Het aantal kolommen voor een afbeelding opgeven

Met kolommen kunt u afbeeldingen of elementen nauwkeurig plaatsen. Met de opdrachten Nieuw, Afbeeldingsgrootte en Canvasgrootte kunt u de afbeeldingsbreedte opgeven als een aantal kolommen. Dit is handig als u een afbeelding wilt importeren in een pagina-lay-outprogramma, zoals Adobe InDesign, en als u wilt dat de afbeelding exact in een bepaald aantal kolommen past.

  1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Eenheden & linialen (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Eenheden & linialen (Mac OS).
  2. Voer waarden in voor Breedte en Tussenruimte. (Een tussenruimte is de verticale witruimte tussen de kolommen.)

  3. Gebruik de opdracht Bestand > Nieuw om een nieuwe afbeelding te maken. Selecteer Kolommen voor de breedtewaarde en geef het aantal kolommen op dat u voor het nieuwe document nodig hebt. U kunt ook het formaat van een geopende afbeelding aanpassen aan het voor de paginalay-out benodigde aantal kolommen via Afbeelding > Afbeeldingsgrootte of Afbeelding > Canvasgrootte.