In Photoshop kunt u tools, zoals het penseel, in een handeling opnemen. Om deze functie in te schakelen, kiest u Toolopname toestaan in het menu van het deelvenster Handelingen.

Houd het volgende in gedachten:

  • Als u een tool opneemt, kiest u uw penseel als onderdeel van de handeling. Anders wordt het momenteel geselecteerde penseel gebruikt.
  • Als u de handeling opneemt om bij een ander formaat af te spelen, stelt u de maateenheden van Photoshop in op een percentage en registreert u de penseelgrootte niet als onderdeel van een penseelvoorinstelling.

Expert aan het woord: Gereedschappen opnemen

Expert aan het woord: Gereedschappen opnemen
Photoshop-instructeur Howard Pinsky laat zien hoe u de opdracht Toolopname toestaan kunt gebruiken bij het maken van handelingen.
Howard Pinsky