Suorien viivasegmenttien piirtäminen kynätyökalulla

Yksinkertaisin kynätyökalulla piirrettävä reitti on suora viiva: luo kaksi ankkuripistettä kynätyökalua napsauttamalla. Jatkamalla napsauttamista voit luoda reitin, joka koostuu kulmapisteiden yhdistämistä suorista viivasegmenteistä.

Suorien viivojen piirtäminen kynätyökalulla
Voit luoda suoria segmenttejä napsauttamalla kynätyökalulla.

 1. Valitse kynätyökalu.
 2. Siirrä kynätyökalu kohtaan, josta haluat suoran segmentin alkavan, ja aseta ensimmäinen tukipiste napsauttamalla (älä vedä).

  Huomautus:

  Ensimmäinen segmentti näkyy vasta, kun napsautat toisen ankkuripisteen paikalleen. (Valitse Photoshopissa Kuminauha-asetus, jos haluat esikatsella reitin segmenttejä.) Jos näkyviin tulee suuntaviivoja, olet vahingossa vetänyt kynätyökalua. Valitse Muokkaa > Kumoa ja napsauta uudelleen.

 3. Napsauta kohtaa, johon segmentin pitää päättyä. Vaihto-napsauta, jos haluat segmentin kulman olevan 45°:n monikerta.
 4. Aseta seuraavien suorien segmenttien tukipisteet napsauttamalla.

  Viimeksi lisäämäsi tukipiste näkyy aina mustana eli se on valittu. Aiemmin sijoitetut tukipisteet muuttuvat valkoisiksi eli valitsemattomiksi neliöiksi, kun luot lisää tukipisteitä.

 5. Tee reitti valmiiksi jollakin seuraavista tavoista:
  • Jos haluat sulkea reitin, vie kynätyökalu ensimmäisen (valkoisen) ankkuripisteen päälle. Kynätyökalun osoittimen vieressä näkyy pieni ympyrä , kun työkalu on oikeassa kohdassa. Sulje reitti napsauttamalla tai vetämällä.

  Huomautus:

  InDesignissa voit sulkea reitin myös valitsemalla ensin objektin ja sitten Objekti > Reitit > Sulje reitti.

  • Jos haluat jättää reitin avoimeksi, Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) mitä tahansa kohtaa, jossa ei ole objekteja.

   Voit jättää reitin avoimeksi myös valitsemalla jonkin toisen työkalun tai valitsemalla Illustratorissa Valitse > Kumoa valinta tai InDesignissa Muokkaa > Kumoa kaikki valinnat. InDesignissa tai Illustratorissa voit jättää reitin avoimeksi myös painamalla vain Enter tai Return.

Käyrien piirtäminen kynätyökalulla

Käyrä luodaan lisäämällä tukipiste kohtaan, jossa käyrän suunta muuttuu, ja vetämällä käyrää muotoilevia suuntaviivoja. Suuntaviivojen pituus ja kaltevuus vaikuttavat käyrän muotoon.

Käyriä on helpompi muokata ja niiden näyttäminen ja tulostaminen nopeutuvat, kun ne piirretään käyttäen mahdollisimman vähän tukipisteitä. Liian monet pisteet voivat myös tehdä käyrään ikäviä muhkuroita. Sinun kannattaakin sijoittaa tukipisteet etäälle toisistaan ja harjoitella käyrien muotoilemista säätämällä suuntaviivojen pituutta ja kulmaa.

 1. Valitse kynätyökalu.
 2. Siirrä kynätyökalu paikkaan, josta haluat käyrän alkavan, ja pidä hiiren painiketta painettuna.

  Ensimmäinen tukipiste tulee näkyviin, ja kynätyökalun osoitin muuttuu nuoleksi. (Photoshopissa osoitin muuttuu vasta sitten, kun vetäminen aloitetaan.)

 3. Määritä piirrettävän käyrän segmentin kaltevuus vetämällä hiirtä ja vapauta sitten hiiren painike.

  Yleensä suuntaviiva kannattaa ulottaa noin kolmanneksen matkan päähän seuraavasta tukipisteestä. (Voit siirtää suuntaviivan toista puolta tai molempia puolia myöhemmin.)

  Pitämällä vaihtonäppäintä painettuna voit rajoittaa työkalun suunnan 45°:n kulmiin.

  Käyrän ensimmäisen pisteen piirtäminen
  Käyrän ensimmäisen pisteen piirtäminen

  A. Kynätyökalun sijoittaminen B. Vedon aloittaminen (hiiren painike painettuna) C. Suuntaviivojen jatkaminen vetämällä 
 4. Aseta kynätyökalu kohtaan, johon haluat päättää käyrän segmentin, ja tee yksi seuraavista toimista:
  • Jos haluat luoda C-käyrän, vedä vastakkaiseen suuntaan edelliseen suuntaviivaan nähden. Vapauta sitten hiiren painike.

  Käyrän toisen pisteen piirtäminen
  Käyrän toisen pisteen piirtäminen

  A.Toisen tasoituspisteen vedon aloittaminenB.Vetäminen poispäin edellisestä suuntaviivasta, jotta syntyy C-käyräC.Tulos hiiren painikkeen vapautuksen jälkeen

  • Jos haluat luoda S-käyrän, vedä edellisen suuntaviivan suuntaan. Vapauta sitten hiiren painike.

  S-käyrän piirtäminen
  S-käyrän piirtäminen

  A.Uuden tasoituspisteen vedon aloittaminenB.Vetäminen samaan suuntaan kuin edellinen suuntaviiva, jotta syntyy S-käyräC.Tulos hiiren painikkeen vapautuksen jälkeen

  Huomautus:

  (Vain Photoshop) Jos haluat käyrän suunnan muuttuvan terävästi, vapauta hiiren painike ja Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) suuntapistettä käyrän suuntaan. Vapauta Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac OS) ja hiiren painike. Siirrä osoitin paikkaan, johon haluat segmentin päättyvän, ja täydennä käyrän segmentti vetämällä vastakkaiseen suuntaan.

 5. Muodosta joukko tasaisia käyriä vetämällä kynätyökalua eri paikoista alkaen. Huomaa, että tukipisteet sijoittuvat kunkin käyrän alkuun ja loppuun eikä käyrän huipulle.

  Huomautus:

  Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) tukipisteen suuntaviivoja, jotta ne eroavat toisistaan.

 6. Tee reitti valmiiksi jollakin seuraavista tavoista:
  • Jos haluat sulkea reitin, vie kynätyökalu ensimmäisen (valkoisen) ankkuripisteen päälle. Kynätyökalun osoittimen vieressä näkyy pieni ympyrä , kun työkalu on oikeassa kohdassa. Sulje reitti napsauttamalla tai vetämällä.

  Huomautus:

  InDesignissa voit sulkea reitin myös valitsemalla ensin objektin ja sitten Objekti > Reitit > Sulje reitti.

  • Jos haluat jättää reitin avoimeksi, Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) mitä tahansa kohtaa, jossa ei ole objekteja.

   Voit jättää reitin avoimeksi myös valitsemalla jonkin toisen työkalun tai valitsemalla Illustratorissa Valitse > Kumoa valinta tai InDesignissa Muokkaa > Kumoa kaikki valinnat.

Tukipisteiden siirtäminen piirrettäessä

 1. Kun olet lisännyt tukipisteen napsauttamalla, pidä hiiren painiketta painettuna, pidä myös välinäppäintä painettuna ja siirrä tukipistettä vetämällä.

Reitin päättäminen

Päätä reitti yhdellä seuraavista menetelmistä:

 1. Jos haluat sulkea reitin, siirrä kynätyökalu ensimmäisen (valkoisen) tukipisteen päälle. Kynätyökalun osoittimen vieressä näkyy pieni ympyrä , kun työkalu on oikeassa kohdassa. Sulje reitti napsauttamalla tai vetämällä.

  Huomautus:

  InDesignissa voit sulkea reitin myös valitsemalla ensin objektin ja sitten Objekti > Reitit > Sulje reitti.

 2. Jos haluat jättää reitin avoimeksi, Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) mitä tahansa kohtaa, jossa ei ole objekteja.

Voit jättää reitin avoimeksi myös valitsemalla jonkin toisen työkalun tai valitsemalla Illustratorissa Valitse > Kumoa valinta tai InDesignissa Muokkaa > Kumoa kaikki valinnat. InDesignissa voit jättää reitin avoimeksi myös painamalla vain Enter tai Return.

Käyrien piirtäminen suorien viivojen jälkeen

 1. Luo suora segmentti napsauttamalla kynätyökalulla kulmapisteitä kahdessa kohdassa.
 2. Aseta kynätyökalu valitun päätepisteen päälle. Illustratorissa ja InDesignissa kynätyökalun vieressä näkyy pisteenmuuntokuvake, kun kynätyökalu on oikeassa kohdassa. (Photoshopissa kynätyökalun vieressä näkyy pieni vinoviiva.) Jos haluat määrittää seuraavan käyrän segmentin kaltevuuden, napsauta tukipistettä ja vedä näkyviin tulevaa suuntaviivaa.
  Suoran segmentin ja sitten käyrän segmentin piirtäminen
  Suoran segmentin ja sitten käyrän segmentin piirtäminen (osa 1)

  A. Valmis suora segmentti B. Kynätyökalun siirtäminen päätepisteen päälle (pisteenmuuntokuvake näkyy vain Illustratorissa ja InDesignissa) C. Suuntapisteen veto 
 3. Aseta kynä kohtaan, johon haluat lisätä seuraavan tukipisteen. Lopeta käyrä napsauttamalla (ja tarvittaessa vetämällä) uutta tukipistettä.
  Suoran segmentin ja sitten käyrän segmentin piirtäminen
  Suoran segmentin ja sitten käyrän segmentin piirtäminen (osa 2)

  A. Kynätyökalun sijoittaminen B. Suuntaviivan vetäminen C. Uusi käyräsegmentti on valmis 

Suorien viivojen piirtäminen käyrien perään

 1. Valitse kynätyökalu, luo käyrän segmentin ensimmäinen tasainen piste vetämällä hiirtä ja vapauta hiiren painike.
 2. Aseta kynätyökalu kohtaan, johon haluat päättää käyrän segmentin, lopeta käyrä vetämällä ja vapauta hiiren painike.
  Käyrä segmentti ja sitten suora segmentti
  Käyrän segmentin ja sitten suoran segmentin piirtäminen (osa 1)

  A. Käyrän segmentin ensimmäinen tasoituspiste valmiina ja kynätyökalu päätepisteen päällä B. Käyrän piirtäminen loppuun vetämällä 
 3. Aseta kynätyökalu valitun päätepisteen päälle. Kynätyökalun vieressä näkyy pisteenmuuntokuvake, kun työkalu on oikeassa kohdassa. Muunna tasoituspiste kulmapisteeksi napsauttamalla ankkuripistettä.
 4. Siirrä kynätyökalu kohtaan, johon haluat suoran segmentin päättyvän, ja päätä segmentti napsauttamalla.
  Käyrä segmentti ja sitten suora segmentti
  Käyrän segmentin ja sitten suoran segmentin piirtäminen (osa 2)

  A. Kynätyökalun siirtäminen päätepisteen päälle B. Päätepisteen napsauttaminen C. Seuraavan kulmapisteen napsauttaminen 

Kahden kulmalla yhdistetyn käyrän segmentin piirtäminen

 1. Luo käyrän segmentin ensimmäinen tasoituspiste vetämällä kynätyökalua.
 2. Siirrä kynätyökalua ja luo käyrän toinen tasoituspiste vetämällä. Määritä seuraavan käyrän kaltevuus painamalla Alt- (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) samalla, kun vedät suuntaviivaa vastakkaista päätä kohti. Vapauta näppäin ja hiiren painike.

  Tasoituspiste muunnetaan kulmapisteeksi jakamalla suuntaviivat.

 3. Aseta kynätyökalu kohtaan, johon haluat päättää toisen käyrän segmentin, ja lopeta se vetämällä uusi tasoituspiste paikalleen.
Kahden käyrän piirtäminen
Kahden käyrän piirtäminen

A. Uuden tasoituspisteen vetäminen B. Suuntaviivojen jakaminen Alt- tai Optio-vetämällä ja suuntaviivan kääntäminen ylös C. Uudelleen kohdistamisen ja kolmannen vedon tulos 

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö