Opmerking:

Voor eerdere Photoshop-versies dan Photoshop CC is bepaalde functionaliteit die in dit artikel wordt beschreven wellicht alleen beschikbaar als u Photoshop Extended hebt. Photoshop kent geen afzonderlijke Extended-versie. Alle functies van Photoshop Extended maken deel uit van Photoshop.

Een voorvertoning van een frameanimatie weergeven

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Afspelen  in het deelvenster Tijdlijn.

  • Gebruik de spatiebalk om de animatie af te spelen en te pauzeren.

  De animatie wordt in het documentvenster weergegeven. De animatie wordt oneindig herhaald, tenzij u in het dialoogvenster Afspeelopties een andere herhalingswaarde hebt opgegeven.

 2. U stopt de animatie door te klikken op de stopknop .
 3. U spoelt de animatie terug door te klikken op de knop Selecteert het eerste frame .

  Opmerking:

  Als u een betere voorvertoning van de animatie en de timing wilt zien, moet u de animatie in een webbrowser bekijken. In Photoshop opent u het dialoogvenster Opslaan voor web en klikt u op de knop Voorvertoning in browser. Met de opdrachten Stoppen en Vernieuwen van de browser kunt u de animatie stoppen of opnieuw afspelen.

Het tijdlijngebied op voorvertoning instellen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Tijdlijn wanneer u de tijdlijnduur wilt instellen die u wilt exporteren of voorvertonen:

  • Sleep een van de uiteinden van de balk van het werkgebied.

  De balk van het Photoshop-werkgebied slepen om de voorvertoning in te stellen
  Een uiteinde van de balk van het werkgebied slepen

  • Sleep de balk van het werkgebied over het gedeelte waarvan u een voorvertoning wilt weergeven.

  • Verplaats de huidige-tijdindicator naar de gewenste tijd of het gewenste frame. Kies Werkgebied > Begin instellen op afspeelknop of Werkgebied > Einde instellen op afspeelknop in het menu van het deelvenster.

 2. Als u de gedeelten van de tijdlijn buiten het werkgebied wilt verwijderen, kiest u Tijdsduur document bijsnijden naar werkgebied in het menu van het deelvenster.

Een voorvertoning weergeven van video- of tijdlijnanimaties

U kunt een voorvertoning van uw video of animatie weergeven in het documentvenster. Photoshop maakt gebruik van het RAM-geheugen om tijdens het uitvoeren van bewerkingen een voorvertoning weer te geven van de video of animatie. Wanneer u de voorvertoningsframes afspeelt of sleept, worden ze automatisch in het cachegeheugen geplaatst, zodat ze de volgende keer sneller kunnen worden afgespeeld. Frames in het cachegeheugen worden aangeduid door de groene balk in het werkgebied van het deelvenster Tijdlijn. Het aantal frames in het cachegeheugen is afhankelijk van de hoeveelheid RAM die voor Photoshop beschikbaar is.

Een voorvertoning van een video of tijdlijnanimatie weergeven

 1. Ga als volgt te werk:
  • Sleep de huidige-tijdindicator in de tijdlijn.

  • Gebruik de afspeelknoppen onder aan het deelvenster Animatie deelvenster Tijdlijn.

  • Druk op de spatiebalk om te beginnen met afspelen of om het afspelen te beëindigen. Zie Toetsen voor de tijdlijnmodus van het deelvenster Animatie voor aanvullende sneltoetsen.

  Opmerking:

  Geef een voorvertoning van de animatie weer in een webbrowser om een voor het web gemaakte animatie beter te kunnen bekijken. Met de opdrachten Stoppen en Vernieuwen van de browser kunt u de animatie stoppen of opnieuw afspelen. Open het dialoogvenster Opslaan voor web en klik op de knop Voorvertoning in browser.

De audio voor videolagen voorvertonen

Wanneer u audiovoorvertoningen inschakelt voor videolagen, neemt Photoshop ook de audio op in bestanden die zijn geëxporteerd naar de QuickTime Movie-indeling. (Zie Videobestanden of afbeeldingsreeksen exporteren.)

Voer in het deelvenster Tijdlijn een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op het luidsprekerpictogram voor de desbetreffende laag om audiovoorvertoningen voor een specifieke videolaag in of uit te schakelen.
 • Als u audiovoorvertoningen voor een volledig document wilt in- of uitschakelen, klikt u op het luidsprekerpictogram rechts van de afspeelknoppen onder aan het deelvenster.

Het overslaan van frames inschakelen

Photoshop kan frames die niet in het cachegeheugen zijn opgeslagen, overslaan om in realtime te kunnen afspelen.

 1. Kies Frames overslaan toestaan in het menu van het deelvenster wanneer de tijdlijnanimatiemodus van het deelvenster Tijdlijn is geactiveerd.

Een voorvertoning van het document op een videoscherm bekijken

Met de plug-in Voorvertoning video kunt u via FireWire (IEEE 1394) op bijvoorbeeld een videoscherm een voorvertoning weergeven van het huidige frame dat is opgegeven in de animatietijdlijn (of van een geopende afbeelding in Photoshop). Ook kunt u de verhoudingen aanpassen om de afbeeldingen goed weer te geven.

Opmerking:

In 64-bits besturingssystemen moet u de 32-bits versie van Photoshop gebruiken voor toegang tot de plug-in Voorvertoning video.

De plug-in Voorvertoning video biedt ondersteuning voor RGB-, grijswaarden- en geïndexeerde-kleurafbeeldingen. (Met de plug-in zet u afbeeldingen met 16 bits per kanaal om in afbeeldingen met 8 bits per kanaal.) Deze plug-in ondersteunt geen alfakanalen. Transparantie wordt zwart weergegeven.

Opmerking:

De plug-in vergrendelt het weergaveapparaat niet. Als Photoshop niet meer op de voorgrond draait en er een andere toepassing voor in de plaats komt, wordt de voorvertoning uitgeschakeld en wordt het weergaveapparaat ontgrendeld, zodat het gebruikt kan worden voor voorvertoningen van andere toepassingen.

 1. Sluit een weergaveapparaat, zoals bijvoorbeeld een videoscherm, aan op de computer via FireWire (IEEE 1394).
 2. Zorg dat er een document is geopend in Photoshop en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u geen uitvoeropties wilt instellen voor de weergave van uw document op een apparaat, kiest u Bestand > Exporteren > Voorvertoning video naar apparaat verzenden. U kunt de overige stappen van de procedure dan overslaan.

  • Als u de uitvoeropties wilt instellen voordat u het document op het apparaat bekijkt, kiest u Bestand Exporteren > Voorvertoning video.

  Het dialoogvenster Voorvertoning video wordt geopend. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de pixelverhoudingen van het document niet overeenkomen met de pixelverhoudingen van het weergaveapparaat.

  Opmerking:

  Voor de opdracht Voorvertoning video naar apparaat verzenden worden de bestaande instellingen in het dialoogvenster Voorvertoning video gebruikt.

 3. Bij Apparaatinstellingen geeft u de opties op voor het apparaat waarop de afbeelding zal worden weergegeven:
  • (Mac OS) Selecteer NTSC of PAL om een uitvoermodus op te geven. Als de uitvoermodus en het apparaat niet overeenkomen (als u bijvoorbeeld NTSC opgeeft als uitvoermodus en het apparaat in PAL-modus aansluit), verschijnen er zwarte vlekken in de voorvertoning.

  • Kies Standaard (4:3) of Breedbeeld (16:9) in het menu Verhoudingen om de verhoudingen van het weergaveapparaat op te geven.

  Opmerking:

  De instelling voor de verhoudingen bepaalt welke plaatsingsopties beschikbaar zijn.

 4. Bij Afbeeldingsopties kiest u een plaatsingsoptie om te bepalen hoe de afbeelding op het weergaveapparaat wordt weergegeven:

  Midden

  Hiermee plaatst u het midden van de afbeelding in het midden van het scherm. De gedeelten die buiten de schermranden van het weergaveapparaat vallen, worden uitgesneden.

  Pillarbox

  Hiermee geeft u een 4:3-afbeelding weer op een 16:9-scherm, waarbij het midden van de afbeelding zich in het midden van het scherm bevindt, met grijze banden links en rechts van de afbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar als u Breedbeeld (16:9) hebt gekozen voor de verhoudingen van het apparaat.

  Uitsnijden naar 4:3

  Hiermee geeft u een 16:9-afbeelding weer op een 4:3-scherm met het midden van de afbeelding in het midden van het scherm. Dit gebeurt zonder vervorming doordat de linkerrand en de rechterrand van het frame die buiten de weergaveranden van het scherm van het weergaveapparaat vallen, worden uitgesneden. Deze optie is alleen beschikbaar als u Standaard (4:3) hebt gekozen voor de verhoudingen van het apparaat.

  Letterbox

  Hiermee schaalt u een 16:9-afbeelding zodat deze op een 4:3-scherm past. Boven en onder de afbeelding verschijnen er grijze banden vanwege de verhoudingsverschillen tussen de 16:9-afbeelding en het 4:3-scherm. Op deze manier worden de verhoudingen van het scherm gehandhaafd zonder dat de afbeelding moet worden uitgesneden en zonder dat deze vervormd raakt. Deze optie is alleen beschikbaar als u Standaard (4:3) hebt gekozen voor de verhoudingen van het apparaat.

  Uitsnijden naar 14:9 / Letterbox

  Hiermee geeft u een breedbeeldafbeelding weer die is uitgesneden naar een verhouding van 14:9. Onder of boven de afbeelding worden zwarte banden weergegeven (op een 4:3-scherm), op een 16:9-scherm worden deze banden links of rechts van de afbeelding weergegeven. Op deze manier worden de verhoudingen van het scherm gehandhaafd zonder dat de afbeelding vervormd raakt.

 5. Kies een optie in het menu Afbeeldingsgrootte om te bepalen of de pixels van het document naar het scherm van het apparaat geschaald moeten worden:

  Niet schalen

  Hiermee wordt er geen verticale schaling op de afbeelding toegepast. De afbeelding wordt uitgesneden als de hoogte hoger is dan die van het videoscherm.

  Schalend binnen frame inpassen

  Hiermee worden de hoogte en de breedte van de afbeelding in verhouding verlengd of ingekort om in het videoframe te passen. Met deze optie verschijnt een 16:9-afbeelding op een 4:3-scherm met zwarte balken boven en onder de afbeelding ("letterbox") en verschijnt een 4:3-afbeelding op een 16:9-scherm met zwarte balken links en rechts van de afbeelding ("pillarbox").

 6. Schakel het selectievakje Pixelverhouding toepassen op voorvertoning in om de afbeelding weer te geven met de niet-vierkante pixelverhoudingen van het document. Schakel deze optie uit als u wilt bekijken hoe de afbeelding op het computerscherm wordt weergegeven (met vierkante pixels).

  Standaard is het selectievakje Pixelverhouding toepassen op voorvertoning ingeschakeld om de pixelverhoudingen van de afbeelding te handhaven. Normaal gesproken schakelt u deze optie uit als de pixelverhoudingen van het document vierkant moeten zijn en u wilt bekijken hoe de afbeelding eruitziet op een computerscherm (met vierkante pixels).

 7. Klik op OK om het document naar het scherm van het apparaat te exporteren.