Käyttöopas Peruuta

Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Muutosten jäljittäminen

Yksi hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus jäljittää muutokset, joita eri tekijät ovat tehneet juttuun kirjoitus- ja muokkausprosessin aikana. Aina kun joku lisää, poistaa tai siirtää jutussa olevaa tekstiä, muutos merkitään InDesignin juttueditoriin tai InCopyn Raakateksti- ja Juttu-näkymiin. Voit sitten hyväksyä tai hylätä muutokset.

InDesignin Jäljitä muutokset -paneelista tai InCopyn Jäljitä muutokset -työkalurivistä voit valita, onko muutosten jäljitys käytössä, sekä näyttää, kätkeä, hyväksyä tai hylätä tehdyt muutokset.

Muutosten jäljittäminen juttueditorissa (InDesign)

A. Muutospalkit B. Lisätty teksti C. Poistettu teksti D. Siirretty teksti (poistettu) E. Siirretty teksti (lisätty) 

Muutosten jäljittämisen ottaminen käyttöön

 1. Avaa Jäljitä muutokset -paneeli valitsemalla Valitse Ikkuna > Pääkirjoitus > Jäljitä muutokset (InDesign) tai avaa Jäljitä muutokset -työkalurivi valitsemalla Ikkuna > Jäljitä muutokset -työkalurivi (InCopy).

 2. Kun tekstin lisäyskohta on tekstissä, tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat ottaa muutosten jäljittämisen käyttöön vain nykyisessä jutussa, napsauta Ota Jäljitä muutokset -toiminto käyttöön nykyisessä jutussa -kuvaketta .

  • (InDesign) Jos haluat ottaa muutosten jäljittämisen käyttöön kaikissa jutuissa, valitse Jäljitä muutokset -paneelivalikosta Ota jäljitys käyttöön kaikissa jutuissa.

  • (InCopy) Jos julkaisussa on useita juttuja, ota muutosten jäljittäminen käyttöön kaikissa avoinna olevissa jutuissa valitsemalla Muutokset > Ota jäljitys käyttöön kaikissa jutuissa.

 3. Lisää, poista tai siirrä jutun tekstiä tarpeen mukaan.

Jäljitettyjen muutosten merkitseminen

Kun Jäljitä muutokset -toiminto on käytössä, kaikki muutokset merkitään oletuksena seuraavasti juttueditorissa (InDesign) ja Raakateksti- ja Juttu-näkymissä (InCopy):

Huomautus:

Asetukset-valintaikkunan Jäljitä muutokset -osiosta voit valita värin, jolla tekemäsi muutokset ilmaistaan. Voit myös valita, mitä muutoksia (lisäykset, poistot tai tekstin siirrot) haluat jäljitettävän ja jäljityksen ulkoasun.

Lisätty teksti

Korostettu.

Poistettu teksti

Korostettu ja yliviivattu.

Siirretty (leikattu ja liitetty) teksti

Alkuperäisessä sijainnissa korostettu ja yliviivattu, uudessa sijainnissa korostettu ja merkitty kehyksellä.

Huomautus:

Jos leikkaat tekstin yhdestä julkaisusta ja liität sen toiseen, teksti näkyy alkuperäisessä julkaisussa poistettuna ja kohdejulkaisussa lisättynä tekstinä.

Kopioitu teksti

Korostettu uudessa sijainnissa. Alkuperäinen teksti ei ole muuttunut.

Muutospalkit

Muutospalkki on pystysuora viiva, joka näkyy muutetun tekstirivin vasemmalla puolella. Voit valita, ovatko muutospalkit työskennellessä näkyvissä vai kätkettyinä. Voit myös määrittää muutospalkkien värin.

Muutosten näyttäminen ja kätkeminen

Kun muutokset on kätketty, teksti näkyy samanlaisena kuin silloin, kun muutosten jäljittäminen ei ole käytössä. Tällöin lisätty teksti näkyy, poistettu teksti ei näy ja siirretty tai liitetty teksti näkyy lisäyskohdassa.

(InDesign) Kun muutosten jäljitys on käytössä, muokkausta jäljitetään riippumatta siitä, työskenteletkö juttueditorissa tai julkaisun sivuasettelussa. Voit katsella muutoksia vain juttueditorissa, et sivuasettelunäkymässä.

(InCopy) Kun muutosten jäljitys on käytössä, muokkausta jäljitetään riippumatta siitä, työskenteletkö Raakateksti-, Juttu- vai Sivuasettelu-näkymässä. Muutoksia voi tarkastella vain Raakateksti- ja Juttu-näkymissä, ei Sivuasettelu-näkymässä.

 1. Napsauta Jäljitä muutokset -paneelissa (InDesign) tai Jäljitä muutokset -työkalurivillä (InCopy) Näytä/Kätke muutokset -painiketta .

Muutosten jäljittämisen poistaminen käytöstä

 1. Kun tekstin lisäyskohta on tekstissä, tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat poistaa muutosten jäljittämisen käytöstä vain nykyisessä jutussa, napsauta Poista Jäljitä muutokset -toiminto käytöstä -kuvaketta .

  • (InDesign) Jos haluat poistaa muutosten jäljittämisen käytöstä kaikissa jutuissa, valitse Jäljitä muutokset -paneelivalikosta Poista jäljitys käytöstä kaikissa jutuissa.

  • (InCopy) Jos julkaisussa on useita juttuja, poista muutosten jäljittäminen käytöstä kaikissa avoinna olevissa jutuissa valitsemalla Muutokset > Poista jäljitys käytöstä kaikissa jutuissa.

Huomautus:

Kun otat jäljityksen pois käytöstä, uusia muutoksia ei jäljitetä. Tämä ei vaikuta aikaisemmin jäljitettyihin muutoksiin.

Muutostietojen tarkastelu Jäljitä muutokset -paneelissa

 1. Valitse Ikkuna > Jäljitä muutokset.

 2. Napsauta muutoksen lisäyskohtaa. Jäljitä muutokset -paneelissa näkyvät muutoksen päivämäärä, kellonaika ja joukko muita tietoja.

Muutosten hyväksyminen ja hylkääminen

Kun juttuun on tehty muutoksia, muutosten jäljittämisen avulla voit tarkastella kaikkia muutoksia ja päättää, sisällytetäänkö ne juttuun. Tämä koskee niin omia muutoksiasi kuin muiden tekemiä muutoksia. Voit hyväksyä tai hylätä yksittäisiä jäljitettyjä muutoksia, muutosten osia tai kaikki muutokset samalla kertaa.

Kun hyväksyt muutoksen, se muuttuu tavalliseksi tekstiksi, jota ei enää korosteta muutoksena. Kun hylkäät muutoksen, teksti palaa muotoon, jossa se oli ennen muutoksen tekemistä.

 1. Aseta lisäyskohta jutun alkuun juttueditorissa (InDesign) tai raakateksti- tai juttunäkymässä (InCopy).

 2. Napsauta Jäljitä muutokset -paneelissa (InDesign) tai Jäljitä muutokset -työkalurivillä (InCopy) Seuraava muutos -painiketta .

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Hyväksy korostettu muutos ja sisällytä se tekstiin napsauttamalla Hyväksy muutos -painiketta.
  • Hylkää muutos ja palauta alkuperäinen teksti napsauttamalla Hylkää muutos -painiketta .

  Huomautus:

  Jos haluat hyväksyä tai hylätä muutoksen ja siirtyä seuraavaan muutokseen, napsauta Hyväksy muutos- tai Hylkää muutos -painiketta Ctrl-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) alhaalla.

  • Jos palata edelliseen muutokseen tai hypätä muutoksen yli ja siirtyä seuraavaan muutokseen, napsauta Edellinen muutos-  tai Seuraava muutos -painiketta .

  • Jos haluat hyväksyä tai hylätä kaikki muutokset, napsauta Hyväksy kaikki tämän jutun muutokset -painiketta  tai Hylkää kaikki tämän jutun muutokset -painiketta .

  • Jos haluat hyväksyä tai hylätä kaikki jutun tai julkaisun muutokset tai hyväksyä tai hylätä kaikki tietyn osallistujan tekemät muutokset, valitse soveltuva vaihtoehto Jäljitä muutokset -paneelivalikosta (InDesign) tai Muutokset-valikosta (InCopy).

Huomautus:

jos muutat mielesi muutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, voit kumota toiminnon valitsemalla Muokkaa > Kumoa tai painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z (Windows) tai komento+Z (Mac OS).

Hyväksy kaikki muutokset- tai Hylkää kaikki muutokset -komennon valinta vaikuttaa myös piilotettuun ehdolliseen tekstiin.

Jäljitä muutokset -asetusten määrittäminen

Asetuksissa voit määrittää useita jäljityksen asetuksia. Voit määrittää muutosten värin ja valita, mitä muutoksia jäljitetään: tekstin lisäyksiä, poistoja vai siirtoja. Voit määrittää myös jokaisen jäljitettävän muutostyypin ulkoasun ja ottaa käyttöön värilliset muutospalkit, jotka osoittavat sivun reunuksissa muutoksia.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Jäljitä muutokset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Jäljitä muutokset (Mac OS).

 2. Valitse kaikki muutostyypit, joita haluat jäljittää.

 3. Määritä jokaiselle muutostyypille tekstin väri, tausta, taustan väri ja merkintätapa.

 4. Valitse Estä päällekkäisten värien käyttö, jos haluat varmistaa, että kaikille käyttäjille on määritetty eri väri.

 5. Jos haluat näyttää muutospalkit, valitse Muutospalkit-asetus. Valitse väri Muutospalkin väri -valikosta ja määritä, näytetäänkö palkit vasemmassa vai oikeassa reunuksessa.

 6. Valitse Sisällytä poistettu teksti oikolukuun, jos haluat tarkistaa poistetuksi merkityn tekstin oikeinkirjoituksen.

 7. Napsauta OK-painiketta.

Käyttäjänimen ja käyttäjän värin muuttaminen

 1. Valitse Tiedosto > Käyttäjä.
 2. Määritä käyttäjänimi sekä muutosten jäljittämisessä ja huomautuksissa käytettävä väri. Valitse lopuksi OK.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi