JPEG pakkaa väri- tai harmaasävykuvat näyttöä varten käyttämällä standardoitua kuvanpakkausmenetelmää. Vie sivu, aukeama tai valittu objekti JPEG-muodossa käyttämällä Vie-komentoa.

 1. Valitse halutessasi vietävä objekti. (Jos viet sivun tai aukeaman, mitään ei tarvitse valita.)

 2. Valitse Tiedosto > Vie.

 3. Määritä kohde ja tiedostonimi.

 4. Valitse Tallennusmuoto- (Windows) tai Muoto-kohdasta (Mac OS) JPEG ja valitse sitten Tallenna.

  Näyttöön tulee Vie JPEG -ikkuna.

 5. Valitse Vie-osasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Valinta

  Vie valittuna oleva objekti.

  Alue

  Syötä vietävän sivun tai vietävien sivujen numerot. Erota alueen sivunumerot yhdysmerkillä. Erota sivualueet pilkuilla.

  Valitse kaikki

  Vie kaikki julkaisun sivut.

  Aukeamat

  Vie aukeaman vastakkaiset sivut yhteen JPEG-tiedostoon. Jos viet aukeaman sivut erillisinä JPEG-tiedostoina, poista tämä valinta.

 6. Määritä Laatu-kohtaan pakkauksen (pienemmän tiedostokoon) ja kuvan laadun suhde valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Maksimi: Sisällyttää vientitiedostoon kaikki korkearesoluutiokuvatiedot ja vaatii eniten levytilaa. Valitse tämä asetus, jos tiedosto tulostetaan korkearesoluutiotulostimella.

  • Matala: Sisällyttää vietävään tiedostoon vain sijoitettujen bittikarttakuvien näyttöresoluutioversiot (72 dpi). Valitse tämä asetus, jos tiedosto näytetään vain näytössä.

  • Normaali ja Korkea: sisällyttävät vietävään tiedostoon enemmän kuvatietoja kuin Matala, mutta käyttävät eri pakkaustasoja tiedostokoon pienentämiseksi.

 7. Valitse muotoilumenetelmäksi jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Etenevä: JPEG-kuva näkyy vähitellen, ja sen yksityiskohdat tarkentuvat, kun Web-selain lataa niitä.

  • Perusviiva: JPEG-kuva näkyy vasta latautumisen jälkeen.

 8. Valitse tai kirjoita viedyn JPEG-kuvan resoluutio.

 9. Määritä viedyn tiedoston väriavaruus. Voit viedä RGB-, CMYK- tai harmaasävymuodossa.

 10. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten Vie.

  Upota väriprofiili

  Kun tämä asetus on valittu, julkaisun väriprofiili upotetaan vietyyn JPEG-tiedostoon. Väriprofiilin nimi näytetään pienellä tekstillä asetuksen oikealla puolella. Voit valita halutun profiilin julkaisulle valitsemalla Muokkaa > Määritä profiilit, ennen kuin viet JPEG-muodossa.

  Jos valitset Väriavaruus-valikosta arvon Harmaa, Upota väriprofiili -asetus ei ole käytettävissä.

  Käytä julkaisun leikkausvara-asetuksia

  Jos tämä asetus valitaan, julkaisun asetuksissa määritetty leikkausvara-alue näkyy tuloksena olevassa JPEG-kuvassa. Tämä asetus ei ole käytössä, jos Valinta-asetus on valittu.

  Pehmennys

  Pehmennys tasoittaa tekstin ja bittikarttakuvien rosoisia reunoja.

  Simuloi päällepainatus

  Tämä asetus vastaa Päällepainatuksen esikatselu -ominaisuutta, mutta toimii vain valituissa väriavaruuksissa. Jos asetus on valittu, InDesignin viemä JPEG-tiedosto simuloi päällepainatuksen spottimusteita erilaisilla neutraaleilla tiheysarvoilla muuntamalla spottivärit prosessiväreiksi tulostusta varten.