Tietoja tulostustyökaluista

Eräissä tulostustöissä julkaisut jaetaan lähdesovelluksen käyttämässä muodossa (eli alkuperäisessä muodossa). Kun tiedostot on hyväksytty, ne tallennetaan PostScript- tai muussa muodossa esivalmistelua ja lopullista tulostusta varten. Koska sovellusten PostScript-toiminnot vaihtelevat, PostScript-tiedostot voivat olla erittäin suuria ja monimutkaisia. Lisäksi tulostuksen yhteydessä voi ilmetä luotettavuusongelmia, kuten puuttuvia kirjasimia, vaurioituneita tiedostoja, puuttuvia grafiikkaelementtejä ja tuntemattomia ominaisuuksia. Tämän vuoksi Adobe ja sen yhteistyökumppanit kehittävät jatkuvasti luotettavia, PDF-perustaisia tulostusratkaisuja.

InDesignissa voidaan viedä julkaisu Adobe PDF -yhdistelmätiedostoon eli digitaaliseen sivupohjaan. Digitaaliset sivupohjat ovat pienikokoisia, luotettavia tiedostoja, joita sinä ja tulostuspalvelu voitte tarkastella, muokata, järjestää ja vedostaa. Sitten tulostuspalvelu voi sopivassa työnkulun vaiheessa tulostaa Adobe PDF -tiedoston suoraan tai käsitellä sitä tarvittavilla työkaluilla esimerkiksi esitarkastusta, lihotusta, asemointia ja värierottelua varten.

PDF-tiedostot työnkulussa

Monet kustantamot ovat tehostaneet tarkistus- ja tuotantoprosessiaan PDF-tiedostoilla. Esimerkiksi monet lehtitalot ovat valinneet PDF:n vakiomuodoksi, jossa mainokset toimitetaan paikallisiin toimipisteisiin satelliitti- tai ISDN-yhteyden kautta. Tämän ansiosta paikalliset julkaisijat näkevät mainoksen heti oikeassa muodossa ja voivat tehdä siihen viime hetken muutoksia sekä tulostaa sen luotettavasti millä tahansa laitteella.

PDF-työnkulun tekniikat ja vaatimukset

Adobe pyrkii jatkuvasti vastaamaan tulostuspalveluiden tarpeisiin ja suosittelee uusimpien tietojen tarkastamista sivustosta www.adobe.com/fi. Tällä hetkellä Adobe tarjoaa julkaisutöihin ratkaisuksi järjestelmän, johon on integroitu useita tekniikoita:

 • Adobe Acrobat 9, jossa on Adobe PDF:n version 1.7 tuki.

 • Adobe PostScript 3 -tulostustekniikka, joka sisältää laiteriippumattoman tuen, lihotuksen ja värierottelun rasteroinnin yhteydessä sekä tasaiset sekoitukset

 • Adobe InDesign CS4, jossa on suuren resoluution sivuasettelutoiminnot sekä suora PDF-käsittely.

 • PDF/X, grafiikkasisällön siirtämiseen sopiva ISO-standardi, joka poistaa useita tulostusongelmia aiheuttavia väri-, kirjasin- ja lihotusmuuttujia.

Suuren resoluution PDF-yhdistelmätyönkulussa on yleensä PostScript 3 -tulostin, jonka rasterointiprosessori tukee erottelua rasteroinnin yhteydessä. Jos tulostin käyttää PostScript-tasoa 2 tai ei tue erottelua rasteroinnin yhteydessä, käytä valmiiksi eroteltua PostScript-tulostusta.

Julkaisun tarkistaminen ennen viemistä

Ennen kuin luot PDF-tiedoston tulostuspalvelua varten, varmista, että InDesign-julkaisu on tulostuspalvelun ilmoittamien määritysten mukainen. Seuraavassa luettelossa on suosituksia:

 • Varmista InDesignin Esitarkastelu-toiminnolla esimerkiksi se, että kuvan resoluutio ja väriavaruudet ovat oikeat, että kirjasimet ovat käytettävissä ja upotettavissa ja että kuvat ovat ajan tasalla.

 • Tarkista Adobe PDF -vientiasetukset ennen vientiä ja tee tarvittavat muutokset. Yhteenveto-paneelissa on varoitusosa, jossa on kerrottu, milloin oletusarvoja ei voida noudattaa.

 • Jos kuvassa on läpinäkyvyyttä (esimerkiksi päällepainatuksia ja heittovarjoja) ja tarvitset suuriresoluutioisia tulosteita, sinun kannattaa esikatsella yhdistämisen vaikutuksia ennen tiedoston tallentamista.

 • Jos kuvat sisältävät läpinäkyvyyttä, kysy tulostuspalvelusta, pitääkö PDF-tiedostojen tasojen olla yhdistettyjä vai ei. Parhaimmassa tapauksessa tulostuspalvelu yhdistää tasot työnkulun mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Jos tulostuspalvelu kuitenkin haluaa, että yhdistät läpinäkyvyyden, toimita PDF/X-1a-yhteensopiva tiedosto.

 • Jos julkaisussa on värierotteluja, voit esikatsella erotteluja ja värinpeiton rajoja Erottelujen esikatselu -paneelissa.

 • Käytä julkaisussa vain korkearesoluutiokuvia.

 • Saavutat parhaan tuloksen, kun käytät nelivärityössä vain CMYK-kuvia. Voit myös valita RGB-kuvien muuntamisen CMYK-muotoon Vie Adobe PDF -valintaikkunassa (Tulostus-luokassa).

 • Voit jättää kätketyt tai tulostumattomat tasot pois viedystä PDF-tiedostosta. (Lisätietoja: Tulostettavien tai PDF-tiedostoon vietävien tasojen valitseminen.)

Tarkat tiedot InDesign-julkaisujen valmistelemisesta suuren resoluution PDF-tulostusta varten ovat Adobe InDesign CS Printing Guide for Prepress Service Providers -oppaassa.

PDF-tiedostojen läpivientitulostus

PDF Print Engine -tulostimien valmistajat julkaisevat Adobe PDFDriver SDK -pakettiin perustuvia uusia ohjaimia, jotka pystyvät käsittelemään PDF-tiedostot läpivientitilassa. Kun tällainen tulostin valitaan InDesignilla, sen PPD pystyy osoittamaan, että kyseessä on PDF-tulostin (vaihtelee tulostimen valmistajan mukaan).

Koska InDesign pystyy luomaan laadukkaita PDF-tiedostoja PDF-tiedostojen vientitoiminnolla, PDF-tulostimella tulostettaessa hyödynnetään tätä ominaisuutta, ja laadukas PDF-tiedosto siirretään PostScriptin käytön sijaan suoraan tulostimeen.
Yleensä ottaen PDF Driverilla tulostettujen tiedostojen laatu vastaa PostScript-tulostusta (tai on sitä parempi). PDF-tiedostoja Adobe PDF -tulostimen kautta tulostettaessa tuetaan myös reaaliaikaisen läpinäkyvyyden ja ICC-värinhallinnan käyttöä. InDesignin tulostusvalintaikkunassa värinhallintaan, värierotteluun ja grafiikkaan liittyvät asetukset on poistettu käytöstä, sillä kaikki värinhallintatoiminnot suoritetaan laitteessa tulostuslaadun parantamiseksi.

Tulostusvalintaikkuna
Tulostusvalintaikkuna

Jätä yhdistelmä ennalleen -asetus valitaan oletusarvoisesti, eikä sitä voi muuttaa.

Tulostusvalmiin Adobe PDF -tiedoston luominen

Tulostuspalvelu voi suorittaa esitarkastukset ja värierottelut Acrobat 7.0 Professionalilla. Acrobat Professionalin uusissa versioissa on kehittyneemmät esitarkastustyökalut, kuten mahdollisuus tehdä tietyt korjaukset automaattisesti. Myös erilaisilla esivalmistelusovelluksilla ja rasterointiprosessoreilla voidaan tehdä esitarkistuksia, lihottaa ja taittaa sekä tehdä sivujen värierotteluita digitaalisissa sivupohjissa.

Jos jätät kuvat pois Adobe PDF -tiedostoa luodessasi, muista varmistaa, että tulostuspalvelu saa käyttöönsä alkuperäiset suuren resoluution kuvat lopullisessa tulostusvaiheessa. Varmista myös, että tulostuspalvelu käyttää Acrobat Reader 7.0:aa tai uudempaa versiota tekstin ja värikuvien tarkistukseen. Parhaan katseluelämyksen saat käyttämällä Acrobat 8 Professionalia tai sitä uudempaa versiota.

Jos käytät värinhallintatyönkulkua, voit esikatsella työtä näytössä väriprofiilien avulla (ohjelmallinen tarkistus). Voit tutkia, miltä julkaisun värit näyttävät tietyllä tulostimella tuotettuina.

Huomautus:

Jos et käytä värinhallintajärjestelmää (CMS) ja tarkasti kalibroituja ICC-profiileja sekä oikein kalibroitua näyttöä, sinun ei kannata luottaa näytössä esitettäviin väreihin.

 1. Valmistele julkaisu Adobe PDF -vientiä varten.
 2. Vie julkaisu käyttämällä tulostuspalvelun toimittamaa .joboptions-tiedostoa. Jos sinulla ei ole suositeltua .joboptions-tiedostoa, käytä PDF/X-oletusarvoa.
 3. Tee PDF-tiedoston esitarkistus Acrobat 7,0 Professionalilla tai uudemmalla.
 4. Vedosta Adobe PDF -tiedosto ja tee tarvittavat korjaukset.
 5. Toimita tulostusvalmis PDF-tiedosto tulostuspalveluun.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö