Voorkeuren in Photoshop

Leer hoe u Photoshop-voorkeuren kunt openen en wijzigen en hoe u deze kunt aanpassen aan uw frequente workflows

Onderwerpen in het artikel:

Inleiding tot voorkeuren in Photoshop

Als u wilt dat Photoshop zo soepel mogelijk kan worden uitgevoerd en aangepast aan uw specifieke workflow, moet u uw voorkeuren naar wens instellen.

Veel programma-instellingen worden opgeslagen in het Adobe Photoshop-voorkeurenbestand, zoals algemene weergaveopties, opties voor het opslaan van bestanden, opties voor de prestaties, cursoropties, transparantieopties, tekstopties, voorinstellingen en opties voor plug-ins en werkschijven.

De meeste van deze opties worden ingesteld in het dialoogvenster Voorkeuren. 

De voorkeursinstellingen worden telkens opgeslagen wanneer u Photoshop afsluit. Als Photoshop vastloopt of geforceerd wordt afgesloten, gaan alle wijzigingen in voorkeuren, voorinstellingen en uw werkruimte verloren.

Pro tipVoorkeuren blijven momenteel niet behouden als u een terugdraaien naar een eerdere versie/update. Voordat u een terugdraaiing uitvoert, moet u ervoor zorgen dat back-ups maken van uw voorkeuren.

Zoek en zoek naar uw vereiste voorkeuren

De nieuwe Voorkeuren zoeken biedt relevante zoekopdrachten en suggesties om u te helpen bij het zoeken naar voorkeuren in Photoshop.

Met de augustus 2022-versie van Photoshop 23.5 kunt u nu gemakkelijk terugvinden wat u zoekt met de zoekfunctie voor voorkeuren in het Voorkeuren in.

Als u toegang wilt tot het deelvenster Zoeken in het dialoogvenster Voorkeuren voert u de volgende stappen uit: 

 1. Gebruik de sneltoets Cmd/Ctrl + K om het Voorkeuren in.
 2. Gebruik nu de sneltoets Cmd/Ctrl + F om de zoekoptie te gebruiken in het dialoogvenster Voorkeuren in.

De nieuwe zoekbalk gebruiken

De nieuwe zoekbalk is beschikbaar in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Voorkeuren. Gebruik de sneltoets Cmd/Ctrl + F of klik in het vak en typ een trefwoord dat u wilt zoeken in het venster Voorkeuren. 

Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met voorgestelde zoektermen, die worden bijgewerkt wanneer u tekst in het zoekvak invoert. Als je klaar bent met typen, druk dan op Enter of selecteer "Alle resultaten bekijken". De resultaten worden weergegeven in een vervolgkeuzelijst onder het zoekveld. Klik op de gewenste optie om naar de corresponderende sectie te navigeren. Deze sectie wordt weergegeven met een tijdelijke markering die na een paar seconden wordt gesloten.

Snel zoeken met behulp van trefwoorden in de zoekbalk Voorkeuren
Snel zoeken met behulp van trefwoorden in de zoekbalk Voorkeuren

Gedetailleerd zoeken in de zoekbalk Voorkeuren
Gedetailleerd zoeken in de zoekbalk Voorkeuren

Voorkeur voor het verbeteren van selectiestabiliteit

Met de oktober 2022-versie van Photoshop 24.0 kunt u een nieuwe voorkeursinstelling gebruiken om de stabiliteit van de tool Object selecteren, Onderwerp selecteren en Lucht vervangen voor Windows-gebruikers met een NVidia GPU te verbeteren.

Sommige Photoshop-bureaubladgebruikers op Windows ondervonden trage prestaties, crashen of onverwachte selecties als gevolg van stuurprogramma's voor de NVidia Windows-weergave. We hebben wijzigingen aangebracht om de prestaties van de app te verbeteren voor Windows-gebruikers die dergelijke problemen ondervonden. Daarnaast hebben we een voorkeur geïntroduceerd om de stabiliteit van de selectie te helpen verbeteren.

Selecties in-/uitschakelen voor betere selectiestabiliteit

Ga naar Voorkeuren > Afbeeldingen verwerken. Schakelen tussen Selecties verwerken van Sneller (standaard) naar Stabieler.

Gebruik Voorkeuren om een neutraal kleurenschema in te stellen voor Photoshop

De kleur van elementen in de interface wijzigen, zoals de blauwe kleur Delen naar een geselecteerde neutrale kleurmodus in de bewerkingsmodus.

Als u de neutrale kleurmodus wilt inschakelen, navigeert u naar Voorkeuren > Interface en selecteer het selectievakje onder de uiterlijk sectie voor Neutrale kleurmodus.

Kies de modus Neutrale kleur in Voorkeuren > Interface in Photoshop
Kies de modus Neutrale kleur in Voorkeuren > Interface

Voorkeuren aanpassen in Photoshop

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren en voer een van de volgende handelingen uit:

  Windows: Kies Bewerken > Voorkeuren en kiest u de gewenste voorkeurenset in het submenu.

  macOS: Kies Photoshop > Instellingen en kiest u de gewenste voorkeurenset in het submenu.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om over te schakelen naar een andere set voorkeuren:

  • Kies de voorkeurenset in het menu links in het dialoogvenster.
  • Klik op Volgende om de volgende set voorkeuren in de lijst weer te geven. Klik op Vorige om de vorige set weer te geven.
Opmerking:

Gedetailleerde informatie over specifieke voorkeursinstellingen wordt weergegeven in taakspecifieke onderwerpen. Zoek in de Help bijvoorbeeld naar ''Transparantievoorkeuren'' om te zien welke instellingen worden besproken in de context van verwante functies, zoals lagen.

Back-upvoorkeuren

 1. Sluit Photoshop af.

 2. Navigeer naar de map met voorkeuren voor Photoshop.

  macOS: Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop [versie] Settings

  Windows 10: Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie]-instellingen

  Opmerking:

  De gebruikersbibliotheekmap is standaard verborgen in macOS. Ga voor toegang tot bestanden in de map Verborgen gebruikersbibliotheek naar Toegang tot verborgen gebruikersbibliotheekbestanden.

  Bovendien is de map AppData standaard verborgen in WinARM.

 3. Sleep de hele Adobe Photoshop [versie]-instellingen naar het bureaublad of ergens veilig voor een back-up van uw instellingen

Photoshop-voorkeuren herstellen op basis van een back-up

Onverwacht gedrag kan duiden op beschadigde voorkeuren. Het is een goed idee om de standaardinstellingen van voorkeuren te herstellen bij het oplossen van problemen met onverwacht gedrag in Photoshop.

 1. Sluit Photoshop af.

 2. Navigeer naar de map met voorkeuren voor Photoshop.

  macOS: Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop [versie] Settings

  Windows 10: Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie]-instellingen

  Opmerking:

  De gebruikersbibliotheekmap is standaard verborgen in macOS. Ga voor toegang tot bestanden in de map Verborgen gebruikersbibliotheek naar Toegang tot verborgen gebruikersbibliotheekbestanden.

 3. Sleep de huidige Adobe Photoshop [versie]-instellingen naar het bureaublad of ergens veilig voor een back-up van uw instellingen

 4. Sleep de gewenste versie Map met Adobe Photoshop-instellingen [versie] van uw back-uplocatie naar de hierboven vermelde map Preferences. 

Photoshop-voorkeuren opnieuw instellen

Voordat u uw voorkeuren opnieuw instelt, moet u een back-up maken uw voorkeuren.

Met de sneltoets of verwijderen bij voorkeur bij afsluiten om uw voorkeuren opnieuw in te stellen, verwijdert u definitief een subset met voorkeurenbestanden, zoals instellingen uit het dialoogvenster Voorkeuren, aangepaste sneltoetsen, werkruimten en kleurinstellingen. Zie deze tabellen voor een lijst met specifieke bestanden die worden verwijderd voor functies, namen en locaties van voorkeurenbestanden voor macOS en Windows.

Uw voorkeuren handmatig herstellen is een volledige methode voor het herstellen van de standaardstatus van Photoshop door ervoor te zorgen dat voorkeuren voor insteekmodules niet worden geladen en gebruikersvoorinstellingen die problemen veroorzaken niet worden geladen.

  Bekijk de onderstaande video voor informatie over het snel opnieuw instellen van voorkeuren in Photoshop.

Een sneltoets gebruiken

 1. Sluit Photoshop af.

 2. Houd de volgende sneltoets ingedrukt en start Photoshop:

  macOS: Command + Option + shift

  Windows: ctrl + alt + shift

 3. Open Photoshop.

 4. Klikken Ja in het dialoogvenster waarin "Adobe Photoshop-instellingenbestand verwijderen?"

  Er worden nieuwe voorkeurenbestanden gemaakt in hun oorspronkelijke locatie.

  Instellingenbestand verwijderen

Het dialoogvenster Voorkeuren gebruiken

 1. Photoshop-voorkeuren openen:

  macOS: Photoshop > Instellingen > Algemeen

  Windows: Bewerken > Voorkeuren > Algemeen

 2. Klikken Voorkeuren herstellen bij afsluiten

  Voorkeuren herstellen bij afsluiten.

 3. Klikken OK in het dialoogvenster waarin "Weet u zeker dat u de voorkeuren opnieuw wilt instellen wanneer u Photoshop afsluit?"

 4. Sluit Photoshop af en start het opnieuw.

  Er worden nieuwe voorkeurenbestanden gemaakt in hun oorspronkelijke locatie.

Handmatig

Het handmatig verwijderen van voorkeurenbestanden is de meest volledige methode om de standaardstatus van Photoshop te herstellen. Deze methode zorgt ervoor dat niet alle voorkeuren en eventuele gebruikersvoorinstellingen die problemen kunnen veroorzaken, worden geladen.

 1. Sluit Photoshop af.

 2. Navigeer naar de map met voorkeuren voor Photoshop.

  macOS: Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop [versie] Settings

  Windows: Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie]-instellingen

  Opmerking:

  De gebruikersbibliotheekmap is standaard verborgen in macOS. Ga voor toegang tot bestanden in de map Verborgen gebruikersbibliotheek naar Toegang tot verborgen gebruikersbibliotheekbestanden.

 3. Sleep de hele Adobe Photoshop [versie]-instellingen naar het bureaublad of ergens veilig voor een back-up van uw instellingen

 4. Open Photoshop.

  Er worden nieuwe voorkeurenbestanden gemaakt in hun oorspronkelijke locatie.

Waarschuwingen uitschakelen

Soms ziet u berichten met waarschuwingen of aanwijzingen. U kunt de weergave van deze berichten onderdrukken door de optie Niet meer weergeven te selecteren in het bericht. U kunt ook alle onderdrukte berichten globaal opnieuw weergeven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Windows: Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen

  macOS: Kies Photoshop > Instellingen > Algemeen

 2. Klikken Alle waarschuwingsmeldingen herstellenen klik op OK.

Overige voorkeuren in Photoshop

Heb je een vraag of een idee?

Vraag het de community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, ga dan naar de Adobe Photoshop-community. We zouden graag van je horen!

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?