Käyttöopas Peruuta

Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Ota selvää, miten voit tarkistaa oikeinkirjoituksen, korjata tekstin automaattisesti kirjoitettaessa, käyttää dynaamista oikeinkirjoitusta ja määrittää oikeinkirjoitusasetukset.

Voit tarkistaa valitun tekstin, jutun, julkaisun tai kaikkien avattujen julkaisujen oikeinkirjoituksen sekä korostaa väärin kirjoitetut sanat, kaksoiskappaleet ja isojen kirjainten käyttövirheet. Dynaamisen oikeinkirjoituksen avulla voit alleviivata mahdolliset virheet kirjoitettaessa.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksessa hyödynnetään määritetyn kielen sanakirjaa, johon voi helposti lisätä uusia sanoja.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

 1. Valitse Muokkaa > Oikeinkirjoitus > Oikeinkirjoituksen tarkistaminen.

  Oikeinkirjoituksen tarkistaminen alkaa.

 2. Voit muuttaa hakualuetta valitsemalla jonkin seuraavista avattavan Haku-luettelon vaihtoehdoista:

  • Kaikki julkaisut: Haku tehdään kaikista avatuista julkaisuista.
  • Julkaisu: Haku tehdään valitusta julkaisusta.
  • Juttu: Haku tehdään valitusta kehyksestä, mukaan lukien muiden ketjutettujen tekstikehysten teksti sekä ylijuokseva teksti.
  • Jutun loppuun: Haku tehdään valintakohdasta jutun loppuun.
  • Valinta: Haku tehdään vain valitusta tekstistä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, jos teksti on valittuna.
 3. Valitse Aloita.

 4. Valitse sana Ehdotetut korjaukset ‑osiosta tai kirjoita oikea sana Korvaava-kenttään ja korvaa sitten korostettu sana valitsemalla Muuta tai Muuta kaikki.

  Valitse Ohita tai Ohita kaikki, jos haluat jatkaa korostettua sanaa muuttamatta.

Tekstin automaattinen korjaaminen kirjoitettaessa

InDesign pystyy korjaamaan isojen kirjainten käyttövirheet ja yleiset kirjoitusvirheet kirjoitettaessa. Luo luettelo usein väärin kirjoitetuista sanoista ja liitä ne oikeaan oikeinkirjoitustapaan automaattisen korjauksen aloittamiseksi.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Automaattinen korjaus (Windows) tai InDesign > Asetukset > Automaattinen korjaus (macOS).

 2. Valitse Ota automaattinen korjaus käyttöön.

  Korjaa isojen kirjainten käyttövirheet valitsemalla Korjaa isojen kirjainten käyttövirheet automaattisesti. Sinun ei tarvitse lisätä isolla alkukirjaimella kirjoitettuja sanoja automaattisen korjausten luetteloon.

 3. Valitse kieli avattavasta Kieli-luettelosta.

 4. Valitse Lisää, kirjoita väärin kirjoitettu sana ja korjaus ja lisää usein väärin kirjoittamasi sana valitsemalla OK.

Voit aloittaa tietyn osion tai julkaisun tekstin automaattisen korjauksen valitsemalla Muokkaa > Oikeinkirjoitus > Automaattinen korjaus.

Dynaamisen oikoluvun käyttäminen

Voit korjata oikeinkirjoitusvirheet käyttämällä pikavalikkoa Dynaaminen oikeinkirjoitus ‑toiminnolla. Mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat alleviivataan tekstin kielen sanakirjan perusteella. Jos kirjoitat tekstiä eri kielillä, valitse teksti ja määritä oikea kieli.

 1. Valitse Muokkaa > Oikeinkirjoitus > Dynaaminen oikeinkirjoitus.

  Mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat alleviivataan julkaisussa.

 2. Napsauta alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-klikkaa sitä (macOS) oikean ehdotuksen valitsemiseksi.

Oikeinkirjoitusasetusten määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Oikeinkirjoitus (Windows) tai InDesign > Asetukset > Oikeinkirjoitus (macOS).

 2. Valitse jokin tai kaikki seuraavista:

  • Väärin kirjoitetut sanat: Etsi sanoja, jotka eivät näy kielen sanakirjassa.

  • Toistuvat sanat: Etsi toistuvia sanoja.

  • Pienellä kirjaimella alkavat sanat: Etsi sanoja (kuten maiden nimiä), jotka näkyvät sanakirjassa vain isolla kirjoitettuina sanoina.

  • Pienellä kirjaimella alkavat lauseet: Etsi pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen esiintyvät pienellä kirjoitetut sanat.

 3. Valitse Ota dynaaminen oikoluku käyttöön, jos haluat, että mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat alleviivataan tekstiä kirjoittaessasi.

 4. Määritä väärin kirjoitettujen sanojen, toistuvien sanojen, pienellä kirjaimella alkavien sanojen ja pienellä kirjaimella alkavien lauseiden alleviivauksen väri.

Enemmän tällaisia

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi