Kleurkanalen mengen

Met de aanpassing Kanaalmixer kunt u kwalitatief hoogstaande grijswaarden- of sepia-afbeeldingen maken of andere afbeeldingen met kleurtinten. U kunt ook creatieve kleuraanpassingen aanbrengen in een afbeelding. Kies het percentage van elk kleurkanaal in de aanpassing Kanaalmixer om grijswaardenafbeeldingen van hoge kwaliteit te maken. Gebruik de opdracht Zwart-wit om een kleurenafbeelding om te zetten in zwart-wit en er kleurtinten aan toe te voegen (zie Een kleurenafbeelding omzetten in zwart-wit).

Met de Kanaalmixer-aanpassingsopties wijzigt u een doelkleurkanaal (uitvoerkanaal) met een mix van de bestaande (bron)kleurkanalen in de afbeelding. Kleurkanalen zijn grijswaardenafbeeldingen die staan voor de toonwaarden van de kleurcomponenten in een afbeelding (RGB of CMYK). Met Kanaalmixer voegt u grijswaardengegevens uit een bronkanaal toe aan een doelkanaal of verwijdert u deze uit een doelkanaal. U voegt geen kleuren toe aan een bepaalde kleurcomponent of verwijdert geen kleuren uit een kleurcomponent zoals bij de aanpassing Selectieve kleur.

Kanaalmixer-voorinstellingen zijn beschikbaar in het menu Voorinstelling in het deelvenster Eigenschappen. Gebruik de standaardvoorinstellingen van de Kanaalmixer om aangepaste voorinstellingen te maken, op te slaan en te laden.

Kleurkanalen mengen

 1. Selecteer het samengestelde kleurkanaal in het deelvenster Kanalen.
 2. Open als volgt de Kanaalmixer-aanpassing:
  • Klik op het pictogram Kanaalmixer in het deelvenster Aanpassingen.

  • Kies Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Kanaalmixer. Klik op OK in het dialoogvenster Nieuwe laag.

  Opmerking:

  U kunt ook Afbeelding > Aanpassingen > Kanaalmixer kiezen. Onthoud echter dat bij deze methode aanpassingen rechtstreeks worden aangebracht op de afbeeldingslaag en dat informatie over afbeeldingen wordt verwijderd.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies in het menu Uitvoerkanaal in het deelvenster Eigenschappen een kanaal waarin u een of meerdere bestaande kanalen wilt samenvoegen.

  • Kies in het deelvenster Eigenschappen een voorinstelling voor Kanaalmixer in het menu Voorinstelling.

  Als u een uitvoerkanaal kiest, stelt u de bronschuifregelaar voor dat specifieke kanaal in op 100% en alle andere kanalen op 0%. Als u bijvoorbeeld Rood kiest als uitvoerkanaal, stelt u de schuifregelaars voor Bronkanalen in op 100% voor Rood en op 0% voor Groen en Blauw (in een RGB-afbeelding).

 4. Sleep de schuifregelaar van een bronkanaal naar links om de bijdrage van het kanaal aan het uitvoerkanaal te verminderen. Sleep de schuifregelaar van een bronkanaal naar rechts of geef een waarde tussen -200% en +200% op in het vak om de bijdrage van het kanaal aan het uitvoerkanaal te verhogen. Wanneer u een negatieve waarde invoert, wordt het bronkanaal omgekeerd voordat het aan het uitvoerkanaal wordt toegevoegd.

  In het vak Totaal wordt de totale waarde van de bronkanalen weergegeven. Als de waarden van de gecombineerde kanalen hoger zijn dan 100%, wordt er een waarschuwingspictogram weergegeven naast het totaal.

 5. Sleep de schuifregelaar of voer een waarde in voor de optie Constant.

  Met deze optie past u de grijswaarde van het uitvoerkanaal aan. Met negatieve waarden voegt u meer zwart toe en met positieve waarden voegt u meer wit toe. Een waarde van -200% maakt het uitvoerkanaal zwart en een waarde van +200% maakt het uitvoerkanaal wit.

  U kunt de instellingen in het dialoogvenster Kanaalmixer opslaan en weer gebruiken in andere afbeeldingen. Zie Aanpassingsinstellingen opslaan en Aanpassingsinstellingen opnieuw toepassen.

Monochrome afbeeldingen maken van RGB- of CMYK-afbeeldingen

In monochrome afbeeldingen worden kleurkanalen als grijswaarden weergegeven. Pas het percentage van elk bronkanaal aan om de algemene grijswaardenafbeelding precies af te stemmen.

 1. Selecteer het samengestelde kleurkanaal in het deelvenster Kanalen.
 2. Pas een Kanaalmixer-aanpassing toe.
 3. Voer in het deelvenster Eigenschappen een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Monochroom.

  • Selecteer een van de standaardvoorinstellingen in het menu Kanaalmixer:

   Zwart-wit infrarood (RGB)

   Rood=-70%, Groen=200%, Blauw=-30%

   Zwart-wit met blauw filter (RGB)

   Rood=0%, Groen=0%, Blauw=100%

   Zwart-wit met groen filter (RGB)

   Rood=0%, Groen=100%, Blauw=0%

   Zwart-wit met oranje filter (RGB)

   Rood=50%, Groen=50%, Blauw=0%

   Zwart-wit met rood filter (RGB)

   Rood=100%, Groen=0%, Blauw=0%

   Zwart-wit met geel filter (RGB)

   Rood=34%, Groen=66%, Blauw=0%

 4. Met de schuifregelaars Bronkanalen kunt u de mate van detail en contrast in de afbeeldingen instellen voordat u de afbeeldingen omzet in grijswaarden.

  Voordat u de percentages van de bronkanalen aanpast, bekijkt u wat de effecten van de bronkanalen zijn op de monochrome afbeelding. Bekijk de afbeelding in RGB bijvoorbeeld met het kanaal Rood ingesteld op +100% en de bronkanalen Groen en Blauw op 0%. Bekijk de afbeelding vervolgens met het bronkanaal Groen ingesteld op +100% en de andere twee kanalen op 0%. Bekijk de afbeelding ten slotte met het bronkanaal Blauw ingesteld op +100% en de andere twee kanalen op 0%.

  Opmerking:

  De waarde Totaal verwijst naar het totale percentage van de bronkanalen. U bereikt de beste resultaten door de bronkanalen zodanig aan te passen dat de waarden samen gelijk zijn aan 100%. Als de waarden samen hoger zijn dan 100%, wordt naast het totaal een waarschuwingspictogram weergegeven, ten teken dat de verwerkte afbeelding helderder zal zijn dan het origineel en er mogelijk details in de hooglichten zijn verwijderd.

 5. (Optioneel) Sleep de schuifregelaar of voer een waarde in voor de optie Constant.

  Met deze optie past u de grijswaarde van het uitvoerkanaal aan. Met negatieve waarden voegt u meer zwart toe en met positieve waarden voegt u meer wit toe. Een waarde van -200% maakt het uitvoerkanaal zwart en een waarde van +200% maakt het uitvoerkanaal wit.

Een handmatig gekleurde weergave maken voor specifieke afbeeldingselementen

 1. Selecteer het samengestelde kleurkanaal in het deelvenster Kanalen.
 2. Pas een Kanaalmixer-aanpassing toe.
 3. Selecteer Monochroom in het deelvenster Eigenschappen en hef de selectie vervolgens op.

 4. Kies een optie bij Uitvoerkanaal en pas de schuifregelaars Bronkanalen aan. (Herhaal deze stap naar wens voor elk uitvoerkanaal.)
Photoshop - Afbeelding van bloem met verschillende instellingen
A. Originele kleurenafbeelding B. Het selecteren van Monochroom resulteert in een grijswaardenafbeelding C. Monochroom wordt uitgeschakeld en dankzij het mengen van kanalen krijgen elementen van de grijswaardenafbeelding een kleur