Käyttöopas Peruuta

Värien sekoittaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Sekoitevärimallien luominen ja muokkaaminen

Kun haluat luoda mahdollisimman monta painettua väriä mahdollisimman pienellä värimäärällä, voit luoda uusia värimalleja sekoittamalla kaksi spottiväriä tai sekoittamalla spottivärin vähintään yhteen prosessiväriin. Sekoitevärejä käyttämällä voit lisätä käytettävien värien määrää kasvattamatta erottelujen määrää tulostuksessa.

Voit luoda yhden sekoitevärimallin tai useita värimalleja käyttämällä sekoiteväriryhmää. Sekoiteväriryhmässä on värejä, jotka on luotu eri prosessi- ja spottivärien kasvavista prosenttimääristä. Jos esimerkiksi neljä syaanin prosessivärisävyä (20 %, 40 %, 60 % ja 80 %) sekoitetaan viiden spottivärin sävyn kanssa (10 %, 20 %, 30 %, 40 % ja 50 %), lopputuloksena on sekoiteväriryhmä, jossa on 20 eri värimallia.

Värimallit-paneeli ja sekoitevärimallit

A. Sekoitevärien pääryhmä B. Sekoitevärien aliryhmä C. Sekoitevärimalli (itsenäinen) 

Ennen kuin voit luoda sekoitevärimallin tai sekoiteväriryhmän, Värimallit-paneeliin on lisättävä ainakin yksi spottiväri.

Sekoitevärimallin luominen

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi sekoitevärimalli. (Valinta näkyy himmeänä, kunnes Värimallit-paneeliin on lisätty spottiväri.)
 2. Kirjoita värimallin nimi.
 3. Lisää väri sekoitevärimalliin napsauttamalla tyhjää ruutua värin nimen vieressä. Näyttöön tulee värikuvake . Sekoitevärimallissa on oltava vähintään yksi spottiväri.
 4. Säädä kunkin värin prosenttimäärää vetämällä liukusäädintä tai kirjoittamalla arvo prosenttiruutuun.
 5. Lisää sekoiteväri Värimallit-paneeliin valitsemalla Lisää tai OK.
  Huomautus:

  Värit näyttävät usein tulostettuna erilaisilta kuin näytössä. Saat parhaan tuloksen, kun pyydät painotalolta näytteen haluamistasi sekoiteväreistä.

Sekoiteväriryhmän luominen

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi sekoiteväriryhmä. (Valinta näkyy himmeänä, kunnes Värimallit-paneeliin on lisätty spottiväri.)
 2. Kirjoita sekoiteväriryhmän nimi. Ryhmän värien nimet muodostuvat tästä nimestä ja kasvavasta Värimalli-jälkiliitteestä (Värimalli 1, Värimalli 2 jne.).
 3. Lisää väri sekoiteväriryhmään napsauttamalla värin nimen vieressä olevaa tyhjää ruutua.
 4. Tee valitsemillesi väreille seuraavat määritykset:
  • Määritä Alku-kohtaan ryhmän luontia varten sekoitettava väri (prosentteina).

  • Määritä Toisto-kohtaan, kuinka monta kertaa haluat lisätä väriä (prosentteina).

  • Määritä Vaiheittainen lisäys -kohtaan toistossa lisättävä väri (prosentteina).

  Huomautus:

  Kun esimerkiksi sekoitat ja täsmäytät prosessiväri syaanin neljä sävyä (20 %, 40 %, 60 %, 80 %) ja viisi spottivärisävyä (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) luodaksesi 20 värimallia, aseta syaanin Initial (Alkuperäinen) ‑arvoksi 20 %, Repeat (Toisto) ‑arvoksi 3, Increment (Lisäys) ‑arvoksi 20 % sekä spottivärin Initial (Alkuperäinen) ‑arvoksi 10 %, Repeat (Toisto) ‑arvoksi 4 ja Increment (Lisäys) ‑arvoksi 10 %.  

 5. Valitse Värimallien esikatselu, jos haluat luoda värimalleja sulkematta ikkunaa. Näin voit tarkistaa, tuottavatko valitut värit ja arvot haluamasi lopputuloksen, ja tehdä tarvittavat korjaukset.
  Huomautus:

  Näyttöön tulee varoitus, jos yhden värin määrä Alku-, Toisto- ja Lisäys-kohdissa ylittää 100 %. Jos haluat jatkaa, InDesign rajoittaa prosenttimäärän 100 prosenttiin.

 6. Lisää kaikki värit Värimallit-paneelin sekoiteväriryhmään valitsemalla OK.

Sekoitevärimallien muokkaaminen

Sekoitevärimallia muokataan samalla tavalla kuin muitakin värimalleja. Kun muokkaat sekoitevärimallia tai -ryhmää, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Jos poistat sekoitevärimallissa käytettävän värin Värimallit-paneelista, InDesign kehottaa korvaamaan värin. Sekoitevärissä on oltava vähintään yksi spottiväri. Muutoin se muunnetaan prosessiväriksi.

 • Sekoiteväriryhmän pääryhmään  tekemäsi muutokset koskevat kaikkia ryhmään kuuluvia sekoitevärejä. (Sekoiteväriryhmän värimalliin tehdyt muutokset koskevat vain kyseistä värimallia.)

 • Jos sekoiteväri muunnetaan prosessi- tai spottiväriksi, se ei kuulu enää aikaisempaan sekoiteväriryhmäänsä.

 • Jos sekoiteväriryhmän pääryhmä poistetaan, kaikki ryhmän värimallit poistetaan.

 1. Kaksoisnapsauta Värimallit-paneelissa olevaa muutettavan sekoiteväriryhmän pääryhmää .
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Korvaa nykyinen komponenttiväri valitsemalla uusi väri.

  • Lisää tai poista sekoiteväriryhmän osia napsauttamalla värin vieressä olevaa ruutua.

  Huomautus:

  sekoiteväriryhmän luomisessa käytettyjä alkuperäisiä prosenttimääriä, toistoja ja lisäyksiä ei voi muuttaa.

 3. Napsauta OK-painiketta.

Sekoiteväriryhmien hallinta

Värimallit-paneelissa voit poistaa sekoiteväriryhmiä, lisätä värimalleja ja muuntaa sekoitevärimalleja prosessiväreiksi.

Sekoiteväriryhmien poistaminen

 1. Valitse poistettavan sekoiteväriryhmän pääryhmä Värimallit-paneelista ja napsauta Poista-painiketta.

Värimallin lisääminen sekoiteväriryhmään

 1. Valitse Värimallit-paneelista sekoiteväriryhmän pääryhmä.
 2. Valitse paneelivalikosta Uusi värimalli.
 3. Määritä tarvittaessa värimallille nimi.
 4. Määritä sekoitevärimalliin kullekin värille haluamasi prosenttimäärä. (Värejä ei voi lisätä tai poistaa.)
 5. Napsauta OK-painiketta.

Yhden sekoitevärimallin muuntaminen prosessiväreiksi

Muuntamalla sekoitevärejä prosessiväreiksi voi alentaa painokuluja. Kun muunnat sekoiteväriryhmän pääryhmän prosessiväreiksi, pääryhmä poistetaan ja muut sekoiteväriryhmän värimallit muunnetaan prosessiväreiksi.

 1. Kaksoisnapsauta muunnettavaa sekoitevärimallia.
 2. Valitse värityypiksi Prosessi ja valitse OK.

Sekoiteväriryhmän kaikkien värien muuntaminen prosessiväreiksi

 1. Kaksoisnapsauta sekoiteväriryhmän pääryhmää  ja valitse näyttöön tulevasta ikkunasta Muunna sekoitevärimallit prosessiin.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi