Slimme objecten maken en ermee werken

Meer informatie over het gebruik van slimme objecten in Photoshop voor uw iPad om niet-destructieve bewerkingen toe te passen

In Photoshop voor de iPad kunt u met slimme objecten werken, net zoals op uw desktop. Slimme objecten behouden de broninhoud van een afbeelding met alle oorspronkelijke kenmerken. U kunt niet-destructieve bewerkingen in elke laag toepassen. Met niet-destructieve bewerkingen kunt u wijzigingen in een afbeelding aanbrengen zonder dat u de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens overschrijft.

Een laag in een slim object omzetten

Als u in Photoshop voor de iPad een laag in een slim object wilt omzetten, kiest u een laag in uw afbeelding en voert u vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Open het deelvenster Laageigenschappen > Selecteer Omzetten in slim object
  • Open het deelvenster Laagacties > Selecteer Omzetten in slim object

Momenteel wordt het bewerken van een slim object nog niet ondersteund op de iPad. U kunt uw clouddocument echter openen met een slim object dat u op uw iPad hebt gemaakt en dit indien nodig in de desktop-applicatie bewerken. Bovenaan in het deelvenster Laageigenschappen ziet u een dialoogvenster met hetzelfde bericht.

U kunt met slimme objecten transformaties op een laag uitvoeren: schalen en roteren, schuintrekken, vervormen en het perspectief transformeren zonder verlies van oorspronkelijke afbeeldingsgegevens of kwaliteit, want de transformaties hebben geen invloed op de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.

Gebruik en beperkingen van slimme objecten

Momenteel wordt het bewerken van een slim object nog niet ondersteund op de iPad. U kunt uw clouddocument echter openen met een slim object dat u op uw iPad hebt gemaakt en dit indien nodig in de desktop-applicatie bewerken. Bovenaan in het deelvenster Laageigenschappen ziet u een dialoogvenster met hetzelfde bericht.

U kunt met slimme objecten transformaties op een laag uitvoeren: schalen en roteren, schuintrekken, vervormen en het perspectief transformeren zonder verlies van oorspronkelijke afbeeldingsgegevens of kwaliteit, want de transformaties hebben geen invloed op de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.

Terwijl u op de iPad met Photoshop werkt, kunt u een slim object wel bewerken, zoals het penseel gebruiken, retoucheren en snel retoucheren. De app maakt automatisch een nieuwe gekoppelde laag boven op uw slimme object. U hoeft dus geen laag te dupliceren. Als u bewerkingen wilt uitvoeren waarbij pixelgegevens worden gewijzigd, raden we u aan de laag met het slimme object te klonen en deze boven de laag met het slimme object te plaatsen voordat u destructieve bewerkingen toepast. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account