U kunt in Photoshop elk compatibel 3D-model afdrukken zonder u zorgen te hoeven maken over de beperkingen van 3D-printers. Ter voorbereiding op het afdrukken worden 3D-modellen in Photoshop automatisch waterdicht gemaakt. Photoshop genereert ook de benodigde ondersteuningsstructuren (basisstructuren en rafts) waarmee u 3D-afdrukken kunt maken.

Het afdrukken van 3D-objecten voorbereiden

 1. Selecteer Venster > Werkruimte > 3D als u naar de 3D-werkruimte wilt overschakelen.
 2. Open het 3D-model in Photoshop. Pas, indien nodig, de grootte van het 3D-model aan als u het opent.
 3. Selecteer 3D > Instellingen voor afdrukken in 3D.
Instellingen voor afdrukken in 3D in het deelvenster Eigenschappen in Photoshop
Instellingen voor afdrukken in 3D

 1. In het deelvenster Instellingen voor afdrukken in 3D bepaalt u of u wilt afdrukken op een printer die via een USB-poort met uw computer is verbonden (lokale printer) of dat u een online 3D-afdrukservice zoals Shapeways.com of Sculpteo wilt gebruiken.

Opmerking:

U kunt nu 3D-modellen afdrukken als 3MF-bestanden (3D Manufacturing Format). Selecteer tijdens het opgeven van de Instellingen voor afdrukken in 3D Afdrukken naar: Lokaal en Printer: 3MF-bestand. Als u het 3D-object afdrukt, genereert Photoshop het 3MF-bestand. Op computers met Windows start Photoshop ook Microsoft 3D Builder waarin u verder kunt werken aan het 3MF-bestand.

Opmerking:

Als u de lijst met ondersteunde printers of online profielen wilt vernieuwen, selecteert u Nieuwste printers ophalen in het pop-upmenu Afdrukken naar.

 1. Selecteer een lokale printer of een Shapeways.com-printerprofiel.

Opmerking:

Als u geschatte prijzen wilt bekijken voor het afdrukken van het 3D-model met beschikbare profielen op Shapeways.com, selecteert u Printer > Prijs schatten.

 1. Selecteer een eenheid voor de printergrootte—inch, centimeter, millimeter of pixel. Deze eenheid wordt weerspiegeld in de afmetingen voor Printergrootte, maar ook in de afmetingen van de afdrukplaat.
3D-model van een raket in Photoshop
A. 3D-model B. Afdrukplaat C. Overlay voor printergrootte 
 1. Selecteer DetailniveauLaag, Normaal of Hoog—voor de 3D-afdruk. De voor het afdrukken van het 3D-object vereiste tijd is afhankelijk van de hoeveelheid details die u kiest.
 2. Als u niet wilt dat een overlay van de 3D-printergrootte over het 3D-model wordt geplaatst, schakelt u Overlay printergrootte tonen uit.
 1. Pas de afmetingen voor Scènegrootte aan om de gewenste grootte voor het afgedrukte 3D-object op te geven. Wanneer u een waarde wijzigt (X, Y of Z), worden de andere twee waarden proportioneel geschaald. Terwijl u de Scènegrootte wijzigt, ziet u dat de afdrukplaat onder het 3D-model proportioneel wordt geschaald.

Opmerking:

U kunt de waarde van een Scènegrootte-afmeting scrubben door op het afmetingslabel (X, Y of Z) te klikken en de muis naar links of rechts te slepen. Houd Shift ingedrukt om de waarde sneller te scrubben.

Afmetingen voor scènegrootte in Photoshop
 1. Kies Schalen naar afdrukgrootte als u wilt dat het 3D-model automatisch wordt geschaald, zodat het de beschikbare afdrukgrootte van de geselecteerde printer vult.
 2. Als het 3D-model grijsstructuren, reliëfstructuren of dekkingsstructuren heeft, kunt u ervoor kiezen een of meerdere van deze structuren te negeren tijdens het afdrukken van het model. U zult zien dat het 3D-model in real-time wordt bijgewerkt wanneer u deze Oppervlakdetails-instellingen wijzigt.
 3. U kunt ervoor kiezen de vereiste ondersteuningsstructuren (basisstructuren of rafts) voor het 3D-object niet af te drukken. Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie, aangezien het afdrukken van het 3D-model mogelijk niet lukt als u de vereiste ondersteuningsstructuur niet afdrukt.
 4. Als uw printer meerdere materialen ondersteunt, kiest u het gewenste materiaal voor het afdrukken van het 3D-object.

(Experimenteel) Afdrukken met meerdere tonen voor MakerBot Replicator 2x

U kunt een experimentele functie inschakelen waarmee u doorlopende tonen kunt afdrukken met uw MakerBot Replicator 2x 3D-printer.

Voorwaarde: Experimentele functies inschakelen

As u in meerdere tonen wilt afdrukken, moet u de experimentele functies in Photoshop inschakelen:

 1. Selecteer Voorkeuren > Experimentele functies.
 2. Selecteer Afdrukken met meerdere tonen inschakelen.
 3. Klik op OK.
 4. Start Photoshop opnieuw.

Opmerking:

Experimentele functies zijn nog niet klaar voor productie. Wees voorzichtig wanneer u deze functies gebruikt.

Selecteer het materiaal voor het oppervlak met meerdere tonen

 1. Selecteer de MakerBot Replicator 2x-printer in het deelvenster Instellingen voor afdrukken in 3D.
 2. Onder Materiaal selecteert u Oppervlak met meerdere tonen. Als deze optie niet geselecteerd kan worden, controleer dan of de experimentele functie Afdrukken in 3D met meerdere tonen is ingeschakeld.
Instelling voor Oppervlak met meerdere tonen in Photoshop
 1. Selecteer andere opties die nodig zijn voor het 3D-object dat u gaat afdrukken.
 2. Selecteer 3D > Afdrukken in 3D voor een voorvertoning en het afdrukken van het 3D-object.

Het 3D-object afdrukken en een afdrukvoorbeeld weergeven

Als u alle 3D-afdrukinstellingen hebt opgegeven, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op het pictogram Afdrukken starten () of selecteer 3D > Afdrukken in 3D. Photoshop verenigt de 3D-scène en bereidt deze voor op het afdrukproces.
 2. Als u afdrukt aan de hand van een Shareways.com-profiel, verschijnt een aanwijzing met de mededeling dat de feitelijke afdrukkosten kunnen afwijken van de weergegeven schatting. Klik op OK.
 3. Gebruik de 3D-cameratools in het voorvertoningsvenster om het 3D-object te roteren, te verplaatsen of om in of uit te zoomen op het object.

     De 3D-camera roteren

     De 3D-camera om de z-as draaien

     De 3D-camera pannen

     De 3D-camera schuiven

     De oorspronkelijke locatie van de 3D-camera herstellen
Voorvertoning 3D-afdruk in Photoshop
Voorvertoning 3D-afdruk; let op de ondersteuningsstructuren

 1. Selecteer indien nodig Reparaties tonen.Photoshop toont de reparaties van het Oorspronkelijke net, Wanden verbreed en Gat gesloten met de juiste kleurcodes:
Reparatiereferentie in Photoshop
Voorvertoning met Reparaties tonen ingeschakeld
Voorvertoning met de optie Reparaties tonen ingeschakeld

 1. U kunt ook Voorvertoning met raytracering inschakelen. Voorvertoningen met raytracering geven de afgedrukte uitvoer nauwkeuriger weer.
Voorvertoning met raytracering in Photoshop
Een voorvertoning met raytracering

 1. Als u de 3D-afdrukinstellingen wilt exporteren naar een STL-bestand, klikt u op Exporteren en slaat u het bestand op de gewenste locatie op uw computer op. U kunt een STL-bestand uploaden naar een online service of u kunt het op een SD-kaart plaatsen en lokaal afdrukken.
 2. Bekijk het 3D-afdrukoverzicht en klik op Afdrukken.

Opmerking:

U kunt een lopende 3D-afdruk annuleren als u 3D > Afdrukken in 3D annuleren selecteert.

Hulpprogramma's voor afdrukken in 3D

Photoshop beschikt over interactieve hulpprogramma's die op wizards zijn gebaseerd en die u kunt gebruiken voor het configureren, kalibreren en onderhouden van uw 3D-printer. U kunt deze hulpprogramma's alleen gebruiken als de 3D-printer ingeschakeld is en aangesloten is op uw computer.

 1. Selecteer 3D > Hulpprogramma's 3D-printer.
 2. Selecteer het hulpprogramma dat u wilt starten.

Afdrukplaat kalibreren

Hiermee kunt u de afdrukplaat nivelleren. Dit hulpprogramma voert de volgende algemene stappen uit:

 • Vraagt u eventueel resterend afdrukmateriaal uit de 3D-printer te verwijderen
 • Initaliseert de afdrukkop
 • Hiermee kunt u de tussenruimte tussen de afdrukplaat en de afdrukkop voor negen spuitstukken aanpassen/afstellen

U kunt dit hulpprogramma starten in de wizardmodus of in de handmatige modus.

Filament laden

Hiermee kunt u een filament laden in een FDM 3D-printer (Fused Deposition Modeling). Photoshop begint met het opwarmen van de koppen en het laden van de filamenten zodat deze gemakkelijk geladen kunnen worden.

Filament verwijderen

Helpt u een filament uit een FDM 3D-printer te verwijderen. Photoshop begint met het opwarmen van de koppen en het laden van de filamenten zodat deze gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

Filament wijzigen

Helpt u het filament van een FDM 3D-printer te vervangen door een nieuw filament. Photoshop start het head-heating-proces en filament-laadmechanisme waarmee u eenvoudig filamenten kunt wijzigen.

 1. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Objecten op het grondvlak inpakken

Soms wilt u misschien meerdere exemplaren van hetzelfde object op dezelfde bouwplaat afdrukken. Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer de benodigde objecten in het 3D-deelvenster.
 2. Selecteer 3D > Objecten op grondvlak inpakken.
 3. Ga verder met het afdrukken van de objecten.

Veelgestelde vragen

Op dit moment ondersteunt Photoshop de volgende lokale 3D-printers:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator 5e generatie

Daarnaast ondersteunt Photoshop verschillende profielen van Shapeways.com en Sculpteo.

Opmerking:

Direct afdrukken vanaf USB met het printerprofiel van de MakerBot Replicator 5e generatie wordt nog niet ondersteund. U kunt de bestanden die u wilt afdrukken, exporteren naar een USB-stick en ze vervolgens lokaal afdrukken.

Ja. U kunt doorsnedes definiëren om gedeelten van een 3D-model weg te snijden voordat u het afdrukt. Voer de volgende algemene stappen uit:

 1. Selecteer Venster > Werkruimte > 3D als u naar de 3D-werkruimte wilt overschakelen.
 2. Open het 3D-object dat u wilt afdrukken.
 3. Selecteer Scène in het deelvenster 3D.
 4. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen de optie Doorsnede.
 5. Geef instellingen voor de doorsnede op in het deelvenster Eigenschappen.
 6. Selecteer 3D > Doorsnede toepassen op scène.
 7. Druk de 3D-scène af.

Voor het afdrukken programmeert u de doorsnede die u hebt bepaald.

Doorsnede wegsnijden in Photoshop
Een doorsnede van de bol wegsnijden voordat u deze afdrukt

Ja. Voer de volgende algemene stappen uit:

 1. Selecteer een materiaal in het deelvenster Scène.
 2. In het deelvenster Eigenschappen klikt u op het mappictogram () naast Reliëf/Dekking/Normaal en laadt u een structuur. U kunt ook een nieuwe structuur definiëren die u op het 3D-model wilt toepassen.
 3. Als u een nieuwe structuur definieert, slaat u deze op. De structuur wordt als een reliëf- of dekkingsstructuur toegepast op het 3D-model.
 4. Druk het 3D-model af.
Een reliëfstructuur toepassen in Photoshop
Een reliëfstructuur op het 3D-model toepassen voordat het wordt afgedrukt

Een dekkingsstructuur toepassen in Photoshop
Een dekkingsstructuur op het 3D-model toepassen voordat het wordt afgedrukt

Als uw 3D-printer is uitgerust met twee afdrukkoppen, kunt u 3D-modellen in twee kleuren afdrukken. Het venster Afdrukeigenschappen toont pop-upopties voor aanvullende beschikbare punten. Het model wordt in twee kleuren weergegeven in de 3D-werkruimte en in de 3D-voorvertoning.

Een 3D-model in twee kleuren afdrukken in Photoshop
Een 3D-model in twee kleuren afdrukken

Vanuit afdrukoogpunt wordt elke laag in het 3D-model behandeld als een 3D-object. Indien nodig, kunt u twee of meer lagen samenvoegen (3D > 3D-lagen samenvoegen).