Overzicht van deelvenster Kleur

In het deelvenster Kleur (Venster > Kleur) worden de kleurwaarden weergegeven van de op dat moment actieve voor- en achtergrondkleur. Met behulp van de schuifregelaars in het deelvenster Kleur kunt u de voorgrond- en de achtergrondkleur volgens een aantal verschillende kleurmodellen bewerken. U kunt ook een voor- of achtergrondkleur selecteren in het kleurenspectrum dat in de kleurkiezer onder aan het deelvenster wordt weergegeven.

Photoshop - Deelvenster Kleur
Deelvenster Kleur

A. Voorgrondkleur B. Achtergrondkleur C. Schuifregelaar D. Kleurengrafiek 

In het deelvenster Kleur kunnen de volgende waarschuwingen verschijnen wanneer u een kleur selecteert:

 • Er verschijnt een driehoekje  met een uitroepteken boven de linkerkant van de kleurengrafiek wanneer u een kleur selecteert die niet in CMYK kan worden afgedrukt.

 • Er verschijnt een blokje  boven de linkerkant van de kleurengrafiek wanneer u een kleur selecteert die niet webveilig is.

Het kleurmodel van de schuifregelaars in het deelvenster Kleur wijzigen

 1. Kies een optie voor de kleurregelaars in het menu van het deelvenster Kleur.

Het spectrum wijzigen dat wordt weergegeven in het deelvenster Kleur

 1. Kies een optie in het menu van het deelvenster Kleur:
  • Kies RGB-spectrum, CMYK-spectrum of Grijswaarden om het spectrum van het opgegeven kleurmodel weer te geven.

  • Kies Huidige kleuren om het kleurenspectrum tussen de huidige voorgrondkleur en de huidige achtergrondkleur weer te geven.

 2. Als u alleen webveilige kleuren wilt weergeven, kiest u Webbeveiliging instellen.

  Opmerking:

  U kunt het spectrum van de kleurengrafiek snel wijzigen door Shift ingedrukt te houden en in de kleurengrafiek te klikken totdat het gewenste spectrum wordt weergegeven.

Een kleur selecteren in het deelvenster Kleur

 1. Klik in het deelvenster Kleur op het vak voor de voor- of achtergrondkleur om deze actief te maken (omtrek in zwart).

  Opmerking:

  Wanneer het vak Achtergrondkleur actief is in het deelvenster Kleur, verandert het pipet automatisch de achtergrondkleur.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de kleurregelaars. Standaard worden de kleuren aangepast terwijl u sleept. U kunt deze functie uitschakelen om de prestaties te verbeteren door Dynamische kleurregelaars uit te schakelen in het gedeelte Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren.

  • Geef waarden op naast de kleurregelaars.

  • Klik op het kleurselectievak, selecteer een kleur met de kleurkiezer en klik op OK.

  • Plaats de cursor op de kleurengrafiek. De cursor verandert nu in een pipet. Neem een monster van een kleur door op de gewenste plaats te klikken. Houd Alt ingedrukt en klik om het monster toe te passen op het selectievak met de niet-actieve kleur.

Een kleur selecteren in het deelvenster Stalen

In het deelvenster Stalen (Venster > Stalen) vindt u de kleuren die u vaak gebruikt. U kunt kleuren toevoegen aan en verwijderen uit het deelvenster, of verschillende kleurenbibliotheken laten weergeven voor verschillende projecten.

 • Als u een voorgrondkleur wilt kiezen, klikt u op de gewenste kleur in het deelvenster Stalen.
 • Als u een achtergrondkleur wilt kiezen, klikt u op een kleur in het deelvenster Stalen terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt houdt.

Opmerking:

U kunt de weergave van stalen wijzigen door een optie te kiezen in het menu van het deelvenster Stalen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid