Lagen proportioneel schalen

Bijgewerkt in Photoshop 21.0 (versie van november 2019)

Bij het transformeren van een laagtype wordt de laag bij het slepen van een hoekgreep standaard proportioneel geschaald, zoals aangegeven door de knop Beeldverhouding behouden (koppelingspictogram) in de status AAN op de optiebalk. Als u het standaardgedrag van de transformatie wilt wijzigen in niet-proportionele schaling, schakelt u de knop Beeldverhouding behouden (koppelingspictogram) UIT. De Shift-toets werkt nu als een wissel voor de knop Beeldverhouding behouden. Als de knop Beeldverhouding behouden is ingeschakeld, schakelt u deze door de Shift-toets in te drukken uit (en omgekeerd). Photoshop onthoudt uw laatste instelling van transformeren - proportioneel of niet-proportioneel schalen - dit is de standaardinstelling van transformeren wanneer u Photoshop de volgende keer start.

Gebruik de knop Beeldverhouding behouden (koppelingspictogram) op de optiebalk om het standaard schalingsgedrag te kiezen.
Gebruik de knop Beeldverhouding behouden (koppelingspictogram) op de optiebalk om het standaard schalingsgedrag te kiezen.

Zie Vrije transformaties voor meer informatie.

Hoe kan ik het verouderde gedrag van transformeren herstellen?

Kies in de menubalk Bewerken (Win)/Photoshop (Mac) > Voorkeuren > Algemeenen selecteer dan Verouderde vrije transformatie.

Vrije transformaties

Met de opdracht Vrije transformatie kunt u verschillende transformatiemethoden (roteren, schalen, schuintrekken, vervormen en perspectief) toepassen in één doorgaande bewerking. U kunt ook een verdraaiingstransformatie toepassen. In plaats van verschillende opdrachten te kiezen houdt u een toets op het toetsenbord ingedrukt om af te wisselen tussen de transformatiemethoden.

Opmerking:

Als u een vorm of een geheel pad transformeert, verandert de opdracht Transformatie in de opdracht Transformatie pad. Als u meerdere padsegmenten (maar niet het gehele pad) transformeert, verandert de opdracht Transformatie in de opdracht Transformatiepunten.

 1. Selecteer het beeldelement dat u wilt transformeren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bewerken > Vrije transformatie.

  • Als u een selectie, een op pixels gebaseerde laag of een selectiekader transformeert, kiest u het gereedschap Verplaatsen . Selecteer vervolgens Besturingselementen voor transformatie tonen op de optiebalk.

  • Als u een vectorvorm of een pad transformeert, selecteert u het gereedschap Padselectie . Selecteer vervolgens Besturingselementen voor transformatie tonen op de optiebalk.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Ga op een van de volgende manieren te werk als u wilt schalen door te slepen:
   • Als de knop Beeldverhouding behouden (koppelingspictogram) AAN staat op de optiebalk, sleept u een hoekgreep om de laag proportioneel te schalen.
   • Als de knop Beeldverhouding behouden (koppelingspictogram) UIT staat op de optiebalk, sleept u een hoekgreep om de laag niet-proportioneel te schalen.
   • Houd de Shift-toets ingedrukt tijdens het transformeren om te schakelen tussen proportioneel en niet-proportioneel schalingsgedrag.
  • Als u numeriek wilt schalen, geeft u percentages op in de tekstvakken Breedte en Hoogte op de optiebalk. Klik op het koppelingspictogram  om de hoogte/breedte-verhouding te behouden.

  • Als u wilt roteren door te slepen, plaatst u de cursor buiten het selectiekader (de cursor verandert in een kromme dubbele pijl) en sleept u. Druk op Shift om de rotatie te beperken tot stappen van 15°.

  • Als u een beeldelement numeriek wilt roteren, voert u de graden in in het tekstvak voor rotatie  op de optiebalk.

  • Als u iets wilt vervormen ten opzichte van het middelpunt van het selectiekader, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleept u een greep.

  • Als u vrije vervorming wilt toepassen, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleept u een greep.

  • Als u wilt schuintrekken, houdt u Ctrl+Shift (Windows) of Command+Shift (Mac OS) ingedrukt en sleept u een zijgreep. Zodra de cursor op een zijgreep staat, verandert deze in een witte pijlpunt met een kleine dubbele pijl.

  • Als u numeriek wilt schuintrekken, voert u de graden in in de tekstvakken H (horizontaal schuintrekken) en V (verticaal schuintrekken) op de optiebalk.

  • Als u perspectief wilt gebruiken, houdt u Ctrl+Alt+Shift (Windows) of Command+Option+Shift (Mac OS) ingedrukt en sleept u een hoekgreep. Zodra de cursor op een hoekgreep staat, verandert deze in een grijze pijlpunt.

  • Klik op de knop Overschakelen tussen de modi voor vrije transformatie en verdraaien  op de optiebalk om te verdraaien. Sleep controlepunten om de vorm van het beeldelement te bewerken of kies een verdraaiingsstijl in het pop-upmenu Verdraaien op de optiebalk. Nadat u een optie hebt gekozen in het pop-upmenu Verdraaien, is er een vierkante handgreep beschikbaar waarmee u de vorm van de verdraaiing kunt aanpassen.

  • Als u het referentiepunt wilt wijzigen, klikt u op een vierkantje in de referentiepuntzoeker  op de optiebalk.

  • Als u een beeldelement wilt verplaatsen, voert u de waarden in voor de nieuwe locatie van het referentiepunt in de tekstvakken X (horizontale positie) en Y (verticale positie) op de optiebalk. Klik op de knop Relatieve positionering  om de nieuwe positie ten opzichte van de huidige positie op te geven.

  Opmerking:

  Als u de laatste greepaanpassing ongedaan wilt maken, kiest u Bewerken > Ongedaan maken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om de transformatie vast te leggen:

  • Selecteer een nieuwe tool.
  • Klik op een laag in het deelvenster Lagen. (Hiermee worden wijzigingen automatisch vastgelegd en wordt de laag geselecteerd.)
  • Klik in het documentvenster buiten het canvasgebied.
  • Klik in het canvasgebied buiten het selectiekader.
  • Druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS), klik op de knop Vastleggen  op de optiebalk of dubbelklik in het transformatiekader.

  Als u de transformatie wilt annuleren, drukt u op Esc of klikt u op de knop Annuleren  op de optiebalk.

  Opmerking:

  Wanneer u een bitmapafbeelding transformeert (in plaats van een vorm of een pad), wordt deze bij elke keer dat u een transformatie toepast minder scherp. Het verdient daarom aanbeveling meerdere opdrachten uit te voeren voordat u de verzamelde transformatie toepast in plaats van elke transformatie afzonderlijk toe te passen.