Een vooraf ingesteld penseel is een opgeslagen penseeluiteinde met gedefinieerde eigenschappen, zoals formaat, vorm en hardheid. U kunt vooraf ingestelde penselen opslaan met eigenschappen die u vaak gebruikt. U kunt ook voorinstellingen opslaan voor de tool Penseel. Deze kunt u selecteren vanuit het menu Toolvoorinstellingen in de optiebalk. Al deze penseeltoolvoorinstellingen kunt u later omzetten naar penseelvoorinstellingen via Optiebalk > > > Alles omzetten naar Penseelvoorinstellingen.

Als u het formaat, de vorm of de hardheid van een vooraf ingesteld penseel wijzigt, is de wijziging van tijdelijke aard. De volgende keer dat u dezelfde voorinstelling kiest, gebruikt het penseel de oorspronkelijke instellingen. Als u uw wijzigingen permanent wilt doorvoeren, moet u een nieuwe voorinstelling maken. Zie Een nieuw vooraf ingesteld penseel maken.

Een vooraf ingesteld penseel selecteren

 1. Selecteer een tekentool of een bewerktool en klik op het pop-upmenu Penseel in de optiebalk.
 2. Selecteer een penseel.

  Opmerking:

  U kunt ook een penseel selecteren in het deelvenster Penseelinstellingen. Selecteer Penselen linksboven in het deelvenster om de geladen voorinstellingen weer te geven.

 3. Wijzig de opties voor het vooraf ingestelde penseel.

  Diameter

  Hiermee wijzigt u tijdelijk het formaat van het penseel. Sleep de schuifregelaar naar de gewenste positie of voer een waarde in. Als het penseel een secundair uiteinde heeft, wordt zowel het primaire als het secundaire penseeluiteinde geschaald.

  Monstergrootte gebruiken

  Hiermee gebruikt u de oorspronkelijke diameter van het penseeluiteinde als de vorm van het penseeluiteinde gebaseerd is op een monster. (Niet beschikbaar voor ronde penselen.)

  Hardheid

  (Alleen beschikbaar voor ronde en vierkante penselen.) Hiermee wijzigt u tijdelijk de waarde van anti-aliasing voor het penseel. Bij 100% wordt het hardste penseeluiteinde gebruikt voor het aanbrengen van penseelstreken, maar er wordt nog steeds anti-aliasing toegepast. Met het potlood tekent u altijd harde randen zonder dat er anti-aliasing wordt toegepast.

Opmerking:

U kunt de penseelvoorinstellingen ook aanpassen vanuit het deelvenster Penselen (Venster > Penselen).

Opmerking:

Plaats de muisaanwijzer boven een penseel in het deelvenster Penselen totdat de knopinfo wordt weergegeven voor een dynamische voorvertoning van penseelstreken in het deelvenster Penseelinstellingen. Als u de muisaanwijzer over verschillende penselen plaatst, worden onder aan het deelvenster Penseel voorbeelden van penseelstreken weergegeven.

Penselen en penseelvoorinstellingen beheren

In het deelvenster Penselen kunt u uw penselen naar wens indelen in groepen.

 1. Klik in het deelvenster Penselen op het pictogram .

 2. Vul een groepsnaam in. Klik op OK.

 3. Sleep penselen en voorinstellingen naar de groep.

 4. Maak desgewenst nog meer groepen.

De naam van een vooraf ingesteld penseel wijzigen

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer een penseel in het deelvenster Voorinstellingen penseel en kies Naam van penseel wijzigen in het deelvenstermenu. Voer een nieuwe naam in en klik op OK.
 • Dubbelklik in het deelvenster Penseel op een penseeluiteinde, typ een nieuwe naam en klik op OK.

Een vooraf ingesteld penseel verwijderen

Voer in het deelvenster Voorinstellingen penseel een van de volgende handelingen uit:

 • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op het penseel dat u wilt verwijderen.
 • Selecteer een penseel en kies Penseel verwijderen in het menu van het deelvenster of klik op het pictogram Verwijderen .

Penselen en penseelsets importeren

U kunt een groot aantal verschillende gratis en gekochte penselen in Photoshop importeren, bijvoorbeeld Photoshop-penseelsets van Kyle. Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer Meer penselen in het vervolgmenu van het deelvenster Penselen. U kunt ook in het deelvenster Penselen met de rechtermuisknop op een penseel klikken en in het contextmenu Meer penselen selecteren.

  get_more_brushes2
  Selecteer Meer penselen in het vervolgmenu van het deelvenster Penselen...
  get_more_brushes
  Klik met de rechtermuisknop op een penseel en selecteer Meer penselen...
 2. Download een penseelset. Download bijvoorbeeld de 'Megaset' van Kyle.

 3. Dubbelklik op het gedownloade ABR-bestand terwijl Photoshop actief is.

  De penselen die u hebt toegevoegd, worden nu weergegeven in het deelvenster Penselen.

Opmerking:

U kunt ook de optie Penselen importeren uit het vervolgmenu van het deelvenster Penselen gebruiken om het gedownloade ABR-bestand te vinden en te openen. De gedownloade penselen worden dan toegevoegd aan het deelvenster Penselen.

Aan de slag met geavanceerde, aangepaste penselen

Aan de slag met geavanceerde, aangepaste penselen
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Een nieuw vooraf ingesteld penseel maken

U kunt een aangepast penseel opslaan als een vooraf ingesteld penseel dat wordt weergegeven in het deelvenster Penselen en Beheer voorinstellingen.

Opmerking:

Nieuwe vooraf ingestelde penselen worden opgeslagen in een voorkeurenbestand. Als dit bestand wordt verwijderd of beschadigd, of als u de vooraf ingestelde penselen uit de standaardbibliotheek herstelt, gaan de nieuwe vooraf ingestelde penselen verloren. Als u nieuwe vooraf ingestelde penselen permanent wilt opslaan, slaat u ze op in een bibliotheek.

 1. Pas een penseel aan.
 2. Voer in het deelvenster Penselen een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Nieuwe voorinstelling voor penseel in het deelvenstermenu, typ een naam voor het vooraf ingestelde penseel en klik op OK.

  • Klik op de knop Nieuw penseel maken .