Overzicht van deelvenster Kleur

In het deelvenster Kleur (Venster > Kleur) worden de kleurwaarden weergegeven van de op dat moment actieve voor- en achtergrondkleur. Met behulp van de schuifregelaars in het deelvenster Kleur kunt u de voorgrond- en de achtergrondkleur volgens een aantal verschillende kleurmodellen bewerken. U kunt ook een voor- of achtergrondkleur selecteren in het kleurenspectrum dat in de kleurkiezer onder aan het deelvenster wordt weergegeven.

Photoshop - Deelvenster Kleur
Deelvenster Kleur

A. Voorgrondkleur B. Achtergrondkleur C. Schuifregelaar D. Kleurengrafiek 

In het deelvenster Kleur kunnen de volgende waarschuwingen verschijnen wanneer u een kleur selecteert:

 • Er verschijnt een driehoekje  met een uitroepteken boven de linkerkant van de kleurengrafiek wanneer u een kleur selecteert die niet in CMYK kan worden afgedrukt.

 • Er verschijnt een blokje  boven de linkerkant van de kleurengrafiek wanneer u een kleur selecteert die niet webveilig is.

Het kleurmodel van de schuifregelaars in het deelvenster Kleur wijzigen

 1. Kies een optie voor de kleurregelaars in het menu van het deelvenster Kleur.

Het spectrum wijzigen dat wordt weergegeven in het deelvenster Kleur

 1. Kies een optie in het menu van het deelvenster Kleur:
  • Kies RGB-spectrum, CMYK-spectrum of Grijswaarden om het spectrum van het opgegeven kleurmodel weer te geven.

  • Kies Huidige kleuren om het kleurenspectrum tussen de huidige voorgrondkleur en de huidige achtergrondkleur weer te geven.

 2. Als u alleen webveilige kleuren wilt weergeven, kiest u Webbeveiliging instellen.

  Opmerking:

  U kunt het spectrum van de kleurengrafiek snel wijzigen door Shift ingedrukt te houden en in de kleurengrafiek te klikken totdat het gewenste spectrum wordt weergegeven.

Een kleur selecteren in het deelvenster Kleur

 1. Klik in het deelvenster Kleur op het vak voor de voor- of achtergrondkleur om deze actief te maken (omtrek in zwart).

  Opmerking:

  Wanneer het vak Achtergrondkleur actief is in het deelvenster Kleur, verandert het pipet automatisch de achtergrondkleur.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de kleurregelaars. Standaard worden de kleuren aangepast terwijl u sleept. U kunt deze functie uitschakelen om de prestaties te verbeteren door Dynamische kleurregelaars uit te schakelen in het gedeelte Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren.

  • Geef waarden op naast de kleurregelaars.

  • Klik op het kleurselectievak, selecteer een kleur met de kleurkiezer en klik op OK.

  • Plaats de cursor op de kleurengrafiek. De cursor verandert nu in een pipet. Neem een monster van een kleur door op de gewenste plaats te klikken. Houd Alt ingedrukt en klik om het monster toe te passen op het selectievak met de niet-actieve kleur.

Een kleur selecteren in het deelvenster Stalen

Bijgewerkt in Photoshop 21.0 (versie van november 2019)

Nieuwe voorinstellingen gebruiken in Photoshop

Nieuwe voorinstellingen gebruiken in Photoshop
Lees alles over het toepassen van de nieuwe en verbeterde deelvensters voor Voorinstellingen van Photoshop. Julieanne Kost onderzoekt alles, van stalen tot patronen, van verlopen tot stijlen en vormen.
Julieanne Kost

In het deelvenster Stalen (Venster > Stalen) vindt u de kleuren die u vaak gebruikt en wordt een standaardset stalen weergegeven waarmee u kunt werken. U kunt kleuren toevoegen aan en verwijderen uit het deelvenster, of verschillende kleurenbibliotheken laten weergeven voor verschillende projecten.

Deelvenster Stalen

Stalen op lagen toepassen

Voer een van de volgende handelingen uit om een kleurstaal toe te passen op tekst- of vormlagen:

 • Selecteer een of meer lagen in het deelvenster Lagen en klik vervolgens op een van de stalen in het deelvenster Stalen om deze toe te passen.
 • Sleep een staal vanuit het deelvenster Stalen naar de inhoud van een laag in het canvasgebied.
 • Sleep een staal vanuit het deelvenster Stalen naar een laag in het deelvenster Lagen.  

Ga als volgt te werk om een kleurstaal toe te passen op pixellagen:

 1. Sleep een staal van het deelvenster Stalen naar een pixellaag in het deelvenster Lagen.
 2. Photoshop maakt automatisch een opvullaag boven op de pixellaag.
Stalen op lagen toepassen

Stalen in groepen indelen

Stalen onder een nieuwe groep indelen:
 1. Klik in het deelvenster Stalen op het pictogram Nieuwe groep maken. 
 2. Vul een groepsnaam in en klik op OK. 
 3. Sleep een staal of gebruik de Shift-toets om meerdere stalen te selecteren en deze binnen de groep te slepen.

Geneste groepen maken:

 1. Selecteer een groep in het deelvenster Stalen.
 2. Sleep die groep nu naar een andere groep.  
Een nieuwe groep in het deelvenster Stalen maken

Verouderde stalen tonen

In het deelvenstermenu Stalen kiest u Verouderde stalen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid