Een item verdraaien

Met de opdracht Verdraaien kunt u controlepunten slepen voor het bewerken van de vorm van afbeeldingen, vormen of paden en dergelijke. U kunt ook verdraaien met een vorm in het pop-upmenu met verdraaiingsstijlen op de optiebalk. U kunt de vormen in het pop-upmenu met verdraaiingsstijlen ook aanpassen door de controlepunten te verslepen.

Als u de controlepunten gebruikt voor het vervormen van een beeldelement, kiest u Weergave > Extra's om het verdraaiingsnet en de controlepunten weer te geven of te verbergen.

Verdraaien gebruiken in Photoshop
Verdraaien gebruiken

A. De vorm kiezen die u wilt verdraaien B. Een verdraaiing kiezen in het pop-upmenu met verdraaiingsstijlen op de optiebalk C. Het resultaat na gebruik van meerdere verdraaiingsopties 
 1. Selecteer het beeldelement dat u wilt verdraaien.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bewerken > Transformatie > Verdraaien.

  • Als u een andere opdracht voor transformeren kiest of de opdracht Vrije transformatie, klikt u op de knop Overschakelen tussen de modi voor vrije transformatie en verdraaien  op de optiebalk.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als u wilt verdraaien met een specifieke vorm, kiest u een verdraaiingsstijl in het pop-upmenu Verdraaien op de optiebalk.

  Een controlepunt slepen om het net te verdraaien in Photoshop
  Een controlepunt slepen om het net te verdraaien

  • Als u de vorm wilt bewerken, sleept u de controlepunten, een segment van het selectiekader of het net, of een gebied binnen het net. Bij het aanpassen van een curve, gebruikt u de grepen van het controlepunt. Dit komt overeen met het aanpassen van de grepen in het gekromde segment van een vectorafbeelding.

  Opmerking:

  Als u de laatste greepaanpassing ongedaan wilt maken, kiest u Bewerken > Ongedaan maken.

  De vorm van een verdraaiing bewerken in Photoshop
  De vorm van een verdraaiing bewerken

  • Als u de richting van een verdraaiingsstijl die u hebt gekozen in het menu Verdraaien wilt wijzigen, klikt u op de knop Overschakelen tussen de modi voor vrije transformatie en verdraaien  op de optiebalk.
  • Als u het referentiepunt wilt wijzigen, klikt u op een vierkantje in de referentiepuntzoeker  op de optiebalk.
  • Als u de hoeveelheid verdraaiing wilt opgeven met numerieke waarden, voert u de waarden in in de tekstvakken Buigen (Verbuigen instellen), X (Horizontale vervorming instellen) en Y (Verticale vervorming instellen) op de optiebalk. U kunt geen numerieke waarden invoeren als u Geen of Aangepast hebt gekozen in het pop-upmenu Verdraaien.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op Enter (Windows) of op Return (Mac OS), of klik op de knop Vastleggen  op de optiebalk.

  • Als u de transformatie wilt annuleren, drukt u op Esc of klikt u op de knop Annuleren  op de optiebalk.

  Opmerking:

  Wanneer u een bitmapafbeelding verdraait (in plaats van een vorm of een pad), wordt deze bij elke keer dat u een transformatie toepast minder scherp. Het verdient daarom aanbeveling meerdere opdrachten uit te voeren voordat u de verzamelde transformatie toepast in plaats van elke transformatie afzonderlijk toe te passen.

Marionet verdraaien

Met Marionet verdraaien ontstaat een visueel net waarmee u specifieke afbeeldingsgebieden ingrijpend kunt vervormen, terwijl andere gebieden onveranderd blijven. U kunt afbeeldingen zo subtiel retoucheren (door bijvoorbeeld het haar van een persoon vorm te geven) of juist totaal transformeren (door bijvoorbeeld de positie van armen of benen te veranderen).

U kunt Marionet verdraaien niet alleen toepassen op afbeeldingslagen, maar ook op laag- en vectormaskers. Gebruik slimme objecten om afbeeldingen op niet-destructieve wijze te vervormen. (Zie Slimme objecten maken.)

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de laag die of het masker dat u wilt transformeren.

 2. Kies Bewerken > Marionet verdraaien.

 3. Pas de volgende netinstellingen aan in de optiebalk:

  Modus

  Hiermee bepaalt u de algemene elasticiteit van het net.

  Opmerking:

  Kies Vervormen voor een bijzonder elastisch net dat geschikt is voor het verdraaien van panorama's of structuurafbeeldingen.

  Dichtheid

  Hiermee bepaalt u de tussenruimte tussen netpunten. Meer punten betekent hogere precisie, maar ook meer verwerkingstijd. Minder punten betekent juist lagere precisie en minder verwerkingstijd.

  Uitbreiding

  Hiermee breidt u de buitenrand van het net uit of krimpt u deze in.

  Net tonen

  Schakel deze optie uit als u alleen de aanpassingspunten wilt zien, zodat u een beter overzicht van uw transformaties krijgt.

  Opmerking:

  Druk op H om aanpassingspunten tijdelijk te verbergen.

 4. Klik in het afbeeldingsvenster om punten toe te voegen aan de gebieden die u wilt transformeren en aan gebieden die u wilt verankeren.

  Een punt verplaatsen op een net in Photoshop
  Een punt verplaatsen op het net van een marionet. Aangrenzende punten zorgen dat de nabijgelegen gebieden ongewijzigd blijven.

 5. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de positie van punten te wijzigen of om punten te verwijderen:

  • Sleep punten om het net te verdraaien.

  • Klik op de knoppen voor Puntdiepte   op de optiebalk om een netgebied te tonen dat door een ander netgebied wordt overlapt.

  • Druk op Delete om geselecteerde punten te verwijderen. Als u andere individuele punten wilt verwijderen, plaatst u de cursor rechtstreeks boven de punten, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klikt u als het schaarpictogram  verschijnt.

  • Klik op de knop Alle punten verwijderen in de optiebalk.

  Opmerking:

  Als u meerdere punten wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op deze punten of u kiest Alles selecteren in het contextmenu.

 6. Als u het net rond een punt wilt roteren, selecteert u het desbetreffende punt en voert u een van de volgende twee handelingen uit:

  • Als u het net een vast aantal graden wilt roteren, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en plaatst u de cursor bij maar niet boven de punten. Wanneer een cirkel wordt weergegeven, sleept u om het net visueel te roteren.

  Opmerking:

  In de optiebalk ziet u de mate van rotatie.  

  • Kies Automatisch in het menu Roteren op de optiebalk om het net automatisch te roteren op basis van de voor Modus geselecteerde optie.  
 7. Druk op Enter of Return wanneer de transformatie voltooid is.

Het net roteren rond een geselecteerd punt in Photoshop
Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt om het net rond een geselecteerd punt te roteren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid