Teken uw penseelstreken in een perfect symmetrisch patroon. In de modus Symmetrie kunt u een as of assen definiëren en vervolgens vooraf ingestelde typen kiezen, zoals cirkelvormig, radiaal, spiraal en mandala.

Symmetrieopties kiezen tijdens het tekenen

Symmetrisch patroon
Eenvoudig complexe patronen maken met symmetriemodi

In Photoshop kunt u symmetrisch tekenen met de tools Penseel, Potlood of Gummetje. Terwijl u bezig bent met deze tools, klikt u op het vlinderpictogram () in de optiebalk. Kies een van de beschikbare typen symmetrie - Verticaal, Horizontaal, Twee-assig, Diagonaal, Golvend, Cirkel, Spiraal, Parallelle lijnen, Radiaal, Mandala.     

De tekenlijnen worden live gespiegeld over het hele symmetriepad, waardoor u gemakkelijker gezichten, auto's, dieren en meer schetst.

Daarnaast kunt u elk pad als symmetriepad instellen. Klik met de rechtermuisknop op het pad in het deelvenster Paden en selecteer Symmetriepad maken. Om het symmetriepad te wijzigen, selecteert u het pad en kiest u vervolgens > Symmetrie transformeren.

Tekenen met Radiale en Mandala symmetrie

 1. Selecteer de tool Penseel, Potlood of Gummetje.

  Opmerking:

  Symmetrisch tekenen biedt geen ondersteuning voor Actief uiteinde van penseel (luchtpenseel, kwastuiteinden, erosief).

 2. Klik in de optiebalk op het vlinderpictogram en kies Radiale of Mandala symmetrie in het menu.

 3. In het dialoogvenster Radiale symmetrie of Mandala symmetrie selecteert u het gewenste Aantal segmenten en klikt u op OK.

  • Voor Radiale symmetrie kunt u een willekeurig aantal segmenten opgeven, van 2 (minimum) tot en met 12 (maximaal).
  • Voor Mandala symmetrie kunt u een willekeurig aantal segmenten opgeven, van 3 (minimum) tot en met 10 (maximaal).
 4. Photoshop geeft nu het standaard symmetriepad weer op uw document. Bewerk het pad naar wens. Druk op de toets Enter (Windows) of Return (Mac) om de transformatie vast te leggen.  

  Om het symmetriepad later te wijzigen, selecteert u het pad en kiest u vervolgens  > Symmetrie transformeren.

 5. Teken op uw document met behulp van een hulpreferentie voor symmetrie.  

  Radiale symmetrie gebruiken met het Penseel

  Radiale symmetrie

  Wanneer u met Radiale symmetrie tekent, herhaalt Photoshop een enkele penseelstreek rond een middelpunt of de radiale as. Als u bijvoorbeeld het aantal segmenten voor Radiale symmetrie op zes instelt, zorgt dit ervoor dat één penseelstreek zes keer rond het middelpunt wordt herhaald.   

  Mandala symmetrie gebruiken met het Penseel

  Mandala symmetrie

  Wanneer u met Mandala symmetrie tekent, spiegelt Photoshop eerst een enkele penseelstreek en herhaalt deze vervolgens rond het middelpunt of de radiale as. Als u bijvoorbeeld het Aantal segmenten voor Mandala symmetrie op zes instelt, zorgt dit ervoor dat één penseelstreek wordt gespiegeld en vervolgens zes keer rond het middelpunt wordt herhaald.   

Sneltoetsen toewijzen aan de symmetrieopties

U kunt sneltoetsen toewijzen aan de volgende opties in het symmetriemenu .

 • Schakelen tussen Symmetrie uit en Laatst gebruikte symmetrieoptie
 • Schakelen tussen Symmetrie verbergen en Symmetrie weergeven
Deze opties zijn niet standaard toegewezen aan een sneltoets.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bewerken > Sneltoetsen.
  • Kies Venster > Werkruimte > Sneltoetsen en menu's en klik op het tabblad Sneltoetsen.
 2. Selecteer Tools in het menu Sneltoetsen voor

  Scrol in de kolom Opdracht toolset in de lijst naar beneden naar Symmetrie laatste/uitschakelen en Zichtbaarheid symmetrie in-/uitschakelen.

 3. Selecteer de gewenste sneltoets en wijs deze toe. Klik op OK.

  Zie Sneltoetsen aanpassen voor meer informatie.