van de transformatiebewerkingen wilt toepassen voordat u de foto plaatst.

Uw RAW-foto met de toegepaste bewerkingen kan nu worden geïmporteerd als een slim object of als een pixellaag. Standaard worden uw bewerkingen als een slim Camera RAW-object in een nieuw clouddocument geïmporteerd. U kunt nu niet meer terugkeren naar de Camera RAW-bewerkingsmodus in Photoshop op de iPad.

Witbalans toepassen in Camera Raw-afbeeldingen

Pas de witbalans in uw Camera Raw-afbeeldingen aan terwijl u in Photoshop op de iPad werkt.

Volg daarvoor deze stappen: 

  1. Tik op de pipettool   via de kleurinstelling.
  2. Tik op een gebied van de afbeelding om de witbalans te regelen. De Temperatuur en Tint worden automatisch aangepast.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account