Käyttöopas Peruuta

Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin

Kun viet Adobe PDF -muotoon ja kun Vie Adobe PDF -valintaikkunan Yleiset-asetuksista on valittu Luo nimiöity PDF, vietyihin sivuihin lisätään automaattisesti sisältöä kuvailevia rakennenimiöitä. Niillä on merkitty sivukohteet, kuten otsikot, jutut ja kuvat. Voit lisätä muita nimiöitä tai hienosäätää valmiita nimiöitä ennen viemistä InDesignin Nimiöt-paneelissa. Muutokset näkyvät Rakenneruudussa (Näytä > Rakenne > Näytä rakenne).

Voit parantaa Adobe-julkaisujen esteettömyyttä ja uudelleenkäyttöä lisäämällä InDesign-julkaisuun nimiöitä ennen viemistä. Jos PDF-julkaisut eivät sisällä nimiöitä, Adobe Reader tai Acrobat voi yrittää automaattisesti lisätä julkaisuun nimiöitä käyttäjän lukiessa tai sijoittaessa julkaisua, mutta tulokset eivät välttämättä ole hyviä. Jos viety Adobe PDF -tiedosto ei vastaa odotuksiasi, voit muokata nimiöityjen PDF-julkaisujen rakennetta Acrobat 6.0 Professionalin ja uudempien versioiden työkaluilla. Edistyneimmät työkalut ovat Acrobat 9 Professionalissa.

Kun lisäät rakennenimiöitä julkaisuun PDF-vientiä varten, nimiöt eivät ohjaa PDF-muotoon vietävää sisältöä, toisin kuin XML-viennissä. Rakennenimiöt antavat Acrobatille lisätietoja julkaisun rakenteellisesta sisällöstä.

Nimiöiden käyttämisen etuja

Kun nimiöitä julkaisuun ennen PDF-muotoon viemistä, voit

 • liittää InDesign-kappaletyylien nimiä Acrobat-nimiöityihin Adobe PDF -kappaletyyleihin ja luoda sijoitettavan PDF-tiedoston katseltavaksi kämmentietokoneella tai muilla laitteilla

 • merkitä ja kätkeä tulostukseen liittyviä elementtejä, tekstiä ja kuvia, jolloin ne eivät näy, kun julkaisu sijoitetaan Acrobatissa. Jos esimerkiksi lisäät sivukohteeseen Artifact-nimiön, sivukohde ei näy, kun nimiöidyn Adobe PDF -julkaisun sisältö sijoitetaan kämmenlaitteeseen, pieneen näyttöön tai suurta suurennusta käyttävään vakionäyttöön.

 • lisätä vaihtoehtoista tekstiä kuviin, jolloin teksti voidaan lukea ääneen näyttölukulaitteen ohjelmistolla

 • korvata grafiikkakirjaimia, kuten koristeellisia anfangeja, luettavilla kirjaimilla

 • antaa otsikon artikkelijoukolle tai ryhmittää juttuja ja kuvia artikkeleiksi

 • järjestää juttuja ja kuvia lukemisjärjestykseen

 • merkitä taulukot, muotoillut luettelot ja sisällysluettelot merkitä, mitkä sisältölohkot kuuluvat eri juttuihin

 • sisällyttää tekstin muotoilutietoja, kuten merkkien Unicode-arvoja, sanojen välistysarvoja sekä sitovia yhdysmerkkejä ja tavutusvihjeitä.

Nimiöiden vaikutus uudelleenkäyttöön ja esteettömyyteen

Adobe PDF -julkaisun sisältöä voidaan käyttää uudelleen muihin tarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda Adobe PDF -tiedoston raportista, jossa on tekstiä, taulukoita ja kuvia, ja sitten jaella sitä eri menetelmillä: tulostaminen tai lukeminen täysikokoisessa näytössä, katseleminen kämmentietokoneessa, lukeminen ääneen näyttölukulaitteella ja suora käyttö Web-selaimen kautta HTML-sivuina. Julkaisun looginen rakenne säätelee sitä, miten helposti ja luotettavasti sisältöä voidaan käyttää uudelleen muihin tarkoituksiin.

Lisäämällä nimiöitä Adobe PDF -julkaisuihin voit varmistaa, että voit käyttää julkaisuja luotettavasti ja uudelleen. Nimiöt lisäävät julkaisuun loogisen rakenteen eli loogisen rakennepuun. Looginen rakennepuu tarkoittaa julkaisun sisällön järjestystä, kuten nimisivua, kappaleita, osioita ja alaosioita. Se voi ilmaista tarkan lukemisjärjestyksen ja helpottaa liikkumista erityisesti pitkissä ja monimutkaisissa julkaisuissa ilman, että PDF-julkaisun ulkoasu muuttuu.

Ihmiset, jotka eivät näe tai pysty tulkitsemaan julkaisujen visuaalista ulkoasua, voivat käyttää julkaisun sisältöä luotettavasti apuvälineiden avulla loogisen rakennepuun ansiosta. Useimmat apuvälineet tarvitsevat rakennetta, jotta ne voivat välittää sisällön ja kuvien merkitykset toisessa muodossa, esimerkiksi äänenä. Nimiöimättömässä julkaisussa ei ole tällaista rakennetta, ja Acrobatin täytyy päätellä rakenne lukemisjärjestysasetusten perusteella. Tämä menetelmä ei ole luotettava ja johtaa usein siihen, että sivukohteet luetaan väärässä järjestyksessä tai jätetään lukematta.

Nimiöt näkyvät Acrobat 6.0:n tai uudempien Nimiöt-välilehdessä, jossa ne on sisennetty nimiöityjen elementtien suhdemääritteiden mukaan. Nimiöitä ei voi muokata Acrobat Standardilla. Jos sinun on muokattava nimiöitä suoraan, päivitä ohjelma Adobe Acrobat 9 Professionaliksi. Lisätietoja on Acrobatin Ohjeessa.

Acrobat 9:n Nimiöt-välilehden looginen rakennepuu

Huomautus:

Adobe PDF -tiedostoissa käytettyjä nimiöitä voi verrata HTML- ja XML-nimiöihin. Lisätietoja nimiöiden peruskäsitteistä on kirjakaupoista, kirjastoista ja Webistä saatavissa hakuteoksissa ja muissa kirjoissa.

Sijoittaminen ja sen optimointi

Voit sijoittaa PDF-julkaisun luettavaksi kämmenlaitteilla, pienistä näytöistä tai vakionäytöistä korkeilla suurennuksilla ilman, että tekstiä tarvitsee vierittää vaakasuoraan rivi kerrallaan.

Kun sijoitat Adobe PDF -julkaisun, osa sisällöstä siirtyy uudelleenjuoksutettuun·julkaisuun ja osa ei. Useimmissa tapauksissa vain luettava teksti sijoitetaan uudelleenjuoksutettuun julkaisuun. Luettava teksti sisältää artikkeleita, kappaleita, taulukoita, kuvia ja muotoiltuja luetteloita. Lomakkeita, kommentteja, digitaalisen allekirjoituksen kenttiä ja sivuelementtejä, kuten sivunumeroita sekä ylä- ja alatunnisteita, sisältävää tekstiä ei juoksuteta. Sivuja, joilla on sekä luettavaa tekstiä että lomakekenttiä tai digitaalisia allekirjoituskenttiä, ei juoksuteta. Pystysuuntainen teksti juoksutetaan vaakasuuntaisesti.

Tekijänä voit optimoida PDF-julkaisut uudelleenjuoksuttamista varten lisäämällä niihin nimiöitä. Nimiöt varmistavat, että tekstilohkot juoksutetaan uudelleen ja että sisältö noudattaa oikeaa järjestystä, jotta lukijat voivat seurata eri sivuille ja palstoille ulottuvaa juttua ilman, että muut jutut häiritsevät sitä. Lukemisjärjestyksen määrää rakennepuu, jota voi muokata Rakenneruudussa.

Otsikot ja palstat (yllä) sijoitetaan loogiseen lukemisjärjestykseen (alla).

Sivukohteiden nimiöiminen

Tekstikehyksiä ja grafiikkaa voidaan nimiöidä automaattisesti tai manuaalisesti. Kun sivukohteet on nimiöity, sivun järjestystä voidaan muuttaa Rakenneruudussa vetämällä kohteita uusiin paikkoihin hierarkiassa. Jos elementtien järjestystä muutetaan Rakenneruudussa, muutokset välitetään Adobe PDF -tiedostoon. Rakennenäkymän elementtijärjestyksestä on hyötyä, kun PDF-tiedosto tallennetaan Acrobatista HTML- tai XML-tiedostona. Järjestyksestä on myös hyötyä, kun viet InDesign-julkaisun Dreamweaveriin (XHTML) tai Digital Editions (EPUB) -muotoon.

Sivukohteiden nimiöiminen automaattisesti

Kun valitset Lisää nimiöimättömät kohteet -komennon, InDesign lisää Acrobat-rakennenimiöt Nimiöt-paneeliin sekä käyttää Story- ja Figure-nimiöitä eräissä nimiöimättömissä sivukohteissa. Story-nimiötä käytetään kaikissa nimiöimättömissä tekstikehyksissä ja Figure-nimiötä nimiöimättömässä grafiikassa. Sitten voit lisätä manuaalisesti muut nimiöt tekstin osiin. Sivukohteiden nimiöiminen ei kuitenkaan takaa, että kohteet jäsentyvät vastaavasti viedyssä PDF-tiedostossa.

 1. Avaa Nimiöt-paneeli valitsemalla Ikkuna > Apuohjelmat > Nimiöt.
 2. Valitse Näytä > Rakenne > Näytä rakenne, jotta Rakenneruutu tulee näkyviin julkaisuikkunan vasemmalle puolelle.
 3. Valitse Rakenneruudusta Lisää nimiöimättömät kohteet.
  Nimiöt Rakenneruudussa ja Nimiöt-paneelissa

Sivukohteiden nimiöiminen manuaalisesti

 1. Avaa Nimiöt-paneeli valitsemalla Ikkuna > Apuohjelmat > Nimiöt.
 2. Valitse Näytä > Rakenne > Näytä rakenne, jotta Rakenneruutu tulee näkyviin julkaisuikkunan vasemmalle puolelle.
 3. Valitse Rakenneruudusta Lisää nimiöimättömät kohteet.
 4. Valitse julkaisusta sivukohde.
 5. Valitse Nimiöt-paneelista nimiö. Tutustu seuraaviin tuotuja nimiöitä koskeviin suosituksiin:

  Artifact

  Artifact-nimiöllä voit kätkeä sivukohteita, kuten sivunumeroita tai merkityksettömiä objekteja, kun katselet vietyä PDF-tiedostoa Sijoitus-näkymässä, joka näyttää vain nimiöidyt kohteet. Lisätietoja on Adobe Acrobat -oppaissa. Tämä on kätevää etenkin, kun PDF-tiedostoja katsellaan kämmenlaitteella tai muilla PDF-lukulaitteilla.

  Cell

  Käytä tätä nimiötä taulukoiden soluissa.

  Figure

  Käytä tätä nimiötä sijoitetussa grafiikassa. Figure-nimiö liitetään kaikkeen julkaisun nimiöimättömään grafiikkaan, kun valitset Lisää nimiöimättömät kohteet.

  Kappalenimiöt (P, H, H1–H6)

  Nämä nimiöt eivät vaikuta vietyyn PDF-tekstiin Sijoitus-näkymässä. Ne voivat kuitenkin olla hyödyllisiä joskus, kun PDF-tiedosto viedään HTML-muotoon.

  Story-rakennenimiö (PDF)Juttu

  Käytä tätä nimiötä jutuissa. Story-nimiö liitetään kaikkiin nimiöimättömiin tekstikehyksiin, kun valitset Lisää nimiöimättömät kohteet. Oletetaan, että kyseessä on InDesign-julkaisu, jonka muotoilussa on kolme kappaletyyliä: Otsikko1, Otsikko2 ja Leipäteksti. Liitä ensin nämä kappaletyylit H1-, H2- ja P-nimiöihin. Vie seuraavaksi PDF-muotoon. Kun viet PDF-julkaisun HTML- tai XML-muotoon Acrobatissa, kappaleet, joiden nimiöt ovat H1, H2 ja P, näkyvät Web-selaimessa oikein (esimerkiksi suuret lihavoidut kirjaimet H1-nimiössä). Lisätietoja PDF-julkaisun viemisestä HTML- tai XML-muotoon on Adobe Acrobat -oppaissa.

Grafiikan nimiöiminen näytönlukuohjelmaa varten

Jos haluat näyttölukuohjelman kuvailevan grafiikkaelementtejä, jotka havainnollistavat julkaisussa esiintyviä tärkeitä käsitteitä, sinun on kirjoitettava kuvaukset. Näyttölukuohjelma ei tunnista kuvia ja multimediaa, jos et lisää vaihtoehtoista tekstiä nimiön ominaisuuksiin.

Vaihtoehtoinen teksti -määritteellä lisätään vaihtoehtoinen teksti, joka luetaan kuvan näyttämisen sijasta. Todellinen teksti vastaa vaihtoehtoista tekstiä ja näkyy kuvan sijasta. Todellinen teksti -määritteellä voit korvata sanan osana olevan kuvan esimerkiksi silloin, kun kuvaa käytetään anfangina. Tässä esimerkissä Todellinen teksti -määrite mahdollistaa anfangin lukemisen sanan osana.

Kun viet Adobe PDF -muotoon, Alt- ja ActualText-määritearvot tallentuvat PDF-tiedostoon ja niitä voi katsella Acrobat 6.0:lla ja uudemmilla versioilla. Vaihtoehtoisia tekstitietoja voi käyttää, kun PDF-tiedosto tallennetaan Acrobatista HTML- tai XML-tiedostoksi. Lisätietoja on Adobe Acrobat -oppaissa.

 1. Avaa tarvittaessa Rakenneruutu valitsemalla Näytä > Rakenne > Näytä rakenne. Avaa Nimiöt-paneeli valitsemalla Ikkuna > Apuohjelmat > Nimiöt.
 2. Valitse Rakenneruudusta Lisää nimiöimättömät kohteet.
 3. Valitse kuva ja sitten Nimiöt-paneelista Figure, kun haluat varmistaa, että kuvan nimiö on Figure.
 4. Valitse Rakenneruudusta kuvaelementti ja sitten Rakenneruutuvalikosta uusi määrite.
 5. Kirjoita nimeksi Alt tai ActualText (isot ja pienet kirjaimet erotellaan).
 6. Kirjoita arvoksi kuvan sijasta näytettävä teksti.

Sivukohteiden ryhmittäminen artikkelielementiksi

Ryhmitä sivukohteet loogisesti artikkelielementiksi käyttämällä Rakenneruutua. Jos esimerkiksi juttujoukko ulottuu useille sivuille, voit luoda yläelementin, joka sisältää jutut yhdessä ryhmässä. Näitä elementtejä kutsutaan rakenne-elementeiksi. Voit myös nimetä ryhmitettyjä artikkeleita.

Huomautus:

ryhmitettyihin sivukohteisiin ei voi lisätä nimiöitä.

 • Jos haluat ryhmittää sivukohteita, valitse ensin Rakenneruudun valikosta Uusi elementti ja sitten Nimiöt-paneelista artikkelielementti ja vedä lopuksi sen alla olevat sivuelementit Rakenneruutuun.
 • Jos haluat nimetä ryhmitettyjä kohteita, napsauta Rakenneruudussa näkyvää artikkelielementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi määrite. Kirjoita nimeksi Otsikko. Kirjoita arvoksi käytettävän artikkelin nimi.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?