Een voorwaardelijke moduswijziging toevoegen aan een handeling

U kunt voorwaarden opgeven voor een moduswijziging zodat het omzetten kan worden uitgevoerd tijdens een handeling. Dit is een reeks opdrachten die achtereenvolgens worden uitgevoerd op één bestand of een groep (batch) bestanden. Wanneer een moduswijziging in een handeling is opgenomen, kan er een fout optreden als de bronmodus van het bestand dat wordt geopend niet overeenkomt met de bronmodus die in de handeling is opgegeven. Een handeling kan bijvoorbeeld een stap bevatten waarmee een afbeelding met de bronmodus RGB wordt omgezet in de doelmodus CMYK. Als u deze handeling toepast op een afbeelding in grijswaardenmodus (of elke andere bronmodus dan RGB), treedt er een fout op.

Bij het opnemen van een handeling kunt u de opdracht Voorwaardelijke moduswijziging gebruiken om een of meer modi op te geven voor de bronmodus en een modus voor de doelmodus.

  1. Start de opname van een handeling.
  2. Kies Bestand > Automatisch > Voorwaardelijke moduswijziging.
  3. Selecteer een of meer modi als bronmodus in het dialoogvenster Voorwaardelijke moduswijziging. Gebruik de knoppen Alles of Geen om alle beschikbare modi of geen modus te selecteren.
  4. Kies een doelmodus in het pop-upmenu Modus.
  5. Klik op OK. De voorwaardelijke moduswijziging wordt als een nieuwe stap weergegeven in het deelvenster Handelingen.