Opmerking:

Voor eerdere Photoshop-versies dan Photoshop CC is bepaalde functionaliteit die in dit artikel wordt beschreven wellicht alleen beschikbaar als u Photoshop Extended hebt. Photoshop kent geen afzonderlijke Extended-versie. Alle functies van Photoshop Extended maken deel uit van Photoshop.

Een videobestand openen of importeren

In Photoshop kunt u een videobestand rechtstreeks openen of video aan een geopend document toevoegen. Wanneer u video importeert, worden de afbeeldingsframes opgenomen in een videolaag.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bestand > Openen als u een videobestand rechtstreeks wilt openen.

  • Als u video in een geopend document wilt importeren, kiest u Laag > Videolagen > Nieuwe videolaag uit bestand.

 2. Kies in het dialoogvenster Openen de optie Alle leesbare documenten of QuickTime-film bij Bestandstype (Windows) of Activeer (Mac OS).
 3. Selecteer een videobestand en klik op Openen.

Opmerking:

U kunt videobestanden ook rechtstreeks openen vanuit Bridge: selecteer een videobestand en kies Bestand > Openen met > Adobe Photoshop.

Reeksen afbeeldingen importeren

Wanneer u in Photoshop een map met bestanden met reeksen afbeeldingen importeert, wordt elke afbeelding een frame in een videolaag.

 1. Zorg ervoor dat de afbeeldingsbestanden in één map staan en een opeenvolgende naam hebben.

  De map mag alleen de afbeeldingen bevatten die u als frames wilt gebruiken. De resulterende animatie wordt beter weergegeven als alle bestanden dezelfde pixelafmetingen hebben. Als u frames op de juiste wijze wilt rangschikken voor de animatie, geeft u de bestanden een naam in alfabetische of numerieke volgorde, zoals bestandsnaam001, bestandsnaam002, bestandsnaam003, enzovoort.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een reeks afbeeldingen rechtstreeks wilt openen, kiest u Bestand > Openen.

  • Als u een reeks afbeeldingen in een geopend document wilt importeren, kiest u Laag > Videolagen > Nieuwe videolaag uit bestand.

 3. Navigeer in het dialoogvenster Videolaag toevoegen naar de map met de bestanden met de reeks afbeeldingen.
 4. Selecteer één bestand, kies de optie Afbeeldingsvolgorde en klik op Openen.

  Opmerking:

  Wanneer u meerdere bestanden met een reeks afbeeldingen selecteert, wordt de optie Reeks afbeeldingen uitgeschakeld.

 5. Geef de framesnelheid op en klik op OK.

Een video of reeks afbeeldingen plaatsen

Gebruik in Photoshop de opdracht Plaatsen als u de video of de reeks afbeeldingen wilt omzetten tijdens het importeren in een document. Nadat de videoframes zijn geplaatst, bevinden ze zich in een slim object. Wanneer video is ingesloten door een slim object, kunt u door de frames navigeren met het deelvenster Animatie en u kunt ook slimme filters toepassen.

Opmerking:

U kunt niet rechtstreeks tekenen op videoframes in een slimt object en u kunt dergelijke frames niet klonen. Maar u kunt wel een lege videolaag toevoegen boven het slimme object en vervolgens op de frames in de lege videolaag tekenen. U kunt ook tekenen op lege frames met de tool Kloonstempel, waarbij de optie Monster nemen van alle lagen is geselecteerd. Op deze manier kunt u de video in het slimme object als bron voor het klonen gebruiken.

 1. Zorg dat er een document is geopend en kies Bestand > Plaatsen.

 2. Voer in het dialoogvenster Plaatsen een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een videobestand en klik op Plaatsen.

  • Selecteer één bestand met een reeks afbeeldingen, selecteer de optie Afbeeldingsvolgorde en klik op Plaatsen.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat alle bestanden met reeksen afbeeldingen in één map staan.

 3. (Optioneel) Gebruik de handgrepen om de geïmporteerde inhoud te schalen, te verplaatsen of te verdraaien.
 4. Klik op de knop Transformatie vastleggen  op de optiebalk om het bestand te plaatsen.

Opmerking:

U kunt video ook rechtstreeks plaatsen vanuit Adobe Bridge. Selecteer het videobestand en kies Bestand > Plaatsen > In Photoshop.

Beeldmateriaal opnieuw laden in een videolaag

Als het bronbestand voor een videolaag is gewijzigd in een andere toepassing, en u opent het document met de videolaag die verwijst naar het gewijzigde bronbestand, wordt het beeldmateriaal doorgaans opnieuw geladen en bijgewerkt in Photoshop. Als het bronbestand wordt gewijzigd terwijl uw document geopend is, gebruikt u de opdracht Frame opnieuw laden om het huidige frame in het deelvenster Animatie opnieuw te laden en bij te werken. Het beeldmateriaal wordt ook opnieuw geladen en bijgewerkt als door de videolaag wordt genavigeerd met de knop Vorige/Volgende frame of Afspelen in het deelvenster Animatie.

Beeldmateriaal vervangen in een videolaag

Photoshop probeert de koppeling tussen de videolaag en het bronvideobestand te behouden, ook als u de bron verplaatst of de naam ervan wijzigt. Als de koppeling wordt verbroken, verschijnt er een waarschuwingspictogram voor de laag in het deelvenster Lagen. Kies de opdracht Beeldmateriaal vervangen om de videolaag weer aan het bronbestand te koppelen. Met deze opdracht kunt u ook de frames in een video of een reeks afbeeldingen vervangen door frames uit een andere bron van videobeelden of een reeks afbeeldingen.

 1. Selecteer in het deelvenster Tijdlijn of Lagen de videolaag die u opnieuw aan het bronbestand wilt koppelen of waarvan u de inhoud wilt vervangen.

 2. Kies Laag > Videolagen > Beeldmateriaal vervangen.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Beeldmateriaal vervangen een videobestand of een bestand met een reeks afbeeldingen en klik op Openen.

Beeldmateriaal interpreteren

Informatie over het interpreteren van videomateriaal

U kunt opgeven hoe Photoshop het alfakanaal en de framesnelheid van de geopende of geïmporteerde video interpreteert.

 1. Selecteer in het deelvenster Tijdlijn of Lagen de videolaag die moet worden geïnterpreteerd.

 2. Kies Laag > Videolagen > Beeldmateriaal interpreteren.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Beeldmateriaal interpreteren.
  • Selecteer een alfakanaaloptie om op te geven hoe het alfakanaal in de videolaag wordt geïnterpreteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als het beeldmateriaal een alfakanaal heeft. Als Geïntegreerd, basiskleur is geselecteerd, kunt u de randkleur opgeven waarmee de kanalen worden geïntegreerd.

  • Voer een framesnelheid in om het aantal videoframes op te geven dat per seconde wordt afgespeeld.

  • Als u kleurbeheer wilt gebruiken voor de frames of afbeeldingen in een videolaag, kiest u een profiel in het menu Kleurprofiel.

Alfakanalen interpreteren in video en reeksen afbeeldingen

Video en reeksen afbeeldingen met alfakanalen kunnen direct of geïntegreerd zijn. Als u werkt met video of reeksen afbeeldingen die alfakanalen bevatten, is het van belang dat u opgeeft hoe Photoshop het alfakanaal interpreteert om onverwachte resultaten te voorkomen. Als geïntegreerde video of afbeeldingen zich in een document bevinden met bepaalde achtergrondkleuren, kan ongewenste ghosting of kransvorming optreden. U kunt een randkleur opgeven, zodat de semi-transparante pixels overvloeien (worden geïntegreerd) in de achtergrond zonder een stralenkrans te veroorzaken.

Negeren

Het alfakanaal in de video wordt genegeerd.

Direct, zonder basiskleur

Het alfakanaal wordt geïnterpreteerd als directe alfatransparantie. Selecteer deze optie als de toepassing waarmee u de video maakt, de kleurkanalen niet integreert.

Geïntegreerd, basiskleur

Het alfakanaal wordt gebruikt om te bepalen hoeveel van de randkleur moet worden gemengd met de kleurkanalen. Klik, indien noodzakelijk, op het kleurstaal in het dialoogvenster Beeldmateriaal interpreteren om de randkleur op te geven.

Photoshop - Afbeelding met geïntegreerde kanalen
Items met geïntegreerde kanalen (boven) worden weergegeven met een zwarte krans wanneer die worden geïnterpreteerd als direct, zonder basiskleur (linksonder). Wanneer items worden geïnterpreteerd als Geïntegreerd, basiskleur waarbij zwart is opgegeven als de achtergrondkleur, wordt er geen krans weergegeven (rechtsonder).

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid