Bijgewerkt in Photoshop 21.0 (versie van november 2019)

Een patroon selecteren in het deelvenster Patronen

Nieuwe voorinstellingen gebruiken in Photoshop

Nieuwe voorinstellingen gebruiken in Photoshop
Lees alles over het toepassen van de nieuwe en verbeterde deelvensters voor Voorinstellingen van Photoshop. Julieanne Kost onderzoekt alles, van stalen tot patronen, van verlopen tot stijlen en vormen.
Julieanne Kost

Patronen op lagen toepassen

Voer een van de volgende handelingen uit om een patroon als laageffect toe te passen op tekstlagen:

 • Selecteer een of meer tekstlagen in het deelvenster Lagen en klik vervolgens op een patroon in het deelvenster Patronen om deze toe te passen.
 • Sleep een patroon vanuit het deelvenster Patronen naar de tekstinhoud in het canvasgebied.
 • Sleep een patroon vanuit het deelvenster Patronen naar een laag in het deelvenster Lagen.  

In het dialoogvenster Laagstijl (Laag > Nieuwe vullaag > Patroon) of het dialoogvenster Patroonvulling (Laag > Laagstijl > Patroonoverlay) kunt u de hoekselectie instellen op een bepaald aantal graden of handmatig een hoekwaarde typen om uw patroon met de gewenste hoek te roteren.

Ga als volgt te werk om een patroon toe te passen op pixellagen:

 1. Sleep een patroon vanuit het deelvenster Patronen naar een pixellaag in het deelvenster Lagen.
 2. Photoshop maakt automatisch een opvullaag boven op de pixellaag.  

Voer een van de volgende handelingen uit om een verloop als vormvulling toe te passen op een vormlaag:

 • Selecteer een of meer tekstlagen in het deelvenster Lagen en klik vervolgens op een patroon in het deelvenster Patronen om deze toe te passen.
 • Sleep een patroon vanuit het deelvenster Patronen naar de tekstinhoud in het canvasgebied.
 • Sleep een patroon vanuit het deelvenster Patronen naar een laag in het deelvenster Lagen.  

Voer een van de volgende handelingen uit om een verloop als opvullaag toe te passen op tekst- of vormlagen:

 • Houd Command (Mac)/Alt (Windows) ingedrukt en sleep een patroon vanuit het deelvenster Patronen naar de tekstinhoud in het canvasgebied.
 • Houd Command (Mac)/Alt (Windows) ingedrukt en sleep een patroon vanuit het deelvenster Patronen naar een laag in het deelvenster Lagen. 

Patronen in groepen indelen

Patronen onder een nieuwe groep indelen:

 1. Klik in het deelvenster Patronen (Venster > Patronen) op het pictogram Nieuwe groep maken. 
 2. Vul een groepsnaam in en klik op OK. 
 3. Sleep een patroon of gebruik de Shift-toets om meerdere patronen te selecteren en deze binnen de groep te slepen.

Geneste groepen maken:

 1. Selecteer een groep in het deelvenster Patronen.
 2. Sleep die groep nu naar een andere groep.

Verouderde patronen tonen

Kies Verouderde patronen en meer in het deelvenstermenu Patronen.

 

De standaardbibliotheek met patronen herstellen

Kies Standaardpatronen herstellen in het pop-upmenu van het deelvenster Patronen. 

De naam van een vooraf ingesteld patroon wijzigen

 1. Selecteer het patroon waarvan u de naam wilt wijzigen en kies Naam van patroon wijzigen in het deelvenstermenu Patronen.

 2. Typ een nieuwe naam voor het patroon en klik op OK.

Een vooraf ingesteld patroon verwijderen

Selecteer het patroon dat u wilt verwijderen en kies Patroon verwijderen in het deelvenstermenu Patronen.