Käyttöopas Peruuta

PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

PostScript- tai EPS-tiedoston luominen

Julkaisua ei tarvitse tulostaa suoraan tulostimelle, vaan voit tallentaa julkaisun PostScript-kielen kuvauksen .PS-tiedostoksi esimerkiksi tulostuspalvelun etätulostusta varten. Palveluntarjoaja voi lähettää .PS-tiedoston suoraan valolatomakoneelle. PostScript-tiedoston koko on yleensä suurempi kuin alkuperäinen InDesign-julkaisu, sillä grafiikka ja kirjasimet on upotettu julkaisuun.

Voit myös viedä julkaisun sivun tai aukeaman EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostoon ja käyttää sitä muissa sovelluksissa.

PostScript-tiedoston luominen oikein

Voit tallentaa InDesign-julkaisun tai -kirjan kolmenlaisena PostScript-tiedostona: laiteriippumattomana, laitteesta riippuvaisena tai laitteesta ja ohjaimesta riippuvaisena.

Seuraavassa taulukossa luetellaan suositellut tulostinohjaimet ja tulostusmenetelmät, joilla saadaan parhaat tulokset InDesignissa ja jälkikäsittelysovelluksissa. Valitse InDesignin Tulosta-valintaikkunassa Tulostin-valikosta PostScript®-tiedosto, jos julkaisu käsitellään OPI-palvelimessa, taitto- tai lihotussovelluksessa tai muussa tulostuspalvelusovelluksessa, ennen kuin se tulostetaan rasterointiprosessorilla. Siten InDesign pystyy ohjamaan DSC-tulostusta. Käytä toimistotulostimena mitä tahansa tuettua PostScript-tulostinohjainta.

Taulukoissa on ilmaistu tähtimerkein kunkin menetelmän sopivuus esivalmistukseen:

***

PostScript-tiedosto on täysin DSC-yhteensopiva ja erittäin sopiva monenlaisten jälkikäsittelysovellusten, rasterointiprosessoreiden ja työnkulkujen käyttöön. Tämä menetelmä on paras yleisvalinta DSC-sääntöjä noudattaville sovelluksille.

**

PostScript-tiedosto on lähes täysin DSC-yhteensopiva ja yleensä sopiva monenlaisten jälkikäsittelysovellusten, rasterointiprosessoreiden ja työnkulkujen käyttöön. Yhteensopivuusongelmia saattaa ilmetä joidenkin sellaisten sovellusten kanssa, jotka noudattavat tarkasti DSC-sääntöjä.

Tulostinvalinta: PostScript®-tiedosto

Käyttöjärjestelmä

PPD

Sopivuus esivalmistukseen

Kaikki käyttöympäristöt

Laiteriippumaton

***

Laitteesta riippuvainen

***

Tulostinohjainta ei käytetä, kun tulostinvalinta on PostScript® -tiedosto.

Tulostinvalinta: <asennettu tulostin>

Käyttöjärjestelmä

Tulostinohjain

Sopivuus esivalmistukseen

Mac OS 10.2

Sisäinen PS-ohjain Mac OS X -käyttöjärjestelmää varten

**

Windows 2000/XP

Pscript 5

**

Tulostimelle valittu PPD-tiedosto näkyy Tulosta-valintaikkunan yläreunassa PPD-ruudussa.

Tietoja laitteesta ja ohjaimesta riippuvaisista PostScript-tiedostoista

Valitse tulostin ja sitä tukeva ohjain Tulostin-valikosta. Laitteesta ja ohjaimesta riippuvaisella PostScript-tiedostolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Se on riippuvainen ohjaimesta. PostScript-tiedosto sisältää InDesignin ja ohjaimen luoman koodin. InDesign-koodi vastaa lähinnä sivun sisällöstä, mukaan lukien kirjasimen lataaminen ja tulostusmateriaalin koon, resoluution, rasteroinnin ja muiden peruslaitetietojen määrittäminen. Ohjain vastaa lähinnä vesileimojen ja muiden erityisten ohjainominaisuuksien määrittämisestä ja laitteen erityisominaisuuksien ohjaamisesta. InDesign ei ohjaa täysin PostScript-tiedoston luomista, joten DSC-yhteensopivuuden taso ei ole aivan yhtä korkea kuin ohjainriippumattomissa PostScript-tiedostoissa. DSC-yhteensopivuuden taso ja siten PostScript-tiedoston sopivuus tulostuspalvelun tehtäviin riippuvat käytetystä tulostinohjaimesta.

 • Se on laitteesta riippuvainen. Siinä on koodi, joka sallii erityiset laiteominaisuudet ja ohjaa niitä. Kohdelaitetta lukuun ottamatta sen yhteensopivuus laitteiden kanssa on huonompi kuin muiden.

 • Se voi olla yhdistelmä tai erotettu (kaikki InDesignin tukemat väritulostusmenetelmät ovat käytössä).

 • InDesign voi lihottaa sen (joko käyttämällä sisäistä lihotusta tai Adobe-rasterointiprosessoria).

 • Sen voi tulostaa suoraan laitteeseen tai tiedostoon.

Laitteesta ja ohjaimesta riippuvainen PostScript-tiedosto sopii (suunnittelijan tekemään) vedostukseen PostScript-toimistotulostimilla. Sitä voivat käyttää myös sellaiset palveluntarjoajat, jotka tekevät ainoastaan InDesign- tai rasterointiprosessoritehtäviä. Jos lihotus siis tehdään, sen tekee joko InDesign tai rasterointiprosessori.

Laiteriippumattoman PostScript-tiedoston luominen

Valitse Tulostin-valikosta PostScript-tiedosto. Valitse PPD-valikosta Laiteriippumaton. Laiteriippumattomalla PostScript-tiedostolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Se on täysin DSC-yhteensopiva, joten se sopii hyvin lihotukseen, taittoon ja muihin jälkikäsittelytehtäviin.

 • Kaikki laite- ja ohjainriippuvuudet poistetaan, joten tiedoston voi tulostaa lähes mistä tahansa tulostimesta. Erityiset PPD-tiedostojen tulostinominaisuudet, kuten kuvan valotus, tulostusmateriaalikoot ja optimoidut rasteritiheydet, eivät ole käytettävissä laiteriippumattomassa tulostuksessa.

 • Värituloste on aina yhdistelmä-CMYK, mutta siihen sisältyy myös spottivärejä. Siksi se on erotettava jälkikäsittelyohjelmassa tai rasterointiprosessorissa, joka erottelee rasteroinnin yhteydessä.

 • InDesign ei voi lihottaa sitä, vaan lihotus on tehtävä rasterointiprosessorissa tai jälkikäsittelyohjelmassa.

 • Se voidaan tulostaa InDesignista vain tiedostoon (ei suoraan laitteeseen tai ohjelmaan).

  Laiteriippumaton PostScript-tiedosto on paras valinta tulostuspalvelun yhdistelmätyönkuluissa, joissa tiedosto lihotetaan ja erotellaan myöhemmin tuotantoprosessissa esimerkiksi taiton ja lihotuksen aikana tai rasterointiprosessorissa (jos tulostin tukee erottelua rasteroinnin yhteydessä).

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulosta-valintaikkunassa tulostimeksi PostScript-tiedosto.
 3. Valitse PPD:ksi Laiteriippumaton.
 4. Näytä tai muuta tulostusasetukset. InDesign käyttää valittua sivualuetta PostScript-tiedoston luomiseen.
 5. Valitse Tallenna.
 6. Määritä nimi ja sijainti. Valitse Tallenna.

Laitteesta riippuvaisen PostScript-tiedoston luominen InDesignissa

Valitse Tulostin-valikosta PostScript-tiedosto ja sitten PPD. Laitteesta riippuvaisella PostScript-tiedostolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Se on täysin DSC-yhteensopiva, joten se sopii hyvin lihotukseen, taittoon ja muihin jälkikäsittelytehtäviin.

 • Se sisältää kuvauksen julkaisun kaikista tiedoista, mukaan lukien tiedot linkitetyistä tiedostoista, optimoidusta rasteritiheydestä, resoluutiosta ja valittua tulostinta varten mukautetusta tulostusmateriaalikoosta.

 • Kaikki ohjainriippuvuudet poistetaan.

 • Se voi olla yhdistelmä tai erotettu. Kaikki InDesignin tukemat väritulostusmenetelmät ovat käytössä. (Erottelu rasteroidessa on käytössä, jos PPD ja tulostin tukevat sitä.)

 • InDesign voi lihottaa sen (joko käyttämällä sisäistä lihotusta tai Adobe-rasterointiprosessoria).

 • Se voidaan tulostaa InDesignista vain tiedostoon (ei suoraan laitteeseen tai ohjelmaan).

Laitteesta riippuvainen PostScript-tiedosto sopii esierottelu- tai lihotustyönkulkuihin, joissa tiedosto lihotetaan käyttämällä automaattista InDesignin lihotusta tai Adobe-rasterointiprosessoria.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulosta-valintaikkunassa tulostimeksi PostScript-tiedosto.
 3. Valitse lopullisen tulostimen PPD.
 4. Näytä tai muuta tulostusasetukset. InDesign käyttää valittua sivualuetta PostScript-tiedoston luomiseen.
 5. Valitse Tallenna.
 6. Määritä nimi ja sijainti. Valitse Tallenna.

PostScript-tiedoston luominen PostScript-tulostinohjainta käyttämällä (Windows)

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Napsauta InDesignin Tulosta-valintaikkunan alareunassa olevaa Asetukset-painiketta.
 3. Valitse tulostinohjaimen valintaikkunassa Tulosta tiedostoon.
 4. Valitse Sivuasettelu ja sitten Lisäasetukset.
 5. Valitse ensin Julkaisun asetukset, PostScript-asetukset ja sitten PostScript-tulostusasetukset-valikosta Optimoi siirrettävyys. Napsauta OK-painiketta.
 6. Valitsemalla OK tai Tulosta pääset takaisin InDesignin Tulosta-valintaikkunaan.
 7. Valitse InDesignin Tulosta-valintaikkunassa Tulosta.
 8. Määritä nimi ja sijainti. Valitse Tallenna.

PostScript-tiedoston luominen PostScript-tulostinohjainta käyttämällä (Mac OS)

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulosta-valintaikkunassa PostScript-tiedosto Tulostin-valikosta ja valitse sitten Tallenna.
 3. Määritä PostScript-tiedoston nimi ja sijainti (.ps) Tallenna PostScript-tiedosto -valintaikkunassa. Valitse lopuksi Tallenna.

Sivujen vieminen EPS-muotoon

Vie-komennolla voit viedä InDesign-sivuja EPS-muotoon, jonka voit sitten tuoda johonkin toiseen ohjelmaan. Jos viet useita sivuja, kukin sivu viedään erillisenä tiedostona ja tiedostonimen perään lisätään sivunumero. Jos esimerkiksi viet sivut 3, 6 ja 12 ja määrität tiedostonimeksi Uutiset.eps, InDesign luo kolme tiedostoa, joiden nimet ovat Uutiset_3.eps, Uutiset_6.eps ja Uutiset_12.eps.

Huomautus:

Jos haluat avata InDesign-sivut Illustratorissa tai Adobe Photoshopissa, vie ne PDF- tai EPS-tiedostoina.

 1. Valitse Tiedosto > Vie.
 2. Määritä kohde ja tiedostonimi. Muista käyttää EPS-tunnistetta.
 3. Valitse Tallennusmuoto-kohdasta (Windows) tai Muoto-kohdasta (Mac OS) EPS ja valitse sitten Tallenna.
 4. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä Vie EPS -valintaikkunan Sivut-kohdassa:
  • Valitse Kaikki sivut, jos haluat viedä julkaisun kaikki sivut.

  • Valitse Alueet ja määritä sivualue. Voit ilmoittaa alueen yhdysmerkin avulla ja erottaa sivut tai alueet pilkuin.

  • Valitse Aukeamat, jos haluat viedä aukeaman yhtenä EPS-tiedostona (yksi aukeama EPS-tiedostoa kohti).

 5. Määritä tarvittaessa lisäasetuksia.
 6. Kirjoita Leikkausvara-kohtaan arvo 0p0-36p0. Tämä arvo määrittää sivun tai viimeistelyalueen reunan ulkopuolella sijaitsevien kuvien tarvitseman lisätilan.
 7. Valitse Vie.

EPS-vientiasetukset

EPS-tiedoston viennin yhteydessä voit määrittää seuraavia asetuksia:

PostScript®

Määrittää PostScript-tulostimien tulkkien vastaavuustason. Taso 2 parantaa usein tulostusnopeutta ja -laatua, jos kuvia tulostetaan vain PostScript-taso 2:n tai sitä ylemmän tason laitteilla. Level 3 takaa parhaan nopeuden ja laadun, mutta edellyttää PostScript 3 -laitetta.

Väri

Määrittää, miten värit esitetään vietävässä tiedostossa. Alla olevat asetukset ovat samat kuin Tulosta-valintaikkunan väriasetukset.

Jätä ennalleen

Jättää kunkin kuvan alkuperäiseen väriavaruuteensa. Jos julkaisu sisältää esimerkiksi kolme RGB-kuvaa ja neljä CMYK-kuvaa, EPS-tiedosto sisältää samat RGB- ja CMYK-kuvat.

CMYK

Luo erillisen tiedoston esittämällä kaikki väriarvot syaanin, magentan, keltaisen ja mustan prosessipainovärin toistoalan avulla.

Harmaa

Muuntaa kaikki väriarvot laadukkaiksi mustavalkokuviksi. Muunnettujen objektien harmaasävyt edustavat alkuperäisten objektien kirkkautta.

RGB

Esittää kaikki väriarvot punaisen, vihreän ja sinisen väriavaruuden avulla. RGB-värimääritetty EPS -tiedosto sopii parhaiten näytössä katseltavaksi.

PostScript®-värinhallinta

Käyttää julkaisun väritietoja sen alkuperäisen väriavaruuden kalibroidussa versiossa.

Esikatselu

Määrittävät tiedostoon tallennetun esikatselukuvan ominaisuudet. Esikatselukuva näytetään sovelluksissa, jotka eivät voi suoraan näyttää EPS-kuvia. Jos et halua luoda esikatselukuvaa, valitse Muoto-valikosta Ei mitään.

Upota kirjasimet

Määrittää, miten vietävien sivujen kirjasimet sisällytetään tietoihin.

Ei mikään

Lisää PostScript-tiedoston kirjasimeen viitteen, joka kertoo rasterointiprosessorille tai jälkiprosessorille, mihin kirjasin liitetään.

Kaikki

Lataa kaikki julkaisun vaatimat kirjasimet tulostustehtävän alussa. Kaikki kirjasimen kuviot ja merkit ladataan, vaikka niitä ei esiinny julkaisussa. InDesign jakaa automaattisesti osajoukkoihin sellaiset kirjasimet, joiden kuviomäärä (merkit) ylittää Asetukset-valintaikkunassa määritetyn enimmäismäärän.

Osajoukko

Lataa vain julkaisussa käytettävät merkit (kuviot).

Tiedon muoto

Määrittää tavan (ASCII- tai binaari-muoto), jolla InDesign lähettää kuvatietoja tietokoneelta tulostimeen.

Kuvat

Määrittää, miten suuri osa sijoitettujen bittikarttakuvien kuvatiedoista sisällytetään vientitiedostoon.

Kaikki

Sisällyttää vientitiedostoon kaikki korkearesoluutiokuvatiedot ja vaatii eniten levytilaa. Valitse tämä asetus, jos tiedosto tulostetaan korkearesoluutiotulostimella.

Sijaiskuva

Sisällyttää vietävään tiedostoon vain sijoitettujen bittikarttakuvien näyttöresoluutioversiot (72 dpi). Valitse tämä asetus, jos käytät myös OPI-kuvan korvaus -asetusta tai jos luotavaa PDF-tiedostoa katsotaan näytössä.

OPI-kuvien korvaus

InDesign korvaa tulostettaessa matalan resoluution EPS-grafiikkasijaiskuvat korkean resoluution grafiikalla.

Jätä pois (OPI)

Poistaa tuodun grafiikan lähetettäessä tietoja tulostimeen tai tiedostoon ja jättää vain OPI-linkit (kommentit) myöhempää OPI-palvelimella käsittelyä varten.

Läpinäkyvyyden yhdistäminen

Määritä läpinäkyvien objektien näkyvyys vietävässä tiedostossa valitsemalla Oletusarvo-valikosta yhdistämisoletusarvo. Tämä asetus on sama kuin Tulosta-valintaikkunan lisäasetusten Läpinäkyvyyden yhdistäminen -asetus.

Painovärin hallinta

Korjaa painoväriasetukset muuttamatta julkaisun määrityksiä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi