Käyttöopas Peruuta

Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Esitarkastus-paneelin yleiskatsaus

Voit tarkistaa julkaisun laadun ennen julkaisun tulostamista tai lähettämistä palveluntarjoajalle. Tätä kutsutaan esitarkastukseksi. Kun muokkaat julkaisua, Esitarkastus-paneeli varoittaa ongelmista, jotka vaikuttavat julkaisun tai kirjan tulostamiseen tai painamiseen ei-toivotulla tavalla. Tällaisia ongelmia ovat puuttuvat tiedostot ja kirjasimet, matalan resoluution kuvat, ylijuokseva teksti sekä useat muut tilanteet.

Esitarkastusasetukset määrittämällä voit määrittää, mitkä tilanteet havaitaan. Nämä esitarkastusasetukset tallennetaan esitarkastusprofiileihin, joten niitä on helppo käyttää uudelleen. Voit luoda omia esitarkastusprofiileja tai tuoda niitä muista lähteistä.

Voit hyödyntää käytönaikaista esitarkastusta luomalla tai määrittämällä esitarkastusprofiilin julkaisun luomisen alkuvaiheessa. Jos esitarkastus on käytössä ja InDesign havaitsee ongelmia, tilarivillä näkyy punainen ympyräkuvio. Voit avata Esitarkastus-paneelin ja tarkistaa Tietoja-osasta virheiden korjaamiseen liittyviä perusohjeita.

Esitarkastus-paneeli

A. Valittu virhe. B. Näytä sivukohde napsauttamalla sivunumeroa. C. Tietoalue sisältää ehdotuksia valitun virheen korjaamiseen. D. Rajoita virheiden tarkistusta määrittämällä sivualue. 

Esitarkastus-paneelin avaaminen

 • Valitse Ikkuna > Tulostus > Esitarkastus.

 • Kaksoisnapsauta julkaisuikkunan alaosan Esitarkastus-kuvaketta. Esitarkastus-kuvake on vihreä, jos virheitä ei havaittu. Jos virheitä havaittiin, kuvake on punainen.

Esitarkastus-profiilien määrittäminen

Oletusarvon mukaan uusissa ja muunnetuissa julkaisuissa käytetään [Perus]-profiilia. Tämä profiili merkitsee puuttuvat tai muokatut linkit, ylijuoksevan tekstin sekä puuttuvat kirjasimet. Vaikka et voi muokata tai poistaa [Perus]-profiilia, voit luoda ja käyttää useita profiileja. Voit vaihtaa profiilia esimerkiksi eri julkaisuja tai eri tulostuspalveluja käyttäessäsi tai käyttäessäsi yhtä julkaisuja useissa tuotantovaiheissa.

Pyydä profiili esivalmistuspalvelun tarjoajalta tai ota selvää, mitä esitarkastusprofiilin asetuksia on käytettävä. 

Esitarkastus-profiilin määrittäminen

 1. Valitse Esitarkastus-paneelin valikosta tai julkaisuikkunan alaosan Esitarkastus-valikosta Määritä profiilit.

 2. Napsauta Uusi esitarkastusprofiili -kuvaketta , ja määritä profiilin nimi.

 3. Määritä kunkin luokan esitarkastusasetukset. Jos ruudussa on valintamerkki, kaikki asetukset ovat valittuina. Tyhjä ruutu ilmaisee, että mitään asetuksia ei ole sisällytetty.

  Linkit

  Määritä, näytetäänkö puuttuvat ja muokatut linkit virheinä.

  Väri

  Määritä, mitä läpinäkyvyyden sekoitustilaa tarvitaan ja sallitaanko CMY-värit, väriavaruudet, päällepainatus ja muut vastaavat kohteet.

  Kuvat ja objektit

  Määritä kuvan resoluution, läpinäkyvyyden, viivan paksuuden ja muiden kohteiden vaatimukset.

  Teksti

  Teksti-luokassa näkyvät kohteiden virheet, kuten puuttuvat kirjasimet ja ylijuokseva teksti.

  Julkaisu

  Määritä sivun koon ja suunnan, sivumäärän, tyhjien sivujen sekä leikkausvaran ja informaatioalueen asetusten vaatimukset.

 4. Tallenna profiilin muutokset valitsemalla Tallenna, ennen kuin aloitat toisen profiilin käyttämisen. Voit myös sulkea valintaikkunan ja tallentaa kaikki muutokset valitsemalla OK.

Profiilien upottaminen ja upotuksen poistaminen

Kun upotat profiilin, profiilista tulee julkaisun osa. Profiilien upottaminen on hyödyllinen toiminto, kun aiot lähettää tiedoston toiselle käyttäjälle. Upotettua profiilia ei ole pakko käyttää. Jos esimerkiksi lähetät upotetun profiilin sisältävän julkaisun tulostuspalveluun, tulostin voi valita toisen profiilin julkaisussa käytettäväksi.

Voit upottaa vain yhden profiilin. [Perus]-profiilia ei voi upottaa.

 1. Upota profiili valitsemalla se Profiili-luettelosta ja napsauttamalla sitten Profiili-luettelon oikealla puolella olevaa Upota-kuvaketta .

  Voit upottaa profiilin myös Määritä profiilit -valintaikkunassa.

 2. Voit poistaa profiilin upotuksen valitsemalla Esitarkastus-paneelin valikosta Määritä profiilit, valitsemalla profiilin ja valitsemalla sitten valintaikkunan vasemmanpuoleisen osan Esitarkastusprofiili-valikosta Poista profiilin upotus.

Profiilien vieminen ja lataaminen

Voit viedä profiilin, jolloin myös muut voivat käyttää sitä. Viedyt profiilit tallennetaan .idpp-tiedostotunnisteella.

Huomautus:

Voit tallentaa käyttämäsi profiiliasetukset viemällä profiilin. Kun palautat asetukset, profiilin tiedot nollataan. Voit palauttaa asetukset lataamalla viedyn profiilin.

Voit ladata myös toisen käyttäjän luoman profiilin. Voit ladata *.idpp-tiedoston tai voit ladata upotetun profiilin määrittämääsi julkaisuun.

 • Vie profiili valitsemalla Esitarkastus-valikosta Määritä profiilit. Valitse Esitarkastusprofiili-valikosta Vie profiili, määritä nimi sekä sijainti ja valitse sitten Tallenna.
 • Lataa (vie) profiili  valitsemalla  Esitarkastus-valikosta Määritä profiilit. Valitse Esitarkastusprofiili-valikosta Lataa profiili, valitse *.idpp-tiedosto tai käytettävän upotetun profiilin sisältävä julkaisu ja valitse Avaa.

Profiilin poistaminen

 1. Valitse Esitarkastus-valikosta Määritä profiilit.

 2. Valitse poistettava profiili ja napsauta sitten Poista esitarkastusprofiili ‑kuvaketta  .

 3. Poista profiili valitsemalla OK.

Esitarkastusvirheiden tarkasteleminen ja ratkaiseminen

Virheluettelo sisältää vain ne luokat, jotka sisältävät virheitä. Voit laajentaa tai kutistaa kohteet napsauttamalla kohteen vieressä olevaa nuolta.

Ota huomioon seuraavat seikat virheluetteloa tarkastellessasi:

 • Joissakin tapauksissa värimallit, kappaletyylit tai muut suunnitteluelementit voivat aiheuttaa ongelman. Itse suunnitteluelementtiä ei raportoida virheenä. Sen sijaan virheluettelossa näkyvät kaikki sivukohteet, joissa suunnitteluelementti on käytössä. Varmista tällöin, että ratkaiset suunnitteluelementin ongelman.

 • Luettelo ei sisällä ylijuoksevan tekstin, piilotettujen ehtojen tai huomautusten virheitä. Jäljitettyjen muutosten sisältämät poistetut tekstit ohitetaan.

 • Ongelmallinen sivupohjakohde ei näy luettelossa, jos sivupohja ei ole käytössä tai jos alueella ei ole sivupohjaa käyttävää sivua. Jos sivupohjassa on virhe, virhe näkyy Esitarkastus-paneelissa vain kerran, vaikka virhe esiintyisikin kaikilla sivupohjaa käyttävillä sivuilla.

 • Virheluetteloon lisätään muissa kuin tulostettavissa sivukohteissa, taittopöydän sivukohteissa tai piilotetuilla sekä muilla kuin tulostettavilla tasoilla esiintyvät virheet vain, jos oikeat asetukset ovat valittuina Esitarkastusasetukset-valintaikkunassa.

 • Jos haluat tulostaa vain tietyt sivut, voit määrittää esitarkastukselle sivualueen. Määritä sivualue Esitarkastus-paneelin alaosassa.

Käytönaikaisen esitarkastuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Oletusarvon mukaan esitarkastus on käytössä kaikissa julkaisuissa.

 1. Voit ottaa  esitarkastuksen käyttöön aktiivisessa julkaisussa tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Esitarkastus-paneelin vasemmasta yläkulmasta Käytössä tai poistamalla sen käytöstä. Voit myös valita julkaisuikkunan alaosan Esitarkastus-valikosta Esitarkastusjulkaisu.

 2. Voit ottaa  esitarkastuksen käyttöön kaikissa julkaisuissa tai poistaa sen käytöstä kaikista julkaisuista valitsemalla Esitarkastus-paneelin valikosta Ota kaikkien julkaisujen esitarkastus käyttöön tai poistamalla sen valinnan.

Virheiden ratkaiseminen

 1. Kaksoisnapsauta virheluettelon riviä tai napsauta sivunumeroa Sivu-sarakkeessa, niin sivukohde aukeaa.

 2. Näytä valitun rivin tiedot napsauttamalla Tietoja-kohdan vasemmalla puolella olevaa nuolta.

  Tietoja-paneeli sisältää ongelman kuvauksen sekä usein myös ehdotuksia sen korjaamiseksi.

 3. Korjaa virhe.

Eri profiilin valitseminen

Eri profiileista on hyötyä useissa työnkuluissa. Voit esimerkiksi valita eri profiilit samaan aikaan muokkaamillesi julkaisuille tai voit aloittaa uuden tuotantovaiheen valitsemalla uuden profiilin. Kun valitset toisen profiilin, julkaisu tutkitaan uudelleen.

 1. Avaa julkaisu.

 2. Valitse profiili Esitarkastus-paneelin Profiili-valikosta.

Jos haluat käyttää tätä profiilia aina tätä julkaisua käyttäessäsi, upota profiili. Muutoin julkaisu aukeaa ja käyttöön otetaan oletustyötilaprofiili.

Sivualueen valitseminen esitarkastusta varten

 1. Määritä sivualue Esitarkastus-paneelin alaosassa (esimerkiksi 1-8).

Sivualueiden määrittämisen säännöt ovat samat kuin Tulosta-valintaikkunassa. Virheluetteloon ei lisätä tämän sivualueen ulkopuolella esiintyviä virheitä.

Esitarkastus-asetusten määrittäminen

 1. Valitse Kirja-paneelin valikosta Esitarkastusasetukset.

 2. Määritä seuraavat asetukset ja valitse sitten OK.

  Työtilaprofiili

  Valitse uusien julkaisujen oletusprofiilina käytettävä profiili. Jos haluat, että työtilaprofiili upottaa uudet julkaisut, valitse Upota työtilaprofiili uusiin julkaisuihin. Lisätietoja: Esitarkastusprofiilien määrittäminen.

  Käytä upotettua profiilia / Käytä työtilaprofiilia

  Kun avaat julkaisun, määritä, käytetäänkö esitarkastuksessa upotettua profiilia vai määritettyä työtilaprofiilia.

  Tasot

  Määritä, sisällytetäänkö esitarkastukseen kaikkien tasojen, näkyvien tasojen vai näkyvien ja tulostettavien tasojen kohteet. Jos kohde on esimerkiksi piilotettu taso, voit estää kyseisen kohteen virheiden raportoimisen.

  Objektit, joita ei voi tulostaa

  Valitse tämä asetus, jos haluat raportoida niiden objektien virheet, jotka on merkitty ei-tulostettaviksi Määritteet-paneelissa, tai jos haluat raportoida sivupohjan virheet niiltä sivuilta, joilla on käytössä Kätke sivupohjan kohteet.

  Taittopöydän objektit

  Valitse tämä asetus, jos haluat raportoida taittopöydälle sijoitettujen objektien virheet.

Virhekohtaisen rivimäärän rajoittaminen

Voit helpottaa virheluettelon hallittavuutta rajoittamalla virhekohtaista rivien määrää. Jos julkaisussa käytetään esimerkiksi TrueType-kirjasimia ja läpi julkaisun käytössä on yksi TrueType-kirjasin, virheitä voi syntyä tuhansia. Jos määritit virhekohtaisten rivien enimmäismääräksi 25, luettelossa näytetään vain ensimmäiset 25 virhettä ja virheen vieressä näkyy (25+).

 1. Valitse Esitarkastus-paneelin valikosta Rajoita virhekohtaisten rivien määrää ja valitse luku.

Virheraportin tallentaminen

Voit luoda tekstitiedoston tai PDF-tiedoston, joka sisältää Esitarkastus-paneelissa näkyvät virheet. Raportti sisältää myös muita tilastoja, kuten kellonajan, julkaisun nimen sekä profiilin nimen.

Huomautus:

Näet julkaisun täydellisen sisällön luomalla raportin Keräily-toiminnolla. Sisältö käsittää kaikki kirjasimet, painovärit, linkit ja muut käytössä olevat kohteet.

 1. Valitse Esitarkastus-paneelin valikosta Tallenna raportti.

 2. Määritä Tallennusmuoto (Windows)- tai Muoto (Mac OS) -valikosta, tallennetaanko tiedosto PDF-muodossa vai tekstitiedostona.

 3. Määritä raportin nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.

Kirjojen esitarkastaminen

Jos valitset Kirja-paneelin valikosta Esitarkasta kirja, virheitä etsitään kaikista julkaisuista (tai kaikista valituista julkaisuista). Voit käyttää kunkin julkaisun upotettua profiilia tai voit määrittää käytettävän profiilin. Vihreä tai punainen kuvake tai kysymysmerkkikuvake ilmaisee kunkin julkaisun esitarkastustilan. Vihreä ilmaisee, ettei julkaisulla ole raportoituja virheitä. Punainen ilmaisee, että virheitä havaittiin. Kysymysmerkki ilmaisee tuntemattoman tilan. Julkaisu voi esimerkiksi olla suljettuna, esitarkastus on ehkä poistettu käytöstä tai käyttöön on saatettu ottaa toinen esitarkastusprofiili.

Kirjan esitarkastusasetusten määrittäminen

 1. Valitse Kirja-paneelin valikosta Esitarkasta kirja.

 2. Määritä Kirjan esitarkastusasetukset -valintaikkunassa, käytetäänkö esitarkastusasetuksia koko kirjassa vai vain valituissa julkaisuissa.

 3. Määritä Esitarkastusprofiili-kohdassa, käytetäänkö Käytä profiilia -valikossa määritettyä profiilia vai kunkin julkaisun upotettua profiilia.

  Kukin julkaisu käyttää määritettyä profiilia väliaikaisesti. Kun suljet ja avaat yksittäisen julkaisun, työtilaprofiili tai upotettu profiili otetaan käyttöön. Käytettävä profiili määräytyy Esitarkastusasetukset-valintaikkunassa määritettyjen asetusten mukaan.

 4. Määritä Sisällytä-kohdassa, mitkä kohteet sisällytetään virheluetteloon.

  Tasot

  Määritä, sisällytetäänkö esitarkastukseen kaikkien tasojen, näkyvien tasojen vai näkyvien ja tulostettavien tasojen kohteet. Jos kohde on esimerkiksi piilotettu taso, voit valita, ettei kyseisen kohteen virheitä näytetä.

  Taittopöydän objektit

  Valitse tämä asetus, jos haluat raportoida taittopöydälle sijoitettujen objektien virheet.

  Objektit, joita ei voi tulostaa

  Valitse tämä asetus, jos haluat raportoida niiden objektien virheet, jotka on merkitty ei-tulostettaviksi Määritteet-paneelissa.

 5. Luo virheet sisältävä tekstitiedosto tai PDF-tiedosto valitsemalla Luo raportti. Luotu raportti sisältää kirjan kaikkien virheiden luettelon.

 6. Valitse Esitarkastus.

Kirjan esitarkastusongelmien ratkaiseminen

Jos Kirja-paneelissa näkyy punainen piste julkaisun nimen oikealla puolella, julkaisu sisältää esitarkastusvirheitä.

 1. Kaksoisnapsauta virheitä sisältävää julkaisua Kirja-paneelissa.

 2. Esitarkastus-paneelissa voit tarkastella kunkin julkaisun virheitä ja korjata niitä tarvittaessa.

Tyylit, värimallit ja muut suunnitteluelementit voivat aiheuttaa virheitä. Tällöin on varmistettava, että tyylien tai värimallien virheet korjataan tyylin lähdejulkaisussa. Tämän jälkeen kirja on synkronoitava.

Jos määritit kirjan esitarkastusta varten profiilin, joka ei ole upotetun julkaisun profiili, muista, että ohjelma voi valita toisen profiilin, kun julkaisu avataan uudelleen. Toisen profiilin käyttäminen voi johtaa toisenlaisten esitarkastusvirheiden havaitsemiseen.

Tiedostojen keräily

Voit kerätä yhteen käytetyt tiedostot, myös kirjasimet ja linkitetyn grafiikan, jolloin ne on helppo lähettää palveluntarjoajalle. Kun keräät tiedoston, luot kansion, joka sisältää InDesign-julkaisun (tai kirjastotiedoston julkaisut), tarvittavat kirjasimet, linkitetyn grafiikan, tekstitiedostot ja mukautetun raportin. Raportti tallennetaan tekstitiedostona, ja siinä on Tulostusohjeet-valintaikkunan tiedot, luettelo kaikista kirjasimista, linkeistä ja painoväreistä sekä tulostusasetukset.

InDesign suorittaa päivitetyn esitarkastuksen. Kaikki havaitut ongelma-alueet näkyvät Pakkauksen sisältö -valintaikkunassa. Voit toimittaa palveluntarjoajalle myös julkaisusta tehdyn PDF-yhdistelmätiedoston tai PostScript-tiedoston.

 1. Avaa Keräily-valintaikkuna käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä:
  • Valitse Tiedosto > Keräily. (Jos Keräily ei näy Tiedosto-valikossa, valitse jokin toinen työtila, kuten Ikkuna > Työtila > Lisäasetukset.)

  • Valitse Kirja-välilehden valikosta Keräile kirja tai Keräile valitut julkaisut sen mukaan, onko julkaisuista valittu Kirja-välilehdessä kaikki,  jotkin  vai ei yhtään.

  Varoituskuvake  osoittaa ongelmat.

 2. Tee Keräily-valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos ohjelma ilmoittaa ongelmista, valitse Peruuta ja ratkaise ongelma-alueet Esitarkastus-paneelin avulla.

  • Valitse ongelma-alue (kuten Kirjasimet) ja korjaa ongelma. Kun julkaisu on valmis, aloita keräily uudelleen.

  • Valitse Yhteenveto-välilehdestä Luo tulostusohjeet tulostusohjetiedoston luontia varten.      
  • Aloita keräily valitsemalla Keräily.

 3. Jos olet valinnut Luo tulostusohjeet, näyttöön avautuu Tulostusohjeet-valintaikkuna. Anna tulostusohjeet. Tiedostonimi on kaikkien muiden keräilytiedostojen mukana seuraavan raportin nimi. Valitse Continue (Jatka).

 4. Määritä keräilytiedostojen tallennussijainti.

 5. Valitse tarvittaessa seuraavista:

  Kopioi kirjasimet

  Kopioi kaikki tarvittavat kirjasintiedostot, ei koko kirjasintyyliä.

  Kopioi linkitetty grafiikka

  Kopioi linkitetyt grafiikkatiedostot keräilykansioon.

  Päivitä pakkauksen grafiikkalinkit

  Muuttaa grafiikkalinkit keräilykansioon.

  Käytä vain julkaisun tavutuksen poikkeuksia

  Jos tämä asetus valitaan, InDesign merkitsee tämän julkaisun niin, että sitä ei juoksuteta uudelleen, kun toinen käyttäjä avaa sen tai muokkaa sitä tietokoneessa, joka käyttää toisia tavutus- ja sanastoasetuksia. Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön, kun tiedosto lähetetään palveluntarjoajalle.

  Sisällytä kätketyn ja tulostumattoman sisällön kirjasimet ja linkit

  Kerää kätkettyjen tasojen ja ehtojen objektit sekä sellaisten tasojen objektit, joissa Tulosta taso -asetus ei ole valittuna. Kun tämä asetus ei ole valittuna, keräilyyn sisällytetään vain paketin luontihetkellä julkaisussa näkyvät ja tulostuvat kohteet.

  IDML-asetusten valitseminen

  Sisällytä IDML

  Pakkaa IDML-tiedoston paketin kanssa. Näin InDesign-julkaisu tai -kirja voidaan avata InDesignin aikaisemmissa versioissa.

  Sisällytä PDF (tulostus)

  Valitse tämä toiminto, jos haluat pakata PDF (tulostus) -tiedoston. Pakkaamiseen voidaan käyttää kaikkia käytettävissä olevia PDF-esimäärityksiä. Viimeksi käytetty PDF-esimääritys on oletus-PDF, joka on esimääritetty PDF-esimääritysten avattavassa valikossa.

  Huomautus:

   

  • PDF-tiedoston luonti onnistuu, vaikka PDF-tiedoston aikana annetaan varoitus. Näyttöön tulee kuitenkin varoitussanoma. 
  • Jos PDF- tai IDML-tiedoston luonnin tai pakkaamisen aikana ilmenee virhe, toiminto kumotaan eikä mitään luoda.
  • Luodulle IDML- ja PDF-tiedostolle annetaan sama nimi kuin .INDD-julkaisulle.

  Näytä raportti

  Avaa tulostusohjeet tekstinkäsittelyohjelmassa heti keräilyn jälkeen. Muokkaa tulostusohjeita ennen keräilyn lopettamista valitsemalla Ohjeet. Tämä vaihtoehto on käytössä vain silloin, jos olet valinnut Luo tulostusohjeet vaiheessa 2. 

 6. Jatka keräilyä valitsemalla Keräile.

Kirjasinvirheiden korjaaminen

Pakkauksen sisältö -valintaikkunan Kirjasimet-alueella on luettelo kaikista julkaisussa käytetyistä kirjasimista. Luettelossa mainitaan myös ylijuoksevassa·tekstissä tai taittopöydällä olevassa tekstissä käytetyt kirjasimet ja EPS-tiedostoihin upotetut kirjasimet sekä alkuperäisissä Adobe Illustrator -tiedostoissa käytetyt ja PDF-sivuille sijoitetut kirjasimet. Asetus tarkastaa, onko tarvittavat kirjasimet asennettu tietokoneeseen. Kun Näytä vain ongelmat -asetus on valittu, näytössä näkyvät ne kirjasimet, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

Puuttuvat kirjasimet

Luetteloi julkaisussa käytetyt kirjasimet, joita ei ole asennettu käytössä olevaan tietokoneeseen tai jotka eivät ole käytettävissä julkaisun asennettuina kirjasimina.

Puutteelliset kirjasimet

Luettelo tietokoneen näyttökirjasimista, joita vastaavia tulostinkirjasimia ei ole.

Suojatut kirjasimet

Luetteloi kirjasimet, joita ei voida upottaa PDF- tai EPS-tiedostoihin tai käyttää julkaisun asennettuina kirjasimina käyttöoikeusrajoitusten vuoksi.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Sulje Esitarkastus-valintaikkuna ja asenna kirjasimet tietokoneen.

  • Voit etsiä, luetteloida ja korvata julkaisussa käytetyt kirjasimet valitsemalla Esitarkastus-valintaikkunan Kirjasimet-alueelta Etsi kirjasin.

Varmista, että julkaisussa käytetyt kirjasimet ovat luvallisia ja että ne on asennettu ja aktivoitu joko tietokoneeseen tai tulostimeen.

Pakkauksen sisältö -valintaikkunan Linkit ja kuvat -alueella on luetteloitu kaikki julkaisun linkit, upotetut kuvat ja sijoitetut InDesign-tiedostot, mukaan luettuina DCS- ja OPI-linkit linkitetystä EPS-grafiikasta. Esitarkastusraportti ei sisällä EPS-grafiikkaan ja sijoitettuihin InDesign-tiedostoihin upotettuja kuvia linkkeinä. Esitarkastus osoittaa puuttuvat tai vanhentuneet linkit ja RGB-kuvat (jotka eivät erotu oikein, ellei värinhallinta ole käytössä ja asennettu oikein).

Huomautus:

Pakkauksen sisältö -valintaikkuna ei tunnista sijoitettuihin EPS-, Adobe Illustrator-, Adobe PDF- ja FreeHand-tiedostoihin upotettuja RGB-kuvia eikä sijoitettuja .INDD-tiedostoja. Varmista erinomainen lopputulos tarkistamalla sijoitettujen grafiikoiden väritiedot alkuperäisissä sovelluksissa tai Esitarkastus-paneelin toiminnoilla.

 1. Näytä vain ongelmalliset kuvat valitsemalla Paketin sisältö -valintaikkunan Linkit ja kuvat -alueelta Näytä vain ongelmat.
 2. Korjaa linkki jollakin seuraavista tavoista:
  • Valitse ongelmallinen kuva ja valitse joko Päivitä tai Linkitä uudelleen.

  • Valitse Korjaa kaikki.

 3. Etsi oikea kuvatiedosto ja valitse Avaa.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi