Unified Text Engine in Photoshop

Bijgewerkt in Photoshop 23.0 (versie van oktober 2021)

Unified Text Engine vervangt oudere tekst-engines en maakt geavanceerde typografische functies mogelijk voor internationale talen en scripts, zoals Arabisch, Hebreeuws, Indische scripts, Japans, Chinees en Koreaans. 

Met Unified Text Engine zijn alle geavanceerde typografische scripts beschikbaar en worden deze automatisch gegroepeerd in het deelvenster Eigenschappen van tekstlaag van Photoshop. Dit betekent dat de tekstengine niet per taal hoeft te worden gewijzigd.

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • Verbeterde tekstvorming met de open-source HarfBuzz-tekstvormingsengine voor Arabisch, Hebreeuws, Chinees, Japans, Koreaans en alle niet-Latijnse scripts
 • Verbeterde ondersteuning voor bidirectionele tekst met behulp van FriBidi
 • Er zijn nu extra geconsolideerde geavanceerde Arabische en Japanse typografische functies beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen van tekstlaag

Verbeteringen met de introductie van de Unified Text Engine

 • De gebruikersinterface voor het kiezen van een andere tekstenginecomposer onder Photoshop > Voorkeuren > Tekst is verwijderd. Bij nieuwe tekstlagen worden standaard alle scripts en talen ondersteund. Gebruikers kunnen handmatig overschakelen op een verouderde tekstenginecomposer in het vervolgmenu van het deelvenster Alinea bij het openen van een Photoshop-document met een verouderde tekstengine. 
 • De geavanceerde typografische functies voor het Midden-Oosten en Oost-Azië zijn altijd beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen van tekstlaag.
 • In tegenstelling tot de eerdere versies van Photoshop wordt de standaardalinearichting van-rechts-naar-links alleen ingeschakeld als de taal van de gebruikersinterface is ingesteld op Engels/Arabisch, Engels/Hebreeuws of Frans/Noord-Afrika.
 • Photoshop biedt geen ondersteuning meer voor Type 1-lettertypen en Arabische Axt-lettertypen. Als er een verouderd Photoshop-document wordt geopend met Type 1-lettertypen, worden deze behandeld als ontbrekende lettertypen.

Einde levensduur van Type 1-ondersteuning in Photoshop 23.0

Photoshop 23.0 biedt geen ondersteuning meer voor PostScript Type 1-lettertypen. We hebben onze tekstengine bijgewerkt, gemoderniseerd en gecombineerd met de Harfbuzz-scriptshaper voor ondersteuning van alle scripts. 

Type 1-lettertypen (ook bekend als PostScript, PS1, T1, Adobe Type 1, Multiple Master of MM) zijn een indeling in de lettertypebranche die is vervangen door de grotere glyph-sets. Deze lettertypen worden niet ondersteund in de meeste browsers en de meeste besturingssystemen. Deze worden door Adobe verder ontwikkeld met ondersteuning en robuustere technische mogelijkheden van OpenType-lettertypen. 

Photoshop 23.0 en hoger herkent Type 1-lettertypen niet, zelfs niet als u ze in uw desktopbesturingssysteem hebt geïnstalleerd:

 1. Type 1-lettertypen worden niet in het menu Lettertypen van Photoshop weergegeven.
 2. Eerder geïnstalleerde Type1-lettertypen werken niet meer in Photoshop-bestanden.
 3. Bij het openen van Photoshop-bestanden met bestaande Type 1-lettertypen worden de Type 1-lettertypen behandeld als ontbrekende lettertypen. 

Als het lettertype dat u nodig hebt nog niet beschikbaar is in de Adobe Fonts-bibliotheek, kunt u ondersteunde lettertypen van Adobe gebruiken van onze partner fontspring.  

Klanten die Type 1-lettertypen hebben gekocht die niet afkomstig zijn van Adobe, kunnen contact opnemen met het bedrijf dat de lettertype(n) heeft gepubliceerd, voor meer informatie over de beschikbaarheid van een upgradepad naar de OpenType-indeling.

Opmerking: Het is mogelijk om Type 1-lettertypen naar de OpenType-indeling te converteren, maar dit levert niet het beste resultaat op. Bovendien kan het converteren van uw bestanden verboden zijn volgens de Llicentieovereenkomst voor eindgebruikers van de lettertypemaker. Raadpleeg de licentieovereenkomst of neem direct contact op met de lettertypemaker voor meer informatie.

Ondersteunde internationale scripts

Behalve Latijn ondersteunt de Unified Text Engine-composer de volgende talen en scripts:

India

Midden-Oosten

Zuidoost-Azië*

CJK

 • Bengali
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Punjabi
 • Tamil
 • Telugu

 • Arabisch
 • Hebreeuws
Zie Arabisch en Hebreeuws voor meer informatie.

 • Thai
 • Singalees
 • Burmees 
 • Khmer
 • Lao

*Geïntroduceerd in de oktober 2018-versie van Photoshop CC (20.0)

 • Chinees
 • Japans
 • Koreaans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photoshop ondersteunt scripts van over de hele wereld met vormings- en algemene basiskenmerken (geen geavanceerde typografische functies).

Photoshop ondersteunt alleen geavanceerde typografische functies voor Latijn, Arabisch en Japans. Voor alle andere scripts worden alleen vormings- en algemene tekstkenmerken ondersteund. 

Opmerking:

Tekstfuncties in diverse Adobe-toepassingen worden niet automatisch aan elkaar gekoppeld, omdat de toepassingen mogelijk berusten op verschillende tekstengines. De teksteigenschappen kunnen ook variëren naar gelang het primaire gebruik van de toepassing (beeldbewerking, pagina-indeling, illustraties, etc.). In hoeverre opmaak, stijl en bewerkbaarheid behouden blijven bij overdracht naar andere toepassingen, kan ook verschillen op basis van de tekstbehandeling.

De Zuidoost-Aziatische (SEA) talen of scripts worden momenteel niet in alle Adobe-producten ondersteund. Als u tekst in een Zuidoost-Aziatische taal verplaatst van een Adobe-app die deze scripts ondersteunt naar een toepassing die ze niet ondersteunt, kunnen er delen van de tekst of opmaak verloren gaan. Houd in dat geval rekening met het volgende:

 • Afbeeldingsbestanden mogen mogelijk geen lagen bevatten voordat ze van Photoshop worden verplaatst naar andere toepassingen.
 • Tekstbestanden van Adobe Illustrator moeten mogelijk worden omgezet naar contourtekst voordat ze worden gebruikt in andere toepassingen.
 • Het omzetten van tekst kan ervoor zorgen dat de tekst minder goed te bewerken is als deze wordt verplaatst naar een andere toepassing.

Tip voor professionals: Zuidoost-Aziatische scripts worden momenteel niet door alle producten ondersteund, maar in InDesign en Illustrator moet de composer mogelijk worden gewisseld.

Installeer de relevante taal- en lettertypepakketten (Windows)

Om deze talen goed te kunnen gebruiken in Windows, dient u de taal- en lettertypepakketten voor de gewenste taal te installeren.

Zie Taalpakketten in de Help van Microsoft voor meer informatie.

Documenten maken met internationale talen, scripts en tekst

Een document maken

Een document maken met een internationale taal:

 1. Open een document, selecteer een tool voor tekst en maak een tekstlaag.

 2. In het deelvenster Teken stelt u de gewenste taal in. (Taalselectie is alleen vereist voor woordafbreking en spelling.)

  Stel de taal in in het deelvenster Teken in Photoshop
  Stel de taal in in het deelvenster Eigenschappen van tekstlaag

  Stel de taal in in het deelvenster Teken
  Of stel de taal in in het deelvenster Teken

 3. Stel een geschikt lettertype in voor de gekozen taal. Als u bijvoorbeeld Thai kiest, stelt u een Thais lettertype in, zoals Adobe Thai of Noto Sans Thai.

 4. Kopieer en plak de tekst die is opgesteld in de taal die u hebt gekozen. Als u een taalspecifiek toetsenbord hebt, typt u gewoon wat tekst.

Met de Unified Text Engine hoeft u niet te schakelen tussen lay-outopties, omdat de taalondersteuning naadloos werkt.

Deelvenster Eigenschappen van tekstlaag in Photoshop
Deelvenster Eigenschappen van tekstlaag

Gedeelten in deelvenster Eigenschappen van tekstlaag
Gedeelten in deelvenster Eigenschappen van tekstlaag

Unified Text Engine

Adobe-logo

Aanmelden bij je account