De kleurkiezer wijzigen

U hoeft niet de Adobe Kleurkiezer te gebruiken, u kunt ook kleuren kiezen in bijvoorbeeld de interne kleurkiezer op uw systeem of in een kleurkiezer van een andere fabrikant.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS).
 2. Kies een kleurkiezer in het menu Kleurkiezer en klik op OK.

  Raadpleeg de documentatie bij uw besturingssysteem voor nadere informatie.

Kleurstalen toevoegen en verwijderen

U kunt kleurstalen toevoegen of verwijderen in het deelvenster Stalen.

Opmerking:

Klik op de knop Toevoegen aan stalen om een kleurstaal toe te voegen uit de kleurkiezer.

Een kleur toevoegen aan het deelvenster Stalen

 1. Selecteer de kleur die u wilt toevoegen en stel deze in als voorgrondkleur.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Nieuw staal  in het deelvenster Stalen. U kunt ook in het menu van het deelvenster Stalen de optie Nieuw staal kiezen.

  • Plaats de cursor op een lege positie in de onderste rij van het deelvenster Stalen (de cursor verandert in een emmertje) en klik om de kleur toe te voegen. Geef een naam op voor de nieuwe kleur en klik op OK.

  Het deelvenster Stalen
  Kleur geselecteerd in afbeelding (links) en toegevoegd aan het deelvenster Stalen (rechts)
  • (Alleen Creative Cloud) Kies Stalen laden in het deelvenstermenu. Navigeer vervolgens in het venster Laden naar een HTML-, CSS- of SVG-bestand en klik op OK. Photoshop leest de kleurwaarden die zijn opgegeven in de documenten. Deze functie herkent de volgende HTML-/CSS-kleurensyntaxis: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) en hsba(1,2,3,4).

  Opmerking:

  Nieuwe kleuren worden opgeslagen in het voorkeurenbestand van Photoshop, zodat deze niet worden gewist aan het eind van een werksessie. Als u een kleur permanent wilt opslaan, slaat u deze op in een bibliotheek.

Een kleur verwijderen uit het deelvenster Stalen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep een staal naar de knop met de prullenbak .

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt, plaats de cursor op een staal (de cursor verandert in een schaar) en klik.

Stalenbibliotheken beheren

Stalenbibliotheken verlenen op eenvoudige wijze toegang tot verschillende kleurensets. U kunt aangepaste stalensets opslaan als een bibliotheek voor hergebruik. U kunt stalen ook opslaan in een indeling waarmee ze kunnen worden gebruikt in andere toepassingen.

Een stalenbibliotheek laden of vervangen

 1. Kies een van de volgende opdrachten in het menu van het deelvenster Stalen:

  Stalen laden

  Hiermee voegt u een bibliotheek toe aan de huidige set met stalen. Selecteer het bibliotheekbestand dat u wilt gebruiken en klik op Laden.

  Stalen vervangen

  Hiermee vervangt u de huidige lijst door een andere bibliotheek. Selecteer het bibliotheekbestand dat u wilt gebruiken en klik op Laden. U kunt in Photoshop de huidige set stalen opslaan voordat u ze vervangt.

  Naam van een kleurenbibliotheek

  Hiermee laadt u een bepaald kleurensysteem dat onder in het menu van het deelvenster Stalen wordt vermeld. U kunt de huidige set kleuren vervangen door de bibliotheek die u laadt of u kunt deze set eraan toevoegen.

Een set stalen opslaan als bibliotheek

 1. Kies Stalen opslaan in het menu van het deelvenster Stalen.
 2. Kies een locatie voor de bibliotheek met stalen, voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

  U kunt de bibliotheek opslaan op een willekeurige locatie. Als u het bibliotheekbestand echter opslaat in de map Presets/Color Swatches op de standaardlocatie met voorinstellingen, verschijnt de naam van de bibliotheek onder aan het menu van het deelvenster Stalen nadat u de toepassing opnieuw hebt gestart.

De standaardbibliotheek met stalen herstellen

 1. Kies Stalen herstellen in het menu van het deelvenster Stalen. U kunt de huidige set kleuren vervangen door de standaardbibliotheek met stalen of u kunt deze set eraan toevoegen.

Kleurstalen delen met andere toepassingen

U kunt de effen stalen die u maakt, delen in Photoshop, Illustrator en InDesign door een stalenbibliotheek op te slaan, zodat u deze kunt uitwisselen. De kleuren worden precies hetzelfde in andere toepassingen weergegeven. Hiervoor moeten de kleurinstellingen echter zijn gesynchroniseerd.

 1. In het deelvenster Stalen maakt u de proceskleurstalen en steunkleurstalen die u wilt delen, en verwijdert u kleurstalen die u niet wilt delen.

  Opmerking:

  De volgende soorten stalen kunt u niet in andere toepassingen gebruiken: patronen, verlopen en het staal Registratie van Illustrator of InDesign; de stalen voor boekkleurverwijzingen, HSB, XYZ, duotoon, dekking, totale inkt en Web-RGB van Photoshop. Deze soorten stalen worden automatisch uitgesloten wanneer u stalen voor delen opslaat.

 2. Selecteer Stalen opslaan voor uitwisseling in het menu van het deelvenster Stalen en sla de staalbibliotheken op een gemakkelijk toegankelijke locatie op.
 3. Laad de staalbibliotheek in het deelvenster Stalen van Photoshop, Illustrator of InDesign.