Steunkleuren

Steunkleuren zijn speciale vooraf gemengde inkten die u in plaats van of in aanvulling op de proceskleurinkten (CMYK) kunt gebruiken. Voor elke steunkleur hebt u op de drukpers een afzonderlijke plaat nodig. (Aangezien een vernis een afzonderlijke plaat nodig heeft, wordt dat ook als een steunkleur beschouwd.)

Wanneer u een afbeelding met steunkleuren wilt afdrukken, moet u steunkleurkanalen maken en de kleuren daarin opslaan. U exporteert steunkleurkanalen door het bestand op te slaan in de indeling DCS 2.0 of PDF.

Let op het volgende wanneer u met steunkleuren werkt:

 • Voor afbeeldingen met steunkleuren die scherpe randen hebben en waarbij de onderliggende afbeelding wordt uitgenomen, kunt u de extra tekeningen het beste maken in een pagina-opmaak- of illustratietoepassing.

 • Wanneer u een steunkleur als tint in de hele afbeelding wilt toepassen, zet u de afbeelding om in duotoonmodus en brengt u de steunkleur aan op een van de duotoonplaten. U kunt maximaal vier steunkleuren gebruiken, één per plaat.

 • De namen van de steunkleuren worden op de kleurscheidingen afgedrukt.

 • Steunkleuren worden over de volledige samengestelde afbeelding gedrukt. Iedere steunkleur wordt afgedrukt in de volgorde waarin deze in het deelvenster Kanalen wordt vermeld, waarbij het bovenste kanaal wordt afgedrukt als de bovenste steunkleur.

 • U kunt steunkleuren niet boven een standaardkanaal plaatsen in het deelvenster Kanalen, behalve in de multikanaalmodus.

 • U kunt geen steunkleuren op afzonderlijke lagen toepassen.

 • Bij het afdrukken van een afbeelding met een steunkleurkanaal naar een samengestelde-kleurenprinter wordt de steunkleur afgedrukt met een dekking die wordt bepaald door de instelling voor volheid.

 • U kunt steunkleurkanalen met kleurkanalen verenigen, waarbij de steunkleur in de betreffende kleurkanaalcomponenten wordt gesplitst.

Nieuw steunkleurkanaal maken

U kunt een nieuw steunkleurkanaal maken of een bestaand alfakanaal omzetten in een steunkleurkanaal.

 1. Kies Venster > Kanalen om het deelvenster Kanalen te openen.
 2. Maak of laad een selectie wanneer u een geselecteerd gebied met een steunkleur wilt vullen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit om een kanaal te maken:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik (Windows) of houd Command ingedrukt en klik (Mac OS) op de knop Nieuw kanaal in het deelvenster Kanalen.

  • Selecteer Nieuw steunkleurkanaal in het menu van het deelvenster Kanalen.

  Wanneer u een selectie hebt gemaakt, wordt dat gebied gevuld met de op dat moment actieve steunkleur.

 4. Klik op het vak Kleur in het dialoogvenster Nieuw steunkleurkanaal. Klik vervolgens in de Kleurkiezer op Kleurenbibliotheken om een aangepast kleursysteem te kiezen, zoals PANTONE of TOYO, en kies een kleur. Zie Een steunkleur kiezen.

  Opmerking:

  Als u een aangepaste kleur selecteert, kan uw leverancier van drukbenodigdheden eenvoudiger de juiste inkt leveren om de afbeelding te reproduceren.

 5. Geef een naam op voor het steunkleurkanaal. Wanneer u een aangepaste kleur kiest, krijgt het kanaal automatisch de naam van die kleur.

  Geef steunkleuren altijd een naam, zodat deze worden herkend in andere toepassingen waarin uw bestand wordt gelezen. Anders kunt u het bestand mogelijk niet afdrukken.

 6. Voer bij Volheid een waarde tussen 0% en 100% in.

  Met deze optie kunt u op het scherm de volheid van de afgedrukte steunkleur simuleren. Bij een waarde van 100% wordt een inkt gesimuleerd die de onderliggende inkten volledig bedekt (zoals metaalinkt). Bij 0% wordt een transparante inkt gesimuleerd die de onderliggende inkten volledig laat zien (zoals een heldere vernis). Met deze optie kunt u ook zien waar een anders transparante steunkleur (zoals een vernis) zal worden weergegeven.

  Photoshop - Afbeelding met verschillende volheidswaarden
  Volheid op 100% (links), volheid op 50% (rechts).

  Opmerking:

  De opties voor volheid en kleurkeuze betreffen alleen voorvertoningen op het scherm en samengestelde afdrukken. Ze hebben geen effect op de afgedrukte kleurscheidingen.

Een alfakanaal omzetten in een steunkleurkanaal

 1. Als er een selectie voorkomt in de afbeelding, kiest u Selecteren > Deselecteren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik in het deelvenster Kanalen op de miniatuur van het alfakanaal.

  • Selecteer het alfakanaal in het deelvenster Kanalen en kies Kanaalopties in het deelvenstermenu.

 3. Selecteer Steunkleur.
 4. Klik op het kleurvakje, kies een kleur in de Kleurkiezer of klik op Kleurenbibliotheken en kies een aangepaste kleur. Klik op OK.
 5. Geef het kanaal desgewenst een andere naam.
 6. Klik op OK.

  De gebieden van het kanaal waarin grijswaarden voorkomen, worden omgezet in de steunkleur.

 7. Kies Afbeelding > Aanpassingen > Omkeren om de kleur toe te passen op het geselecteerde gebied van het kanaal.

Een steunkleurkanaal bewerken om kleur toe te voegen of te verwijderen

 1. Selecteer het steunkleurkanaal in het deelvenster Kanalen.
 2. Teken met een teken- of bewerktool in de afbeelding. Teken met zwart om meer steunkleur van 100% dekking toe te voegen of met grijs om steunkleur met een lagere dekking toe te voegen.

  Opmerking:

  In tegenstelling tot de optie Volheid in het dialoogvenster Kanaalopties steunkleuren, bepaalt u met de optie Dekking in de opties van de teken- of bewerkgereedschappen de werkelijke dichtheid van de inkt die in het afdrukresultaat wordt gebruikt.

De kleur of volheid van de kleur van een steunkleurkanaal wijzigen

 1. Dubbelklik in het deelvenster Kanalen op de miniatuur van het steunkleurkanaal.
 2. Klik in het kleurvakje en kies een kleur. Klik op Kleurbibliotheken om te kunnen kiezen uit een aangepast kleursysteem, zoals PANTONE of TOYO.
 3. Voer een volheidswaarde in tussen 0% en 100% om de inktdekking van de steunkleur aan te passen.

  Opmerking:

  De opties voor volheid en kleurkeuze betreffen alleen voorvertoningen op het scherm en samengestelde afdrukken. Ze hebben geen effect op de afgedrukte kleurscheidingen.

Steunkleurkanalen verenigen

In de RGB- of CMYK-kleurmodus kunt u steunkleurkanalen verwijderen en deze samenvoegen tot standaardkleurkanalen. Als u steunkleurkanalen samenvoegt in de CMYK-modus, komen de resulterende kleuren meestal niet precies overeen met de oorspronkelijke steunkleuren, aangezien CMYK-inkten niet hetzelfde bereik aan kleuren kunnen produceren als steunkleurinkten.

 1. Selecteer het steunkleurkanaal in het deelvenster Kanalen.
 2. Kies Steunkleurkanaal samenvoegen in het deelvenstermenu.

  De steunkleur wordt omgezet in en verenigd met de kleurkanalen en het steunkleurkanaal wordt verwijderd uit het deelvenster.

  Door steunkleurkanalen te verenigen voegt u afbeeldingen met lagen samen tot één laag. In de verenigde samengestelde afbeelding worden de steunkleurgegevens van de voorvertoning weergegeven, inclusief de instellingen voor volheid. Wanneer u een steunkleurkanaal met een volheid van 50% verenigt, krijgt u bijvoorbeeld een ander resultaat dan bij hetzelfde kanaal met een volheid van 100%.

Overlappende steunkleuren aanpassen

Als u wilt voorkomen dat overlappende steunkleuren over de onderliggende steunkleur worden afgedrukt of dat de onderliggende kleur wordt uitgenomen, verwijdert u een van de steunkleuren op de plaats waar deze elkaar overlappen.

Pas aan de hand van een proefdruk van de over elkaar afgedrukte inkten de weergave op het scherm aan, zodat u kunt voorspellen hoe de kleuren er in de afdruk uit zullen zien.

Opmerking:

In sommige gevallen, zoals bij vernis en grijsstructuren, wilt u juist dat de kleuren over elkaar worden afgedrukt.

 1. Selecteer in het deelvenster Kanalen het steunkleurkanaal met de kleur die u wilt afdrukken.
 2. Kies Selecteren > Selectie laden.

  Opmerking:

  Wanneer u snel een afbeelding in een kanaal wilt selecteren, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u op het kanaal in het deelvenster Kanalen.

 3. Kies bij Kanaal het steunkleurkanaal uit stap1 en klik op OK.
 4. Kies wanneer u bij uitname van de onderliggende kleur een overvulling wilt maken de optie Selecteren > Bewerken > Vergroten of Slinken, afhankelijk van het feit of de overlappende steunkleur donkerder of lichter is dan de onderliggende steunkleur. Selecteer in het deelvenster Kanalen het onderliggende steunkleurkanaal waarin de gebieden voorkomen die u wilt uitnemen. Druk op Backspace (Windows) of op Delete (Mac OS).

  Opmerking:

  U kunt deze methode gebruiken om gebieden uit te nemen uit alle kanalen onder een steunkleur, bijvoorbeeld de CMYK-kanalen.

 5. Als een steunkleur in één kanaal met meerdere steunkleuren overlapt, herhaalt u dit proces voor elk kanaal waarin de gebieden voorkomen die u wilt verwijderen.