Imperfecties corrigeren met het Retoucheerpenseel

Leer hoe u uw afbeeldingen kunt retoucheren en imperfecties kunt corrigeren met behulp van het Retoucheerpenseel in Photoshop voor de iPad

Wilt u afbeeldingen herstellen en afleidingen verwijderen wanneer u met Photoshop werkt op de iPad?

Dat kan heel eenvoudig. U kunt nauwkeurig uw afbeeldingen retoucheren en imperfecties corrigeren door te tekenen met pixelmonsters, die u in uw afbeelding instelt met behulp van het Retoucheerpenseel in Photoshop voor de iPad. Bij het Retoucheerpenseel komen ook de structuur, de belichting, de transparantie en de schaduweffecten van de pixelmonsters overeen met pixels die moeten worden hersteld. Dit heeft tot gevolg dat de gerepareerde pixels naadloos overlopen in de rest van de afbeelding.

Voordat u het Retoucheerpenseel toepast Nadat u het Retoucheerpenseel hebt toegepast
 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de laag met imperfecties of storende objecten die u wilt retoucheren of verwijderen.

 2. Selecteer het gereedschap Retoucheerpenseel () in de werkbalk. Als u het gereedschap Retoucheerpenseel niet kunt vinden, tikt u op het gereedschap Snel retoucheerpenseel en houdt u dit vast om de andere bijbehorende gereedschappen weer te geven. Vervolgens selecteert u het gereedschap Retoucheerpenseel.

 3. Tik in het geopende deelvenster met gereedschapsopties op het pictogram met de drie puntjes () om het deelvenster Instellingen retoucheerpenseel te openen.

  Hier kunt u de Overvloeimodus, Monster, kiezen en de schuifregelaars Diffusie, Ronde vorm en Hoek instellen op de gewenste waarde. U kunt ook de schakelknoppen gebruiken om Aanpassingslagen negeren, Drukken voor grootte en Uitgelijnd in te stellen.

  • Overvloeimodus: Bepaalt de overvloeimodus die u wilt toepassen op uw geretoucheerde gebied in uw afbeelding.
  • Diffusie: Gebruik de schuifregelaar om te regelen hoe snel de geplakte regio wordt aangepast aan de omringende afbeelding. Selecteer een lagere waarde voor afbeeldingen met een korreleffect of kleine details, of een hogere waarde voor vloeiende afbeeldingen.
  • Monster: Hiermee neemt u monsters uit de door u opgegeven lagen. Kies Huidige laag en onderliggende lagen als u monsters wilt nemen uit de actieve laag en de onderliggende zichtbare lagen. Als u alleen monsters wilt nemen uit de actieve laag, kiest u Huidige laag. Als u monsters wilt nemen uit alle zichtbare lagen, kiest u Alle lagen. Als u monsters wilt nemen van alle lagen met uitzondering van aanpassingslagen, kiest u Alle lagen en klikt u op het pictogram Aanpassingslagen negeren rechts van het pop‑upmenu Monster.
  • Aanpassingslagen negeren: Schakel deze optie in als u de toegepaste aanpassingen in de afbeelding wilt zien. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
  • Ronde vorm: Gebruik de schuifregelaar om een percentagewaarde in te stellen die de verhouding tussen de korte en lange assen van het penseel opgeeft. Selecteer een percentage. Een waarde van 100% resulteert in een rond penseel en een waarde van 0% in een lijnvormig penseel. Tussenliggende waarden verwijzen naar ellipsvormige penselen.
  • Hoek: De instelling bepaalt de hoek waaronder de lange zijde van een ellipsvormig penseel of penseel op basis van een monster wordt geroteerd ten opzichte van een horizontale as. Gebruik de schuifregelaar om een waarde in graden in te stellen.
  • Druk voor grootte gebruiken: Schakel deze optie in om de diameter van het Retoucheerpenseel aan te passen aan de penseeldruk die tijdens het tekenen wordt toegepast. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
  • Uitgelijnd: Schakel deze optie in om continu monsters van pixels te nemen, zonder het huidige monsterpunt te verliezen. Schakel deze optie uit als u de pixelmonsters vanaf het eerste monsterpunt wilt blijven gebruiken wanneer u het tekenen onderbreekt en hervat. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
  Tik op het pictogram met drie puntjes om het deelvenster Instellingen retoucheerpenseel te openen
  Tik op het pictogram met drie puntjes om het deelvenster Instellingen retoucheerpenseel te openen en diverse eigenschappen in te stellen

 4. U kunt in het deelvenster Gereedschapsopties de modus Bron instellen selecteren en de aanwijzer op een gebied in uw afbeelding plaatsen om uw bronmonstergebied in te stellen.

 5. Selecteer in het deelvenster Gereedschapsopties de modus Penseel en teken over het gebied in uw afbeelding dat u wilt retoucheren met het brongebied op basis van een monster.

U kunt ook de aanraaksneltoetsen in Photoshop voor de iPad gebruiken om naadloos te schakelen tussen het instellen van een bronmonstergebied en het schilderen met de geselecteerde pixels.
Ga als volgt te werk:
 • Tik op de aanraaksneltoets en houd deze de hele tijd ingedrukt terwijl u de modus Bron instellen van het gereedschap Retoucheerpenseel wilt gebruiken. Rechtsboven van de werkruimte wordt een blauwe indicator weergegeven om de geactiveerde status van de aanraaksneltoets aan u te melden.
 • Tik op de aanraaksneltoets en verplaats deze naar de buitenrand om de modus Penseel van het Retoucheerpenseel te activeren die u kunt gebruiken om over het geselecteerde gebied in uw afbeelding te tekenen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account