Käyttöopas Peruuta

Kuvatekstit

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Kuvateksti on kuvaava teksti, joka näkyy kuvan alla. InDesignissa on useita tapoja luoda kuvatekstejä, joissa näkyy määrittämiäsi kuvan metatietoja. InDesignissa on erityinen kuvatekstimuuttuja, joka näyttää määrittämiäsi kuvan metatietoja. Jos muuttujan sisältämä tekstikehys on kuvan vieressä tai ryhmitetty sen kanssa, muuttuja näyttää kyseisen kuvan metatiedot. Voit tuottaa kuvatekstin olemassa olevasta kuvasta tai samalla, kun sijoitat sen, ja voit luoda kuvatekstimuuttujan sisältävän tekstikehyksen.

Kuvatekstin luominen kuvan metatiedoista

Kuvatekstin luominen kuvasta

Kun luot kuvatekstin olemassa olevasta kuvasta, voit tuottaa joko pysyvän kuvatekstin, jota voi muokata vain manuaalisesti, tai käytettävän otsikon, joka päivittyy automaattisesti, jos kuva tai kuvan metatiedot muuttuvat. Jos esimerkiksi siirrät käytettävän otsikon eri kuvan viereen, kuvateksti näyttää metatiedot eri kuvasta.

Kun valitset Luo käytettävä otsikko -vaihtoehdon, luodaan automaattisesti uusi muuttuja käytössä olevien kuvatekstiasetusten pohjalta. Jos esimerkiksi Kuvaus-metatietotyyppi on valittuna Kuvatekstiasetukset-valintaikkunassa, luodaan muuttuja nimeltään Käytettävä metatieto-otsikko: Kuvaus.

 1. Jos haluat määrittää tuottamasi kuvatekstin sisällön ja ulkoasun, valitse Objekti > Kuvatekstit > Kuvatekstiasetukset ja määritä asetukset. Katso Kuvatekstin asetusten määrittäminen.

 2. Valitse Objekti > Kuvatekstit > Luo käytettävä otsikko tai Tuota pysyvä kuvateksti.

Huomautus:

Kun luot pitkän tekstijonon sisältävän käytettävän otsikon, kuten Kuvauksen, kuvateksti ei tee rivinvaihdoksia, koska se on muuttuja. Jos kuvateksti tulee yhdelle riville, harkitse käytettävän otsikon muuntamista pysyväksi kuvatekstiksi. Jos haluat muuntaa käytettävän otsikon pysyväksi kuvatekstiksi, valitse käytettävä otsikko ja valitse Objekti > Kuvatekstit > Muunna pysyväksi kuvatekstiksi.

Voit myös luoda pysyvän kuvatekstin sijoittaessasi kuvaa. Valitse Sijoita-valintaikkunassa Luo pysyvät kuvatekstit ja sijoita kuvatekstin tekstikehys kuvan sijoittamisen jälkeen.

Kuvatekstin asetusten määrittäminen

Voit määrittää tuottamasi kuvatekstin sisällön ja muotoilun Kuvatekstiasetukset-valintaikkunassa. Nämä kuvatekstitasetukset vaikuttavat vai jatkossa luomiisi kuvateksteihin, eivät aikaisemmin luotuihin.

 1. Valitse Objekti > Kuvatekstit > Kuvatekstiasetukset.

 2. Valitse metatiedot, jotka haluat sisällyttää ja määritä sitten teksti, joka näkyy ennen metatietoja ja niiden jälkeen.

 3. Jos haluat sisällyttää useita metatietorivejä, napsauta plus-kuvaketta.

 4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Teksti ennen / Teksti jälkeen

  Teksti, joka näkyy ennen määritettyjä metatietoja tai niiden jälkeen

  Metatiedot

  Valitse luettelosta metatietovaihtoehto, kuten Kuvaus tai Kaupunki.

  Tasaus

  Määritä minne haluat sijoittaa kuvatekstin suhteessa kuvaan.

  Siirtymä

  Määritä kuinka kaukana kuvatekstin tulee olla kuvan vieressä olevan tekstikehyksen reunasta.

  Kappaletyyli

  Määritä kuvatekstissä käytettävä kappaletyyli. Jos haluat kuvateksiin automaattisen numeroinnin, kuten "Kuva 1", "Kuva 2" ja niin edelleen, sisällytä numerointi kappaletyyliin. Katso Jatkuvien kuvatekstien luominen kuville ja taulukoille.

  Taso

  Määritä taso, jolle kuvateksti kuuluu.

  Ryhmitä kuvateksti kuvaan

  Määritä ovatko kuvakehys ja kuvatekstin tekstikehys samassa ryhmässä.

Kuvatekstien luominen muuttujilla

Kun kuvatekstimuuttujan sisältämä tekstikehys on kuvan vieressä tai ryhmitetty sen kanssa, kuvatekstimuuttuja näyttää kyseisen kuvan metatiedot.

Kuvatekstimuuttujat

A. Kuvatekstimuuttujan sisältävä tekstikehys, joka ei ole kuvan vieressä B. Kuvan viereen siirretty tekstikehys 

 1. Määritä tarvittaessa kuvatekstimuuttuja, jota haluat käyttää. Katso Kuvatekstimuuttujien määrittäminen.

 2. Luo kuvatekstille tekstikehys.

 3. Kun lisäyskohta on tekstikehyksessä, valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja ja valitse sitten kuvatekstimuuttuja, jonka haluat sisällyttää. Lisää niin monta kuvatekstimuuttujaa kuin tarvitset.

 4. Siirrä kuvatekstin tekstikehystä siten, että se on kuvakehyksen vieressä, tai ryhmitä kuvatekstin tekstikehys kuvakehyksen kanssa.

Jos kuvatekstimuuttuja on tyhjä, muokkaa kuvan metatietoja ja päivitä sitten kuva Linkit-paneelista. Jos haluat muokata kuvan metatietoja, katso Kuvatiedoston metatietojen muokkaaminen.

Kuvatekstimuuttujien määrittäminen

Kuvatekstimuuttujat päivitetään automaattisesti, kun kuvatekstimuuttujan sisältävä tekstikehys siirretään kuvan viereen. Muuttujatyyppinä käytetään oletusarvoisesti Nimi-metadataa, kun valitset Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja > Kuvan nimi. Voit muokata Kuvan nimi -muuttujaa tai voit luoda uusia muuttujia, jotka määrittävät kuvan metatietoja.

 1. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä.

 2. Valitse Uusi, jos haluat luoda muuttujan tai Muokkaa, jos haluat muokata aiemmin luotua muuttujaa.

 3. Valitse tekstiksi Metatieto-otsikko.

 4. Valitse haluamasi asetus Metatiedot-valikosta.

 5. Valitse teksti, joka näkyy ennen metatietoja tai niiden jälkeen, ja valitse OK.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi