Sisällön vieminen EPUB-muotoon

Yleistä

Voit viedä InDesign-julkaisun EPUB-muotoon, jotta käyttäjät voivat tarkastella tulostetta EPUB-lukuohjelmassa.

Voit viedä julkaisun uudelleenjuoksutettavassa EPUB-muodossa. Uudelleenjuoksutettavaa EPUB-julkaisua käytettäessä EPUB-lukuohjelma pystyy optimoimaan sisällön näyttölaitteen mukaan.

Uudelleenjuoksutettava muoto sopii paremmin käyttötarkoitukseen, jos julkaisu on tarkoitettu eInk-laitteiden käyttäjille. Uudelleenjuoksutettavaa muotoa kannattaa käyttää myös silloin, jos haluat antaa mahdollisuuden kirjasin- ja tekstikoon muuttamiseen lukuohjelmassa.

Voit viedä julkaisut kiinteään asetteluun perustuvassa muodossa. Kiinteään asetteluun perustuvaa muotoa käytettäessä voit lisätä julkaisuihin ääntä, videoita ja Edge-sisältöjä.

Voit viedä kiinteään asetteluun perustuvaan muotoon myös vuorovaikutteisia julkaisuja, joissa on erilaisia säätimiä, kuten navigointipainikkeita, sivusiirtymiä, animaatioita ja hyperlinkkejä.

Kiinteään asetteluun perustuva muoto sopii paremmin julkaisuihin, joissa on paljon grafiikka-, ääni- ja videosisältöä. Tämä muoto sopii paremmin lastenkirjoihin, keittokirjoihin, tekstikirjoihin ja sarjakuviin.

Tekstin tuki

Kiinteään asetteluun perustuvaan muotoon vietäviä julkaisuja luotaessa tuetaan seuraavia tekstivaihtoehtoja:

 • Tekstiä ei rasteroida. Tämä tarkoittaa, että elävä teksti on haettavissa ja valittavissa.
 • Elävää tekstiä voidaan skaalata pysty- ja vaakasuunnassa.
 • Täytemerkkejä voidaan käyttää.
 • Kielimääritteet on merkitty nimiöihin.
 • Nimiöihin on merkitty CSS-luokat.
 • Tekstissä olevat hyperlinkit ja ristiviittaukset URL-osoitteisiin, tekstiankkureihin ja sivuihin ovat tuettuja.

Ota myös seuraavat rajoitukset huomioon, kun lisäät tekstiä EPUB-muodossa vietäviin julkaisuihin:

 • Kirjainparivälistystä ei tueta yksittäisissä merkeissä, sen sijaan sanan kaikkien kirjainten välillä käytetään merkkien välistystä.
 • OpenType-toiminnolla luotuja vaihtoehtoisia merkkejä, kuten kapiteeleja, kokonaan isojen kirjainten käyttöä ja murtolukuja, ei tueta laitteiden rajoitetun tuen vuoksi.
 • Lähi-idän oikealta vasemmalle luettavia tekstikehyksiä ei vieläkään tueta oikein.

Japaninkielisen tekstin tuki

Sisältöä kiinteään asetteluun perustuvassa muodossa vietäessä käytettävissä ovat seuraavat japanilaiset toiminnot:

 • Ruby-teksti on elävää, eikä sitä rasteroida tulosteessa.
 • Warichua tuetaan elävässä tekstissä.
 • Merkkien kiertoa tuetaan elävässä tekstissä.
 • Yhdistelmäkirjasimet ovat tuettuja
 • Pystysuuntaiset tekstikehykset, myös kierretyt merkit, ovat tuettuja.

Ota seuraavat rajoitukset huomioon, kun lisäät japaninkielistä tekstiä EPUB-muodossa vietäviin julkaisuihin:

 • Japanilaista Tate-Chu-Yokoa ei tueta pystysuuntaisissa tekstikehyksissä.
 • Japanilaisten ideografisten merkkien paikka muuttuu TrueType-kirjasimia käytettäessä.
 • Japanilainen Kenten-kirjasin rasteroidaan elävässä tekstissä.

Hyperlinkkien tuki

Kiinteään asetteluun perustuvaan muotoon vietäviä julkaisuja luotaessa tuetaan seuraavia hyperlinkkivaihtoehtoja:

 • Tekstipohjaiset hyperlinkit ja ristiviittaukset
 • Objektipohjaiset hyperlinkit
 • Hyperlinkit Pagesiin sekä teksti- että objektipohjaisia hyperlinkkejä käytettäessä

Navigoinnin tuki

Vientiprosessissa voidaan hyödyntää seuraavia EPUB-julkaisujen navigointitoimintoja:

NAV-maamerkit

NAV-maamerkit luodaan sekä kiinteään asetteluun perustuvia että uudelleenjuoksutettavia muotoja varten Objektin vientiasetukset -valintaikkunassa määritetyn epub:type-parametrin arvojen perusteella.

Maamerkkeihin lisätään vain arvon ensimmäinen esiintymä.

EPUB 2

InDesign tukee OPF-tiedoston EPUB 2 -osaa. InDesign tunnistaa automaattisesti kannen ja Tulosta sisällysluettelo -toiminnon. InDesign käyttää tekstityypin määrittämiseen Objektin vientiasetukset -valintaikkunassa määritettyjä epub:type-parametrin arvoja.

NAV-sivuluettelo

(kiinteään asetteluun perustuva muoto). InDesign luo sivuluettelon liittämällä sivunumeromerkkijonot kyseisestä sivusta luotuihin XHTML-tiedostoihin.

Kirjan CSS-tiedoston luominen

Kun viet kirjan EPUB-muodossa, vientiprosessi luo CSS-tiedoston kirjan jokaisesta julkaisusta. Jokaisen julkaisun CSS-tiedostossa on määritetty julkaisun yksilölliset tyylit. Prosessi luo myös CSS-perustyylitiedoston, joka sisältää kirjan julkaisuissa käytettävät yleiset tyylit.

Vieminen EPUB-muotoon

Voit viedä julkaisun tai kirjan uudelleenjuoksutettavassa tai kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-muodossa.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Avaa julkaisu ja valitse Tiedosto > Vie.

  • Avaa kirja ja valitse Kirja-paneelivalikosta Vie kirja EPUBiin.

 2. Määritä tiedoston nimi ja sijainti.

 3. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta EPUB (kiinteä asettelu) tai EPUB (uudelleenjuoksutettava) ja sitten Tallenna.

 4. Määritä haluamasi asetukset EPUB-vientiasetukset-valintaikkunassa ja valitse OK.

  Lisätietoja on kohdissa Kiinteän asettelun vientiasetukset ja Uudelleenjuoksutettavan asettelun vientiasetukset.

InDesign luo yhden .epub-tiedoston, joka sisältää XHTML-sisällön. Tiedoston katselemista varten tarvitset EPUB-lukuohjelmiston. Voit myös käyttää Adobe Digital Editions -lukuohjelmistoa, jonka voit ladata ilmaiseksi Adoben sivustosta.

.epub-tiedosto on .zip-tiedosto. Voit tarkastella ja muokata .EPUB-tiedoston sisältöä vaihtamalla tiedostotunnisteeksi .zip ja purkamalla sisällön. Tämä on kätevää esimerkiksi CSS-tiedoston muokkaamista varten.

Vietävä .epub-tiedosto voi sisältää kansikuvan. Voit valita kantena käytettävän kuvan. Voit myös antaa InDesignin rasteroida viedyn julkaisun ensimmäisen sivun, tyylilähdejulkaisun tai viedyn kirjan. Pienoiskuva näytetään EPUB-lukuohjelmistoissa tai Digital Editions Reader -kirjastonäkymässä.

Kiinteän asettelun vientiasetukset

Yleiset

Versio

EPUB-versio. 

EPUB 3.0

Tukee ääntä, videota, Javascriptiä ja japaninkielistä pystysuuntaista tekstiä.

Sitä ei kuitenkaan tueta laitteissa, jotka eivät tue EPUB 3.0 -standardia.

EPUB 3.0 on hyväksytty standardi (IDPF, 2011).

Kansi

eKirjan kansikuva. Valitse yksi seuraavista:

Ei mikään

Kansikuvaa ei lisätä.

Rasteroi ensimmäinen sivu

Valitse tämä asetus, jos haluat antaa InDesignin luoda kuva rasteroimalla eKirjan ensimmäinen sivu ja käyttämällä sitä kantena.

Valitse kuva

Valitse kantena käytettävä kuvatiedosto tietokoneesta.

Siirtymisen sisällysluettelo

Määritä navigointiasetus EPUB-katseluohjelman sisällysluetteloa varten.

Luo navigoinnin sivupalkki monitasoisen sisällysluettelon tyylin avulla tai käytä tiedostonimeä.

Tiedostonimi

Luo tiedostonimiin perustuva sisällysluettelo.

Monitasoinen (sisällysluettelon tyyli)

Luo valittuun sisällysluettelon tyyliin perustuva sisällysluettelo.
Määritä Sisällysluettelon tyyli -valikossa eKirjan sisällysluettelon luontiin käytettävä sisällysluettelon tyyli.
Voit luoda eKirjalle yksilöllisen sisällysluettelon tyylin valitsemalla Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit.

Kirjanmerkit

(EPUB 3) Luo sisällysluettelo InDesign-julkaisussa luotujen kirjanmerkkien perusteella.

InDesign tukee paikallisia tai ulkoisia tekstiankkureita ja sivuja (eKirjasta). Jälkimmäinen voidaan luoda luomalla sisällysluettelo InDesignissa ja määrittämällä Luo PDF-kirjanmerkit -asetus.

Lisätietoja on kohdassa Kirjanmerkit.

Asetukset

Määritä sivuelementtien vientijärjestys.

Asiakirjan määrittelyn mukaan

InDesign määrittää aukeaman hallinnan Asiakirjan määrittely -valintaikkunassa (Tiedosto > Asiakirjan määrittely) määritettyjen asetusten perusteella.

Muunna aukeama vaakasivuksi

Muuntaa aukeaman vaakasuuntaiseksi.

Ota synteettiset aukeamat käyttöön

Ota synteettiset aukeamat vietävässä julkaisussa käyttöön.

Poista aukeamat käytöstä

Yhtäkään aukeamaa ei viedä EPUB-muodossa.

Muunnosasetukset

Määritä Kuvien muuntaminen -valikossa, miten kuvat viedään EPUB-muotoon.

Muoto

Valitse, muunnetaanko julkaisussa olevat optimoidut kuvat GIF-, JPEG- tai PNG-muotoon.

Automaattinen

Anna InDesignin päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään.

PNG

Poista kuvien pakkausasetukset käytöstä. Käytä PNG-asetusta häviöttömiin tai läpinäkyviin kuviin.

Tarkkuus (PPI)

Valitse kuvien tarkkuus pikseleinä tuumalla (ppi). Käyttöjärjestelmien vakiotarkkuutena on 72 ppi tai 96 ppi, mobiililaitteissa tarkkuus vaihtelee 132 ppi:stä (iPad) 172 ppi:hin (Sony Reader) ja jopa 300 ppi:hin (iPhone 4).
Voit valita kullekin valitulle objektille ppi-arvon. Arvona voi olla 72, 96, 150 (tänä päivänä kaikkien eBook-laitteiden keskiarvo) ja 300.

GIF-asetukset (paletti)

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Sovitettu (ei sirontaa)

Luo paletti käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla.

Web

Luo paletti verkkokäyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko.

Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac)

Luo paletti käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä asetus voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Lomita

Lataa kuvat progressiivisesti niin, että rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

JPEG-asetukset > Muotoilumenetelmä

Määritä, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan selaimessa.

Etenevä

Anna JPEG-kuvien avautua vähitellen ja tarkentua verkkoselaimen ladatessa niitä.
Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.
Valitse Peruslinja, jos haluat kunkin JPEG-tiedoston tulevan näyttöön vasta silloin, kun se on ladattu. Näytössä näkyy paikkamerkki, kunnes kuva on ladattu.

Peruslinja

Tuo kukin JPEG-tiedosto näyttöön vasta silloin, kun se on ladattu.
Näytössä näkyy paikkamerkki, kunnes kuva on ladattu.

JPEG-asetukset > Kuvan laatu

Valitse tulosteen kunkin JPEG-kuvan toivottu kuvan laatu.
Valitse Matala, jos haluat tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

EPUB – Kiinteän asettelun vientiasetukset -valintaikkunan Katselusovellukset-valintaikkuna sisältää seuraavat asetukset:

Näytä EPUB viennin jälkeen

EPUB avautuu EPUB-tiedostojen lukemiseen valitussa oletussovelluksessa, jos sellainen on käytettävissä.

Koskee sekä Uudelleenjuoksutettavan asettelun vientiasetukset- että Kiinteän asettelun vientiasetukset -valintaikkunaa.

EPUB-sovellus   Versio   Tuettu Ei tuettu
Mac
Apple iBooks 1.0.1 Kyllä  
Oxygen 14.1 Kyllä  
Kindle Previewer 2.92 Kyllä  
Sigil 0.7.4 Kyllä  
Kindle 1.10.6   Ei
VitalSource Bookshelf 6.2   Ei
Apple Book Proofer 1.0.1 Ei tue upotettuja kirjasimia sisältäviä EPUB-julkaisuja.
Windows
Sigil 0.7.4 Kyllä  
Kindle Previewer 2.92 Kyllä  
Adobe Digital Editions 3.0.86137 Kyllä  
Calibre 1.26 Kyllä  
Oxygen 15 Kyllä  
Azardi 2.0 Kyllä  
Kobo 3.6.0   Ei

Metatiedot

Julkaisun (tai tyylilähdejulkaisun, jos valittiin kirja) metatiedot sisällytetään vientitiedostoon.

Tunniste

(Vain luku) Jokainen EPUB-julkaisu tarvitsee ainutkertaisen tunnisteen. Ohjelmisto luo ja näyttää automaattisesti ainutkertaisen tunnisteen.

Otsikko

Anna EPUB-tiedoston nimi.

Tekijä

Anna EPUB-tiedoston tekijän nimi.

Päiväys

Määritä EPUB-tiedoston luontipäivä.

Kuvaus

Anna EPUB-tiedoston kuvaus.

Julkaisija

Määritä tässä eKirjan metatietoihin sisällytettävät julkaisijatiedot. Voit esimerkiksi määrittää julkaisijan URL-osoitteen.

Oikeudet

Kirjoita tekijänoikeustiedot tänne.

Aihe

Anna EPUB-tiedoston aihe.

CSS

Lisää tyyliarkki

Määritä EPUB-julkaisun viennissä käytettävän, olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite.
InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen. Dreamweaverin avulla voit vahvistaa ulkoisen CSS-tyyliarkin määritykset.

Poista

Poista valittu tyyliarkki

JavaScript

JavaScript

Määritä olemassa olevan JavaScriptin URL-osoite. InDesign ei tarkista, onko JavaScript olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen JavaScriptin asetukset.

Uudelleenjuoksutettavan asettelun vientiasetukset

Yleiset

Versio

Määritä EPUB-versio. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 on IDPF:n standardi (hyväksytty vuonna 2007). Tätä muotoa tuetaan erilaisissa mobiililaitteissa.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 on IDPF:n standardi (hyväksytty vuonna 2011). Tämä muoto tukee myös ääntä, videota, Javascriptiä ja japaninkielistä pystysuuntaista tekstiä. Se ei kuitenkaan toimi lukuohjelmissa ja laitteissa, jotka eivät tue EPUB 3.0 -standardia.

Kansi

Määrittää eKirjan kansikuvan. Valitse yksi seuraavista:

Ei mikään

Kansikuvaa ei lisätä.

Rasteroi ensimmäinen sivu

Valitse tämä asetus, jos haluat antaa InDesignin luoda kuva rasteroimalla eKirjan ensimmäinen sivu ja käyttämällä sitä kantena.

Valitse kuva

Valitse kantena käytettävä kuvatiedosto tietokoneesta.

Siirtymisen sisällysluettelo

Määritä navigointiasetus EPUB-katseluohjelman sisällysluetteloa varten.

Luo navigoinnin sivupalkki monitasoisen sisällysluettelon tyylin avulla tai käytä tiedostonimeä.

Tiedostonimi

Luo tiedostonimiin perustuva sisällysluettelo.

Monitasoinen (sisällysluettelon tyyli)

Luo valittuun sisällysluettelon tyyliin perustuva sisällysluettelo. Määritä Sisällysluettelon tyyli -valikossa eKirjan sisällysluettelon luontiin käytettävä sisällysluettelon tyyli. Voit luoda eKirjalle yksilöllisen sisällysluettelon tyylin valitsemalla Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit.

Järjestys

Määritä sivuelementtien vientijärjestys.

Sivuasettelun perusteella

Lukemisjärjestys määräytyy sivulla olevien kohteiden sijainnin perusteella.

Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen lukemalla sivun vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Joissakin tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, muotoiluelementit eivät aina ole halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

(Vain aasialaiset versiot) Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen julkaisun sidonnan mukaan (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle). Joissakin tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, viedyt muotoiluelementit eivät ole halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

Sama kuin XML-rakenne

Lukemisjärjestys määräytyy rakennenäkymässä olevien nimiöiden järjestyksen perusteella. Katso Sivukohteiden nimiöinti.

Sama kuin artikkelipaneelissa

Lukemisjärjestys määräytyy Artikkelit-paneelissa olevien elementtien järjestyksen perusteella. Vain valitut artikkelit viedään. Katso Artikkeleiden sisällyttäminen vientiä varten.

Teksti

Alaviitteet

Valitse alaviitteiden paikka seuraavista vaihtoehdoista.

 • Kappaleen jälkeen: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sijoittaa alaviitteet kappaleen jälkeen.
 • Osan lopussa (loppuviitteinä): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi.
 • Ponnahdusikkunassa (EPUB3): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sijoittaa alaviitteen ponnahdusikkunaan.

Jos lisäät alaviitteen julkaisun alaviitetoiminnolla ja määrität säännön, esimerkiksi paksuudeksi 10 pistettä, tätä vaakasuuntaista sääntöä tuetaan uudelleenjuoksutettavia EPUB-tiedostoja vietäessä.

Asetukset > Poista pakotetut rivinvaihdot

Poista viedystä eKirjasta kaikki pakotetut rivinvaihdot.

Luettelot > Luettelomerkit

Valitse Osoita järjestämättömiin luetteloihin, jos haluat muuntaa luettelomerkityt kappaleet Luettelokohde-elementeiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ul>-nimiöllä.
Valitse Muunna tekstiksi, jos haluat muotoilla luettelomerkit tekstiksi <p>-nimiöllä. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäisiä automaattisia luettelomerkkejä, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Luettelot > Numerot

Määrittää, kuinka numerot muunnetaan HTML-tiedostossa. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäistä automaattista numerointia, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Osoita järjestettyihin luetteloihin

Muunna numeroidut luettelot luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ol>-nimiöllä.

Muunna tekstiksi

Muunna numeroidut luettelot kappaleiksi, joiden alussa on kappaleen nykyinen numero tekstinä.

Objekti

Määritä Kuvien muuntaminen -valikossa, kuinka kuvat viedään HTML-muotoon.

Säilytä sivuasettelun ulkoasu

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää sivuasettelussa olevia kuvaobjektien määritteitä.

Muunnosasetukset > Tarkkuus (ppi)

Valitse kuvien tarkkuus pikseleinä tuumalla (ppi). Käyttöjärjestelmien vakiotarkkuutena on 72 ppi tai 96 ppi, mobiililaitteissa tarkkuus vaihtelee 132 ppi:stä (iPad) 172 ppi:hin (Sony Reader) ja jopa 300 ppi:hin (iPhone 4). Voit valita kullekin valitulle objektille ppi-arvon. Arvona voi olla 72, 96, 150 (tänä päivänä kaikkien eBook-laitteiden keskiarvo) ja 300.

CSS > Asettelu

Määritä kuvan tasaus: vasemmalle, keskelle tai ylös. Voit myös määrittää tasauksen ylös tai alas.

CSS > Lisää sivunvaihto

Lisää kuviin sivunvaihtoja. Sivunvaihtoja voidaan lisätä Ennen kuvaa-, Kuvan jälkeen- tai Ennen kuvaa ja kuvan jälkeen -asetusten avulla.

Muunnosasetukset

Muoto

Voit valita, muunnetaanko julkaisun optimoidut kuvat GIF-, JPEG- tai PNG-muotoon. Valitse Automaattinen, jos haluat, että InDesign päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään. PNG-asetuksen valinta poistaa kuvien pakkausasetukset käytöstä. Käytä PNG-asetusta häviöttömiin tai läpinäkyviin kuviin.

GIF-asetukset (paletti)

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Sovitettu (ei sirontaa)

Luo paletti käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla.

Web

Luo paletti verkkokäyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko.

Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac)

Luo paletti käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä asetus voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Lomita

Lataa kuvat progressiivisesti niin, että rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

JPEG-asetukset > Muotoilumenetelmä

Määritä, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan selaimessa.

Etenevä

Anna JPEG-kuvien avautua vähitellen ja tarkentua verkkoselaimen ladatessa niitä.
Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.
Valitse Peruslinja, jos haluat kunkin JPEG-tiedoston tulevan näyttöön vasta silloin, kun se on ladattu. Näytössä näkyy paikkamerkki, kunnes kuva on ladattu.

Peruslinja

Tuo kukin JPEG-tiedosto näyttöön vasta silloin, kun se on ladattu.
Näytössä näkyy paikkamerkki, kunnes kuva on ladattu.

JPEG-asetukset > Kuvan laatu

Valitse tulosteen kunkin JPEG-kuvan toivottu kuvan laatu.
Valitse Matala, jos haluat tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

Ohita objektin vientiasetukset

Yksittäisissä kuvissa käytetään Ohita objektin vientiasetukset ‑toiminnon asetuksia. Lisätietoja: Objektin vientiasetusten käyttäminen.

Metatiedot

Julkaisun (tai tyylilähdejulkaisun, jos valittiin kirja) metatiedot sisällytetään vientitiedostoon. EPUB – Uudelleenjuoksutettavan asettelun vientiasetukset -valintaikkunan Metatiedot-osa sisältää seuraavat asetukset:

Tunniste

(Vain luku) Jokainen EPUB-julkaisu tarvitsee ainutkertaisen tunnisteen. Ohjelmisto luo ja näyttää automaattisesti ainutkertaisen tunnisteen.

Otsikko

Anna EPUB-tiedoston nimi.

Tekijä

Anna kiinteään asetteluun perustuvan EPUB-tiedoston tekijän nimi.

Päiväys

Määritä EPUB-tiedoston luontipäivä.

Kuvaus

Anna EPUB-tiedoston kuvaus.

Julkaisija

Anna julkaisijan tiedot, kuten julkaisijan URL-osoite.

Oikeudet

Anna EPUB-tiedoston tekijänoikeustiedot.

Aihe

Anna EPUB-tiedoston aihe.

HTML ja CSS

CSS (Cascading Style Sheet) -tyyliarkit ovat kokoelma muotoilusääntöjä, jotka määrittävät sisällön ulkoasun verkkosivulla. Kun käytät sivun muotoiluun CSS:ää, erotat sisällön esityksestä. EPUB – Uudelleenjuoksutettavan asettelun vientiasetukset -valintaikkunan CSS-osa sisältää seuraavat asetukset:

Älä sisällytä luokkia HTML:ään

Valitse tämä asetus, jos et halua sisällyttää luokkia HTML-tiedostoon. Tällöin nimiön luokka- ja tunnus-määritteet poistetaan HTML-tiedoston viennin aikana. Myös HTML-tiedostossa olevat redundantit div-nimiöt poistetaan.

Sisällytä luokat HTML:ään

Valitse tämä asetus, jos haluat sisällyttää luokat HTML-tiedostoon.

Luo CSS

Määritä, haluatko InDesignin luovan vientitiedostolle ulkoisen CSS-tyyliarkin. Jos julkaisu/kirja viedään EPUB-muotoon ilman CSS-tyyliarkin luomista, ainoastaan tyyleihin liitetyt luokat merkitään HTML-nimiöihin. Ohittavia luokkia ei luoda.

Säilytä paikalliset ohitukset

Sisällytä paikallinen muotoilu, kuten kursivoitu tai lihavoitu.

Sisällytä upotettavat kirjasimet

Sisällytä kaikki upotettavat kirjasimet eBook-kirjaan. Kirjasimissa on upotusbitit, jotka määrittävät, voidaanko kirjasin upottaa.

Lisää tyyliarkki

Määritä olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite. InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen. Dreamweaverin avulla voit vahvistaa ulkoisen CSS-tyyliarkin määritykset.

JavaScript

JavaScript

Määritä olemassa olevan JavaScriptin URL-osoite. InDesign ei tarkista, onko JavaScript olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen JavaScriptin asetukset.

Objektin vientiasetukset

Määritä Objektin vientiasetukset -valintaikkunan asetusten avulla, kuinka julkaisun objekteja käsitellään EPUB-viennin aikana.

 1. Avaa Objektin vientiasetukset-valintaikkuna (Objekti > Vientiasetukset) ja siirry EPUB- ja HTML-osaan.

 2. Valitse jokin seuraavista Säilytä sivuasettelun ulkoasu -luettelon asetuksista:

  Oletus

  Objektin käsittelytapa määräytyy Vie-valintaikkunan asetusten perusteella.
  Uudelleenjuoksutettavan muodon tapauksessa tätä hallitaan Muunnos-välilehden asetuksilla.

  Käytä graafisissa objekteissa aiemmin luotua kuvaa

  Jos objekti sisältää kuvan ja EPUB-vienti tukee kuvaa (JPG, PNG, GIF), säilön tyyli määritetään CSS-tiedoston perusteella, eikä kuvaa käsitellä.

  Rasteroi säilö

  Tämä toiminto vastaa Uudelleenjuoksutettavan asettelun vienti/muunnos -osan Säilytä sivuasettelun ulkoasu -toimintoa. Koko objekti rasteroidaan, joten sen ulkoasu säilyy.
  Jos objekti on tekstikehys, teksti ei enää ole elävä.

  Rasteroi sisältö

  Objektin sisältö rasteroidaan, joten objektin tai säilön tyyliä ei enää hallita CSS-tyyliarkilla, eikä objekti ehkä näy kokonaan samalla tavalla kuin InDesignissa.

 3. (Uudelleenjuoksutettava EPUB) Valitse jokin seuraavista Koko-luettelon asetuksista, jos haluat säilyttää sisäistä kiinteää sisältöä sisältämättömän objektin, kuten kuvan, kuvasuhteen:

  Ei mikään

  Objektin perusteella määritetylle nimiölle ei luoda CSS-tiedoston mukaista leveyttä tai korkeutta. Objektin koko määräytyy sisäisen sisällön perusteella CSS-sääntöjen mukaan, kuvasuhdetta ei säilytetä.

  Oletus

  CSS-tiedoston koko määräytyy Vie-valintaikkunan Objekti-välilehden asetusten perusteella.

  Kiinteä

  CSS-tiedoston koko määritetään laskemalla objektin koko pisteinä ja antamalla samat mitat CSS-tiedostossa kuvapisteinä. Objektin kuvasuhde säilytetään.

  Suhteessa tekstijuoksutukseen

  CSS-tiedoston leveys määritetään mittaamalla objektin leveys ja ilmaisemalla se prosentteina suhteessa tekstijuoksutuksen sisältävän tekstikehyksen leveyteen. Objektin kuvasuhde säilytetään.

  Suhteessa tekstin kokoon

  CSS-tiedoston korkeus määritetään mittaamalla objektin korkeus pisteinä ja muuntamalla se em-väliksi kertoimella 12 pistettä / em-väli. Objektin kuvasuhde säilytetään.

  Mukautettu leveys/korkeus

  Kelvollisia CSS-yksiköitä ovat cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin ja vmax. Objektin kuvasuhde säilytetään.

  Huomautus:

  Nämä asetukset eivät koske pääjuoksutuksen tekstikehyksiä.

  Huomautus:

  Edge Animaten sisältävät objektit eivät tue suhteellisia mittoja.

EPUB-resurssit

Seuraavia linkkejä napsauttamalla voit perehtyä EPUB-muotoon.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi