Rajaavat reitit

Rajaavilla reiteillä rajataan kuvaa siten, että vain osa kuvasta näkyy luotujen muotojen lomasta. Voit kätkeä rajaavien reittien avulla haluamasi kuvan osat luoden samalla kuvalle niin reitin kuin kehyksenkin. Kun pidät rajaavan reitin ja grafiikkakehyksen erillään toisistaan, voit suoravalintatyökalun ja muiden piirtotyökalujen avulla muokata rajaavaa reittiä vapaasti grafiikkakehystä muuttamatta.

Voit luoda rajaavia reittejä seuraavasti:

 • Sijoita kuvia, joissa jo on reittejä tai alfakanavia (peitteitä). InDesign käyttää niitä automaattisesti. Lisää reittejä ja alfakanavia kuviin Photoshopin tai muun vastaavan ohjelman avulla.

 • Rajaava reitti -valintaikkunan Tunnista reunat -asetuksen avulla voit luoda rajaavan reitin kuvalle, jolla sellaista ei ole.

 • Voit piirtää kynätyökalulla haluamasi muotoisen reitin, johon voit sitten liittää kuvan valitsemalla Liitä kohteeseen.

Kun luot rajaavan reitin jollakin InDesignin automaattisista menetelmistä, kuvaan liitetään rajaava reitti, jolloin kuvaa leikkaa reitti ja rajaa kehys.

Huomautus:

Grafiikkakehyksessä näkyy sen tason väri, jolla kehys sijaitsee. Rajaava reitti piirretään tason vastavärillä. Jos tason väri on sininen, grafiikkakehys on sininen ja rajaava reitti oranssi.

Rajaaminen kuvan reittiä tai alfakanavaa käyttäen

InDesign voi rajata tuodun EPS-, TIFF- tai Photoshop-kuvan käyttämällä tiedostoon tallennettua rajaavaa reittiä tai alfakanavaa. Jos tuotu kuva sisältää useita reittejä tai alfakanavia, voit valita, mitä niistä käytetään rajaavassa reitissä.

Alfakanava on näkymätön kanava, joka määrittää kuvan läpinäkyvät alueet. Se on tallennettu kuvaan RGB- tai CMYK-kanavien kanssa. Alfakanavia käytetään usein videotehostesovelluksissa. InDesign tunnistaa automaattisesti Photoshopin oletusläpinäkyvyyden (shakkilautatausta) alfakanavaksi. Jos kuvassa on läpinäkymätön tausta, sinun on poistettava se tai luotava ja tallennettava vähintään yksi alfakanava Photoshopilla. Voit luoda alfakanavia Adobe Photoshopin taustan poistotoiminnoilla, kuten tasopeitteillä, Kanava-välilehden avulla, taustanpoistotyökalulla ja pyyhekumilla.

Alfakanavat ja upotetut reitit
Alfakanavien ja upotettujen reittien käytön tulokset

A. Alkuperäinen kuva B. Alfakanava C. Sijoitettu kuva D. Alkuperäinen kuva E. Kuva ja upotettu reitti F. Sijoitettu kuva 

Huomautus:

Kun sijoitat Photoshop-tiedoston, voit ottaa käyttöön Kuvan tuontiasetukset -valintaikkunassa oletusarvoisen rajaavan reitin tai valita alfakanavan rajaamista varten.

 1. Valitse tuotu kuva ja sitten Objekti > Rajaava reitti.
 2. Valitse Rajaava reitti -valintaikkunan Tyyppi-valikosta joko Photoshop-reitti tai Alfakanava.
 3. Valitse haluamasi reitti tai alfakanava Reitti- tai Alfa-valikosta.

  Huomautus:

  jos Alfakanava-valikkokomento ei ole käytettävissä, kuvaan ei ole tallennettu alfakanavia.

 4. Jos haluat siirtää rajaavaa reittiä, määritä arvo Siirrä kehys -kohdassa.
 5. Jos haluat vaihtaa näkyvät ja kätketyt alueet päinvastaisiksi, valitse Käännä.
 6. Jos valitsit alfakanavan, määritä muut haluamasi rajaavan reitin asetukset ja valitse OK.

Huomautus:

Jos haluat poistaa rajaavan reitin käytöstä, valitse tuotu kuva ja sitten Objekti > Rajaava reitti. Valitse Tyyppi-valikosta Ei mitään ja sitten OK.

Rajaavan reitin luominen automaattisesti

Jos haluat poistaa taustan kuvasta, johon ei ole tallennettu rajaavaa reittiä, voit tehdä sen automaattisesti valitsemalla Rajaava reitti -valintaikkunasta Tunnista reunat. Asetus kätkee kuvan vaaleimmat tai tummimmat alueet, joten se toimii parhaiten, jos kuva-aiheen tausta on tasaisen valkoinen tai musta.

Automaattisen rajaavan reitin käyttötavat
Hyvä (vasen) ja huono (oikea) tapa käyttää automaattista rajaavaa reittiä

 1. Valitse tuotu kuva ja sitten Objekti > Rajaava reitti.
 2. Valitse Rajaava reitti -valintaikkunan Tyyppi-valikosta Tunnista reunat. Vaaleimmat sävyt kätketään oletusarvoisesti. Jos haluat kätkeä tummimmat sävyt, valitse myös Käännä.
 3. Määritä rajaavan reitin asetukset ja valitse OK.

Rajaavan reitin asetukset

Kynnys

Määrittää tummimman pikseliarvon, joka määrittää syntyvän rajaavan reitin. Jos arvo suurenee, lisää pikseleitä muuttuu läpinäkyväksi, sillä kätkettyyn alueeseen sisältyvien vaaleusarvojen alue suurenee. Aloitusarvo on 0 (valkoinen). Jos esimerkiksi haluat poistaa erittäin vaalean heittovarjon Tunnista reunat -asetusta käyttäessäsi, suurenna Kynnys-asetusta, kunnes varjo katoaa. Jos liikaa vaaleita pikseleitä katoaa näkyvistä, Kynnys-asetus on liian suuri.

Kynnys-asetukset
Kynnys-asetuksena 25 (vasen) ja 55 (oikea)

Tarkkuus

Määrittää, kuinka samanlainen pikselin vaaleusarvo voi olla Kynnys-arvon kanssa, ennen kuin rajaava reitti kätkee pikselin. Asetuksen suurennus kannattaa, jos haluat poistaa vain hiukan Kynnys-asetusta tummemmat ei-toivotut pullistumat, jotka aiheutuvat yksittäisistä pikseleistä. Jos asetus on suuri, rajaava reitti on tasainen ja väljä, sillä tällöin asetuksen lähellä olevien kuvaan sisältyvien yksittäisten tummahkojen pikseleiden määrä on tavallista suurempi. Asetuksen pienennystä voidaan verrata rajaavan reitin tiukennukseen arvoalueen ympärillä. Kun asetus on pieni, rajaava reitti on epätasaisempi, sillä siinä on enemmän ankkuripisteitä, jotka voivat vaikeuttaa tulostusta.

Tarkkuustasot
Tarkkuustasot 0 (vasen) ja 5 (oikea)

Siirrä kehys

Pienentää syntyvää rajaavaa reittiä suhteessa Kynnys- ja Vaihteluväli-arvojen määrittämään reittiin. Toisin kuin Kynnys ja Vaihteluväli, Siirrä kehys ei huomioi vaaleusarvoja vaan pienentää rajaavan reitin muotoa tasaisesti. Siirrä kehys -arvon hienovarainen säätäminen voi auttaa kätkemään yksittäisiä pikseleitä, joita ei voinut poistaa Kynnys- ja Vaihteluväli-arvojen avulla. Kirjoita negatiivinen arvo, jos haluat tehdä rajaavasta reitistä suuremman kuin Kynnys- ja Vaihteluväli-asetusten määrittämä reitti.

Siirrä kehys
Siirrä kehys -asetus ‑0p1 (vasen) ja 0p3 (oikea)

Käänteinen

Vaihtaa näkyvät ja kätketyt alueet päinvastaisiksi. Rajaava reitti aloitetaan tummimmilla sävyillä.

Sisällytä sisäreunat

Määrittää alueet läpinäkyviksi, jos ne ovat alkuperäisen rajaavan reitin sisäpuolella ja jos niiden vaaleusarvot sijoittuvat Kynnys- ja Vaihteluväli-alueille. Oletusarvoisesti Rajaava reitti -komento tekee läpinäkyväksi vain uloimmat alueet. Jos siis haluat kuvaan "reikiä", käytä Sisällytä sisäreunat -asetusta. Tämä asetus toimii parhaiten, kun läpinäkyviksi tehtävien alueiden kirkkausarvot eivät vastaa näkyviksi jätettävien alueiden arvoja. Jos esimerkiksi valitset Sisällytä sisäreunat -asetuksen hopeisten silmälasien kuvalle ja linsseistä tulee läpinäkyvät, kehysten vaaleimmat alueet voivat myös muuttua läpinäkyviksi. Jos alueet muuttuvat läpinäkyviksi vahingossa, säädä Kynnys-, Vaihteluväli- ja Siirrä kehys -asetuksia.

Rajoita kehykseen

Luo rajaavan reitin, joka pysähtyy kuvan näkyvään reunaan. Reitistä voi tulla yksinkertaisempi, jos käytät kuvan kehystä kuvan rajaamiseen.

Käytä korkearesoluutiokuvaa

Laskee läpinäkyvät alueet todellisen tiedoston avulla, mikä takaa parhaan mahdollisen tarkkuuden. Poista valinta, jos haluat laskea ne näyttöresoluution avulla. Tämä on nopeampaa mutta epätarkempaa. Asetus ei ole käytössä, jos valittuna on Alfakanava-asetus, sillä InDesign käyttää aina alfakanavan todellista resoluutiota. (Lisätietoja: Tietoja läpinäkyvyydestä.)

Rajaavan reitin muuntaminen grafiikkakehykseksi

 • Valitse Objekti > Rajaava reitti > Muunna rajaava reitti kehykseksi.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö