Informatie over voorgrondkleuren en achtergrondkleuren

Photoshop gebruikt de voorgrondkleur voor het tekenen, vullen en omlijnen van selecties en de achtergrondkleur voor verloopvullingen en het vullen van gegumde delen in een afbeelding. De voor- en achtergrondkleur worden ook gebruikt door enkele filters voor speciale effecten.

U kunt een nieuwe voor- of achtergrondkleur instellen met behulp van het pipet, het deelvenster Kleur, het deelvenster Stalen of de Adobe Kleurkiezer.

Standaard wordt zwart gebruikt als voorgrondkleur en wit als achtergrondkleur. (In alfakanalen is wit de standaardvoorgrondkleur en zwart de standaardachtergrondkleur.)

Videotip | Een snelkoppeling naar de kleurkiezer maken

Videotip | Een snelkoppeling naar de kleurkiezer maken
Scott Kelby

Een kleur kiezen in de toolset

In de gereedschapset wordt de actieve voorgrondkleur in het bovenste selectievak weergegeven en de actieve achtergrondkleur in het onderste selectievak.

Vakken met voor- en achtergrondkleur in toolset
Vakken met voor- en achtergrondkleur in toolset

A. Het pictogram Standaard voor- en achtergrondkleuren B. Het pictogram Voorgrond- en achtergrondkleuren verwisselen C. Vak met voorgrondkleur D. Vak met achtergrondkleur 
 • Als u de voorgrondkleur wilt wijzigen, klikt u op het bovenste kleurselectievak in de gereedschapset en vervolgens kiest u een kleur in de Adobe Kleurkiezer.
 • Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, klikt u op het onderste kleurselectievak in de gereedschapset en vervolgens kiest u een kleur in de Adobe Kleurkiezer.
 • Als u de voorgrondkleur en de achtergrondkleur wilt verwisselen, klikt u op het pictogram Voorgrond- en achtergrondkleuren verwisselen in de gereedschapset.
 • Als u de voorgrondkleur en de achtergrondkleur wilt herstellen, klikt u op het pictogram Standaard voor- en achtergrondkleuren in de gereedschapset.

Kleuren kiezen met het pipet

Met het pipet neemt u een monster van een kleur, op basis waarvan u vervolgens een nieuwe voor- of achtergrondkleur kunt instellen. U kunt een monster nemen uit de actieve afbeelding of uit een willekeurige andere locatie op het scherm.

 1. Selecteer de tool Pipet .
 2. Wijzig de monstergrootte van het pipet op de optiebalk met behulp van een optie in het menu Monstergrootte:

  Punt

  Hiermee kunt u de exacte waarde zien van de pixel waarop u klikt.

  Gemiddeld 3x3, Gemiddeld 5x5, Gemiddeld 11x11, Gemiddeld 31x31, Gemiddeld 51x51 en Gemiddeld 101x101

  Hiermee kunt u de gemiddelde waarde zien van het opgegeven aantal pixels binnen het gebied waarop u klikt.

  Tool Pipet in Photoshop
  Een voorgrondkleur selecteren met de tool Pipet

 3. Kies een van de volgende mogelijkheden in het menu Monster:

  Alle lagen

  Neemt een kleurmonster uit alle lagen in het document.

  Huidige laag

  Neemt een kleurmonster uit de momenteel actieve laag.

 4. Selecteer Testring tonen om rond het pipet een ring te tekenen waarin een voorvertoning van de monsterkleur boven de huidige voorgrondkleur wordt weergegeven. (Voor deze optie is OpenGL vereist. Zie OpenGL inschakelen en GPU-instellingen optimaliseren.)

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een nieuwe voorgrondkleur wilt selecteren, klikt u in de afbeelding. U kunt de aanwijzer ook op de afbeelding plaatsen, de muisknop ingedrukt houden en in het scherm slepen. Het selectievak met de voorgrondkleur verandert telkens in de kleur waarover u sleept. Laat de muisknop los om de nieuwe kleur te selecteren.

  • Als u een nieuwe achtergrondkleur wilt selecteren, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klikt u in de afbeelding. U kunt ook de cursor op de afbeelding plaatsen, op Alt (Windows) of Option (Mac OS) drukken, de muisknop ingedrukt houden en in het scherm slepen. Het selectievak met de achtergrondkleur verandert telkens in de kleur waarover u sleept. Laat de muisknop los om de nieuwe kleur te selecteren.

  Opmerking:

  Bij elk tekengereedschap kunt u tijdelijk overschakelen op het pipet om een voorgrondkleur te selecteren door Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt te houden.

Overzicht van de Adobe Kleurkiezer

In de Adobe Kleurkiezer kunt u kleuren kiezen aan de hand van vier kleurmodellen: HSB, RGB, Lab en CMYK. Met de Adobe Kleurkiezer kunt u de voorgrondkleur, achtergrondkleur en tekstkleur instellen. U kunt ook doelkleuren instellen voor verschillende tools, opdrachten en opties.

U kunt de Adobe Kleurkiezer zo configureren dat u alleen kleuren kunt kiezen die deel uitmaken van het webveilige kleurenpalet, of u maakt een keuze uit specifieke kleursystemen. U hebt ook toegang tot een HDR Kleurkiezer (hoog dynamisch bereik) waarmee u kleuren kunt kiezen voor gebruik in HDR-afbeeldingen.

In het veld Kleur in de Adobe Kleurkiezer kunnen kleurcomponenten worden weergegeven in de HSB-kleurmodus, RGB-kleurmodus en Lab-kleurmodus. Als u de numerieke waarde van de gewenste kleur kent, kunt u deze opgeven in de tekstvelden. U kunt ook de schuifregelaar voor kleur en het kleurveld gebruiken om een voorvertoning weer te geven van de kleuren die u kunt kiezen. Wanneer u de kleur aanpast met het kleurveld en de kleurregelaar, worden de numerieke waarden daaraan aangepast. Boven in het kleurvakje rechts van de schuifregelaar ziet u de aangepaste kleur en onderin ziet u de oorspronkelijke kleur. Er worden waarschuwingen weergegeven wanneer de kleur niet webveilig is of buiten het afdrukkleurbereik valt (niet-afdrukbaar) .

Kleurkiezer in Photoshop
Adobe Kleurkiezer

A. Gekozen kleur B. Oorspronkelijke kleur C. Aangepaste kleur D. Waarschuwingspictogram voor kleuren buiten de kleuromvang E. Waarschuwingspictogram voor kleur die niet webveilig is F. Alleen webveilige kleuren weergeven G. Kleurveld. H. Kleurregelaar I. Kleurwaarden 

Opmerking:

Als u een kleur selecteert in de Adobe Kleurkiezer, worden tegelijkertijd de numerieke waarden weergegeven voor HSB, RGB, Lab, CMYK en hexadecimale cijfers. Zo kunt u zien hoe de verschillende kleurmodellen een kleur beschrijven.

Hoewel Photoshop standaard de Adobe Kleurkiezer gebruikt, kunt u een andere kleurkiezer gebruiken door een voorkeursoptie in te stellen. U kunt bijvoorbeeld de ingebouwde kleurkiezer van het besturingssysteem op uw computer of de kleurkiezer van een andere fabrikant gebruiken.

De Kleurkiezer weergeven

 • Klik op het selectievak van de voor- of de achtergrondkleur in de gereedschapset.
 • Klik op het selectievak Voorgrondkleur instellen of het selectievak Achtergrondkleur instellen in het deelvenster Kleur.

  De Kleurkiezer is ook beschikbaar wanneer u een functie gebruikt waarin u een kleur moet kiezen, zoals bijvoorbeeld wanneer u op het kleurstaal op de optiebalk van bepaalde tools klikt of wanneer u op de pipetten in bepaalde kleuraanpassingsdialoogvensters klikt.

Een kleur kiezen met de Adobe Kleurkiezer

U kunt een kleur kiezen door de kleurcomponentwaarden op te geven in de tekstvakken HSB, RGB en Lab of door de kleurschuifregelaar en het kleurveld te gebruiken.

Als u een kleur wilt kiezen met de kleurschuifregelaar en het kleurveld, klikt u op de schuifregelaar of verplaatst u het driehoekje van de schuifregelaar om een kleurcomponent in te stellen. Verplaats vervolgens de cirkelvormige markering of klik in het veld om de andere twee kleurcomponenten in te stellen.

Terwijl u de kleur aanpast met gebruik van het kleurveld en de regelaar, ziet u hoe de numerieke waarden van de verschillende kleurmodellen ook worden gewijzigd. Boven in het rechthoekje rechts van de schuifregelaar ziet u de aangepaste kleur en onderin ziet u de oorspronkelijke kleur. Er worden waarschuwingen weergegeven wanneer de kleur niet webveilig is of buiten het afdrukkleurbereik valt .

Opmerking:

U kunt een kleur selecteren buiten het venster van de Adobe Kleurkiezer. Als u de muisaanwijzer op het documentvenster plaatst, verandert de aanwijzer in een pipet. Vervolgens kunt u een kleur selecteren door in de afbeelding te klikken. De geselecteerde kleur wordt weergegeven in de Adobe Kleurkiezer. U kunt het pipet op elke gewenste plaats op het bureaublad plaatsen door op de afbeelding te klikken en vervolgens de muisknop ingedrukt te houden. U kunt een kleur selecteren door de muisknop los te laten.

Een kleur kiezen met gebruik van het HSB-model

Wanneer u het HSB-kleurmodel gebruikt, wordt de kleurtoon opgegeven in het kleurveld als een hoekwaarde tussen 0° en 360° die overeenkomt met een locatie op de kleurenschijf. De verzadiging en de helderheid worden als percentages opgegeven. In het kleurveld neemt de verzadiging van de kleur toe van links naar rechts en de helderheid van onder naar boven.

 1. In de Adobe Kleurkiezer selecteert u de optie H en voert u een numerieke waarde in in het veld H of selecteert u een kleurtoon met de schuifregelaar.
 2. U past de verzadiging en de helderheid aan door in het kleurveld te klikken, de cirkelvormige markering te verplaatsen of door numerieke waarden op te geven in de tekstvakken S en B.
 3. (Optioneel) Selecteer de optie S of B om de verzadiging of de helderheid van de kleur weer te geven in het kleurveld, zodat u verdere aanpassingen kunt aanbrengen.

Een kleur kiezen met gebruik van het RGB-model

Kies een kleur door de rode, groene en blauwe componenten van een kleur te bepalen.

 1. In de Adobe Kleurkiezer geeft u numerieke waarden op in de tekstvakken R, G en B. Geef componentwaarden op tussen 0 en 255 (0 betekent geen kleur en 255 is de zuivere kleur).
 2. Als u op visuele wijze een kleur wilt selecteren met de schuifregelaar en het kleurveld, klikt u op R, G of B en past u de schuifregelaar en het kleurveld aan.

  De kleur waarop u klikt, wordt weergegeven in de kleurschuifregelaar met 0 (de desbetreffende kleur is afwezig) onderaan en 255 (maximale hoeveelheid van die kleur) bovenaan. In het kleurveld wordt het bereik van de andere twee componenten weergegeven, een op de horizontale as en een op de verticale as.

Een kleur kiezen met gebruik van het Lab-model

Wanneer u een kleur kiest op basis van het Lab-kleurmodel, bepaalt de L-waarde de luminantie van een kleur. De waarde bij A geeft aan hoe rood of groen een kleur is. De waarde bij B geeft aan hoe blauw of geel een kleur is.

 1. In de Adobe Kleurkiezer geeft u waarden op voor L (tussen 0 en 100) en voor A en B (van ‑128 tot +127).
 2. (Optioneel) Gebruik de schuifregelaar of het kleurenveld om de kleur aan te passen.

Een kleur kiezen met gebruik van het CMYK-model

U kunt een kleur kiezen door de componentwaarden van de kleur op te geven als een percentage cyaan, magenta, geel en zwart.

 1. In de Adobe Kleurkiezer voert u percentagewaarden in voor C, M, Y en K of gebruikt u de schuifregelaar en het kleurveld om een kleur te kiezen.

Een kleur kiezen door een hexadecimale waarde op te geven

U kunt een kleur kiezen door een hexadecimale waarde op te geven waarmee de R-, G- en B-componenten in een kleur worden bepaald. De drie nummerparen worden uitgedrukt in waarden tussen 00 (minimale luminantie) en ff (maximale luminantie). Bijvoorbeeld: 000000 is zwart, ffffff is wit en ff0000 is rood.

 1. In de Adobe Kleurkiezer voert u een hexadecimale waarde in in het tekstvak #.

Een kleur kiezen tijdens het tekenen

Met de HUD-kleurkiezer (HUD = heads-up-display) kunt u tijdens het tekenen snel kleuren kiezen in het documentvenster waar de afbeeldingskleuren nuttige context verschaffen.

Opmerking:

voor de HUD-kleurkiezer is OpenGL vereist. (Zie OpenGL inschakelen en GPU-instellingen optimaliseren.)

Het type HUD-kleurkiezer kiezen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS).

 2. Kies Kleurtoonband in het menu van de HUD-kleurkiezer om een verticale kiezer weer te geven of Kleurtoonschijf om een ronde kiezer weer te geven.

Een kleur kiezen met de HUD-kleurkiezer

 1. Selecteer een tekengereedschap.

 2. Houd Shift + Alt ingedrukt terwijl u op de rechtermuisknop klikt (Windows) of klik tegelijkertijd op Control + Option + Command (Mac OS).

 3. Klik in het documentvenster om de kleurkiezer weer te geven. Sleep vervolgens om een kleurtoon en -tint te selecteren.

  Opmerking:

  Als u in het documentvenster hebt geklikt, kunt u de toetsen loslaten. Houd de spatiebalk even ingedrukt om de geselecteerde tint te behouden terwijl u een andere kleurtoon selecteert, of andersom.

HUD-kleurkiezer in Photoshop
Een kleur kiezen met de HUD-kleurkiezer

A. Schaduw B. Kleurtoon 

Opmerking:

Als u echter een kleur uit de afbeelding wilt kiezen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt zodat u toegang krijgt tot het pipet.

Webveilige kleuren kiezen

Er zijn 216 webveilige kleuren. Dit zijn de kleuren die alle browsers, ongeacht platform, herkennen. De browser wijzigt alle kleuren in de afbeelding naar deze kleuren bij het weergeven van de afbeelding op een 8-bits scherm. Deze 216 kleuren maken deel uit van het 8-bits Mac OS-kleurenpalet. Als u alleen deze kleuren gebruikt, weet u zeker dat er bij illustraties die voor internet zijn bedoeld, geen dithering optreedt als de afbeeldingen worden weergegeven op een systeem dat op 256 kleuren is ingesteld.

Webveilige kleuren selecteren in de Adobe Kleurkiezer

 1. Selecteer de optie Alleen webkleuren in de linkerbenedenhoek van de Adobe Kleurkiezer. Als deze optie is ingeschakeld, is elke kleur die u kiest webveilig.

Een niet-webveilige kleur wijzigen in een webveilige kleur

Als u een niet‑webveilige kleur selecteert, wordt ter waarschuwing een blokje  naast de kleur weergegeven in de Adobe Kleurkiezer.

 1. Klik op dit blokje voor een overeenkomende alternatieve kleur die wel geschikt is voor internet. (Als er geen blokje wordt weergegeven, kan de kleur zonder risico op internet worden gebruikt.)

Een webveilige kleur kiezen met behulp van het deelvenster Kleur

 1. Klik op de tab voor het deelvenster Kleur of selecteer Venster > Kleur om het deelvenster Kleur te openen.
 2. Kies een van de opties voor het selecteren van webveilige kleuren:
  • Kies Webbeveiliging instellen in het menu van het deelvenster Kleur. Als deze optie is ingeschakeld, is elke kleur die u kiest webveilig.

  • Kies Webkleuren in het menu van het deelvenster Kleur. Webkleurregelaars springen automatisch naar een webveilige kleur als u de regelaar verschuift. Deze kleuren worden aangegeven met een markering. Als u niet wilt dat automatisch webveilige kleuren worden gekozen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt bij het verslepen van de regelaars.

  Als u een kleur kiest die niet webveilig is, wordt ter waarschuwing een blokje  weergegeven boven de kleurkiezer aan de linkerkant van het deelvenster Kleur. Klik op dit blokje voor een overeenkomende alternatieve kleur die wel geschikt is voor internet.

Een CMYK-equivalent voor een niet-afdrukbare kleur kiezen

Sommige kleuren uit de RGB-, HSB- en Lab-modellen kunnen niet worden afgedrukt, omdat ze buiten het bereik vallen en er geen equivalent voor deze kleuren bestaat in het CMYK-model. Als u een niet-afdrukbare kleur kiest in de Adobe Kleurkiezer of in het deelvenster Kleur, wordt er een waarschuwingsdriehoekje weergegeven. In een staal onder het driehoekje wordt de meest overeenkomende CMYK-equivalent weergegeven.

Opmerking:

In het deelvenster Kleur is het waarschuwingsdriehoekje niet beschikbaar als u Webkleuren gebruikt.

 1. Als u het beste CMYK-equivalent wilt gebruiken, klikt u op het waarschuwingsdriehoekje  in het dialoogvenster Kleurkiezer of in het deelvenster Kleur.

  Welke kleuren kunnen worden afgedrukt, wordt bepaald door de actieve CMYK-werkruimte die is gedefinieerd in het dialoogvenster Kleurinstellingen.

Een steunkleur kiezen

Met de Adobe Kleurkiezer kunt u kleuren kiezen uit de volgende kleursystemen: PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, Toyo Color Finder™ 1050, ANPA-Color™, HKS® en de DIC Color Guide.

Raadpleeg de drukker of het servicebureau waarmee u werkt om te controleren of het uiteindelijke resultaat op papier de juiste kleur heeft en gebruik altijd een gedrukt kleurstaal als u een kleur kiest. De aanbeveling van experts is bovendien om stalenboeken niet langer dan één jaar te gebruiken. Na die tijd zijn de kleuren door vervaging en mogelijke andere schade niet meer betrouwbaar.

Opmerking:

In alle afbeeldingsmodi behalve Duotoon drukt Photoshop steunkleuren af op CMYK-platen (proceskleuren). Als u echte steunkleurplaten wilt afdrukken, moet u gebruikmaken van steunkleurkanalen.

 1. Open de Adobe Kleurkiezer en klik op Kleurenbibliotheken.

  In het dialoogvenster Kleurenbibliotheken wordt de kleur weergegeven die het meest overeenkomt met de kleur die op dat moment in de Adobe Kleurkiezer is geselecteerd.

 2. Kies bij de optie Boek een kleurenbibliotheek. Verderop vindt u een beschrijving van de kleurenbibliotheken.
 3. Zoek de gewenste kleur door een inktnummer op te geven of door de driehoekjes langs de schuifbalk te verslepen.
 4. Klik in de lijst op de gewenste kleur.

Steunkleurenbibliotheken

De Adobe Kleurkiezer ondersteunt verschillende kleurensystemen:

ANPA-COLOR

Dit systeem wordt op grote schaal gebruikt in de dagbladindustrie. Het ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book bevat voorbeelden van de ANPA-kleuren.

DIC Color Guide

Dit systeem wordt op grote schaal gebruikt in Japan. Neem contact op met Dainippon Ink & Chemicals, Inc. in Tokio in Japan voor meer informatie.

FOCOLTONE

Dit systeem bestaat uit 763 CMYK-kleuren. Bij FOCOLTONE-kleuren worden de overdrukken waaruit een bepaalde kleur is opgebouwd, zichtbaar gemaakt om op die manier problemen met overvullen en register te voorkomen bij de drukvoorbereiding. Een stalenboek met specificaties voor proces- en steunkleuren, overdrukkaarten en een chipboek voor het markeren van lay-outs zijn verkrijgbaar bij Focoltone. Neem contact op met Focoltone International, Ltd., in Stafford in het Verenigd Koninkrijk voor meer informatie.

HKS-stalen

Dit systeem wordt op grote schaal gebruikt in Europa. Elke kleur heeft een vastgelegd CMYK-equivalent. U hebt daarbij de keuze tussen HKS E (voor continu briefpapier), HKS K (voor gestreken grafisch papier), HKS N (voor ongestreken papier) en HKS Z (voor krantenpapier). Voor elke schaal zijn kleurvoorbeelden beschikbaar. HKS-procesboeken en -stalen zijn toegevoegd aan het kleursysteemmenu.

PANTONE®-kleuren

Deze kleuren worden gebruikt voor het reproduceren van steunkleuren. Het PANTONE MATCHING SYSTEM kan 1.114 kleuren genereren. De kleurhandleidingen en chipboeken van PANTONE zijn afgedrukt op coated, uncoated en mat papier waardoor een betere visuele controle mogelijk is op de drukpers en van het afgedrukte resultaat. U kunt een effen PANTONE-kleur in CMYK afdrukken. Als u een effen PANTONE-kleur wilt vergelijken met de meest gelijkende proceskleur, gebruikt u de PANTONE Solid to Process-kleurenwaaier. Onder elke kleur zijn de CMYK-schermtintpercentages afgedrukt. Neem contact op met Pantone, Inc., Carlstadt, NJ (www.pantone.com) voor nadere informatie.

TOYO Color Finder 1050

Dit systeem bestaat uit meer dan 1000 kleuren, gebaseerd op de in Japan meest gangbare drukinkten. Het TOYO Process Color Finder-boek en de bijbehorende stalen zijn toegevoegd aan het kleursysteemmenu. Het TOYO Color Finder 1050 Book met gedrukte voorbeelden van Toyo-kleuren is verkrijgbaar bij drukkers en speciaalzaken. Neem voor meer informatie contact op met Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., in Tokio, Japan.

TRUMATCH

Dit systeem biedt een betrouwbare methode van CMYK-kleurafstemming via meer dan 2000 realiseerbare, door de computer gegenereerde kleuren. Trumatch-kleuren dekken het zichtbare spectrum van de CMYK-kleuromvang in gelijkmatige stappen. De Trumatch Color geeft maximaal 40 tinten en schaduwen van elke kleurtoon weer, die alle oorspronkelijk zijn gemaakt in vierkleurige proceskleuren en die in vier kleuren kunnen worden gereproduceerd op elektronische belichters. Bovendien maakt dit systeem gebruik van uit vierkleuren opgebouwde grijswaarden, waarbij verschillende kleurtonen worden gebruikt. Neem contact op met Trumatch Inc., in New York City, New York, in de Verenigde Staten voor meer informatie.