Käyttöopas Peruuta

InDesignin yleiset kysymykset

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Perusteet

Adobe InDesign on ammattikäyttöön tarkoitettu sivuntaitto-ohjelmisto paino- ja digitaalijulkaisuihin. Voit käyttää sitä laajasti erilaisen sisällön suunnitteluun, painokelpoisuuden tarkistukseen ja julkaisuun painettuna, verkossa sekä tablet-sovelluksissa. Se tuo käyttöön tarkan typografian hallinnan, sisäisiä luovia työkaluja, intuitiivisen suunnitteluympäristön sekä tiiviin integroinnin Adobe Photoshopin, Illustratorin, Acrobatin ja Adobe Animaten kanssa.

InDesign on kehitetty suunnittelijoille, prepress- ja tuotantoammattilaisille sekä tulostuspalveluiden toimittajille, jotka tekevät töitä aikakauslehdille, muotoiluyrityksille, mainostoimistoille, sanomalehdille, kirjojen kustantajille, vähittäisliikkeille tai suoramyyntiyrityksille tai jotka työskentelevät yritysten suunnittelun, kaupallisten painotöiden ja muissa edistyksellisissä julkaisuympäristöissä. Lisätietoja InDesignista.

Koska InDesign kuuluu Adobe Creative Cloudiin, saat käyttöösi kaikki uusimmat päivitykset ja tulevat versiot heti, kun ne ovat saatavana. Creative Cloud – Kaikki sovellukset -jäsenyydessä pääset käyttämään InDesignista myös Adobe Digital Publishing Suite, Single Editionia*, jonka ansiosta voit suunnitella ja paketoida rajoittamattoman määrän iPad-sovelluksia toimitettaviksi Apple App Storeen. Lisätietoja Creative Cloudista.

Lisätietoja saat Uudet ominaisuudet -sivulta.

InDesign integroituu tiiviisti Photoshop-, Illustrator-, Acrobat Pro-, InCopy- ja Flash Professional ‑sovelluksiin. InDesignissa on sama käyttöliittymä, komennot, paneelit ja työkalut kuin Photoshopissa, Illustratorissa, Flash Professionalissa ja InCopyssa. Voit siirtyä tehokkaasti ohjelmistojen välillä, koska opittuasi tietyn toiminnon yhdessä ohjelmistossa voit soveltaa sitä sujuvasti toiseen. Koska voit tuoda alkuperäisiä Photoshop- ja Illustrator-tiedostoja, grafiikan taitto, parannus ja päivitys käyvät kätevämmin. PDF-tiedostojen natiivin tuen ansiosta tulostat luotettavasti ja yhtenäisesti, kun julkaiset sisältöä painettuna, web-sivuilla tai laitteissa. Vahva integraatio InDesignin ja Flash Professionalin välillä tarkoittaa, että voit toimittaa erittäin tarkkoja sivuntaittoja ja säilyttää dokumentteihin sijoitetut animaatio-, ääni- ja videotiedostot. Lisäksi InDesign ja InCopy toimivat yhdessä ja luovat vankan toimituksellisen työnkulun hallinnan pienille luoville työryhmille.

InDesign muodostaa integroidun julkaisuympäristön, johon kuuluvat myös InCopy ja InDesign Server. InCopy on ammattikäyttöön soveltuva kirjoitus- ja muokkausohjelmisto, joka integroituu InDesigniin ja mahdollistaa yhteistyötä edistävät toimitukselliset työnkulut suunnittelijoille, kirjoittajille ja toimittajille. Se sisältyy myös Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑jäsenyyteen. InDesign Server luo laadukkaan sommittelun ja taiton palvelinympäristön. Se tuo automaation uusia ulottuvuuksia toimituksellisiin työnkulkuihin, markkinointimateriaalien luontiin, datalähtöiseen yksilöityyn julkaisuun ja mallipohjaisiin web-to-print-ratkaisuihin.

Kyllä. Jos tarvitset mukautetun ratkaisun, joka on luotu InDesign-perusteknologian pohjalta, järjestelmäintegraattorit eri puolilla maailmaa voivat toimittaa InCopy- ja InDesign -yhteensopivia julkaisujärjestelmiä. Lue lisätietoja mukautetuista toimituksellisista julkaisuratkaisuista.

Kyllä. Julkaisuyritykset eri puolilla maailmaa pienistä suunnittelutoimistoista merkittäviin julkaisuorganisaatioihin ovat ottaneet käyttöön InDesignin. InDesignin kehitystä tukee vilkas yhteistyökumppanien taustajoukko ja sitä kehittää käyttäjien inspiroimana alan johtava toimittaja, minkä vuoksi se on oikea valinta nopeatempoisiin julkaisuympäristöihin.

Kaikissa InDesign-versioissa on sama tiedostomuoto, joten voit avata ja muokata intialaisia, japanilaisia, Lähi-idän kielten, kiinalaisia ja korealaisia taittoja InDesignin länsimaisilla ja intialaisilla versioilla. Voit avata ja muokata länsimaisia ja intialaisia tiedostoja japanilaisilla, kiinalaisilla, korealaisilla ja Lähi-idän kielten versioilla. InDesignin länsimaisissa versioissa ei ole kuitenkaan typografisia, taittoruudukon tai kehysruudukon työkaluja, joita tarvitaan Lähi-idän tai Aasian kielillä laaditun tekstin muokkaukseen ja jotka ovat käytettävissä japanin-, kiinan- ja koreankielisissä sekä Lähi-idän kielten versioissa.

InDesign Server on vankka, erittäin joustava ja muuntuva taitto- ja sommittelutyökalu. Sen avulla voidaan automatisoida InDesignin suunnittelu-, taitto- ja typografiset toiminnot. Se perustuu samaan koodikantaan kuin InDesign, ja sen pohjalta voi luoda monia erilaisia julkaisuratkaisuja, kuten web-to-print, VDP ja toimituksellisen työnkulun ratkaisut. Sen avulla saadaan samat laadukkaat tulokset kuin InDesignilla. Monissa InDesign Serveriin perustuvissa ratkaisuissa käytetään malleja, jotka suunnittelijat ovat luoneet InDesignin tietokoneversion avulla.

Vaikka InDesign Serverillä on sama koodikanta kuin InDesignin tietokoneversiolla, siinä on monia oleellisia eroja:

 • InDesign Server on moduuli, jota käytetään laajojen julkaisuratkaisujen automatisointiin.
 • InDesign Server on sovellus, jossa ei ole valmista käyttöliittymää. Asiakas tai ratkaisuyhteistyökumppani suunnittelee käyttöliittymän, joka on räätälöity kyseisen InDesign Serverin tukemaan automatisoituun julkaisuratkaisuun.
 • InDesign Serveriä voi käyttää komentosarjoilla tai C++ -laajennusten kautta, kuten InDesignia. Sitä voidaan käyttää myös SOAP-rajapinnan tai Java API -rajapintojen kautta. Lisäksi Flex-kehystä ja Adobe Flash Builder ‑ohjelmistoa (saatavina erikseen) voidaan käyttää mielenkiintoisten monipuolisten internetsovellusten (RIA) luontiin. Ne toimivat web-selaimissa tai erillisinä asiakassovelluksina käyttämällä Adobe AIR runtimea InDesign Serverin toimiessa skaalattavana ja vankkana palvelinpuolen komponenttina.
 • InDesign Server -pohjaiset automatisoidut julkaisuratkaisut skaalautuvat vaatimusten mukaan, ja niissä on monien prosessorien useiden esiintymien tuki.
 • InDesign Server on testattu huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, että se toimii pitkiä aikoja ongelmitta.
 • InDesign Server on suunniteltu ja testattu toimimaan Windows- ja Mac OS -käyttöjärjestelmien palvelinversioiden kanssa, mukaan lukien Microsoft Windows Server 2008 R2.
 • InDesign Server ei sisälly Creative Cloudiin, ja se on hankittava erikseen.

Jos tarvitset ohjeita arvioidessasi, onko InDesign Serverin teknologia tarpeisiisi sopiva, soita Adoben myyntiin numeroon 888-649-2990 tai lataa kokeiluversio napsauttamalla Kokeile-linkkiä InDesign Server -tuotesivujen oikeassa reunassa.

Teknisiä kysymyksiä

Lisätietoja on järjestelmävaatimuksissa.

Kyllä. Kehittäjät voivat laajentaa ja automatisoida InDesignin käyttämällä tavallisia ohjelmointitekniikoita, kuten ActionScript, C++, JavaScript, AppleScript, UXPScript ja VBScript. Kehittäjät voivat myös jaella laajennuksia koko Creative Cloud -asennuskantaan käyttämällä Adobe Exchange -palvelua, joka on integroitu InDesigniin.

InDesign -ohjelmistokehityspaketissa (SDK) on dokumentointi, työkalut ja esimerkkikoodit InDesign-laajennusten mukautukseen ja kehitykseen. Lisätietoja on InDesign-kehittäjäkeskuksessa. Katso lisätietoja komentosarjaresurssien avulla tapahtuvasta julkaisutehtävien automatisoinnista InDesignissa.

InDesignin tummempi käyttöliittymä on asetettu vastaamaan Adoben muita ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita, kuten Photoshop, Illustrator ja Adobe Premiere Pro. Voit muuttaa kirkkautta kätevästi Asetukset-valintaikkunassa: valitse Muokkaa > Asetukset > Käyttöliittymä (Windows) tai InDesign > Asetukset > Käyttöliittymä (macOS).

Maksuttomat kokeiluversiot

Maksuttomalla Creative Cloud ‑jäsenyydellä voit ladata InDesignin ja muiden Creative Cloudiin sisältyvien sovellusten kokeiluversion. Kun päivität Kaikki sovellukset -jäsenyyteen, pystyt lataamaan jokaisen Creative Cloud -sovelluksen täysversion.

Jos sinua kehotetaan antamaan maksutiedot ennen InDesignin lataamista, kokeiluversio muuttuu kokeilujakson päättyessä automaattisesti maksulliseksi sopimukseksi. Muussa tapauksessa voit ostaa sopimuksen suoraan Creative Cloud ‑sivustosta.

Hankintavaihtoehdot

Voit ostaa InDesignin yksittäisen sovelluksen sopimuksen tai Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑jäsenyyden. Lisätietoja hankintavaihtoehdoista on Creative Cloudin jäsenyyssivulla.

Perehtyminen InDesignin käyttöön

Perehdy InDesignin Opettelu & tuki -sivustoon, josta löydät kaikki, mitä tarvitset käytön aloittamiseen: videoita, vaiheittaisia opastusohjelmia sekä tuotteisiin liittyvää monipuolista tukea Adobelta ja asiantuntevalta yhteisöltämme.

Löydät InDesign-oppaan verkkoversion Käyttöopas-sivulta.

Voit seurata InDesignia InstagramissaFacebookissa, YouTubessa ja Twitterissä sekä etsiä tietopitoisia opastusohjelmia InDesign-opastusohjelmat ‑sivulta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi