Käyttöopas Peruuta

Värin käyttö

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. InDesignin Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Adobe InDesignissa värejä voi ottaa käyttöön useilla eri tavoilla. Käytä esimerkiksi työkalupaneelia, Värimallit-paneelia, Väri-paneelia, Värinvalitsinta tai Ohjauspaneelia.

Kun käytät väriä, voit määrittää, koskeeko värivalinta objektin viivaa vai täyttöä. Viiva tarkoittaa objektin reunusta tai kehystä, kun taas täyttö on objektin tausta. Kun käytät väriä tekstikehyksessä, voit määrittää, koskeeko värivalinta tekstikehystä vai sen sisällä olevaa tekstiä.

 1. Valitse väritettävä objekti jollakin seuraavista tavoista:
  • Valitse reitti tai kehys tarpeen mukaan valinta-  tai suoravalintatyökalulla .
  • Napsauta kuvan sisällön tartuntatyökalua tai käytä suoravalintatyökalua harmaasävy- tai mustavalkokuvalle (1-bittinen). Voit lisätä vain kahta väriä harmaasävy- tai mustavalkokuvaan.
  • Muuta tekstimerkkien väriä tekstityökalulla . Voit muuttaa kehyksessä yhden sanan tai koko tekstin värin.
  Huomautus:

  Kun viivatyyppinä on katkoviiva, pisteviiva tai apuviiva, voit muuttaa viivan välien väriä Viiva-paneelissa.

 2. Määritä, käytetäänkö väriä tekstissä vai tekstikehyksessä valitsemalla työkalupaneelista tai Väri- tai Värimallit-paneelista Muotoilu vaikuttaa tekstiin tai Muotoilu vaikuttaa säilöön.

 3. Määritä objektin täyttö tai viiva valitsemalla työkalupaneelista tai Väri- tai Värimallit-paneelista Täyttö- tai Viiva-ruutu. (Jos valitsit kuvan, Viiva-ruudulla ei ole vaikutusta.)
  Määritä värin käyttötapa työkalupaneelin avulla.

  A. Täyttö-ruutu B. Muotoilu vaikuttaa säilöön C. Viiva-ruutu D. Muotoilu vaikuttaa tekstiin 

 4. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse väri, sävy tai liukuväri Värimallit- tai Liukuväri-paneelista.
  • Valitse väri, sävy tai liukuväri Ohjauspaneelin Täyttö- tai Viiva-valikosta.
  • Avaa Värinvalitsin kaksoisnapsauttamalla joko Täyttö- tai Viiva-ruutua työkalupaneelissa tai Väri-paneelissa. Valitse haluamasi väri ja valitse OK.
Huomautus:

Voit käyttää värejä kaikissa harmaasävykuvissa, jos kuvissa ei ole alfa- tai spottikanavia. Jos tuot rajaavan reitin sisältävän kuvan, voit käyttää väriä vain rajatulla alueella valitsemalla rajaavan reitin suoravalintatyökalulla.

Värin valitseminen värinvalitsimella

Värinvalitsimessa voit valita värin värikentästä tai määrittää värin numeeriset arvot. Voit määrittää värin HSB-, RGB-, LAB- tai CMYK-värimallin mukaisesti.

 1. Avaa Värinvalitsin kaksoisnapsauttamalla joko Täyttö- tai Viiva-ruutua työkalupaneelissa tai Väri-paneelissa.
 2. Vaihda Värinvalitsimessa näkyvä värispektri napsauttamalla kirjainta R (punainen), G (vihreä), B (sininen), L (kirkkaus), a (vihreä–punainen-akseli) tai b (sininen–keltainen-akseli).
  Värimuokkain
  Värimuokkain

  A. Alkuperäinen väri B. Uusi väri C. Värikenttä D. Väriliukusäätimen kolmiot E. Värispektri 

 3. Määritä väri jollakin seuraavista tavoista:
  • Napsauta tai vedä osoitinta värikentässä. Tähtäin osoittaa värin sijainnin värikentässä.
  • Vedä väriliukusäätimen kolmioita värispektrissä tai valitse haluamasi kohta värispektristä napsauttamalla.
  • Kirjoita arvot ruutuihin.
 4. Tallenna väri värimallina valitsemalla Lisää CMYK-värimalli, Lisää HSB-värimalli, Lisää RGB-värimalli tai Lisää Lab-värimalli. InDesign lisää värin Värimallit-paneeliin ja nimeää sen väriarvojen mukaan.

 5. Napsauta OK-painiketta.

Viimeksi käytetyn värin käyttäminen

Viimeksi käyttämäsi väri tai liukuväri näkyy työkalupaneelissa. Voit käyttää tätä väriä tai liukuväriä suoraan työkalupaneelista.

 1. Valitse objekti tai teksti, jonka haluat värittää.
 2. Napsauta työkalupaneelin Täyttö- tai Viiva-painiketta sen mukaan, minkä osan tekstistä tai objektista haluat värittää.
 3. Valitse jokin seuraavista työkaluista:
  • Napsauta Väri-painiketta , kun haluat käyttää Värimallit- tai Väri-paneelista viimeksi valittua tasaista väriä.
  • Napsauta Liukuväri-painiketta , kun haluat käyttää Värimallit- tai Liukuväri-paneelista viimeksi valittua liukuväriä.
  • Poista objektin täyttö tai viiva napsauttamalla Ei mitään -painiketta .

Täyttö- tai viivavärin poistaminen

 1. Valitse objekti tai teksti, jonka värin haluat poistaa.
 2. Napsauta työkalupaneelin Täyttö- tai Viiva-painiketta sen mukaan, minkä osan tekstistä tai objektista haluat muuttaa.
 3. Poista objektin täyttö tai viiva napsauttamalla Ei mitään -painiketta .

Värien käyttö vetämällä ja pudottamalla

Värejä tai liukuvärejä on helppo käyttää vetämällä ne värilähteestä objektiin tai paneeliin. Voit käyttää värejä tai liukuvärejä objekteissa vetämällä ja pudottamalla, jolloin niitä ei tarvitse valita ensin. Voit vetää

 • työkalupaneelin tai paneelin Täyttö- tai Viiva-ruutuja

 • Liukuväri-paneelin Liukuväri-ruutua

 • värimalleja Värimallit-paneelista

 • viimeksi käytettyä toistoalalla olevaa värimallia, joka sijaitsee paneelin toistoalavaroituksen kuvakkeen  vieressä.

Voit pudottaa värejä tai liukuvärejä seuraaviin objekteihin ja paneeleihin:

 • Reitin täyttöön tai viivaan. Kun pudotat värin täyttöön tai viivaan, sijoita vetokuvakkeen keskipiste tarkasti reitin täytön tai viivan päälle ja vapauta hiiren painike.

 • Värimallit-paneeliin.

 

Jos vedät vähintään yhtä Värimallit-paneelin värimallia tai toistoalavaroituksen kuvakkeen vieressä olevaa värimallia, voit pudottaa ne myös toiseen InDesign-julkaisuikkunaan. Tällöin InDesign lisää värimallit kyseisen julkaisun Värimallit-paneeliin.

Väri- tai liukuvärimallin käyttäminen

 1. Valitse tekstin tai objektin kehys valintatyökalulla  tai valitse tekstialue tekstityökalulla .

 2. Jos Värimallit-paneeli ei ole näkyvissä, valitse Ikkuna > Väri > Värimallit.

 3. Valitse Värimallit-paneelista Täyttö- tai Viiva-ruutu.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Käytä väriä valitussa tekstissä valitsemalla Teksti .

  • Käytä väriä valitussa objekti- tai tekstisäilössä (kuten kehyksessä tai taulukossa) valitsemalla Objekti .

 5. Napsauta väri- tai liukuvärimallia. Valittua väriä tai liukuväriä käytetään valitussa tekstissä tai objektissa, ja se näkyy Väri-paneelissa sekä työkalupaneelin Täyttö- tai Viiva-ruuduissa.

Huomautus:

Täytön ja viivan oletusvärit asetetaan muiden InDesign-oletusten tavoin. Varmista valitsemalla Muokkaa > Poista kaikkien valinta, että objekteja ei ole valittu. Valitse sitten väri.

Värin käyttäminen Väri-paneelia käyttämällä

Vaikka Värimallit-paneelin käyttöä suositellaan värejä käytettäessä, voit sekoittaa värejä myös Väri-paneelissa. Voit lisätä käytössä olevan Väri-paneelin värin Värimallit-paneeliin aina, kun haluat. Väri-paneeli on hyödyllisin nimettömien värien sekoittamisessa.

Huomautus:

Jos valitset nimettyä värimallia käyttävän objektin, värin muokkaaminen Väri-paneelissa muuttaa vain kyseisen objektin väriä. Jos haluat muokata kyseistä väriä koko julkaisussa, kaksoisnapsauta sen värimallia Värimallit-paneelissa.

Täyttö- ja viivavärin muokkaaminen

 1. Valitse objekti tai teksti, jota haluat muokata.
 2. Jos Väri-paneeli ei ole näkyvissä, valitse Ikkuna > Väri.
 3. Valitse Väri-paneelista Täyttö- tai Viiva-ruutu.
  Väri-paneeli

  A. Täyttö-ruutu B. Viiva-ruutu C. Muotoilu vaikuttaa säilöön D. Muotoilu vaikuttaa tekstiin 

 4. Jos valitsit tekstikehyksen, muuta joko kehyksen täytön tai tekstin väri valitsemalla Säilö  tai Teksti .
 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Säädä Sävy-liukusäädintä, joka näkyy automaattisesti, jos objekti käyttää Värimallit-paneelin värimallia.
  • Valitse Lab-, CMYK-, HSB- tai RGB-värimalli Väri-paneelivalikosta ja muuta väriarvoja liukusäätimillä. Voit myös kirjoittaa väriliukusäädinten vieressä oleviin tekstiruutuihin numeron.
  • Aseta osoitin väripalkin päälle ja napsauta.
  • Kaksoisnapsauta Täyttö- tai Viiva-ruutua ja valitse väri Värinvalitsimessa. Valitse lopuksi OK.
 6. Jos toistoalavaroituksen kuvake  tulee näkyviin ja haluat käyttää alkuperäistä lähinnä vastaavaa CMYK-väriarvoa, napsauta pientä väriruutua varoituskuvakkeen vieressä.

Värimallin luominen Väri-paneelin väristä

 1. Varmista, että Väri-paneelin aktiivisessa Täyttö- tai Viiva-ruudussa on väri, jonka haluat lisätä.
 2. Valitse paneelivalikosta Lisää värimalleihin.

Väritilojen selaaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Väri-paneelin alaosassa näkyvää väripalkkia vaihtonäppäin alhaalla.
  • Napsauta Uusi värimalli- tai Värimalliasetukset-valintaikkunan väriruutua vaihtonäppäin alhaalla.
  • Valitse Uusi liukuväri- tai Liukuväriasetukset-valintaikkunasta liukuvärin lopetusmerkki. Varmista, että Lopetusväri-valikosta on valittu RGB, LAB, HSB tai CMYK, ja napsauta väriruutua vaihtonäppäin alhaalla.

Väriteemojen luominen väriteematyökalulla

Voit poimia väriteemoja InDesign-dokumentin valituilta alueilta, kuvista tai objekteista. Voit myös valita värin kuvasta, koko kuvasta tai koko sivuasettelusta. Periaatteessa voit luoda väriteemoja kuvasi kaikista väreistä. Väriteematyökalulla voit valita yksittäisen värin tai teeman ja lisätä väriteeman värimallipaneeliin. 

Lisää nämä värit sivuasetteluun, lisää ne Värimallit-paneeliin. Voit tallentaa ne myös Creative Cloud -kirjastoihisi.

 1. Napsauta Työkalut-paneelin väriteematyökalua. Voit vaihtaa väriteematyökalun ja pipettityökalun välillä pikakuvakkeella I.

  Väriteematyökalu

 2. Valitse väri napsauttamalla mitä tahansa sivuasettelun osaa. Voit myös hyödyntää Adobe Photoshopiin, Illustratoriin tai mihin tahansa muuhun tiedostoon lisätyn kuvan värejä.

  Teematyökalulla valittu väri säilytetään. Jos vaihdat työkalua värien valitsemisen jälkeen jonkin toisen tehtävän suorittamista varten, esimerkiksi piirtääksesi objektin, ja sitten valitset väriteematyökalun uudelleen, aikaisemmin valittu teema säilytetään. Valittu teema on käytettävissä, kunnes suljet paneelin painamalla ESC-näppäintä. ESC-näppäintä painettaessa kaikki tiedot poistetaan.

 3. Vierittämällä hiirtä voit tarkistaa InDesignin automaattisesti merkitsemät alueet, joilta voit luoda väriteeman. Napsauta haluamaasi osaa, niin InDesign luo väriteeman.

 4. Väriteema muodostuu viidestä eri väristä. Voit tarkastella muita luotuja värejä napsauttamalla pikavalikkoa.

 5. Väriteematyökalu – asetukset

  A. Näytä kaikki teemat napsauttamalla tätä B. Lisää nykyinen väriteema värimalleihin C. Tallenna nykyiseen CC-kirjastoon 

  Väriteema muodostuu viidestä eri väristä. Napsauta pikavalikkoa (kuvassa A), jos haluat tarkastella samasta väriteemasta luotuja muita teemavaihtoehtoja, kuten Värikäs, Kirkas, Syvä ja Hillitty.

  Jos et halua luoda väriteemaa, paina Esc-näppäintä ja yritä uudelleen tai paina Alt-näppäintä, niin voit tilapäisesti siirtyä valintatilaan uuden teeman keräämistä varten.

  Paina Vaihto-näppäintä ja napsauta hiirtä, jos haluat valita yhden (tarkan) värin teeman perusväriksi. Väriteemat luodaan Adobe Color -sääntöjen perusteella, jotka ovat Analoginen, Monokromaattinen, Kolmikko, Vastaväri, Yhdistelmä ja Varjot.

 6. Voit ottaa värit käyttöön valitsemalla yhden värin väriteematyökalussa. Siirry hiirellä sivukohteeseen. Pipetti ilmestyy näyttöön puoliksi täynnä, voit muuttaa täyttöä tai viivaa napsauttamalla.

  Kun siirrät hiiren tekstin päälle, pipetti muuttuu tekstiksi. Voit ottaa väriteematyökalulla luodun värin tekstissä käyttöön.

 7. Kaksoisnapsauta väriteematyökalua. Valitut ja värimalleihin lisätyt värit ottavat julkaisun käyttötarkoituksen huomioon, ja ne muunnetaan automaattisesti oikeaan väriavaruuteen, ennen kuin ne lisätään värimalleihin tai pudotetaan toisten objektien päälle. Voit valita kolmesta vaihtoehdosta:

  1. Muunna julkaisun käyttötarkoituksen mukaan.
  2. Muunna CMYK-kuvaksi.
  3. Muunna RGB-kuvaksi.
  Colorin teema-asetukset

 8. Väriteematyökalu – asetukset

  A. Näytä kaikki teemat napsauttamalla tätä B. Lisää nykyinen väriteema värimalleihin C. Tallenna nykyiseen CC-kirjastoon 

  Valitsemalla B voit lisätä nämä värit Värimallit-paneeliin. Väriteema lisätään Värimallit-paneeliin kansiona.

  Jos haluat lisätä tietyn värin Värimallit-paneeliin, paina Alt-näppäintä ja napsauta Lisää nykyinen väriteema värimalleihin -painiketta.

 9. Väriteema

  Napsauta tätä painiketta, niin paneelista valittu teema tallennetaan CC-kirjastot-paneelin nykyiseen CC-kirjastoon.

 10. Voit käyttää heksadesimaalimuotoiseen RGB-koodiin perustuvia väriarvoja Värimuokkain-, Uusi värimalli- ja Muokkaa värimallia -työnkuluissa. Voit käyttää myös heksadesimaalimuotoiseen RGB-koodiin perustuvia väriarvoja. Voit käyttää heksadesimaalimuotoista väriarvoa kolmella tavalla:

  • Värimuokkaimella uudesta värimallista: Avaa pikavalikko napsauttamalla Värimallit-paneelista ja valitse Uusi värimalli. Valitse Uusi värimalli -valintaikkunasta Väritila-asetukseksi RGB.
   Napsauttamalla näyttökuvan ottotoimintoa, pitämällä hiiren painiketta painettuna ja napsauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa voit näyttää minkä tahansa lähteen heksadesimaalimuotoisen väriarvon. Lisää värimalli valitsemalla Lisää.
  Uusi värimalli – heksadesimaaliarvo

  • Muokkaa värimallia: Voit myös muokata värimallia ja muuttaa sen heksadesimaaliarvon. Kaksoisnapsauta värimallia avattavassa Väritila-valikossa ja valitse RGB.
  • Sijaisväri: Kaksoisnapsauta sijaisväriä Työkalut-paneelissa. Voit valita heksadesimaaliarvon täältä.

Värien lisääminen pipettityökalulla

Pipettityökalulla  voit kopioida täyttö- ja viivamääritteitä, kuten värejä, InDesign-tiedoston mistä tahansa objektista, mukaan lukien tuotu grafiikka. Pipettityökalu lukee objektista normaalisti kaikki käytettävissä olevat täyttö- ja viivamääritteet ja käyttää niitä piirrettyjen uusien objektien oletusmääritteinä. Pipettityökalulla kopioitavia määritteitä voit muuttaa Pipetin asetukset -valintaikkunassa. Pipettityökalulla voi kopioida myös kirjasin- ja läpinäkyvyysmääritteitä.

Huomautus:

jos määritettä ei ole mainittu Pipetin asetukset -valintaikkunassa, sitä ei voi kopioida pipettityökalulla.

Värien lisääminen pipettityökalulla

 1. Valitse vähintään yksi objekti, jonka täyttö- ja viivamääritteitä aiot muuttaa.

 2. Valitse pipettityökalu .

 3. Napsauta objektia, josta haluat kopioida täyttö- ja viivamääritteet. Pipetti muuttuu täytetyn näköiseksi , ja valitsemasi objektit muuttuvat automaattisesti äsken napsauttamasi objektin täyttö- ja viivamääritteiden mukaisiksi.

 4. Jos haluat muuttaa muita objekteja samanlaisiksi, napsauta niitä täytetyllä pipettityökalulla. Jos objektissa on viiva mutta ei täyttöä, muista napsauttaa sen ääriviivaa.

Uusien määritteiden valitseminen, kun pipettityökalu on täynnä

 1. Paina Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS), kun määritteet on tallennettu pipettityökaluun . Pipettityökalu vaihtaa suuntaa ja näyttää tyhjältä . Tämä osoittaa, että voit valita uudet määritteet.

 2. Napsauta kopioitavat määritteet sisältävää objektia, mutta älä vapauta Alt- tai optionäppäintä. Vapauta tämän jälkeen Alt- tai optionäppäin ja pudota uudet määritteet toiseen objektiin.

Pipettityökalun asetusten muuttaminen

 1. Kaksoisnapsauta työkalupaneelin pipettityökalua .

 2. Valitse pipettityökalulla kopioitavat määreet täyttö-asetuksista ja viiva-asetuksista ja napsauta OK.

Huomautus:

Jos haluat valita vain objektin täyttö- tai viivamääritteet, mutta et muita määritteitä, paina vaihtonäppäintä napsauttaessasi objektia pipettityökalulla. Kun lisäät värin toiseen objektiin, vain täyttö- tai viivaväri lisätään sen mukaan, kumpi on ylimmäisenä työkalurivillä.

Värien käyttö harmaasävykuvissa

InDesignissa voit lisätä väriä sijoitettuun harmaasävykuvaan.

 1. Varmista, että kuva on tallennettu harmaasävy- tai bittikarttakuvana ja että se on tallennettu PSD-, TIFF-, BMP- tai JPG-muodossa.

  Photoshopissa voit valita Kuva > Tila > Bittikartta tai Kuva > Tila > Harmaasävy.

 2. Valitse kuva napsauttamalla kuvan sisällön tartuntatyökalua tai käyttämällä suoravalintatyökalua .

 3. Valitse väri Värimallit-paneelista tai Väripaneelista.

PSD-muodossa olevassa kuvassa voi olla useita tasoja, mutta alatason on oltava läpinäkymätön. InDesignissa et voi käyttää väriä PSD-kuvassa, jolla on on läpinäkyvä tausta. Lisäksi harmaasävykuva ei saa sisältää alfa- eikä spottikanavia.

Väriryhmien lisääminen ja hallinta

Väriryhmien avulla voit järjestellä värimallit entistä paremmin ja vaihtaa usein käytettyjä värimalleja sovellusten kesken. Väriryhmien avulla voit

 • järjestellä värimalleja
 • ladata värimalleja Illustrator-projektista.

Väriryhmien lisääminen

 1. Jos haluat luoda väriryhmän, napsauta Värimallit-paneelissa olevaa Väriryhmä-kuvaketta. Voit luoda väriryhmän myös avattavasta valikosta ja pikavalikosta.

  Uusi väriryhmä

  • Anna väriryhmän nimi.
  • Valitse väriryhmämallin luontiasetus:
   • Valitut värimallit:  Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää värimallit luontihetkellä väriryhmään. Voit valita useita värimalleja ennen Uusi väriryhmä -asetuksen valitsemista pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac) painettuna. Jos värimalleja ei valita, luodaan tyhjä väriryhmä.
   • Valitut sivukohteet:  Valittujen sivukohteiden tai kuvien värimallit lisätään luotuun väriryhmään. Tämä on oletusasetus, jos valittuna on kuva.
  Huomautus:

  Jos haluat antaa väriryhmälle nimen sitä luotaessa, voit tehdä sen pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac) painettuna, kun napsautat uuden väriryhmän painiketta.

 2. Voit vetää ja pudottaa juuri luotuun väriryhmään useita pääkansiossa tai muissa väriryhmissä olevia värimalleja.

 3. Napsauttamalla värimallia hiiren kakkospainikkeella voi kokeilla muita toimintoja. Voit siirtyä väriryhmänäkymään ja käsitellä väriryhmiä monipuolisesti. Napsauta paneelin alaosassa olevaa suodinkuvaketta ja valitse Näytä väriryhmät. Näin voit käsitellä väriryhmiä monipuolisesti. Pääkansiossa olevat värimallit ja liukuvärit eivät näy tässä näkymässä.

  Näytä väriryhmät

Väriryhmien hallintaan liittyvät toiminnot

Voit hallita väriryhmiä seuraavilla toiminnoilla.

 • Lisää värimalli väriryhmään: Valitse väriryhmä. Valitse värimalli ja siirrä se vetämällä ja pudottamalla väriryhmään.
 • Monista väriryhmä: Voit monistaa sekä pikavalikosta että avattavasta valikosta. Napsauta väriryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Monista väriryhmä. Kaikki väriryhmässä olevat värimallit monistetaan yhdessä väriryhmän kanssa. Eri väriryhmissä oleville värimalleille ei ristiriitojen välttämiseksi anneta samaa nimeä.
 • Pura väriryhmän ryhmittely: Ryhmän ryhmittelyn voi purkaa sekä pikavalikosta että avattavasta valikosta. Napsauta väriryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Pura väriryhmän ryhmittely. Ryhmän ryhmittelyä purettaessa kaikki ryhmässä olevat värimallit siirretään väriryhmän ulkopuolella olevaan pääkansioon.
 • Nimeä väriryhmä uudelleen: Väriryhmät voidaan nimetä uudelleen pikavalikon tai avattavan valikon Väriryhmän asetukset -toiminnolla. Voit muokata väriryhmän nimeä kaksoisnapsauttamalla ryhmää. Voit muokata väriryhmää myös tekstiin sidottuna.
 • Poista väriryhmä: Valitse väriryhmä, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Poista väriryhmä. Voit myös valita väriryhmän ja valita avattavasta valikosta Poista väriryhmä -asetuksen.
Huomautus:

Kun poistat väriryhmän, kaikki väriryhmässä olevat värimallit poistetaan.

Väriryhmän luominen valituilla sivukohteilla

Voit valita julkaisussa olevan sivukohteen kuvan ja luoda väriryhmän sivukohteessa olevista värimalleista. Voit lisätä sivukohteesta värimalleja väriryhmään.

 1. Valitse julkaisusta sivukohteet.

 2. Valitse avattavasta valikosta tai pikavalikosta Uusi väriryhmä.

 3. Valitse Uusi väriryhmä -valintaikkunasta Valitut sivukohteet. Jos värimallipaneelista valitaan useita värimalleja, oletusvalintana on Valitut värimallit.

 4. Väriryhmät toimivat kaikissa luettelonäkymissä (nimi, pieni nimi), kuten myös ruudukkonäkymissä (pieni värimalli, suuri värimalli). Kaikki toiminnot, kuten värimallien ja väriryhmien luominen ja vetäminen, voidaan suorittaa Värimallit-paneelin kaikissa eri näkymissä.

Värimallien lataaminen ja tallentaminen .ASE-tiedostosta

ASE-tiedostot helpottavat värimallien tuontia ja vientiä eri sovelluksissa, kuten Adobe Illustratorissa. Voit tuoda .ase-tiedostoja väriryhmien lataamiseksi Värimallit-paneeliin. Väriryhmät voidaan myös tallentaa .ase-tiedostoina avattavasta Värimallit-valikosta. Jos väriryhmät on tallennettu Illustratorista, voit ladata ne InDesigniin.

Värimallien lataaminen

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Lataa värimallit.

 2. Valitse tallennettu .ase-tiedosto. Valitse Avaa.

Värimallien tallentaminen

Voit tallentaa värimallin tai väriryhmän .ase-tiedostona.

 1. Valitse väriryhmä tai värimalli.

 2. Valitse avattavasta valikosta Tallenna värimallit.

 3. Anna .ase-tiedoston nimi. Valitse Tallenna.

Teemojen tuonti Color-sovelluksesta

Voit lisätä Color-paneelista teemoja InDesignin väriryhminä Värimallit-paneeliin. Nämä teemat luodaan väriryhmänä teeman nimellä.

 1. Valitse Ikkuna > Väri.

 2. Valitse Selaa-ikkunasta teema.

  Voit viedä teeman InDesigniin toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Napsauta teeman vieressä olevaa nuolta ja valitse Lisää värimallipaneeliin.                       
  • Tuo teema Värimallit-paneeliin napsauttamalla Lisää valittu teema -kuvaketta.

   

  Värimallien lisäyskuvake/-toiminto

 3. Voit myös siirtyä Colorin Luo-välilehteen, valita säännön Valitse sääntö -kohdasta ja napsauttaa Lisää tämä teema värimalleihin -kuvaketta.

  Teeman lisääminen Värimallit-valikkoon

Vanhan toiminnan tuki

Jos avaat väriryhmätietoja sisältävän .idml-tiedoston sovelluksen aikaisemmissa versioissa, Väriryhmät-paneelissa olevassa värimallien luettelossa ei ole väriryhmiä, sillä väriryhmät eivät ole käytettävissä aikaisemmissa versioissa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa