Käyttöopas Peruuta

InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Ota selvää, miten voit luoda InDesign-julkaisuja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan versiolla.

Huomautus:

Arabiaa ja hepreaa tuetaan Lähi-idän versioissa, joissa on täydellinen oikealta vasemmalle luettavan tekstin tuki, arabian/heprean toiminnot ja englanninkielinen käyttöliittymä. Myös Pohjois-Afrikan ranskankielisessä (Français*) versiossa on täydellinen oikealta vasemmalle luettavan tekstin tuki, arabian/heprean toiminnot ja ranskankielinen käyttöliittymä.

Adobe World Ready -koostajat

Huomautus:

InDesign 19.0 ‑versiosta (lokakuu 2023) alkaen World Ready ‑koostajan oletusarvoisena tekstin muotoilumoduulina on Harfbuzz. Voit vaihtaa oletusarvoisen muotoilumoduulin komentosarjalla.

Adobe World-Ready -koostajan ansiosta sisältöä voi luoda Lähi-idän kielillä. Tekstiä voi luoda arabiaksi, hepreaksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi ja muilla latinalaisilla kielillä. Kieltä voi myös vaihtaa.

Voit valita haluamasi koostajan Kappale-paneelivalikosta (Ikkuna > Kappale > paneelivalikko). Esimerkiksi InDesignissa voit käyttää Adoben World-Ready Paragraph -koostajaa. Illustratorissa voit käyttää Middle Eastern Single-line Composeria.

Merkkisuunta
Merkkisuunta

Tiedostot voi lisäksi tallentaa arabian- tai hepreankielisellä nimellä.

Tekstin suunta

Voit asettaa tekstin oletussuunnaksi oikealta vasemmalle, jotta voit luoda arabian- ja hepreankielistä sisältöä. Jos dokumentissa kuitenkin on myös vasemmalta oikealle kirjoitettua tekstiä, suunnasta toiseen voi nyt vaihtaa saumattomasti.

Valitse kappaleen suunta Kappale-paneelista.

Kappaleen suunnan valinta
Kappaleen suunnan valinta

Jos samassa kappaleessa on useita eri kieliä, voit määrittää tekstin suunnan merkkien tasolla. Myös päivämäärien ja numeroiden kohdalla tekstin suunta määritetään merkkien tasolla.

Valitse Merkki-paneelin valikosta Merkkisuunta ja haluamasi suunta.

Adobe World-Ready -koostajat
Adobe World-Ready -koostajat

Jutun suunta

Kun käytät arabian ja heprean kieliä, jutun suunta on tavallisesti oikealta vasemmalle. Ensimmäisen kehyksen on oltava kehyksen oikealla puolella, seuraavat sarakkeet lisätään vasemmalle. Jos asettelu sisältää erilaisia sisältöjä, eri juttujen on oltava erisuuntaisia.

Valitse Juttu-paneelista (Ikkuna > Tyyppi ja taulukot > Juttu) jutun suunta.

Jutun suunta
Jutun suunta

Automaattinen kashida-lisäys

Arabiankielinen teksti tasataan kashida-lisäyksin. Arabiankielisiin merkkeihin lisättävät kashidat pidentävät merkkejä. Tyhjän tilan merkit eivät muutu. Arabiankieliset tekstikappaleet voi tasata käyttämällä automaattista kashida-lisäystä.

Valitse kappale ja sitten Kappale-paneelin (Ikkuna > Teksti ja taulukot > Kappale) Lisää Kashida-tasaus -valikosta sopiva asetus. Vaihtoehdot ovat Ei mitään, Lyhyt, Keski, Pitkä ja Tyylillinen. Kashidat lisätään vain, jos kappale tasataan. Asetusta ei voi käyttää kappaleissa, joissa on käytetty tasausasetuksia.

Jos haluat lisätä kashidat merkkiryhmään, valitse merkit ja valitse Merkki-paneelivalikosta kashidat.

Automaattiset kashidat
Automaattiset kashidat

Ligatuurit

Ligatuureja voi lisätä arabian- ja hepreankielisiin merkkipareihin automaattisesti. Ligatuurit ovat tiettyjen kirjainparien typografisia korvausmerkkejä, jos ne ovat saatavilla Open Type -kirjasimessa.

Kun Merkki-paneelivalikosta tai Ohjauspaneelin valikosta valitaan Ligatuurit, kirjasimeen määritetty vakioligatuuri tuodaan näkyviin.

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Merkki-paneelin tai Ohjauspaneelin valikosta Ligatuurit.

Jotkin Open Type -kirjasimet sisältävät kuitenkin koristeellisia, valinnaisia ligatuureja, jotka saa käyttöön valitsemalla Valinnaiset ligatuurit. Näitä ligatuureja käytetään valitsemalla Merkki-paneeli > OpenType > Valinnaiset ligatuurit.

Ligatuurien ottaminen käyttöön
Ota automaattiset ligatuurit käyttöön

Aksenttimerkit

Arabiankielisessä tekstissä aksenttimerkillä tarkoitetaan kuviota, joka ilmaisee konsonantin pituuden tai lyhyen vokaalin. Aksenttimerkki asettuu tekstin ylä- tai alapuolelle. Aksenttimerkkien vaaka- ja pystysuuntaista sijaintia voi muuttaa tekstin tyylillisten ominaisuuksien vuoksi tai kirjasimen luettavuuden helpottamiseksi.

 1. Valitse aksenttimerkkejä sisältävä teksti.
 2. Siirry Merkki-paneeliin ja muuta aksenttimerkkien sijaintia tekstiin nähden. Muutettavia arvoja ovat Säädä aksenttimerkkien paikkaa vaakasuunnassa ja Säädä aksenttimerkkien paikkaa pystysuunnassa.
Aksenttimerkkien sijainnin muuttaminen
Aksenttimerkkien sijainnin muuttaminen

Kopiointi ja liittäminen Microsoft Wordista

Voit kopioida tekstiä Microsoft Wordista ja liittää sen suoraan dokumenttiin. Liitetyn tekstin tasaus ja suunta määräytyvät automaattisesti arabian- tai hepreankielisen tekstin perusteella.

Oletuskirjasimet

Kun Lähi-itään tai Pohjois-Afrikkaan suunnattu versio asennetaan, oletuskirjasin asetetaan oletusarvoisesti asennukseen liittyvän kielen mukaan. Jos esimerkiksi olet asentanut version, joka sisältää englannin ja arabian kielet, oletuskirjasimena on Adobe Arabic. Jos olet vastaavasti asentanut version, joka sisältää englannin ja heprean kielet, oletuskirjasimena on Adobe Hebrew (tai Photoshopissa Myriad Hebrew).

Vanhojen kirjasinten tuki

Perinteisiä kirjasimia (esimerkkinä AXT-kirjasimet) voidaan edelleen käyttää tässä ohjelmistoversiossa. Tekstipohjaisissa elementeissä suositellaan kuitenkin uudempien Open Type -kirjasinten käyttöä.

Puuttuvien kuvioiden suojaus (Muokkaa > Oletusasetukset > Tekstin lisäasetukset) on käytössä oletusarvoisesti. Teksti käsitellään automaattisesti, jos kuviota ei ole käytetyssä kirjasimessa.

Lukutyypit

Kun kirjoitat arabian- tai hepreankielistä tekstiä, voit valita käytettävän lukutyypin. Vaihtoehdot ovat arabian-, hindin- ja persiankieliset numerot.

Kun kyseessä on arabia, hindinkieliset numerot valitaan oletusarvoisesti, ja kun kyseessä on heprea, valitaan arabiankieliset numerot. Voit kuitenkin vaihtaa arabiankielisiin numeroihin tarpeen mukaan.

 1. Valitse numerot kirjoitetusta tekstistä.
 2. Valitse Merkki-paneelista (Ctrl+T) Numerot-luettelo ja valitse kirjasin, jota haluat käyttää numeroissa.

Voit varmistaa arabiankielisten numeroiden käytön ottamalla Käytä tavanomaisia numeroita arabiaa kirjoitettaessa -asetuksen käyttöön. Asetusta voi käyttää valitsemalla Muokkaa > Oletusasetukset > Tekstin lisäasetukset.

Lukutyypin valinta
Lukutyypin valinta

Tavutus

Jos virkkeen sanat eivät mahdu yhdelle riville, teksti asetetaan automaattisesti kahdelle riville. Rivityksen yhteydessä teksti tasataan, mikä tuottaa joskus riville ylimääräisiä välejä. Välit eivät näytä hyviltä eivätkä ole kieliopin mukaisia. Tavutus-toimintoa käyttämällä voit jakaa sanan rivin lopussa tavuviivalla. Näin virke asettuu seuraavalle riville paremmin.

Sekatekstit: Kashida-lisäys vaikuttaa sekatekstien tavutukseen. Jos toiminto on käytössä, kashidat lisätään sopiviin kohtiin ja muu kuin arabiankielinen teksti jätetään tavuttamatta. Kun kashida-toiminto on poistettu käytöstä, vain muu kuin arabiankielinen teksti tavutetaan.

Hepreankielinen teksti: Tavutus on sallittu. Jos haluat ottaa tavutuksen käyttöön ja mukauttaa asetuksia, valitse Kappale-paneeli > Paneelivalikko > Tavutusasetukset.

Tavutusvaihtoehdot
Tavutusvaihtoehdot

Etsi ja korvaa

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat suorittaa tekstihaun ja korvauksen. Yksinkertaisen tekstin haun ja korvauksen lisäksi voit myös hakea ja korvata tiettyjä ominaisuuksia vastaavaa tekstiä. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa aksenttimerkit, Kashida-merkit, erikoismerkit (esimerkiksi Alef) ja erikieliset merkit (esimerkiksi hindinkieliset merkit).

Voit suorittaa tekstin haun ja korvauksen seuraavasti:

 • InDesign: Muokkaa > Etsi/Muuta

InDesignin Translitteroi-välilehdessä (Muokkaa > Etsi/Muuta) voit etsiä arabian-, hindin- ja farsinkielisiä merkkejä ja korvata ne. Voit esimerkiksi etsiä hindinkielisiä merkkejä ja muuntaa ne arabiankielisiksi.

Kuviot

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat käyttää oletusmerkistön kuvioita. Jos haluat selata, valita ja käyttää oletusmerkistön tai toisen kielen merkistön kuvioita, sinun on käytettävä Kuviot-paneelia:

 • InDesign: Ikkuna > Teksti ja taulukot > Kuviot
 • Illustrator: Ikkuna > Teksti > Kuviot
Kuvioiden selaaminen, valitseminen ja käyttäminen
Kuvioiden selaaminen, valitseminen ja käyttäminen

Palstaan tasauksen vaihtoehdot

Kirjasimessa voi olla vaihtoehtoisia muotoja tietyille kirjaimille. Kirjainten muotovaihtoehdot tarjotaan yleensä tyylisyistä tai kalligrafisiin tarkoituksiin. Joissakin harvoissa erityistapauksissa tasausvaihtoehtoja käytetään kappaleiden tasaamiseen.

Tasausvaihtoehdot voidaan ottaa käyttöön kappaleen tasolla, jolloin vaihtoehtoja käytetään aina kun mahdollista. Toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös merkkien tasolla. Tasausvaihtoehdot ovat saatavilla vain, jos toiminto kuuluu kirjasimeen. Näin ollen käyttöönottovaihtoehto tarjotaan vain tuettujen kirjasinten kohdalla.

Arabian kielen kirjasimet, joissa on tasausvaihtoehtoja: Adobe Arabic, Myriad Arabic ja Adobe Naskh. Heprean kielen kirjasimet joissa on tasausvaihtoehtoja: Adobe Hebrew ja Myriad Hebrew.

 • InDesign

Kappaleen taso: Ikkuna > Kappale-paneeli > paneelivalikko > Palstaan sovitus ja valitse sitten Palstaan sovitus -luettelosta sopiva vaihtoehto.

Merkkien taso: Ikkuna > Merkki-paneeli > paneelivalikko > Palstaan tasauksen vaihtoehdot.

 • Photoshop

Merkkien taso: Ikkuna > Merkki-paneeli > Palstaan tasauksen vaihtoehdot -valintaruutu.

Lähi-idän erikoismerkkien lisääminen

Joitakin arabian- ja hepreankielisiä merkkejä on vaikea lisätä tekstiin. Arabialaiset ja heprealaiset näppäimistöasettelut myös vaikeuttavat näiden merkkien kirjoittamista tai lisäämistä. Jos haluat lisätä heprealaisen heittomerkin (Geresh) tai Maqafin kaltaisia merkkejä, valitse merkki kohdasta Merkkipaneeli > paneelivalikko > Lisää ME-erikoismerkki.

ME-erikoismerkin lisääminen
ME-erikoismerkin lisääminen

Taulukon suunta

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat määrittää dokumenttiin lisätyn taulukon suunnan. Solujen ja sarakkeiden järjestys, oletuskieli ja tekstin tasaus määräytyvät vastaavasti tämän perusteella. Arabiankielisen version käyttäjillä oikeassa reunassa oleva sarake on ensimmäinen sarake, ja uudet sarakkeet lisätään taulukon vasemmassa reunassa olevan sarakkeen ulkopuolelle. Juttueditori (Ctrl + Y) tukee myös taulukon suuntaa.

Voit määrittää uuden taulukon suunnan seuraavasti:

 1. Valitse Taulukko > Lisää taulukko.
 2. Valitse taulukon suunta Lisää taulukko -valintaikkunan Suunta-luettelosta.

Voit muuttaa olemassa olevan taulukon suunnan seuraavasti:

 1. Siirrä kohdistin taulukkoon.
 2. Avaa Taulukko-paneeli (Vaihto + F9) ja määritä taulukon suunta valitsemalla Taulukko vasemmalta oikealle tai Taulukko oikealta vasemmalle.

Oikealta vasemmalle -taulukoissa arabialaiset ja pohjoisafrikkalaiset versiot käyttävät oletusarvoisesti arabian kieltä. Heprealainen versio on määritetty käyttämään heprean kieltä. Vasemmalta oikealle -taulukoissa arabialaiset ja heprealaiset versiot käyttävät oletusarvoisesti englannin kieltä. Pohjoisafrikkalaisessa versiossa käytetään oletusarvoisesti ranskaa.

Sidontasuunnat

Sidontasuunta määrittää kirjan sitomiseen käytettävän reunan. Vasemmalta oikealle luettavalla kielellä kirjoitetut kirjat sidotaan vasemmasta reunasta. Oikealta vasemmalle luettavalla kielellä kirjoitetut dokumentit sidotaan kirjan oikeasta reunasta.

Oikeasta reunasta sidotun kirjan sivuasettelu
Oikeasta reunasta sidotun kirjan sivuasettelu

Oikealta vasemmalle -kirjoituksen asetukset

Neutraalit merkit

Joidenkin arabian- ja hepreankielisten merkkien suunta voi vaikuttaa epäselvältä. Merkkien suunnan epäselvyys voi aiheuttaa epävarmuutta merkkien suunnan ja järjestyksen suhteen. Voit varmistaa merkkien suunnan selvyyden ja yksiselitteisyyden seuraavasti:

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Oikealta vasemmalle.
 2. Valitse Pakota neutraali merkkien suunta näppäimistösyötteen mukaan -ruutu.

Kohdistimen hallinta

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat hallita, mihin suuntaan kohdistin liikkuu näppäimistön nuolinäppäimiä painettaessa. Kohdistimen liike -luettelossa (Muokkaa > Asetukset > Oikealta vasemmalle) on kaksi asetusvaihtoehtoa:

 • Visuaalinen: Kohdistin liikkuu nuolinäppäimen suuntaan. Oikeaa nuolinäppäintä painettaessa näytössä oleva kohdistin liikkuu oikealle.
 • Looginen: Kohdistin liikkuu kirjoitetun kielen suuntaan. Arabiassa ja hepreassa kohdistin liikkuu oikeaa nuolinäppäintä painettaessa vasemmalle (oikealta vasemmalle luettavassa kielessä seuraavaan merkkiin).

Sivu- ja kappalenumerointi

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät käyttävät alueen yleisimmin käytettyjä numerojärjestelmiä. Yleisimmin käytetyt numerojärjestelmät ovat seuraavat:

 • Arabia: arabialainen Abjad ja Alef-Ba-Tah
 • Ranska: heprealainen raamatullinen standardi ja ei-standardi desimaalijärjestelmä

Voit valita numerojärjestelmän tai vaihtaa sen valitsemalla Asettelu > Numerointi- ja osa-asetukset ja sitten haluamasi vaihtoehdon Tyyli-luettelosta.

Sivujen, osien ja kappaleiden numerointi
Sivujen, osien ja kappaleiden numerointi

Kirjoitussuunta gallerianäkymässä ja juttueditorissa

Kun kirjoitat arabian- tai hepreankielistä tekstiä, voit osoittaa kirjoitussuunnan. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Juttueditorinäyttö ja sitten Osoita kirjoitussuunta -ruudun. Kun tämä toiminto on käytössä, kohdistimessa on nuoli, joka osoittaa kirjoitussuunnan.

Aksenttimerkkien väritys

Arabiankielisessä tekstissä aksenttimerkit voidaan tyyli- tai muista syistä merkitä eri värein. Aksenttimerkeillä voidaan esimerkiksi korostaa sanan tai lauseen tiettyä merkitystä. Löydät aksenttimerkkien värit ja voit muuttaa niitä Muuta arabialaisten aksenttimerkkien väriä -kohdassa.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Valitse Kysely-luettelosta Muuta arabialaisten aksenttimerkkien värejä.
 3. Korvaa vanhat aksenttimerkit uusilla värillisillä aksenttimerkeillä valitsemalla Muuta-, Muuta kaikki- tai Etsi/Muuta-painikkeilla.

Voit muokata kyselyä ja tallentaa sen tarpeen mukaan.

Enemmän tällaisia

Onko sinulla kysymys tai idea?

Kysy yhteisöltä

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?