Met Voorinstellingen synchroniseren kunt u in Photoshop uw favoriete voorinstellingen beheren door ze naadloos te synchroniseren op elk desktopapparaat, zodat exporteren en importeren tussen apparaten of toepassingsversies tot het verleden behoort.

Photoshop-voorinstellingen synchroniseren

Wanneer Voorinstellingen synchroniseren is ingeschakeld, worden uw voorinstellingen op één apparaat gesynchroniseerd naar uw Creative Cloud en worden ze tevens gesynchroniseerd op elk ander desktopapparaat waarop u zich aanmeldt met dezelfde Adobe ID.

Uw Photoshop-voorinstellingen synchroniseren
Synchroniseer uw voorinstellingen in Photoshop eenvoudig naar de Creative Cloud en open ze op uw andere apparaten.

Als deze optie is ingeschakeld, worden de volgende typen voorinstelling gesynchroniseerd met uw Creative Cloud:

  • Penselen 
  • Verlopen
  • Stalen
  • Stijlen
  • Vormen
  • Patronen

Opmerking:

Momenteel worden de volgende typen voorinstelling niet gesynchroniseerd naar Creative Cloud: Werkruimten, Tools, Contouren, Luchtvervanging en Camera Raw-voorinstellingen of -profielen.

Voorinstellingen synchroniseren inschakelen

Voorinstellingen synchroniseren is standaard uitgeschakeld. U kunt Voorinstellingen synchroniseren in- of uitschakelen in Voorkeuren > Algemeen > Voorinstellingen synchroniseren

Voorkeur voor Voorinstellingen synchroniseren
Voorkeur voor Voorinstellingen synchroniseren
Voorinstellingen synchroniseren in-/uitschakelen

Wanneer u de optie Voorinstellingen synchroniseren uitschakelt, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de huidige gesynchroniseerde voorinstellingen wilt behouden, zodat andere apparaten deze instellingen nog kunnen gebruiken of dat u uw gesynchroniseerde voorinstellingen uit uw account wilt verwijderen.

Waarschuwing : Als u Nee kiest, worden alle voorinstellingen die momenteel zijn gesynchroniseerd, verwijderd uit Creative Cloud en worden voorinstellingen op andere systemen verwijderd als op die systemen Voorinstellingen synchroniseren is ingeschakeld.

Synchronisatie van voorinstellingen inschakelen

Wanneer u Voorinstellingen synchroniseren inschakelt, wordt een bevestigingsvenster weergegeven.

Veelgestelde vragen

Kan ik Voorinstellingen synchroniseren gebruiken als back-up?

Voorinstellingen synchroniseren is bedoeld als een veilige back-up, maar we raden u aan altijd handmatig een back-up van uw favoriete voorinstellingen te maken.

Blijft de organisatie van mijn voorinstellingen behouden?

Ja. De mappen met voorinstellingen, de hiërarchie en de volgorde blijven allemaal behouden op alle apparaten waarop Voorinstellingen synchroniseren is ingeschakeld.

Hoe weet ik of mijn voorinstellingen zijn gesynchroniseerd?

Voorinstellingen synchroniseren in Creative Cloud-desktop
Voorinstellingen synchroniseren in Creative Cloud-desktop

Klik in de Creative Cloud-desktopapp op het Cloud-pictogram in de rechterbovenhoek om de huidige status van bestandssynchronisatie weer te geven.

Als bestandssynchronisatie nog steeds de status in behandeling heeft op een van de apparaten, worden de voorinstellingen nog gesynchroniseerd.

Wanneer bestandssynchronisatie wordt weergegeven als Up-to-date, zijn uw voorinstellingen gesynchroniseerd.

Waarom reageert Photoshop bij de eerste synchronisatie niet meer?

Als Photoshop lijkt te blokkeren wanneer u Voorinstellingen synchroniseren voor het eerst inschakelt, moet u even geduld hebben en Photoshop niet geforceerd afsluiten. Als u een grote hoeveelheid voorinstellingen wilt synchroniseren, kan het een minuut of twee duren voordat de initiële synchronisatie is voltooid.

Waarom worden mijn gesynchroniseerde voorinstellingen niet op een andere computer weergegeven?

Zorg ervoor dat Voorinstellingen synchroniseren is ingeschakeld op alle apparaten waarop u uw voorinstellingen wilt synchroniseren. Als u Voorinstellingen synchroniseren op één computer inschakelt, wordt Voorinstellingen synchroniseren niet automatisch ingeschakeld op uw andere computers.