Leer hoe u in Photoshop kunt werken met de Touch Bar op een MacBook Pro.

Photoshop biedt ondersteuning voor de Touch Bar, de aanraakbalk boven aan het toetsenbord van de nieuwe MacBook Pro. Met de Touch Bar hebt u toegang tot Photoshop-functies en -besturingselementen in de context van uw huidige taak in het hoofdscherm. De Touch Bar ondersteunt vertrouwde bewegingen, zoals tikken, slepen en vegen.

Touch Bar-ondersteuning in Photoshop is momenteel een Technology Preview-functie.

Opmerking:

Voor meer basisinformatie over de Touch Bar raadpleegt u deze Apple-documentatiepagina.

Touch Bar-interface

Standaard wordt een deel van de Touch Bar-interface gereserveerd voor macOS-besturingselementen. De besturingselementen voor Photoshop worden weergegeven in het app-specifieke gedeelte in het midden van de Touch Bar.

v3_TopView_new
Standaardinterface Touch Bar

A. Photoshop-besturingselementen B. macOS-besturingselementen (Control Strip en Esc) 

Opmerking:

Indien nodig, kunt u de Touch Bar zodanig configureren dat alleen app-specifieke besturingselementen worden weergegeven. In deze configuratie worden in het midden en aan de rechterkant van de Touch Bar (B aan rechterkant + A) de Photoshop-besturingselementen weergegeven. Hiertoe kiest u in het dialoogvenster dat u in macOS opent via Voorkeuren > Toetsenbord de optie Touch Bar Shows: App Controls (Touch Bar toont: App-besturingselementen).

Touch Bar-modi in Photoshop

Tik op het pictogram op de Touch Bar om een van de drie beschikbare modi te kiezen:

Laageigenschappen

() Standaardmodus: Voor werken met laageigenschappen en gerelateerde functies

Penselen

() Voor werken met eigenschappen voor penseel en verf

Favorieten

() Aanpasbare modus waaraan u uw favoriete besturingselementen kunt toevoegen

Contextgevoelige bewerkingen

Naast de opdrachten die beschikbaar zijn in de drie verschillende modi komen er verschillende contextspecifieke bewerkingen beschikbaar, afhankelijk van waaraan u werkt in Photoshop.

 • Wanneer een modale tool, zoals Tekst of Transformatie actief is, worden op de Touch Bar OK en Annuleren weergegeven.
 • Wanneer de taakruimte Selecteren en maskeren actief is, worden op de Touch Bar besturingselementen voor het maken van selecties getoond.

Photoshop-besturingselementen op de Touch Bar

Standaardmodus Pictogram Naam besturingselement Beschrijving
Alle drie
Geschiedenisscrubber

Werkt in grote lijnen net als het deelvenster Historie in Photoshop. Hiermee kunt u schakelen naar elke recente staat van het document dat in de huidige sessie is gemaakt. Telkens wanneer u een wijziging op het document toepast, wordt een nieuwe documentstaat toegevoegd.

Tik op het pictogram Geschiedenisscrubber om miniaturen te tonen waarmee de documentstaten worden aangegeven. Blader door of tik op de miniaturen om door de documenthistorie te bladeren.

Voor meer informatie raadpleegt u Het deelvenster Historie gebruiken.

Laageigenschappen
Inhoud toevoegen Hiermee importeert u een bestand in het momenteel geopende document met de opdracht Ingesloten plaatsen. Zie Bestanden plaatsen in Photoshop.

Zichtbaarheid en dekking van laag

Hiermee past u de dekking en de zichtbaarheid van de laag aan. 

 • Gebruik de schuifregelaar om de laagdekking aan te passen (0-100%). Met de knoppen aan beide uiteinden van de schuifregelaar vergroot of verkleint u de waarde met een vooraf ingestelde hoeveelheid.
 • Tik op het pictogram om de laag helemaal te verbergen.

U kunt deze opdracht gebruiken door te tikken of ingedrukt te houden tijdens de tikbeweging. De wijzigingen die u aanbrengt aan de Touch Bar worden onmiddellijk doorgevoerd in het deelvenster Lagen.


Overvloeimodus Hiermee kunt u door de beschikbare overvloeimodi bladeren: Normaal, Verspreiden, Donkerder, etc. Vervolgens kunt u de gewenste modus selecteren. Voor meer informatie raadpleegt u Overvloeimodi in Photoshop.

Uitknipmasker Hiermee maakt u van een laag een uitknipmasker of zet u deze terug vanuit die staat. Voor meer informatie raadpleegt u Lagen met uitknipmaskers tonen.

Selecteren en maskeren Hiermee start u de taakruimte Selecteren en maskeren.
Penselen
Kleur

Hiermee toont u een kleurkiezer voor de voorgrondkleur. De eerste 16 stalen worden standaard weergegeven.

 • Houd een staal ingedrukt om kleurtonen te zien.
 • Klik op het pictogram om fijnere aanpassingen te doen. Hiertoe past u de kleurtoon, verzadiging en helderheid (HSB) afzonderlijk aan.

Penseelgrootte

Hiermee bepaalt u de grootte van het huidige penseel. Deze opdracht is actief wanneer er een penseel geselecteerd is dat meerdere grootten kan hebben.

Voor meer informatie over penseelopties raadpleegt u:


Penseelhardheid Hiermee bepaalt u de hardheid van het huidige penseel. Deze opdracht is actief wanneer er een penseel geselecteerd is dat meerdere hardheden kan hebben.

Penseeldekking Hiermee bepaalt u de dekking van het huidige penseel. Deze opdracht is actief wanneer er een penseel geselecteerd is dat meerdere dekkingen kan hebben. 

Penseelstroom Hiermee bepaalt u de stroom van het huidige penseel. Deze opdracht is actief wanneer er een penseel geselecteerd is dat meerdere stromen kan hebben. 
Favorieten
Schermmodus Hiermee schakelt u tussen de modus voor normaal scherm en volledig scherm

Nieuwe laag Hiermee opent u de opdracht Nieuwe laag

Verticaal omdraaien Hiermee spiegelt u de inhoud van de huidige set geselecteerde lagen verticaal

Horizontaal omdraaien Hiermee spiegelt u de inhoud van de huidige set geselecteerde lagen horizontaal
De standaardwaarde is Geen*
Vulmodus Hiermee opent u de opdracht Vullen met de optie Vullen met behoud van inhoud vooraf geselecteerd. Zie voor meer informatie Vullen met behoud van inhoud gebruiken.

Laag dupliceren Hiermee dupliceert u de momenteel geselecteerde laag
Delen Hiermee deelt u een voorvertoning van de huidige documentstaat in de JPEG-indeling. De maximaal grootte voor delen is 1024 x 1024 px.

* U kunt deze besturingselementen toevoegen aan de Touch Bar-modi door deze aan te passen.

De Touch Bar-modi aanpassen

Voorkeuren

Photoshop biedt onder Voorkeuren > Technology Previews drie instellingen voor de Touch Bar. Deze instellingen zijn standaard ingeschakeld.

Touch Bar inschakelen

Hiermee schakelt u de Touch Bar in of uit tijdens het werken in Photoshop

Toon de eigenschapsaanpassingen van de Touch Bar

Hiermee toont/verbergt u informatieve pop-upvensters die worden weergegeven wanneer u met de Touch Bar eigenschappen wijzigt, zoals de penseelgrootte.

Opdrachten toevoegen aan en verwijderen van de Touch Bar

U kunt opdrachten toevoegen aan en verwijderen van elk van de drie Touch Bar-modi in Photoshop. Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer de Touch Bar-modus waaraan u items wilt toevoegen of waarvan u items wilt verwijderen: Laageigenschappen, Penselen, of Favorieten.

 2. Selecteer Weergave > Touch Bar aanpassen in Photoshop.

  Photoshop opent de standaardinterface van macOS voor het aanpassen van de Touch Bar. Voor meer informatie over deze interface raadpleegt u Customize your Touch Bar (Uw Touch Bar aanpassen) op deze Apple-documentatiepagina.

 3. Sleep de opdrachten naar de Touch Bar, op de onderrand van het hoofdvenster van uw MacBook Pro. U kunt ook opdrachten binnen de Touch Bar verslepen om deze te ordenen, of u kunt deze omhoog en uit de Touch Bar slepen om ze te verwijderen.

  Wanneer u de Touch Bar aanpast, wordt met het pictogram (Ruimte) een lege ruimte aangegeven waar u een opdracht kunt toevoegen.

  6new_drag down image-02-02-02-02-02-02
  De Touch Bar aanpassen: Deze afbeelding toont de modus Favorieten in Photoshop

  Opmerking:

  • Selecteer Tekstsuggesties tonen als u suggesties voor automatische aanvulling wilt zien tijdens het invoeren of bewerken van bepaalde tekst, zoals laagnamen.
  • Als u de lay-out van een modus wilt herstellen naar de standaardstaat, versleept u de strook Standaardset omlaag naar de Touch Bar terwijl die modus is ingeschakeld.

 4. Klik op Gereed wanneer u klaar bent u met het aanbrengen van wijzigingen.

  macOS keert terug naar Photoshop.