Ota selvää, miten voit palauttaa asiakirjat, jos InDesign sulkeutuu yllättäen.

Jos InDesign sulkeutuu yllättäen järjestelmävirheiden, virtakatkojen tai muiden ongelmien vuoksi, InDesign-asiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tallentamattomat muutokset menetetään. Voit palauttaa nämä asiakirjat InDesignin automaattisen palautustoiminnon avulla.  

Tietoja InDesign-asiakirjojen automaattisesta palautustoiminnosta

Kun teet muutoksia InDesign-asiakirjaan, InDesign suorittaa muutosten pienoistallennuksen noin minuutin välein. InDesign tallentaa nämä muutokset InDesign-palautuskansion tilapäistiedostoihin, lisää muutokset asiakirjaan ja sitten poistaa tilapäistiedostot aina kun valitset Tiedosto > Tallenna. Jos InDesign sulkeutuu yllättäen, se yrittää palauttaa tallentamattomat muutokset asiakirjaan näiden tilapäistiedostojen avulla.

InDesign-palautuskansion sisältö

Jokaisella käyttäjätilillä on erillinen InDesign-palautuskansio. Jos InDesign ei löydä InDesign-palautuskansiota käynnistyksen aikana, se luo kansion uudelleen.

 •  dbt [satunnainen aakkosnumeerinen merkki]: tilapäistiedosto, joka sisältää kaikkien avattuna olevien InDesign-asiakirjojen pienoistallennetut tiedot. Näiden tilapäistiedostojen alussa on aina ”dbt” ja Windowsissa niiden lopussa on ”tmp”.
 • Oletusasetukset: tilapäistiedosto, joka sisältää oletusasetukset. Se on ensimmäiseksi mainittu tilapäistiedosto, kun tarkastelet InDesign-palautuskansion sisältöä nimen mukaan.
 • RecoveryData: kaikkien avattuna olevien InDesign-asiakirjojen ja kaatuneiden asiakirjojen hakemisto, joka sisältää asiakirjojen täydelliset polkujen nimet. Avoinna olevien asiakirjojen luettelo sisältää polkuja, ei aliaksia, joten InDesign ei pysty palauttamaan tiedostoja, jotka olet siirtänyt tai nimennyt uudelleen kaatumisen jälkeen.
 • ProtectiveShutdownLog: lokitiedosto, joka luodaan, kun InDesign kaatuu käyttöoikeusrikkomuksen vuoksi. Tämä lokitiedosto helpottaa virheen mahdollisesti aiheuttaneen erikoislaajennuksen tunnistamista.

Huomautus:

Jos siirrät asiakirjan palautusta varten toiseen järjestelmään ja avaat sen siellä, InDesign ei pysty hakemaan RecoveryData-tiedostoa, ja menetät mahdollisuuden palauttaa ennen kaatumista mahdollisesti tallennetut tiedot. Yritä siksi palauttaa asiakirjat välittömästi kaatumisen jälkeen käynnistämällä InDesign ja tallentamalla kaikki palautetut asiakirjat.

InDesign-palautuskansion sijainti

 • Mac OS X: Users/[Käyttäjän nimi]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows Vista ja 7: C:\Users\[Käyttäjän nimi]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

Huomautus:

Edellä mainituissa kansioissa olevat tiedot ovat salatussa muodossa. Et pysty palauttamaan asiakirjaa kolmannen osapuolen työkaluilla tai pakottamaan InDesignia palauttamaan tietoja puolestasi.

Palauta InDesign-asiakirja

 1. Käynnistä InDesign uudelleen asiakirjan automaattisen palautusprosessin aloittamista varten.

  InDesign hakee InDesign-palautuskansiosta tietoja asiakirjoista, jotka olivat auki sovelluksen sulkeutuessa, ja sitten yrittää avata nämä asiakirjat ja lisätä niihin mahdolliset pienoistallennetut tiedot.

 2. Tallenna palautettu asiakirja tai palaa asiakirjan viimeksi tallennettuun versioon.

  Jos InDesign pystyy avaamaan asiakirjan ja lisäämään pienoistallennetut tiedot asiakirjaan, tiedostonimi muuttuu muotoon ”[Alkuperäinen tiedostonimi] Recovered”.

  • Voit tallentaa palautetun asiakirjan valitsemalla Tiedosto > Tallenna tai Tiedosto > Tallenna nimellä. Valitsemalla pyydettäessä Kyllä voit korvata alkuperäisen tiedoston ja lisätä palautetut, aikaisemmin tallentamattomat tiedot asiakirjaan.
  • Voit valita myös Tiedosto > Kumoa, jolloin palataan asiakirjan viimeksi tallennettuun versioon. Tämä versio ei sisällä asiakirjaan ennen InDesignin yllättävää sulkeutumista tehtyjä tallentamattomia muutoksia.

  Jos palautettu asiakirja on niin pahasti vahingoittunut, että sitä ei voi avata, InDesign voi sulkeutua uudelleen tai näyttää virheilmoituksen.

 3. (Valinnainen) Tarkista ProtectiveShutdownLog-tiedosto ja määritä, aiheuttiko InDesignin kaatumisen kolmannen osapuolen laajennus.

  Avaa tiedosto tekstieditorilla, jolla voit tarkastella kellonaikaa, päivämäärää, virhettä ja InDesignin kaatumishetkellä ladattuna olleita laajennuksia. Lisätietoja on artikkelissa InDesignin kolmannen osapuolen laajennusten vianmääritys.

Automaattisen palautuksen aikana näyttöön tulevat viestit

Kun InDesign yrittää palauttaa asiakirjan, voit nähdä jonkin seuraavassa taulukossa olevista viesteistä.

Joissakin viesteissä kysytään, miten haluat jatkaa. Joissakin tilanteissa voit napsauttaa seuraavia painikkeita:

 • Valitse Kyllä, jos haluat jatkaa jäljellä olevien asiakirjojen palauttamista, mutta jättää ilmoituksessa mainitun asiakirjan RecoveryData-tiedostossa olevaan asiakirjojen luetteloon. Kun käynnistät InDesignin seuraavan kerran, se yrittää palauttaa tämän asiakirjan uudelleen.
 • Valitse Ei, jos haluat jatkaa jäljellä olevien asiakirjojen palauttamista, mutta poistaa ilmoituksessa mainitun asiakirjan RecoveryData-tiedostossa olevasta asiakirjojen luettelosta. InDesign ei yritä palauttaa tätä tiedostoa uudelleen.
 • Valitse Peruuta, jos haluat pysäyttää kaikkien asiakirjojen palautusprosessin. Kun käynnistät InDesignin seuraavan kerran, se yrittää palauttaa kaikki asiakirjat uudelleen.
 • Valitse Tallenna nimellä, jos haluat tallentaa korjatun dokumentin uutena dokumenttina.
 • Valitse Jatka, jos haluat käyttää uutta nimetöntä, korjattua dokumenttia.
Viesti Mitä se tarkoittaa?
Haluatko käynnistää automaattisen palautuksen? Ainakin yksi palautusta vaativista asiakirjoista on vahingoittunut (vaikka viestissä ei mainita vahinkoa). Katso Vahingoittuneiden InDesign-asiakirjojen vianmääritys.
Kohdetta [tiedostonimi] ei löytynyt. Haluatko lykätä sen palauttamista? InDesign ei löytänyt asiakirjaa, sillä se on poistettu,
siirretty tai nimetty uudelleen. Taltio (palvelin), jossa asiakirja sijaitsee, voi olla tällä hetkellä myös käyttämättömissä.
Tiedostoa [tiedostonimi] ei voi palauttaa, koska se on muuttunut. Asiakirja on jo palautettu ja tallennettu verkkoon, joten asiakirjan sisältö ei enää vastaa paikallista tiedostoa, joka sisältää pienoistallennetut tiedot. Etsi tiedosto valitsemalla Tiedosto > Avaa.  
”Tuntematonta asiakirjaa” ei voi avata. Tietokantavirheen tiedot eivät ole käytettävissä. Asiakirjan tilapäistiedosto on vahingoittunut tai sitä ei löydy. Voit edelleen avata asiakirjan viimeksi tallennetun version.
[Tiedostonimi] on niin pahasti vahingoittunut, että sitä ei voi palauttaa. Asiakirjaa ei voi palauttaa, sillä se on vahingoittunut. Katso Vahingoittuneiden InDesign-asiakirjojen vianmääritys.
[Tiedostonimi] saattaa olla vahingoittunut. Haluatko kuitenkin avata sen? Asiakirjassa on epäyhtenäisyyksiä, jotka voivat saada InDesignin kaatumaan. Jos avaat asiakirjan, kopioi ja liitä sen sisältö uuteen asiakirjaan. Katso Vahingoittuneiden InDesign-asiakirjojen vianmääritys.

[Tiedostonimi] oli vaurioitunut ja se korjattiin. Tiedoston vaurioitunut sisältö on mahdollisesti poistettu tai sitä on muutettu.

Valitse Tallenna nimellä, jos haluat tallentaa tämän uutena tiedostona [suositus]. Valitse Jatka, jos haluat käyttää alkuperäistä, korjattua tiedostoa.

Alkuperäinen tiedosto oli vaurioitunut, ja palautetusta sisällöstä luotiin uusi tiedosto. Voit tallentaa tiedoston tai jatkaa uuden, nimettömän dokumentin käyttöä.
[Tiedostonimi] oli vahingoittunut, ja osa tiedoista on voinut kadota korjauksen aikana. Alkuperäinen tiedosto on vahingoittumaton. Tämä on kopio. Alkuperäinen tiedosto oli vaurioitunut, ja palautetusta sisällöstä luotiin uusi tiedosto.  

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö