Kuvateksti on kuvaava teksti, joka näkyy kuvan alla. InDesignissa on useita tapoja luoda kuvatekstejä, joissa näkyy määrittämiäsi kuvan metatietoja. InDesignissa on erityinen kuvatekstimuuttuja, joka näyttää määrittämiäsi kuvan metatietoja. Jos muuttujan sisältämä tekstikehys on kuvan vieressä tai ryhmitetty sen kanssa, muuttuja näyttää kyseisen kuvan metatiedot. Voit tuottaa kuvatekstin olemassa olevasta kuvasta tai samalla, kun sijoitat sen, ja voit luoda kuvatekstimuuttujan sisältävän tekstikehyksen.

Kuvatekstin luominen kuvan metatiedoista
Kuvatekstin luominen kuvan metatiedoista

Kuvatekstin luominen kuvasta

Kun luot kuvatekstin olemassa olevasta kuvasta, voit tuottaa joko pysyvän kuvatekstin, jota voi muokata vain manuaalisesti, tai käytettävän otsikon, joka päivittyy automaattisesti, jos kuva tai kuvan metatiedot muuttuvat. Jos esimerkiksi siirrät käytettävän otsikon eri kuvan viereen, kuvateksti näyttää metatiedot eri kuvasta.

Kun valitset Luo käytettävä otsikko -vaihtoehdon, luodaan automaattisesti uusi muuttuja käytössä olevien kuvatekstiasetusten pohjalta. Jos esimerkiksi Kuvaus-metatietotyyppi on valittuna Kuvatekstiasetukset-valintaikkunassa, luodaan muuttuja nimeltään Käytettävä metatieto-otsikko: Kuvaus.

 1. Jos haluat määrittää tuottamasi kuvatekstin sisällön ja ulkoasun, valitse Objekti > Kuvatekstit > Kuvatekstiasetukset ja määritä asetukset. Katso Kuvatekstin asetusten määrittäminen.

 2. Valitse Objekti > Kuvatekstit > Luo käytettävä otsikko tai Tuota pysyvä kuvateksti.

Huomautus:

Kun luot pitkän tekstijonon sisältävän käytettävän otsikon, kuten Kuvauksen, kuvateksti ei tee rivinvaihdoksia, koska se on muuttuja. Jos kuvateksti tulee yhdelle riville, harkitse käytettävän otsikon muuntamista pysyväksi kuvatekstiksi. Jos haluat muuntaa käytettävän otsikon pysyväksi kuvatekstiksi, valitse käytettävä otsikko ja valitse Objekti > Kuvatekstit > Muunna pysyväksi kuvatekstiksi.

Voit myös luoda pysyvän kuvatekstin sijoittaessasi kuvaa. Valitse Sijoita-valintaikkunassa Luo pysyvät kuvatekstit ja sijoita kuvatekstin tekstikehys kuvan sijoittamisen jälkeen.

Kuvatekstin asetusten määrittäminen

Voit määrittää tuottamasi kuvatekstin sisällön ja muotoilun Kuvatekstiasetukset-valintaikkunassa. Nämä kuvatekstitasetukset vaikuttavat vai jatkossa luomiisi kuvateksteihin, eivät aikaisemmin luotuihin.

 1. Valitse Objekti > Kuvatekstit > Kuvatekstiasetukset.

 2. Valitse metatiedot, jotka haluat sisällyttää ja määritä sitten teksti, joka näkyy ennen metatietoja ja niiden jälkeen.

 3. Jos haluat sisällyttää useita metatietorivejä, napsauta plus-kuvaketta.

 4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Teksti ennen / Teksti jälkeen

  Teksti, joka näkyy ennen määritettyjä metatietoja tai niiden jälkeen

  Metatiedot

  Valitse luettelosta metatietovaihtoehto, kuten Kuvaus tai Kaupunki.

  Tasaus

  Määritä minne haluat sijoittaa kuvatekstin suhteessa kuvaan.

  Siirtymä

  Määritä kuinka kaukana kuvatekstin tulee olla kuvan vieressä olevan tekstikehyksen reunasta.

  Kappaletyyli

  Määritä kuvatekstissä käytettävä kappaletyyli. Jos haluat kuvateksiin automaattisen numeroinnin, kuten "Kuva 1", "Kuva 2" ja niin edelleen, sisällytä numerointi kappaletyyliin. Katso Jatkuvien kuvatekstien luominen kuville ja taulukoille.

  Taso

  Määritä taso, jolle kuvateksti kuuluu.

  Ryhmitä kuvateksti kuvaan

  Määritä ovatko kuvakehys ja kuvatekstin tekstikehys samassa ryhmässä.

Kuvatekstien luominen muuttujilla

Kun kuvatekstimuuttujan sisältämä tekstikehys on kuvan vieressä tai ryhmitetty sen kanssa, kuvatekstimuuttuja näyttää kyseisen kuvan metatiedot.

Kuvatekstimuuttujat
Kuvatekstimuuttujat

A. Kuvatekstimuuttujan sisältävä tekstikehys, joka ei ole kuvan vieressä B. Kuvan viereen siirretty tekstikehys 
 1. Määritä tarvittaessa kuvatekstimuuttuja, jota haluat käyttää. Katso Kuvatekstimuuttujien määrittäminen.

 2. Luo kuvatekstille tekstikehys.

 3. Kun lisäyskohta on tekstikehyksessä, valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja ja valitse sitten kuvatekstimuuttuja, jonka haluat sisällyttää. Lisää niin monta kuvatekstimuuttujaa kuin tarvitset.

 4. Siirrä kuvatekstin tekstikehystä siten, että se on kuvakehyksen vieressä, tai ryhmitä kuvatekstin tekstikehys kuvakehyksen kanssa.

Jos kuvatekstimuuttuja on tyhjä, muokkaa kuvan metatietoja ja päivitä sitten kuva Linkit-paneelista. Jos haluat muokata kuvan metatietoja, katso Kuvatiedoston metatietojen muokkaaminen.

Kuvatekstimuuttujien määrittäminen

Kuvatekstimuuttujat päivitetään automaattisesti, kun kuvatekstimuuttujan sisältävä tekstikehys siirretään kuvan viereen. Muuttujatyyppinä käytetään oletusarvoisesti Nimi-metadataa, kun valitset Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja > Kuvan nimi. Voit muokata Kuvan nimi -muuttujaa tai voit luoda uusia muuttujia, jotka määrittävät kuvan metatietoja.

 1. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä.

 2. Valitse Uusi, jos haluat luoda muuttujan tai Muokkaa, jos haluat muokata aiemmin luotua muuttujaa.

 3. Valitse tekstiksi Metatieto-otsikko.

 4. Valitse haluamasi asetus Metatiedot-valikosta.

 5. Valitse teksti, joka näkyy ennen metatietoja tai niiden jälkeen, ja valitse OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö