Käyttöopas Peruuta

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen voi kohdistaa valittuun tekstiin, jutun koko tekstiin, julkaisun kaikkiin juttuihin tai kaikkien avoimien julkaisujen kaikkiin juttuihin. Tuntemattomat, väärin kirjoitetut ja peräkkäin toistuvat sanat (ei ei) sekä mahdolliset isojen kirjainten käyttövirheet korostetaan. Oikeinkirjoituksen tarkistuksen lisäksi voit käyttää dynaamista oikolukua, joka alleviivaa mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat jo tekstiä kirjoittaessasi.

Kun tarkistat oikeinkirjoituksen, toiminto käyttää tekstille määritetyn kielen sanastoa. Voit lisätä sanoja sanastoon nopeasti.

Oikeinkirjoitusasetusten määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Oikoluku (Windows) tai InDesign > Asetukset > Oikoluku (Mac OS).
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Kirjoitusvirheet, jos haluat etsiä sanat, jotka eivät esiinny käytetyn kielen sanastossa.

  • Valitse Toistuvat sanat, jos haluat etsiä kahteen kertaan kirjoitetut sanat, kuten on on.

  • Valitse Pienellä kirjoitetut sanat, jos haluat etsiä sanat (kuten saksa), jotka esiintyvät sanastossa vain isolla alkukirjaimella kirjoitettuna (Saksa).

  • Valitse Pienellä kirjaimella alkavat lauseet, jos haluat etsiä pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen esiintyvät pienellä kirjoitetut sanat.

 3. Valitse Ota käyttöön dynaaminen oikoluku, jos haluat, että mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat alleviivataan tekstiä kirjoittaessasi.
 4. Määritä alleviivausväri väärin kirjoitetuille sanoille (sanat, joita ei löydy käyttäjän sanastoista), toistuville sanoille (on on) sekä virheellisesti pienellä kirjaimella alkaville sanoille (nigeria eikä Nigeria) ja virkkeille.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

 1. Jos julkaisu sisältää vieraskielistä tekstiä, valitse teksti ja määritä sitten tekstin kieli Merkki-paneelin Kieli-valikosta.
 2. Valitse Muokkaa > Oikeinkirjoitus > Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

  Oikeinkirjoituksen tarkistaminen alkaa.

  Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

 3. Jos haluat muuttaa oikeinkirjoituksen tarkistamisaluetta, tee jokin seuraavista toimista ja aloita sitten toiminto valitsemalla Aloita:

  Valitse avattavasta Haku-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Valitse Julkaisu, jos haluat tarkistaa koko julkaisun. Valitse Kaikki julkaisut, jos haluat tarkistaa kaikki avoinna olevat julkaisut.

  • Valitse Juttu, jos haluat tarkistaa valittuna olevan kehyksen koko tekstin (myös muiden ketjutettujen tekstikehysten tekstin sekä ylijuoksevan tekstin). Valitse Jutut, jos haluat tarkistaa kaikkien valittujen kehysten jutut.

  • Valitse Jutun loppuun, jos haluat aloittaa tarkistuksen kohdistimesta.

  • Valitse Valinta, jos haluat tarkistaa vain valitun tekstin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos tekstiä on valittuna.

 4. Kun ohjelma havaitsee tuntemattoman tai väärin kirjoitetun sanan tai muun virheen, tee jokin seuraavista:
  • Jatka oikeinkirjoituksen tarkistamista muuttamatta korostettua sanaa valitsemalla Ohita. Jos haluat ohittaa kaikki korostetun sanan esiintymät, kunnes InDesign käynnistetään uudelleen, valitse Ohita kaikki.

  • Muuta vain nykyinen esiintymä valitsemalla sana Korjausehdotukset-luettelosta tai kirjoittamalla se Korvaava-kohtaan ja valitsemalla Muuta. Muuta kaikki sanan esiintymät valitsemalla Muuta kaikki.

  • Jos haluat lisätä sanan sanastoon, valitse ensin sanasto Lisää kohteeseen -valikosta ja sitten Lisää.

  • Valitse Sanasto, jos haluat näkyviin Sanasto-valintaikkunan, jossa voit määrittää kohdesanaston, kielen sekä lisätyn sanan tavutuskohdat. Jos haluat lisätä sanan kaikkiin sanoihin, valitse Kieli-valikosta Kaikki kielet. Valitse Lisää.

 5. Voit myös määrittää oikeinkirjoituksen suunnaksi Eteenpäin tai Taaksepäin. Oletusarvoisesti valitaan Eteenpäin. Jos jotkin virheet jäivät sinulta tarkistuksen aikana huomaamatta, voit palata korjaamaan aikaisemmat virheet.

Kirjoitusvirheiden korjaaminen kirjoittamisen aikana

Kun otat käyttöön automaattisen korjauksen, ohjelma voi korjata tyypillisiä kirjoitusvirheitä ja isojen kirjainten käyttöön liittyviä virheitä jo kirjoittamisen aikana. Automaattinen korjaus ei ole käytössä, ennen kuin olet luonut luettelon usein väärin kirjoitetuista sanoista ja liittänyt niihin oikean kirjoitusasun.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yleiset (Mac OS).
 2. Valitse Ota automaattinen korjaus käyttöön. (Voit ottaa toiminnon helposti käyttöön tai poistaa sen käytöstä myös valitsemalla Muokkaa > Oikoluku > Automaattinen korjaus.)
 3. Valitse Kieli-valikosta, minkä kielisessä tekstissä automaattisia korjauksia käytetään.
 4. Jos haluat korjata isojen kirjainten käyttöön liittyviä virheitä (esimerkiksi Saksa eikä saksa), valitse Korjaa automaattisesti virheet isojen kirjainten käytössä. Sinun ei tarvitse lisätä isolla alkukirjaimella kirjoitettuja sanoja automaattisen korjausten luetteloon.
 5. Jos haluat lisätä luetteloon usein väärin kirjoittamasi sanan, valitse Lisää, kirjoita väärin kirjoitettu sana (kuten "sielä") ja sen oikea kirjoitusasu ("siellä") ja valitse OK.
 6. Jatka väärin kirjoitettujen sanojen lisäämistä ja valitse lopuksi OK.

Jos kirjoitat tekstiin myöhemmin jonkin luetteloon lisätyistä väärin kirjoitetuista sanoista, se korjataan automaattisesti oikean kirjoitusasun mukaiseksi.

Voit poistaa lisäämäsi automaattisen korjauksen sanat valitsemalla sanan luettelosta ja valitsemalla Poista. Voit muokata automaattisesti korjattuja sanoja valitsemalla sanan, napsauttamalla Muokkaa-painiketta, kirjoittamalla korjauksen uudelleen ja valitsemalla OK.

Dynaamisen oikoluvun käyttäminen

Kun dynaaminen oikoluku on käytössä, voit korjata kirjoitusvirheitä pikavalikkoa käyttämällä. Mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat on alleviivattu (tekstin kieleen liitetyn sanaston tietojen perusteella). Jos kirjoitat tekstiä eri kielillä, valitse teksti ja määritä oikea kieli.

 1. Ota dynaaminen oikoluku käyttöön valitsemalla Muokkaa > Oikoluku > Dynaaminen oikoluku.

  Mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat alleviivataan julkaisussa.

 2. Napsauta alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai napsauta sitä Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse korjausehdotus. Jos sana on toistuva tai se on kirjoitettava isolla alkukirjaimella, valitse Poista toistuva sana [sana] tai Kirjoita isolla alkukirjaimella [sana].

  • Valitse Lisää [sana] käyttäjän sanastoon. Sana on nyt lisätty automaattisesti nykyiseen sanastoon Sanasto-valintaikkunaa avaamatta, eikä sana ole muuttunut tekstissä.

  • Valitse Sanasto. Tämä avaa Sanasto-valintaikkunan, jossa voit valita kohdesanaston, muuttaa tavutuskohtia ja määrittää kielen. Jos haluat lisätä sanan kaikkiin kieliin, valitse Kaikki kielet kielivalikosta ja valitse sitten Lisää. Sana lisätään valittuun sanastoon, ja se pysyy tekstissä muuttumattomana.

  • Valitse Ohita kaikki, jos haluat ohittaa kyseisen sanan esiintymät kaikissa julkaisuissa. Kun InDesign käynnistetään uudelleen, sana merkitään jälleen väärin kirjoitetuksi.

Huomautus:

Jos valitset Ohita kaikki, mutta päätät myöhemmin, ettet haluakaan ohittaa kyseistä sanaa, valitse Sanasto-valintaikkunan Sanastoluettelo-valikosta Ohitetut sanat ja poista sana luettelosta.

Tavutus ja oikolukusanastot

InDesign tarkistaa useimpien kielten oikeinkirjoituksen ja tavuttaa sanat käyttämällä Hunspell-sanastoja. Sanastoja voi mukauttaa lisäämällä niihin sanoja. Tekstille voi määrittää eri kieliä. Tällöin InDesign tarkistaa tekstin oikeinkirjoituksen ja tavuttaa tekstin käyttämällä määritetyn kielen sanastoa. Voit luoda omia sanastoja ja tuoda tai viedä tekstimuotoon tallennettuja sanaluetteloita.

Kun muokkaat sanastoa, luot itse asiassa lisättyjen sanojen (sanat, joita ei vielä ole sanastossa) ja poistettujen sanojen (nykyiset sanaston sanat, jotka haluat merkitä mahdollisesti väärin kirjoitetuiksi) luetteloita. Voit tarkastella ja muokata lisättyjä, poistettuja ja ohitettuja sanoja (sanat, jotka ohitetaan käynnissä olevassa istunnossa, koska valitsit Ohita kaikki) Sanasto-valintaikkunassa. Voit lisätä sanoja, jotka liittyvät kaikkiin kieliin. Tästä on hyötyä erityisesti käsiteltäessä sukunimiä, osoitteita ja muita ei-kielikohtaisia asioita.

Huomautus:

Jos haluat käyttää InDesignin tai InCopyn aiemman version kielisanastoja, etsi käyttäjän sanastotiedostot (.udc) järjestelmän Etsi-komennolla ja lisää ne Sanastoasetukset-ikkunassa sanastoluetteloosi.

Sanastojen sanaluetteloiden tallennuspaikat

Oletusarvoisesti tavutus- ja oikolukusääntöjen poikkeukset sijaitsevat julkaisusta erilleen tallennetuissa käyttäjän sanastotiedostoissa tietokoneessa, johon InDesign on asennettu (sanastotiedostojen tunniste on .clam tai .not). Poikkeusluettelon voi tallentaa myös InDesign-julkaisun osaksi. Voit lisäksi tallentaa sanaluetteloita julkaisuun, ulkoiseen käyttäjän sanastoon tai molempiin. Aiemmin luotujen sanakirjojen sijainti näytetään Sanastoasetukset-kohdassa.

Kun tavutuksen poikkeukset tallennetaan julkaisuun, tekstin asettelu on helpompi säilyttää, jos julkaisu siirretään toiseen tietokoneeseen. Tämän vuoksi voit yhdistää käyttäjän sanaston julkaisuun Sanastoasetuksissa. Voit myös määrittää poikkeusten sijainnin Luo keräilykansio -valintaikkunassa. (Lisätietoja: Tiedostojen keräily). Tiedoston ulkopuolelle tallennettua poikkeusluetteloa on helppo käyttää monessa julkaisussa.

Huomautus:

Jos käyttäjän sanasto on yhdistetty poikkeusluetteloon, koko sanasto lisätään julkaisuun, vaikka sanoja ei käytettäisi siinä. Tämä kasvattaa julkaisun tiedostokokoa.

Kielten määrittäminen tekstille

Merkki-paneelin Kieli-valikon avulla voit määrittää valitun tekstin kielen. Voit myös määrittää oletuskielen koko julkaisulle tai kaikille uusille julkaisuille. InDesign sisältää myös kielen lukitustoiminnon, joka estää aasialaisen tekstin kieliasetuksen muuttamisen, kun teksti kuuluu valintaan ja Kieli-valikosta valitaan muu kuin aasialainen kieli. (Lisätietoja: Kielen määrittäminen tekstille.)

Poikkeussanaluettelot

Voit jättää sanoja tarkistuksen ulkopuolelle. Jos esimerkiksi haluat käyttää vaihtoehtoista kirjoitusasua yleisen sanan (kuten polkupyörä) kirjoittamiseen esimerkiksi yrityksen nimessä tai jossakin tietyssä julkaisussa, voit oikeinkirjoituksen tarkistusta varten lisätä sanan ohitettavien sanojen luetteloon. InDesigniin voi luoda erilliset lisäys- ja poistoluettelot kutakin asennettua kieltä varten.

Käyttäjän sanastojen luominen tai lisääminen

Voit luoda käyttäjän sanaston tai lisätä käyttäjän sanastoja aikaisemmista InDesignin tai InCopyn versioista, toisten lähettämistä tiedostoista tai palvelimelta, johon työryhmäsi käyttäjän sanasto on tallennettu. Lisäämääsi sanastoa käytetään kaikissa InDesign-julkaisuissasi.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InDesign > Asetukset > Sanasto (Mac OS).
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli, johon haluat liittää sanaston.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Luo uusi sanasto napsauttamalla Kieli-valikon alapuolella olevaa Uusi käyttäjän sanasto -kuvaketta . Määritä käyttäjän sanaston (joka sisältää .udc-tunnisteen) nimi ja sijainti. Valitse Tallenna.

  • Lisää olemassa oleva sanasto napsauttamalla Lisää käyttäjän sanasto -kuvaketta  ja valitsemalla sitten käyttäjän sanastotiedosto, jonka tunnus on .udc tai .not. Valitse lopuksi Avaa.

Huomautus:

Jos et löydä sanastotiedostoa, voit etsiä .udc-tiedostoja järjestelmäsi Etsi-komennolla (käytä hakusanaa *.udc). Kirjoita sijainti ylös ja yritä uudelleen.

Sanasto lisätään Kieli-valikossa olevaan luetteloon. Voit lisätä sanoja sanastoon oikeinkirjoituksen tarkistuksen aikana tai kun käytät Sanasto-valintaikkunaa.

Nykyisen julkaisun oletussanaston määrittäminen

Voit muuttaa oletussanastoa yhdessä julkaisussa tai kaikissa luomissasi uusissa julkaisuissa. Jos aiemmin luodun julkaisun oletussanastoa muutetaan, muutos ei vaikuta jo luotuun tekstiin tai tekstiin, joka kirjoitetaan aiemmin luotuun tekstikehykseen.

Huomautus:

Valitse haluamasi sanasto tietylle tyylille Merkkityyli- tai Kappaletyyli-paneelin avulla. Merkin lisämuotoilut -osiossa näytetään Kieli-valikko.

 1. Avaa julkaisu.
 2. Valitse työkaluriviltä valintatyökalu ja varmista, että julkaisussa ei ole valittu yhtään kohdetta.
 3. Valitse Teksti > Merkki.
 4. Valitse haluamasi sanasto Merkki-paneelin avattavasta Kieli-valikosta. Jos Merkki-paneelissa ei näy kielivaihtoehtoa, valitse Näytä asetukset ja valitse sitten kieli luettelosta.

Oletussanaston valitseminen kaikille uusille julkaisuille

 1. Käynnistä InDesign, mutta älä avaa julkaisua.
 2. Valitse Teksti > Merkki.
 3. Valitse haluamasi sanasto Merkki-paneelin avattavasta Kieli-valikosta. Jos Merkki-paneelissa ei näy kielivaihtoehtoa, valitse Näytä asetukset ja valitse sitten kieli luettelosta.
 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InDesign > Asetukset > Sanasto (Mac OS).
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli, johon sanasto kuuluu.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit poistaa sanaston luettelosta valitsemalla sen ja napsauttamalla Poista käyttäjän sanasto -kuvaketta . Kullakin kielellä on oltava vähintään yksi sanasto.

  • Jos sanaston vieressä on kysymysmerkkikuvake, valitse sanasto, napsauta Linkitä käyttäjän sanasto uudelleen -kuvaketta  sekä etsi ja avaa käyttäjän sanasto.

  • Voit muuttaa käyttäjän sanastojen järjestystä vetämällä sanastoja. Sanastoja tarkistetaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat luettelossa.

Sanojen lisääminen sanastoihin

Jos InDesign näyttää oikeinkirjoituksen tarkistuksen aikana tuntemattoman sanan Tarkista oikeinkirjoitus -valintaikkunassa, valitse ensin sanasto Lisää kohteeseen -valikosta ja sitten Lisää. Voit myös käyttää Sanasto-valintaikkunaa, kun haluat valita kohdesanaston ja kielen tai kun haluat ilmaista, kuinka sanat lisätään poikkeusten sanaluetteloon.

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli. Jokainen kieli sisältää ainakin yhden sanaston. Jos haluat, että sana lisätään kaikkiin kieliin, valitse Kaikki kielet.
 3. Valitse Kohde-valikosta, mihin sanastoon sana lisätään. Kohde-valikossa voit tallentaa muutokset ulkoiseen käyttäjän sanastoon tai avoimeen julkaisuun.
 4. Valitse Sanastoluettelo-valikossa Lisätyt sanat.
 5. Kirjoita tai muokkaa sanaluetteloon lisättäviä sanoja Sana-kentässä.
 6. Näytä sanan oletustavutuskohta valitsemalla Tavutus. Tilde (~) osoittaa mahdolliset tavutuskohdat.
 7. Tavutusehdotuksista voi poiketa seuraavasti:
  • Merkitse sanan paras tai ainoa tavutuskohta yhdellä tildellä (~).

  • Merkitse toiseksi paras tavutuskohta kahdella tildellä (~~).

  • Merkitse huono mutta hyväksyttävä tavutuskohta kolmella tildellä (~~~).

  • Estä sanan taivuttaminen lisäämällä tilde sanan alkuun.

  Huomautus:

  Lisää varsinaiseen tekstiin tulevien tilde-merkkien eteen kenoviiva (\~).

 8. Valitse ensin Lisää ja sitten Valmis. Sana lisätään valittuun Sanastoluetteloon.
Huomautus:

Muista, että julkaisujen tavutusasetukset vaikuttavat tavutuskohtiin. Tämän vuoksi sana ei välttämättä katkea odottamastasi kohdasta. Voit säätää näitä asetuksia valitsemalla Kappale-paneelin valikosta Tavutus-vaihtoehdon. (Lisätietoja: Tekstin tavuttaminen.)

Sanastojen sanojen poistaminen ja muokkaaminen

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli.
 3. Valitse Kohde-valikosta sanasto, josta sana poistetaan. Kohde-valikossa voit valita ulkoisen käyttäjän sanaston tai avoimen julkaisun.
 4. Tee Sanastoluettelo-valikossa jokin seuraavista:
  • Muokkaa valitun Kohde-sanaluettelon lisäysluetteloa valitsemalla Lisätyt sanat.

  • Muokkaa väärin kirjoitetuiksi merkittyjen sanojen luetteloa valitsemalla Poistetut sanat.

  • Muokkaa käynnissä olevassa InDesign-istunnossa ohitettavien sanojen luetteloa valitsemalla Ohitetut sanat. Tämä luettelo sisältää kaikki sanat, joille on valittu Ohita kaikki -asetus.

 5. Muokkaa sanaa sanaluettelossa tai valitse ensin sana ja sitten Poista.
 6. Valitse Valmis.

Sanaluettelon vieminen

Voit viedä sanaluetteloita tekstitiedostoon (.txt) ja sitten viedä luettelon käyttäjän sanastoon InDesignissa. Tekstitiedoston sanat on erotettava toisistaan välilyönnillä, sarkaimella tai kappaleen loppumerkillä. Lisättyjä ja poistettuja sanoja voi viedä, mutta ei ohitettuja sanoja, sillä tämä asetus vaikuttaa vain käynnissä olevaan istuntoon.

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli ja Kohde-valikosta sanasto, joka sisältää vietäväksi suunnitellun sanaluettelon.
 3. Valitse Vie, määritä tiedostonimi ja kohde. Valitse lopuksi Tallenna.

Sanaluettelo tallennetaan tekstitiedostoon. Voit muokata sanaluetteloa millä tahansa tekstieditorilla ja tuoda sitten sanaluettelon. Voit myös lähettää sanaluettelon toisille käyttäjille, jotka voivat tuoda sen käyttäjän sanastoihinsa.

Sanaluettelon tuominen

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli ja Kohde-valikosta sanasto.
 3. Valitse Tuo, etsi oikolukupoikkeuksien luettelon sisältävä tekstitiedosto ja valitse lopuksi Avaa.

Sanastoasetusten muuttaminen

Sanastoasetuksissa voit määrittää, miten InDesign käsittelee tavutus- ja oikeinkirjoitussanastoja. Useimmat InDesignin kielet tarkistavat oikeinkirjoituksen ja tavuttavat sanat käyttämällä Proximity-sanastoja. Jos tietokoneeseen on asennettu muun valmistajan tavutus- ja oikolukukomponentit, käytettävän sanaston voi valita kielikohtaisesti.

Huomautus:

Sanastoasetukset-ikkunassa ei voi määrittää tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamiseen ja tavuttamiseen käytettävää sanastoa. Sen sijaan ikkunassa määritetään, mitä tavutus- ja oikolukulaajennuksia InDesign käyttää Kieli-kentässä määritetyn kielen yhteydessä. Jos käytössä on vain oletusarvoinen tavutus- ja oikolukulaajennus, Sanastoasetukset-ikkunassa ei tarvitse muuttaa mitään asetuksia. Jos asennat muiden valmistajien tavutus- ja oikolukulaajennuksia, ne näytetään ikkunan tavutussovellus- ja oikolukusovellus-valikoiden vaihtoehtoina. Tällöin voit valita yhdelle kielelle yhden toimittajan tavutus- tai oikolukutoiminnon ja toiselle kielelle toisen toimittajan tuotteet.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InDesign > Asetukset > Sanasto (Mac OS).
 2. Määritä Kieli-kohdassa kieli, jonka asetuksia tai tavutus- tai kielitoimittajaa haluat muuttaa.
 3. Luo, lisää tai poista käyttäjän sanastoja. (Lisätietoja: Käyttäjän sanastojen luominen tai lisääminen.)
 4. Jos tietokoneeseen on asennettu muu kuin Adoben valmistama tavutuskomponentti, valitse komponentti Tavutus-valikosta.
 5. Jos tietokoneeseen on asennettu muu kuin Adoben valmistama oikolukusanastokomponentti, valitse komponentti Oikoluku-valikosta.
 6. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista Tavutuksen poikkeukset -valikon Koosta käyttäen -valikosta:
  • Jos haluat koostaa tekstin käyttämällä ulkoiseen käyttäjän sanastoon tallennettua tavutuksen poikkeusluetteloa, valitse Käyttäjän sanasto.

  • Jos haluat koostaa tekstin käyttämällä julkaisuun tallennettua tavutuksen poikkeusluetteloa, valitse Julkaisu.

  • Jos haluat koostaa tekstin käyttämällä molempia luetteloita, valitse Käyttäjän sanasto ja julkaisu. Tämä on oletusasetus.

 7. Jos haluat lisätä julkaisun poikkeusluetteloon sellaisen poikkeusluettelon, joka on tallennettu ulkoiseen käyttäjän sanastoon, valitse Yhdistä käyttäjän sanasto julkaisuun.
  Huomautus:

  Jos työskentelet useiden eri kumppaneiden tai asiakkaiden kanssa, haluat ehkä poistaa Yhdistä käyttäjän sanasto julkaisuun -asetuksen valinnan. Jos esimerkiksi toimit palveluntarjoajana, et varmaankaan halua yhdistää käyttäjän sanastoasi jokaisen asiakkaan tiedostoon.

 8. Jos haluat koostaa kaikki jutut uudelleen asetusten muuttamisen jälkeen, valitse Koosta kaikki jutut uudelleen muutosten jälkeen. Tällöin InDesign koostaa jutut uudelleen, kun Koosta käyttäen -asetusta on muutettu (vaiheessa 6) tai kun sanoja on lisätty tai poistettu Sanasto-toiminnolla. Kaikkien juttujen koostaminen uudelleen voi kestää jonkin aikaa sen mukaan, miten paljon julkaisussa on tekstiä.
 9. Napsauta OK-painiketta.

Sanastojen käyttäminen työryhmissä

Jos julkaisu tuotetaan ryhmätyönä, kaikkien käyttäjien tietokoneisiin on asennettava ja lisättävä samat mukautetut käyttäjän sanastot, jotta tekstin tavutus ja oikolukuasetukset olisivat yhdenmukaiset. Voit joko varmistaa, että kaikki lisäävät tietokoneelleen samat sanastot, tai sitten jakaa käyttäjän sanaston verkkopalvelimen kautta.

Lukkokuvake  osoittaa, että sanasto on lukittu, jolloin sitä voi käyttää, mutta ei muokata. Kun käyttäjän sanasto on tallennettu palvelimelle, sanaston ensimmäisenä lataava käyttäjä lukitsee tiedoston. Kaikki seuraavat käyttäjät näkevät, että sanasto on lukittu. Tiedostoja voidaan lukita myös käyttöjärjestelmän kautta, jos tiedosto on vain luku -tyyppiä. Jos jaat käyttäjän sanaston verkkopalvelimen kautta, haluta ehkä lukita tiedoston, jolloin se on kyllä luettavissa mutta vain järjestelmänvalvoja voi lisätä siihen sanoja.

Varmista, että työryhmässä kaikki käyttävät samaan työasemaan asennettua mukautettua käyttäjän sanastoa eivätkä julkaisun mukana tallennettua sanastoa. Käyttäjän sanaston voi kuitenkin yhdistää julkaisuun, ennen kuin julkaisu toimitetaan palveluntarjoajalle.

Jos käytössä ei ole verkon samaan työasemaan tallennettua, jaettua käyttäjän sanastoa, etsi käyttäjän sanastotiedostot ja kopioi ne työasemasta toiseen. Käyttäjän sanakirjojen sijainti näytetään Sanastoasetukset-kohdassa.

Huomautus:

Kun jaetun työaseman käyttäjäsanasto on päivitetty, muutokset eivät näy yksittäisissä työasemissa, ennen kuin työasemien käyttäjät käynnistävät InDesignin uudelleen tai koostavat koko tekstin uudelleen painamalla Ctrl+Alt+/-näppäimiä (Windows) tai komento+ optio+/-näppäimiä (Mac OS).

Dudenin sanakirja

Duden on integroitu suoraan InDesigniin. Sen avulla voit parantaa saksankielisen tavutuksen ja oikeinkirjoituksen tarkkuutta.

 1. Jos haluat käyttää Dudenin sanakirjaa InDesignissa saksan kielen kanssa, siirry seuraavaan välilehteen:

  • Windows: Muokkaa > Oletusarvot > Sanakirja
  • macOS: InDesign > Oletusarvot > Sanakirja
 2. Valitse avattavasta Kieli-luettelosta jokin seuraavista kielistä:

  • saksa: 1996 uusittu oikeinkirjoitus
  • saksa: 2006 uusittu oikeinkirjoitus
  • saksa: Itävallan uudistus 2006
  • saksa: Sveitsi
  • saksa: Sveitsi 2006 uusittu oikeinkirjoitus
  Huomautus:

  Sovellukseen on lisätty uusi kieli, joka on saksa: Itävallan uudistus 2006.

 3. Valitse avattavasta Tavutus ja oikeinkirjoitus ‑valikosta Duden, jos sitä ei ole oletusarvoisesti valittu.

Tavutus

Dudenin tavutustyylit

Duden tarjoaa neljä tyyliä saksankielisten sanojen tavutukseen. Oletustyyli on Kaikki, mutta ei epäesteettinen:

Kaikki:

Tämä asetus mahdollistaa kaikki tavutukset, jotka ovat teknisesti oikein eivätkä ole oikeinkirjoitussääntöjen vastaisia. Esimerkiksi sekä Ur-ins-tinkt että Ur-in-s-tinkt ovat oikein.

Kaikki, mutta ei epäesteettinen:

Tämä asetus mahdollistaa kaikki tavutukset, paitsi epäesteettiset tavutukset, joissa sanan merkitys voi vääristyä. Esimerkiksi Ur-ins-tinkt on sallittu, mutta Ur-in-s-tinkt ei. Tämä on oletustyyli.

Ensisijaisesti esteettinen:

Sellaisten sanojen lisäksi, joille on määritetty esteettinen tavutus, myös pidemmät sanat (vähintään kuusi merkkiä), joille ei ole määritetty esteettistä tavutusta, tavutetaan. Esimerkiksi sana Napoleon tavutetaan muodossa Na-po-leon, vaikka sille ei ole määritetty esteettistä tavutusta.

Esteettinen:

Käytetään vain esteettiseksi määritettyä tavutusta. Esimerkiksi Auto-bahn on sallittu, mutta Au-tobahn ei.

Dudenin tavutusvaihtoehdot ovat käytettävissä

 • Tavutusasetukset-kohdassa uutta kappaletyyliä luotaessa

 • Kappale-valikon Tavutus-kohdassa.

Lisää esimerkkejä Dudenin tavutustyyleistä

Jos et näe Dudenin tavutusvaihtoehtoa, valitse Oletusarvot > Sanakirja ja sitten Näytä tavutusvaihtoehdot. Tämä on oletusasetus.

Oikeinkirjoitus

Saksan kielessä monilla sanoilla on useita oikeinkirjoitusasuja, esimerkiksi Delphin ja Delfin tai Graphik ja Grafik.

Oikeinkirjoitustyylejä on neljä. Jos haluat varmistaa kirjoitetun tekstin yhtenäisyyden, jossa vain yksi oikeinkirjoitusvaihtoehto (esimerkiksi Delphin tai Delfin) hyväksytään, valitse Duden, Konservatiivinen tai Uutistoimistot. Jos haluat kuitenkin merkitä virheiksi vain virheelliset oikeinkirjoitusasut, valitse Suvaitsevainen.

Oletusarvoisesti valitaan Duden. Voit valita muut vaihtoehdot kohdassa Oletusarvot > Sanakirja > Oikeinkirjoitus.

Dudenin oikeinkirjoitustyylit

Duden:

Vain yksi Dudenin suosittelema oikea vaihtoehto hyväksytään. Muut vaihtoehdot merkitään virheiksi.

Uutistoimistot:

Sama kuin Duden, mutta perustuu useiden uutistoimistojen ja kustantamojen hyväksymään toiseen säännöstöön.

Konservatiivinen:

Hyväksy vain vanhat oikeinkirjoitusvaihtoehdot, kuten Delphin, mutta ei Delfin. Vastaavasti Graphik hyväksytään, mutta Grafik ei (ph eikä f).

Suvaitsevainen:

Hyväksy kaikki kelvolliset oikeinkirjoitusasut. Esimerkiksi sekä Graphik että Grafik ovat oikein. Vastaavasti sekä Delphin että Delfin ovat oikein.

Lisää oikeinkirjoitusesimerkkejä

Oikeinkirjoituksen tyyli

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Esimerkki 3

Esimerkki 4

Esimerkki 5

Duden

Geograf on oikein, Geograph on väärin

Joghurt on oikein, Jogurt on väärin

Fotosynthese on oikein, Photosynthese on väärin

Motocross on oikein, Moto-Cross on väärin

Fundraising on oikein, Fund-Raising on väärin

Konservatiivinen

Geograph on oikein, Geograf on väärin

Joghurt on oikein, Jogurt on väärin

Photosynthese on oikein, Fotosynthese on väärin

Moto-Cross on oikein, Motocross on väärin

Fund-Raising on oikein, Fundraising on väärin

Uutistoimistot

Geograf on oikein, Geograph on väärin

Joghurt on oikein, Jogurt on väärin

Photosynthese on oikein, Fotosynthese on väärin

Moto-Cross on oikein, Motocross on väärin

Fundraising on oikein, Fund-Raising on väärin

Suvaitsevainen

molemmat ovat oikein

molemmat ovat oikein

molemmat ovat oikein

molemmat ovat oikein

molemmat ovat oikein

Komentosarjat

Jos haluat määrittää oikeinkirjoituksen toimittajat komentosarjojen avulla, käytä oikeinkirjoitustyyleistä seuraavia nimiä:

 • Duden
 • Duden: Konservatiivinen
 • Duden: Uutistoimistot
 • Duden: Suvaitsevainen
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi