Käyttöopas Peruuta

Ankkuroidut objektit

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Muokkausten kumoaminen ja Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivinen laajennus
   3. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
   3. Tekstin skaalaaminen ja käyristäminen
   4. Väritehosteiden lisääminen tekstiin
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Opi luomaan ja sijoittelemaan ankkuroituja objekteja InDesignissa.

Tietoja ankkuroiduista objekteista

Ankkuroidut objektit ovat esimerkiksi kuvien tai tekstikehysten kaltaisia kohteita, jotka on kiinnitetty, eli ankkuroitu, tiettyyn tekstiin. Kun ankkurin sisältävä teksti sijoitetaan uudelleen, ankkuroitu objekti siirtyy sen mukana. Käytä ankkuroituja objekteja, kun haluat liittää objektin tiettyyn tekstiriviin tai kappaleeseen. Voit ankkuroida esimerkiksi sivupalkkeja, tekstileikkeitä, kuvia ja tiettyyn sanaan liittyviä kuvakkeita.

Voit luoda ankkuroidun objektin liittämällä tai sijoittamalla objektin (tai kehyksen) tekstiin tekstityökalulla tai käyttämällä Lisää ankkuroitu objekti -komentoa. Kun sijoitat objektin, Adobe InDesign CS4 lisää lisäyskohtaan ankkurimerkin. Ankkuroidut objektit saavat samat kierto- ja viisto-ominaisuudet kuin tekstikehykset, joihin ne on ankkuroitu, huolimatta siitä, ovatko objektit tekstikehysten sisällä vai ulkopuolella. Voit valita objektin ja muuttaa näitä asetuksia.

Voit luoda ankkuroituja objekteja seuraaviin kohtiin:

Tekstiin sidottu

Tasaa ankkuroidun objektin kohdistimen perusviivan mukaisesti. Voit sijoittaa objektin perusviivan ylä- tai alapuolelle säätämällä Y-siirtymää. Tämä on ankkuroitujen objektien oletustyyppi. InDesignin aikaisemmissa versioissa tällaisia objekteja kutsuttiin sidotuksi grafiikaksi.

Rivin yläpuolella

Sijoittaa ankkuroidun objektin rivin yläpuolelle, jolloin tasaukseksi voidaan valita Vasen, Keskitetty, Oikea, Kohti selkää, Pois selästä tai (Tekstin tasaus). Tekstin tasauksella tarkoitetaan ankkurimerkin sisältävän kappaleen tasausasetusta.

Mukautettu

Sijoittaa ankkuroidun objektin kohtaan, joka on määritetty Ankkuroidun objektin asetukset -valintaikkunassa. Voit sijoittaa objektin minne tahansa tekstikehyksen sisä- tai ulkopuolella.

Huomautus:

Voit käyttää tekstiin sidottuja tai rivin yläpuolelle sijoitettuja ankkuroituja objekteja reittitekstien kanssa. (Lisätietoja: Ankkuroitujen objektien lisääminen reittitekstiin.)

Esimerkkijulkaisu, jossa ankkuroituja objekteja

A. Tekstiin sidottu sijainti B. Sijainti rivin yläpuolella (tasattu vasemmalle) C. Mukautettu sijainti (tasattu tekstikehyksen reunaan) 

Ankkuroidun objektin luominen

Jos julkaisuun sijoitettava objekti ei ole käytettävissä (jos sivupalkin tekstiä ei esimerkiksi ole vielä kirjoitettu), voit luoda tyhjän ankkuroidun kehyksen paikkamerkiksi myöhemmin lisättävälle sisällölle. Voit muokata ankkuroidun kehyksen kokoa koska tahansa. Tällöin kehyksen sijaintiasetukset päivitetään automaattisesti.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Lisää ankkuroitu objekti sijoittamalla ankkurin lisäyskohta haluamaasi kohtaan tekstityökalulla ja sijoittamalla tai liittämällä objekti.

  Huomautus:

  Jos objektin kehys on korkeampi kuin tekstirivi, johon se sijoitetaan, teksti saattaa mennä tuodun kuvan päälle tai rivin yläpuolella saattaa näkyä suurempi väli. Tällöin voit valita ankkuroidulle objektille eri sijainnin, lisätä rivinvaihdon, muuttaa tekstiin sidotun objektin kokoa tai määrittää ympäröiville riveille eri rivinvälistysarvon.

  • Ankkuroi olemassa oleva objekti valitsemalla ensin se ja sitten Muokkaa > Leikkaa. Sijoita objektin lisäyskohta haluamaasi kohtaan tekstityökalulla ja valitse Muokkaa > Liitä. Ankkuroidun objektin sijainnin oletusasetuksena on Tekstiin sidottu.

  • Jos objekti ei ole käytettävissä (jos sivupalkin tekstiä ei esimerkiksi ole vielä kirjoitettu), lisää paikkamerkkikehys sijoittamalla objektin ankkurin lisäyskohta haluamaasi kohtaan tekstityökalulla ja valitsemalla sitten Objekti > Ankkuroitu objekti > Lisää.

  Huomautus:

  Voit ankkuroida tekstimerkkejä muuntamalla tekstin ääriviivoiksi. Ääriviivojen luominen muuntaa automaattisesti tekstin jokaisen merkin tekstiin sidotuksi ankkuroiduksi objektiksi.  

 2. Sijoita objekti valitsemalla se ensin valintatyökalulla ja sitten Objekti > Ankkuroitu objekti > Asetukset. Määritä haluamasi asetukset.
Huomautus:

Ankkuroitu objekti -valintaikkunan sijaan voit käyttää Lisää ankkuroitu objekti tai siirry ankkurimerkkiin -pikanäppäintä. Tämän pikanäppäinkomennon näppäimet on määritettävä Pikanäppäimet-ikkunassa (komento on Teksti ja taulukot -luettelossa). Pikanäppäimien painaminen kahdesti poistaa objektin valinnan ja siirtää kohdistimen takaisin päätekstiin. (Lisätietoja: Pikanäppäinjoukkojen käyttäminen.)

Lisättävien ankkuroitujen objektien asetukset

Kun lisäät ankkuroidun objektin paikkamerkin, voit määrittää seuraavat sen sisältöä koskevat asetukset:

Sisältö

Määrittää paikkamerkkikehykseen lisättävän objektin tyypin.

Huomautus:

Jos valitset Teksti-asetuksen, kohdistin tulee näkyviin tekstikehyksessä. Jos valitset Grafiikka- tai Määrittelemätön-asetuksen, InDesign valitsee objektin kehyksen.

Objektin tyyli

Määrittää objektin muotoilussa käytettävän tyylin. Jos olet määritellyt ja tallentanut objektin tyylejä, ne näkyvät tässä valikossa.

Kappaletyyli

Määrittää kappaleen muotoilussa käytettävän tyylin. Jos olet määritellyt ja tallentanut kappaletyylejä, ne näkyvät tässä valikossa.

Huomautus:

Jos tietty kappaletyyli on käytössä objektin tyylissä ja valitset Kappaletyyli-valikosta eri tyylin tai jos muutat Ankkuroitu sijainti -asetuksia tyylin osalta, Objektin tyyli -valikossa näkyvä plusmerkki (+) osoittaa, että asetuksia on ohitettu.

Korkeus ja leveys

Määrittää paikkamerkkikehyksen mitat.

Tekstiin sidottu- ja Rivin yläpuolella -sijaintiasetukset

Kun valitset Ankkuroidun objektin asetukset -valintaikkunan Sijainti-valikosta vaihtoehdon Tekstiin sidottu tai Rivin yläpuolella, voit määrittää ankkuroidun objektin sijainnin seuraavien asetusten avulla. (Voit muokata näitä asetuksia myös Lisää ankkuroitu objekti -valintaikkunassa.)

Tekstiin sidottu

Tasaa ankkuroidun objektin alareunan perusviivaan. Tekstiin sidottuja objekteja koskevat tietyt rajoitukset, kun niitä siirretään y-akselilla: objektin yläreunaa ei voi siirtää rivivälin informaatioalueen alapuolelle eikä objektin alareunaa voi siirtää rivivälin informaatioalueen yläpuolelle.

Y-siirtymä

Säätää perusviivan sijaintia. Voit myös vetää objektia hiirellä pystysuunnassa sivulla.

Rivin yläpuolella

Tasaa objektin ankkurimerkin sisältävän tekstirivin ja sen yläpuolella olevan tekstirivin väliin.

Tasaus

Valittavana on seuraavat asetukset:

Vasen, Oikea ja Keskitetty

Kohdistaa objektin suhteessa palstan leveyteen. Nämä asetukset ohittavat kappaleen sisennysarvot ja tasaavat objektin koko palstaan.

Kohti selkää ja Pois selästä

Tasaavat objektin vasemmalle tai oikealle sen mukaan, kummalla puolella aukeamaa objekti on. Nämä asetukset ohittavat kappaleen sisennysarvot ja tasaavat objektin koko palstaan.

(Tekstin tasaus)

Tasaa objektin kappaleen tasausasetusten mukaisesti. Tämä asetus käyttää objektin tasauksessa kappaleen sisennysarvoja.

Tila ennen

Määrittää objektin sijainnin suhteessa edeltävän tekstirivin rivivälin informaatioalueen alareunaan. Positiiviset arvot laskevat sekä objektia että sen alla olevaa tekstiä. Negatiiviset arvot siirtävät objektin alla olevaa tekstiä ylöspäin objektia kohti. Objektin korkeus on suurin mahdollinen negatiivinen arvo.

Tila jälkeen

Määrittää objektin sijainnin suhteessa objektin alla olevan rivin ensimmäisen merkin versaalikorkeuteen (eli ison kirjaimen korkeuteen). Kun arvo on 0, objektin alareuna on rivin versaalikorkeudella. Positiiviset arvot siirtävät objektin alla olevaa tekstiä alaspäin (poispäin objektin alareunasta). Negatiiviset arvot siirtävät objektin alla olevaa tekstiä ylöspäin (objektia kohti).

Väli ennen- ja Väli jälkeen -asetusten käyttäminen

A. Kun Väli ennen -arvo on 0P10, objekti ja siihen liittyvä teksti siirtyvät kauemmas niitä edeltävästä tekstirivistä. B. Kun Väli jälkeen -arvo on 0p10, objekti ja sitä edeltävä tekstirivi siirtyvät kauemmas objektiin liittyvästä tekstirivistä (rivi objektin alla). 

Huomautus:

Rivin yläpuolella -asetusta käyttävät ankkuroidut objektit ovat aina sidottuja riviin, jossa ankkuri on. Teksti ei koostu siten, että objekti on sivun alalaidassa ja ankkurimerkin sisältävä rivi on seuraavan sivun ylälaidassa.

Mukautetut sijaintiasetukset

Voit käyttää seuraavia asetuksia sijoittaessasi ankkuroidun objektin, jonka sijainti on mukautettu. Voit määrittää nämä asetukset Lisää ankkuroitu objekti- tai Ankkuroidun objektin asetukset -valintaikkunassa. Katso vaiheittaiset ohjeet näiden asetusten käytöstä kohdasta Mukautettuja sijaintiasetuksia käyttävän ankkuroidun objektin sijoittaminen.

Suhteessa selkään

Määrittää, tasataanko objekti suhteessa julkaisun selkään. Kun valitset tämän asetuksen, sijaiskuva ankkuroidun objektin viitepisteistä näkyy kaksisivuisena aukeamana. Sivut ovat toistensa peilikuvia. Kun asetus on valittu, aukeaman toiselle puolelle, esimerkiksi ulkoreunukseen, sijoitetut objektit pysyvät ulkoreunuksessa, vaikka ne siirtyisivät vastakkaiselle sivulle tekstiä uudelleen sijoitettaessa.

Suhteessa selkään -asetuksen käyttö

A. Suhteessa selkään -asetusta ei ole valittu: objekti pysyy tekstikehyksen vasemmalla puolella, kun teksti siirtyy aukeaman oikeanpuoleiselle sivulle. B. Suhteessa selkään -asetus on valittu: objekti pysyy sivun ulkoreunassa, kun teksti siirtyy aukeaman oikeanpuoleiselle sivulle. 

Huomautus:

Jos säädät X-siirtymän arvoa valittuasi Suhteessa selkään -asetuksen, objektin siirtosuunta saattaa muuttua. Muutos tapahtuu, koska siirtosuunta määräytyy osittain sen mukaan, kummalla puolella aukeamaa objekti on.

Ankkuroidun objektin viitepiste 

Määrittää objektin kohdan, joka halutaan tasata sijaintiin sivulla (ankkuroidun sijainnin viitepisteen määrittämä). Jos esimerkiksi haluat tasata objektin oikean reunan sivukohteen (kuten tekstikehyksen) kanssa, napsauta sijaiskuvassa reunimmaisena oikealla olevaa pistettä. Lisätietoja viitepisteen käytöstä on kohdassa Mukautettuja sijaintiasetuksia käyttävän ankkuroidun objektin sijoittaminen.

Ankkuroidun sijainnin viitepiste 

Määrittää sivulla sijainnin (määritelty X/Y suhteessa -asetuksissa), jonka kanssa objekti tasataan. Jos esimerkiksi valitset X suhteessa -asetukseksi Tekstikehys ja Y suhteessa -asetukseksi Rivi (Perusviiva), sijaiskuvassa näkyy tekstikehyksen vaakasuora alue ja objektin ankkurimerkin sisältävän tekstirivin pystysuora alue. Jos napsautat sijaiskuvassa reunimmaisena vasemmalla olevaa pistettä, objektin viitepiste  tasataan tekstikehyksen vasemman reunan ja tekstin perusviivan kanssa.

Objektin oikea reuna on tasattu tekstikehyksen vasemman reunan kanssa.

Huomautus:

Sijaiskuvassa ankkuroidun sijainnin viitepisteestä näkyy joko kolme tai yhdeksän sijaintia X suhteessa- ja Y suhteessa -asetusten mukaan. Riviasetuksissa, kuten Rivi (Perusviiva), on vain kolme vaihtoehtoa: keskellä vasemmalla, keskellä ja keskellä oikealla, koska tekstissä oleva ankkurimerkki määrittää pystysijainnin.

X suhteessa

Määrittää, mihin vaakatasaus perustuu. Jos valitset esimerkiksi Tekstikehys-asetuksen, voit tasata objektin tekstikehyksen vasempaan tai oikeaan reunaan tai sen keskelle. Tarkka vaakatasaus määräytyy valitsemiesi viitepisteiden ja määrittämäsi X-siirtymän mukaan.

Jos esimerkiksi haluat sijoittaa objektin sivun reunaan siten, että sen oikea reuna on tasattu sivun reunuksen kanssa, valitse X suhteessa -kohdassa Sivun reunus. Määritä sitten reunimmaisena oikealla oleva piste ankkuroidun objektin viitepisteen sijaiskuvassa ja reunimmaisena vasemmalla oleva piste ankkuroidun sijainnin viitepisteen sijaiskuvassa.

X suhteessa -asetus

A. Objektin oikean reunan tasaaminen tekstikehyksen vasempaan reunaan B. Objektin oikean reunan tasaaminen sivun reunuksen vasempaan reunaan

X-siirtymä

Siirtää objektia vasemmalle tai oikealle. Siirtosuunta määräytyy viitepisteen mukaan. Jos objekti on tasattu sivukohteen keskelle, positiiviset arvot siirtävät sitä oikealle. Siirtosuuntaan vaikuttaa myös se, onko Suhteessa selkään -asetus valittuna.

Y suhteessa

Määrittää, mihin pystytasaus perustuu. Jos valitset esimerkiksi Sivun reuna -asetuksen, voit määrittää objektin sivun reunan perusteella sivun yläreunaan, keskelle tai alareunaan. Ankkuroidun sijainnin viitepiste määrittää, tasataanko objekti sivukohteen yläreunaan, keskelle vai alareunaan. Jos valitset riviasetuksen, kuten Rivi (Perusviiva), ankkuroidun sijainnin viitepisteen voi valita vain keskimmäisestä vaakarivistä.

Y suhteessa -asetus

A. Objektin yläreunan tasaaminen sivun yläreunaan B. Objektin alareunan tasaaminen sivun alareunaan 

Y-siirtymä

Siirtää objektia ylös tai alas. Positiiviset arvot siirtävät objektia alaspäin.

Pidä palstan ylä- tai alarajojen sisällä

Pitää objektin tekstipalstan sisällä, kun tekstin sijoittaminen uudelleen siirtäisi sen rajojen ulkopuolelle. Tällöin objektin alareuna tasataan alavierukseen tai sen yläreuna tasataan ylävierukseen. Ankkuroitu objekti on esimerkiksi sijoitettu sopivaan kohtaan tekstirivin viereen palstan keskelle, mutta jos tätä asetusta ei ole valittu ja ankkurimerkki siirtyy palstan alaosaan, objekti saattaa siirtyä palstan reunan alapuolelle tai osittain sivun ulkopuolelle. Kun tämä asetus on valittuna, objektia ei voi vetää palstan rajojen ylä- tai alapuolelle. Jos muokkaat objektin kokoa, se tasataan tarvittaessa automaattisesti palstan ylä- tai alarajaan. Tämä asetus on käytössä vain, jos olet valinnut Y suhteessa -kohdassa riviasetuksen, kuten Rivi (Perusviiva).

Huomautus:

Kun InDesign ohittaa objektin sijaintiasetuksen, jotta se pysyy palstan rajojen sisällä, määrittämäsi Y-siirtymän arvon kohdalla näkyy valintaikkunassa plusmerkki (+).

Estä manuaalinen sijoittelu

Varmistaa, että et voi siirtää ankkuroitua objektia sivulla vetämällä tai siirtämällä sitä nuolinäppäimillä.

Esikatselu

Näyttää sijainnin säädöt sivulla, kun muokkaat niitä.

Mukautettuja sijaintiasetuksia käyttävän ankkuroidun objektin sijoittaminen

Huomaa seuraavat seikat, kun sijoitat mukautettuja asetuksia käyttäviä ankkuroituja objekteja Ankkuroidun objektin asetukset -valintaikkunassa.

 • Mukautetut sijaintiasetukset sisältävät neljä pääasetusta: kaksi viitepistesijaiskuvaa sekä X suhteessa- ja Y suhteessa -valikot. Objektin sijainti määritetään yhdessä kaikilla näillä asetuksilla. Esimerkiksi valitsemasi X suhteessa- ja Y suhteessa -asetukset määrittelevät, mitä ankkuroidun sijainnin viitepiste kuvaa. Viitepiste voi olla tekstikehys, palstan sisällä oleva tekstirivi tai koko sivu. Seuraavasta kuvasta näet, miten voit muuttaa objektin sijaintia valitsemalla eri viitepisteen muuttamatta X suhteessa- ja Y suhteessa -asetuksia.

Ankkuroidun objektin sijainnin muuttaminen (X suhteessa -asetus: Tekstikehys, Y suhteessa -asetus: Rivi (Perusviiva))

A. Valittuna ankkuroidun objektin sijaiskuvassa piste oikealla alhaalla ja ankkuroidun sijainnin sijaiskuvassa piste vasemmalla keskellä. B. Ankkuroidun objektin sijaiskuvan piste on muutettu vasempaan yläkulmaan ja ankkuroidun sijainnin sijaiskuvan piste on jätetty vasemmalle keskelle. C. Ankkuroidun objektin sijaiskuvan piste on jätetty vasempaan yläkulmaan ja ankkuroidun sijainnin sijaiskuvan piste on muutettu oikealle keskelle.

 • Jos haluat luoda ankkuroidun objektin, joka pysyy sivulla paikallaan tekstin siirtyessä (esimerkiksi vasemmassa yläkulmassa) ja siirtyy vain tekstin siirtyessä seuraavalle sivulle, ankkuroi objekti sivun reunuksiin tai reunoihin. Määritä esimerkiksi X suhteessa- ja Y suhteessa -asetuksiksi Sivun reunus ja napsauta sitten objektin vasemman yläkulman viitepistettä  ja sivukohteen vasemman yläkulman viitepistettä . Kun teksti siirtyy, objekti pysyy vasemmassa yläkulmassa sivun reunusten sisäpuolella. Objekti siirtyy seuraavan sivun vasempaan yläkulmaan vasta, kun ankkurin sisältävä tekstirivi siirtyy toiselle sivulle.

Ankkuroidun objektin sijoittaminen tiettyyn sivun kohtaan

A. Objektin sijoittaminen valitsemalla X/Y suhteessa -asetuksiksi Sivun reunus tai Sivun reuna B. Tekstin siirtyessä objekti pysyy paikoillaan, kunnes teksti siirtyy toiselle sivulle.

 • Jos haluat objektin pysyvän tasattuna tiettyyn tekstiriviin siten, että objekti seuraa tekstiä sen siirtyessä, valitse Y suhteessa -valikosta Rivi.

 • Jos haluat objektin pysyvän tekstikehyksen sisällä, mutta ei seuraavan tiettyä tekstiriviä sen siirtyessä, valitse X suhteessa -valikosta Tekstikehys.

 • Jos haluat, että objekti tasataan suhteessa reunukseen (esimerkiksi sivupalkki, joka pysyy tekstin siirtyessä aina sivun ulkoreunassa), valitse Suhteessa selkään.

 1. Valitse ensin objekti ja sitten Objekti > Ankkuroitu objekti > Asetukset.
 2. Valitse Sijainti-valikosta Mukautettu.
  Huomautus:

  Jos haluat nähdä, miten objekti siirtyy sivulla määrittäessäsi asetuksia, valitse valintaikkunan alareunasta Esikatselu.

 3. Jos haluat pitää objektin sivun samassa reunassa julkaisun selkään nähden, valitse Suhteessa selkään. Valitse tämä asetus, jos haluat, että objekti on aina esimerkiksi sivun ulkoreunassa huolimatta siitä, kummalla aukeaman sivulla se on.
 4. Napsauta ankkuroidun objektin viitepisteen sijaiskuvassa  pistettä, joka vastaa objektin kohtaa, jonka haluat tasata sivulla.
 5. Valitse X suhteessa -valikosta sivukohde, jonka perusteella haluat määrittää objektin vaakatasauksen. Valitse esimerkiksi Tekstikehys ja tasaa objekti tekstikehyksen vasempaan tai oikeaan reunaan tai sen keskelle.
 6. Valitse Y suhteessa -valikosta sivukohde, jonka perusteella haluat määrittää objektin pystytasauksen. Jos esimerkiksi haluat tasata objektin sen ankkurimerkin sisältävän tekstin perusviivaan, valitse Rivi (Perusviiva).
 7. Napsauta ankkuroidun sijainnin viitepisteen sijaiskuvassa  pistettä, joka vastaa X/Y suhteessa -valikossa valittujen sivukohteiden sisällä olevaa objektin tasauskohtaa.
 8. Siirrä objektia poispäin tasauspisteestä määrittämällä X-siirtymä tai Y-siirtymä.
 9. Jos haluat varmistaa, että objekti ei ylitä palstan ylä- tai alarajaa tekstin siirtyessä, valitse Pidä palstan ylä- tai alarajojen sisällä. Tämä asetus on käytössä vain, jos olet valinnut Y suhteessa -valikosta riviasetuksen, kuten Rivi (Perusviiva).
 10. Valitse OK.

Ankkuroitujen objektien käyttäminen vetämällä ja pudottamalla (CS5.5)

Voit vetää olemassa olevan objektin tekstikehykseen ankkurointia tai siirtämistä varten. Valitse objekti valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla  ja vedä sen jälkeen tekstikehyksen oikean yläkulman lähellä olevaa sinistä ruutua. Tee jokin seuraavista:

 • Ankkuroi olemassa oleva objekti vetämällä sininen ruutu paikkaan, jossa haluat objektin ankkurin näkyvän.

 • Jos haluat luoda sidotun objektin, paina Vaihto-näppäintä ja vedä sininen ruutu paikkaan, jossa haluat objektin näkyvän.

 • Jos haluat määrittää ankkuroidun objektin asetukset, paina Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) ja vedä sininen ruutu paikkaan, jossa haluat objektin ankkurin näkyvän.

Ankkuroitujen objektien valitseminen ja kopioiminen

Voit valita valintatyökalulla vain yhden ankkuroidun objektin kerrallaan. Voit valita tekstityökalulla tekstialueen, joka sisältää useita ankkurimerkkejä. Kun valitset tekstityökalulla useita ankkurimerkkejä, voit muuttaa kaikkien ankkuroitujen objektien sijaintiasetuksia samanaikaisesti.

Huomautus:

jos samassa paikassa on useita ankkuroituja objekteja (jos esimerkiksi yhdellä tekstirivillä on kaksi ankkuroitua objektia, joilla on samat ankkurointiominaisuudet), objektit menevät päällekkäin.

Kun kopioit objektin ankkurimerkin sisältävän tekstin, kopioit samalla ankkuroidun objektin. Jos kopioit ankkuroidun objektin ja liität sen tekstin ulkopuolelle, ankkuroitu objekti muuttuu itsenäiseksi kuvaksi, jota ei ole linkitetty tekstiin.

Objektien ankkurimerkkien näyttäminen sivulla

Jos haluat tarkastella ankkureita ja niiden suhdetta sivun tekstiin, voit näyttää objektien merkit. Tee jokin seuraavista:

 • Näytä ankkurimerkit  tekstissä valitsemalla Teksti > Näytä piilomerkit.
 • Näytä katkoviiva ankkurimerkistä siihen liittyvään mukautettuja asetuksia käyttävään objektiin valitsemalla ensin objekti ja sitten Näytä > Ekstrat > Näytä tekstiketjut. Viiva yhdistää ankkurimerkin ja ankkuroidun objektin sijaiskuvapisteeseen.
 • Näytä ankkurisymbolit  ankkuroiduissa objekteissa valitsemalla Näytä > Ekstrat > Näytä kehyksen reunat. Kun ankkurisymbolit ovat näkyvissä, voit todeta helposti, mitkä objektit on ankkuroitu.

Ankkuroidun objektin siirtäminen sivulla manuaalisesti

Kehyksen siirtäminen siirtää myös sen ankkuroituja objekteja, mikäli objektia ei ole sijoitettu suhteessa reunuksiin tai sivuihin.

Huomautus:

Varmista ennen ankkuroidun objektin siirtämistä, että olet poistanut objektin Estä manuaalinen sijoittelu -asetuksen valinnan Ankkuroidut objektit -valintaikkunasta tai valinnut Objekti > Poista paikan lukitus.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Siirrä tekstiin sidottuja ankkuroituja objekteja valitsemalla objekti valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla  ja vetämällä sitä pystysuunnassa. Tekstiin sidottuja objekteja voi siirtää vain pystysuunnassa, ei vaakasuunnassa.

  Huomautus:

  Jos haluat siirtää tekstiin sidotun tai rivin yläpuolella olevan objektin kehyksen ulkopuolelle, muunna se mukautetuksi objektiksi ja siirrä se haluamaasi kohtaan.

  • Siirrä tekstiin sidottuja ankkuroituja objekteja valitsemalla objekti valintatyökalulla tai suoravalintatyökalulla ja vetämällä sitä pystysuunnassa vaakasuuntaisessa kehyksessä tai vaakasuunnassa pystysuuntaisessa kehyksessä. Vaakasuuntaisessa tekstissä tekstiin sidottuja objekteja voi siirtää vain pystysuunnassa, ei vaakasuunnassa. Pystysuuntaisessa tekstissä tekstiin sidottuja objekteja voi siirtää vain vaakasuunnassa.
  • Siirrä tekstiin sidottua ankkuroitua objektia perusviivan suuntaisesti siirtämällä kohdistin objektin eteen tai taakse ja määrittämällä uusi välistysarvo.
  Huomautus:

  Jos haluat siirtää tekstiin sidotun tai rivin yläpuolella olevan objektin kehyksen ulkopuolelle, muunna se mukautetuksi objektiksi ja siirrä se haluamaasi kohtaan.

  Siirrä mukautettuja ankkuroituja objekteja valitsemalla objekti valintatyökalulla tai suoravalintatyökalulla ja vetämällä sitä pysty- tai vaakasuunnassa.

Huomautus:

Voit myös kiertää tai muuntaa ankkuroitua objektia. (Lisätietoja: Objektien muuntaminen ja Objektien kiertäminen.)

Ankkuroidun objektin koon muuttaminen

Varmista ennen ankkuroidun objektin koon muuttamista, että olet poistanut Estä manuaalinen sijoittelu -asetuksen valinnan Ankkuroidun objektin asetukset -valintaikkunasta.

 1. Valitse objekti valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla  ja vedä sen sivu- tai kulmakahvaa.
  Huomautus:

  Jos tekstiin sidottujen tai rivin yläpuolella olevien ankkurimerkkien kokoa muokataan pystysuunnassa, objekti saattaa muuttua ylijuoksevaksi. Jos ankkurimerkki on ylijuokseva, objekti on ylijuokseva.

Ankkuroidun objektin koon muuttaminen saattaa myös siirtää objektia. Jos esimerkiksi olet tasannut objektin oikean reunan tekstikehyksen vasempaan reunaan ja vedät sitten objektin oikeaa sivukahvaa 1 pican vasemmalle (poispäin tekstikehyksen rajasta), objektin koko muuttuu ja se siirtyy 1 pican oikealle.

Ankkuroidun objektin vapauttaminen

Jos et halua, että objekti siirtyy suhteessa siihen yhdistettyyn tekstiin, voit poistaa objektin ankkurin vapauttamalla sen.

 1. Valitse ankkuroitu ensin objekti valintatyökalulla ja sitten Objekti > Ankkuroitu objekti > Vapauta.

  Objektin sijainti sivulla ei muutu.

  Huomautus:

  Vapauttaminen ei toimi tekstiin sidottujen tai rivin yläpuolella olevien objektien kohdalla. Jos et voi käyttää vapautustoimintoa, valitse ankkuroitu objekti ja leikkaa ja liitä se. Voit myös valita ja leikata ankkuroidun objektin tekstityökalulla.

Onko sinulla kysymys tai idea?

Kysy yhteisöltä

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa