U kunt nu kleur-opzoektabellen in meerdere indelingen exporteren vanuit Photoshop. Daarna kunt u de geëxporteerde bestanden toepassen in Photoshop, After Effects, en andere beeld-/videobewerkingstoepassingen. 

U kunt kleur-opzoektabellen alleen exporteren vanuit documenten die een achtergrondlaag en aanvullende lagen hebben om kleuren aan te passen.

Kleur-opzoektabellen exporteren

 1. Open een afbeelding die een achtergrondlaag bevat.

 2. Voeg aanpassingslagen toe om de afbeelding het gewenste uiterlijk of effect te geven.

 3. Selecteer Vulling > Exporteren > Kleur-opzoektabellen.

 4. Typ een beschrijving in het dialoogvenster Kleur-opzoektabellen exporteren.

 5. U kunt desgewenst een Copyright-verklaring invoeren. Photoshop voegt automatisch © Copyright <huidige jaartal> toe als voorvoegsel aan de tekst die u hebt ingevoerd.

 6. Voer een waarde in het veld Rasterpunten in (0-256). Bij een hogere waarde voor dit veld worden grotere bestanden met een hogere kwaliteit gemaakt. U kunt in het pop-upmenu ook voor een andere kwaliteitsinstelling kiezen: Matig, Laag, Normaal, Hoog of Maximum.

 7. Selecteer een of meer van de beschikbare indelingen waarnaar u de kleur-opzoektabel wilt exporteren:

  • 3DL
  • CUBE
  • CSP
  • ICC-profiel
 8. Klik op OK.

 9. Selecteer de locatie op uw computer waar u de gegenereerde bestanden wilt opslaan. Voer ook een basisbestandsnaam in waaraan Photoshop automatisch de bestandsextensies toevoegt.

Overwegingen voor het exporteren naar verschillende indelingen

 • Als u begint met een document in de LAB-kleurmodus, kunt u de kleur-opzoektabel exporteren als een abstract ICC-profiel. Abstracte profielen behoren tot de meest flexibele indelingen en u kunt ze op elke kleurmodus toepassen. Wanneer u de tabel in een RGB-only-indeling exporteert, zet Photoshop het document automatisch om in de RGB-kleurmodus.
 • Als u begint met een document in het CMYK-kleurprofiel, kunt u de kleur-opzoektabel exporteren als een ICC CMYK-koppelingsprofiel voor apparaten.  Wanneer u de tabel in een RGB-only-indeling exporteert, zet Photoshop het document automatisch om in de RGB-kleurmodus.
 • Als u begint met een document in de RGB-kleurmodus, kunt u de kleur-opzoektabel alleen exporteren in de apparaatkoppelingsindelingen 3DLUT (3DL, CUBE en CSP) en RGB.