Uitsnijden is het proces waarbij delen van een foto worden verwijderd om de nadruk te verleggen of de compositie te versterken. Gebruik de tool Uitsnijden om foto's in Photoshop uit te snijden en recht te trekken. De tool Uitsnijden is niet-destructief en u kunt de uitgesneden pixels behouden om de uitsnijdgrenzen later te optimaliseren. De tool Uitsnijden biedt ook intuïtieve methoden om een foto recht te trekken tijdens het uitsnijden.

Voor alle bewerkingen bieden de zichtbare hulplijnen een interactieve voorvertoning. Wanneer u foto's uitsnijdt of rechttrekt, helpt de realtime feedback u het uiteindelijke resultaat te visualiseren.

Een foto uitsnijden

 1. Selecteer in de werkbalk de tool Uitsnijden . De uitsnijdgrenzen worden weergeven op de randen van de foto.

 2. Teken een nieuw uitsnijdgebied of sleep de hoek en randhandgrepen om de uitsnijdgrenzen in uw foto in te stellen.

 3. (Optioneel) Geef de opties voor uitsnijden op met behulp van de werkbalk.

  Geef de opties voor uitsnijden op met behulp van de werkbalk
  Optiebalk van de tool Uitsnijden in Creative Cloud

  A. Menu Verhouding B. Waarden Breedte en Hoogte wisselen C. Bedekkingsopties 

  Grootte en verhoudingen

  Kies een verhouding of een grootte voor het uitsnijdvak. U kunt ook een voorinstelling kiezen, uw eigen instellingen invoeren of zelfs uw eigen voorinstellingen definiëren voor later gebruik.

  Bedekkingsopties

  Kies een weergave om de Slimme hulplijnen weer te geven bij uitsnijden. Hulplijnen zoals Regel van derden, Raster en Gulden snede zijn beschikbaar. Druk op O om alle opties te doorlopen.

  Opties voor uitsnijden

  Klik op het menu Instellingen (het tandwiel) om extra opties voor uitsnijden op te geven.

  Klassieke modus gebruiken

  Schakel deze optie in als u de tool Uitsnijden wilt gebruiken zoals in eerdere versies van Photoshop (CS5 en eerder).

  Voorvertoning automatisch centreren

  Schakel deze optie in om de voorvertoning in het midden van het canvas te plaatsen.

  Uitgesneden gebied tonen

  Schakel deze optie in om het gebied te tonen dat wordt uitgesneden. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt alleen een voorvertoning van het uiteindelijke gebied weergegeven.

  Uitsnijdschild inschakelen

  Gebruik het uitsnijdschild om de uitgesneden gebieden met een tint te bedekken. U kunt een kleur en dekking opgeven. Als u Dekking automatisch aanpassen inschakelt, wordt de dekking verminderd wanneer u de uitsnijdgrenzen bewerkt.

  Uitgesneden pixels verwijderen

  Schakel deze optie uit om een niet-destructieve uitsnijding toe te passen en pixels buiten de uitsnijdgrenzen te behouden. Niet-destructieve uitsnijding verwijdert geen pixels. U kunt later op de afbeelding klikken om gebieden buiten de huidige uitsnijdgrenzen te zien.

  Schakel deze optie in om pixels buiten het uitsnijdgebied te verwijderen. Deze pixels gaan verloren en zijn niet beschikbaar voor toekomstige aanpassingen.

  Opmerking:

  Klik met de rechtermuisknop op het uitsnijdvak en open algemene opties voor uitsnijden in het contextmenu.

 4. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS) om de foto uit te snijden.

Bekijk voor meer informatie over uitsnijden de video Een foto uitsnijden.

De volgende updates zijn geïntroduceerd in de Creative Cloud-versie voor Photoshop CS6:

 • Voorste afbeelding en nieuwe voorinstellingen in het menu Verhouding.
 • Klik op het dubbele-pijlpictogram om de richting van het uitsnijden te veranderen door de waarden voor Breedte en Hoogte te verwisselen. Dit pictogram vervangt de knop Uitsnijdvak roteren.
 • Als u B x H x resolutie kiest in het menu Verhouding, wordt in de optiebalk een veld Resolutie weergegeven waarin automatisch de waarden voor Breedte en Hoogte worden ingevuld.
 • Klik op de knop Wissen om de waarden in de velden Breedte en Hoogte in de optiebalk te wissen. Als er een waarde in het veld Resolutie wordt weergegeven, wordt deze ook gewist.
 • De sneltoets voor Voorste afbeelding is van F veranderd in I voor zowel de tool Uitsnijden als de tool Uitsnijden met perspectief.

Uitsnijden en vullen met behoud van inhoud

Geïntroduceerd in Photoshop CC 2015.5-versie

Photoshop gebruikt nu technologie met behoud van inhoud om op een intelligente manier gaten te vullen die ontstaan wanneer u de tool Uitsnijden gebruikt om een afbeelding recht te trekken of te roteren, of uw canvas groter dan het originele formaat van de afbeelding te maken.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer in de werkbalk de tool Uitsnijden (). De uitsnijdgrenzen worden weergeven op de randen van de foto.
 2. Selecteer in de optiebalk Met behoud van inhoud. Het standaarduitsnijdkader wordt vergroot zodat de volledige afbeelding wordt geselecteerd.
content-aware-crop
 1. Met de handgrepen rond de afbeelding kunt u deze rechttrekken of roteren. U kunt ook het canvas groter maken dan de originele grootte van de afbeelding.
 2. Als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op  in de optiebalk om de uitsnijdbewerking te bevestigen. Witte en lege gebieden in de afbeelding worden door Photoshop op een slimme manier gevuld.

Voorbeelden: Uitsnijden en vullen met behoud van inhoud

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Opmerking:

Uitsnijden en vullen met behoud van inhoud wordt niet ondersteund in de klassieke modus van de tool Uitsnijden. Ga als volgt te werk om de klassieke modus uit te schakelen:

 1. Selecteer de tool Uitsnijden en klik op het pictogram Extra opties voor uitsnijden instellen in de werkbalk. 
 2. Deselecteer Klassieke modus gebruiken in het menu dat verschijnt.

disable_classic_mode
Tool Uitsnijden | De klassieke modus uitschakelen

Een foto rechttrekken tijdens het uitsnijden

Opmerking:

Als u een recente versie van Photoshop gebruikt, kunt u ook gebruikmaken van Uitsnijden en vullen met behoud van inhoud tijdens het rechttrekken van afbeeldingen.

U kunt een foto rechttrekken tijdens het uitsnijden. De foto wordt geroteerd en uitgelijnd om deze recht te trekken. Het canvas wordt automatisch aangepast aan de geroteerde pixels.

De foto roteren met de tool Uitsnijden om deze recht te trekken
De foto roteren met de tool Uitsnijden om deze recht te trekken

 1. Ga als volgt te werk om een foto recht te trekken:

  • Plaats de aanwijzer enigszins buiten de hoekgrepen en sleep om de afbeelding te roteren. In het uitsnijdvak wordt een raster weergegeven en de afbeelding roteert hierachter.
  • Klik in de bedieningsbalk op Rechttrekken en teken vervolgens met de tool Rechttrekken een referentielijn om de foto recht te trekken. Teken bijvoorbeeld een lijn langs de horizon of een rand om de afbeelding daarlangs recht te trekken.

Zie Een vervormde afbeelding rechttrekken voor een video waarin wordt uitgelegd hoe u een afbeelding kunt rechttrekken met de tool Uitsnijden.

Perspectief transformeren bij uitsnijden

Met de tool Uitsnijden met perspectief kunt u het perspectief in een afbeelding transformeren tijdens het uitsnijden. Gebruik de tool Uitsnijden bij het werken met afbeeldingen die perspectivische vervorming bevatten. Perspectivische vervorming treedt op wanneer een object wordt gefotografeerd onder een hoek in plaats van een rechtstreekse positie. Als u bijvoorbeeld een foto neemt van een hoog gebouw vanaf de grond, lijkt het of de randen van het gebouw aan de bovenkant dichter bij elkaar staan dan aan de onderkant.

Perspectief transformeren
Stappen voor het transformeren van het perspectief

A. Oorspronkelijke afbeelding B. Het uitsnijdkader aanpassen zodat dit overeenkomt met de randen van het object C. Uiteindelijke afbeelding 
 1. Als u het perspectief van de afbeelding wilt corrigeren, houdt u de tool Uitsnijden ingedrukt en selecteert u de tool Uitsnijden met perspectief .

 2. Teken een selectiekader rond het vervormde object. Pas de hoeken van het selectiekader aan de rechthoekige randen van het object aan.

 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS) om het uitsnijden met perspectief te voltooien.

Bekijk de video Perspectief aanpassen in een foto voor meer informatie.

Het formaat van het canvas wijzigen met de tool Uitsnijden

U kunt de tool Uitsnijden gebruiken om het formaat van het beeldcanvas te wijzigen.

 1. In de werkbalk selecteert u de tool Uitsnijden . De uitsnijdgrenzen worden weergeven op de randen van de afbeelding.

 2. Sleep de uitsnijdhandgrepen naar buiten om het canvas te vergroten. Gebruik de toets Alt/Optie om van alle zijden te vergroten.

 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS) om de actie te bevestigen.

Als u het formaat van het canvas wilt wijzigen, kunt u ook Afbeelding > Canvasgrootte kiezen. Zie De canvasgrootte wijzigen of de zelfstudievideo Over canvasgrootte voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid