Käyttöopas Peruuta

Kulman ulkoasun muuttaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Kulma-asetukset-komennolla voit nopeasti liittää kulmatehosteita reitteihin. Kulman tehosteet vaihtelevat yksinkertaisista pyöristyksistä monimuotoisiin koristeisiin.

Viivan paksuuden vaikutus kulman muotoihin

A. Monimuotoinen kulmatehoste, ei viivaa B. Sama tehoste, 1 pisteen viiva C. Sama tehoste, 4 pisteen viiva 

Kulmamuotojen käyttäminen Kulma-asetukset-valintaikkunasta

 1. Valitse reitti valintatyökalulla.

 2. Valitse Objekti > Kulma-asetukset.

 3. Jos haluat käyttää kulmatehostetta kaikissa suorakulmion kulmissa, napsauta Määritä kaikki asetukset samoiksi -kuvaketta . Kun asetusta ei ole valittu, kuvakkeen molemmilla puolilla näkyy pisteitä (kuin rikkinäinen ketjun rengas).

 4. Valitse kulmatehoste ja määritä koko yhdelle tai usealle kulmalle.

  Tämä kokoarvo määrittää säteen, jolla kulmatehoste laajenee kustakin kulmapisteestä.

 5. Valitse Esikatselu, jos haluat nähdä tehosteen vaikutuksen ennen sen käyttöä. Valitse lopuksi OK.

Käytössä olevien kulmien käyttäminen

Käytössä olevilla kulmilla voit käyttää kulmatehosteita suorakulmaisissa kehyksissä napsauttamalla kehyksessä olevaa keltaista laatikkoa ja vetämällä. Lisäksi voit käyttää erilaisia kulmatehosteita ja erilaisia kulmasäteitä eri kulmissa.

 1. Valitse suorakulmainen kehys ja napsauta keltaista laatikkoa.

  Neljä keltaista timanttia ilmestyy valittuun kehykseen. Tämä ilmaisee Käytössä olevat kulmat -tilan. Jos keltaista laatikkoa ei näy valitussa kehyksessä, valitse Näytä > Ekstrat > Näytä Käytössä olevat kulmat.

 2. Jos haluat lisätä kulmatehosteita, tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat säätää kaikkien neljän kulman sädettä samalla kertaa, vedä yhtä timanteista kohti kehyksen keskikohtaa.

  • Jos haluat säätää yhtä kulmaa, pidä vaihtonäppäin painettuna vetäessäsi timanttia.

  • Jos haluat selata eri tehosteita, napsauta keltaista timanttia Alt-näppäin (Windows) tai Optionäppäin (Mac OS) alhaalla.

 3. Jos haluat lopettaa kulmien muokkaamisen, napsauta valitun kehyksen ulkopuolelle.

Jos haluat poistaa kulmatehosteita, valitse Objekti > Kulma-asetukset ja valitse sitten Ei mitään.

Jos et halua keltaisen laatikon ilmestyvän, kun valitset kehyksen, valitse Näytä > Ekstrat > Piilota Käytössä olevat kulmat.

Ohjeita kulmamuotojen käyttämisestä

Pidä mielessä seuraavat:

 • Jos olet hankkinut lisätehosteita sisältävän laajennusohjelmiston, Viiva-paneelin Kulma-asetukset-komento voi sisältää ylimääräisiä muotoja.

 • Kulmatehosteet näkyvät kaikissa reitin kulmapisteissä, mutta eivät tasoituspisteissä. Tehosteiden kulmat muuttuvat automaattisesti, kun siirrät reitin kulmapisteitä.

 • Jos kulmatehoste muuttaa reittiä huomattavasti esimerkiksi pullistumalla sisään- tai ulospäin, se voi vaikuttaa siihen, miten kehys vaikuttaa sisältöönsä tai muuhun sivuasetteluun. Jos suurennat kulmatehostetta, tekstinkierrätys tai kehyksen vierus voi loitontua kehyksestä.

 • Kulmatehostetta ei voi muokata, mutta sen ulkoasua voi muuttaa muuttamalla kulman sädettä tai muokkaamalla viivaa.

 • Jos olet käyttänyt kulmatehosteita mutta et näe niitä, varmista, että reitissä on kulmapisteitä ja että siihen on liitetty viivaväri tai liukuväri. Suurenna sitten Kulma-asetukset-valintaikkunan Koko-kohdan arvoa tai lisää viivan paksuutta Viiva-paneelissa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi