Käyttöopas Peruuta

Objektityylit

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tietoja objektityyleistä

Samaan tapaan kuin kappale- ja merkkityyleillä voi muotoilla nopeasti tekstiä, objektityyleillä voi muotoilla grafiikkaa ja kehyksiä. Objektityyleissä on muun muassa viiva-, väri-, läpinäkyvyys-, heittovarjo-, kappaletyyli- ja tekstinkierrätysasetuksia. Voit lisätä objektiin, viivaan, täyttöön ja tekstiin erilaisia läpinäkyvyystehosteita.

Voit käyttää objektityylejä objekteissa, ryhmissä ja kehyksissä (myös tekstikehyksissä). Tyyli voi poistaa ja korvata kaikki objektiasetukset tai korvata vain tiettyjä asetuksia, jolloin muut asetukset pysyvät ennallaan. Voit päättää, mihin asetuksiin tyyli vaikuttaa, joko sisällyttämällä määritykseen asetusluokan tai jättämällä sen määrityksestä pois.

Kehysruudukoissa voi käyttää myös objektityylejä. Oletusarvoisesti kaikissa luoduissa kehysruudukoissa käytetään [Perusruudukko]-objektityyliä. Voit muokata [Perusruudukko]-tyyliä tai käyttää ruudukossa muita objektityylejä. Kun luot objektityylin kehysruudukkoa varten tai muokkaat sitä, määritä kirjoitussuunta, kehyksen tyyppi ja nimetty ruudukko Jutun asetukset -osassa.

Saatat tyylejä luodessasi havaita, että useilla eri tyyleillä on joitakin yhteisiä ominaisuuksia. Sinun ei tarvitse erikseen määrittää näitä ominaisuuksia aina, kun määrität seuraavan tyylin, vaan voit luoda objektityylin toisen tyylin pohjalta. Kun muutat perustyyliä, kaikki ylätyylissä esiintyvät yhteiset määritteet muuttuvat myös alityylissä.

Objektityylit-paneelin yleiskuvaus

Objektityylit-paneelin avulla luodaan, nimetään ja käytetään objektityylejä. Kun julkaisu luodaan, paneelissa näkyy aluksi objektityylien oletusjoukko. Objektityylit tallentuvat julkaisun mukana ja näkyvät paneelissa aina, kun kyseinen julkaisu avataan. Tekstikehys-kuvake   ilmaisee tekstikehysten oletustyylin ja Grafiikkakehys-kuvake  grafiikkakehysten ja piirrettyjen kuvioiden oletustyylin.

Objektityylit-paneelin avulla luodaan, muokataan ja käytetään objektityylejä. Kun julkaisu luodaan, paneelissa näkyy aluksi objektityylien oletusjoukko. Objektityylit tallentuvat julkaisun mukana ja näkyvät paneelissa aina, kun kyseinen julkaisu avataan. Tekstikehysten oletustyyli on merkitty Tekstikehys-kuvakkeella ; grafiikkakehysten oletustyyli on merkitty Grafiikkakehys-kuvakkeella ; kehysruudukoiden oletustyyli on merkitty Ruudukko-kuvakkeella .

Objektityylit-paneelin avaaminen

 1. Valitse Ikkuna > Tyylit > Objektin tyylit.

Objektityylien luetteloinnin muuttaminen paneelissa

 • Valitse paneelivalikosta Pienet paneelin rivit, jos haluat nähdä objektityylien tiivistetyn luettelon.
 • Vedä objektityyli toiseen paikkaan. Kun haluttuun kohtaan tulee musta viiva, vapauta hiiren painike.
 • Valitse paneelivalikosta Lajittele nimen mukaan, jos haluat nähdä objektityylit aakkosjärjestyksessä.

Objektityylien määrittäminen

Voit määrittää tyylin, joka perustuu objektissa jo käyttämiisi asetuksiin, tai luoda tyylin alusta lähtien.

 1. Valitse objekti tai tekstikehys, joka käyttää objektityylissä tarvitsemiasi asetuksia.
 2. Valitse Objektityylit-paneelivalikosta Uusi objektityyli tai Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) Luo uusi tyyli -painiketta.
 3. Kirjoita tyylin nimi Uusi objektityyli -valintaikkunaan.
 4. Jos haluat tyylin perustuvan toiseen tyyliin, valitse kyseinen tyyli Perustuu-kohdasta.
  Huomautus:

  Perustuu-asetus antaa mahdollisuuden ketjuttaa tyylejä, jotta yhden tyylin muutokset siirtyvät muihin kyseiseen tyyliin perustuviin tyyleihin. Jos teet muutoksia alityylin muotoiluun ja haluatkin aloittaa alusta, napsauta Palauta perusta -painiketta. Tämä palauttaa alityylin muotoilun identtiseksi sen perustana olleen tyylin kanssa.

 5. Jos haluat lisätä pikanäppäimen, sijoita kohdistin Pikanäppäin-ruutuun ja varmista, että Num Lock on käytössä. Pidä haluamaasi vaihto- Alt- ja Ctrl-näppäinten (Windows) tai optio-, vaihto- ja komentonäppäinten (Mac OS) yhdistelmää painettuna ja paina numeronäppäimistön numeronäppäintä. Tyylien pikanäppäimiksi voidaan määrittää vain numeronäppäimistön numeronäppäimiä (ei kirjaimia tai muita numeronäppäimiä).
 6. Valitse Perusmääritteet-kohdasta muut luokat, joiden sisältämiä asetuksia haluat muuttaa, ja määritä haluamasi asetukset. Määritä kunkin luokan vasemmalla puolella olevaa valintaruutua napsauttamalla, sisällytetäänkö luokka tyyliin vai ohitetaanko se.

  Määritä ruudukon objektityypin kirjoitussuunta, kehyksen tyyppi ja nimetty ruudukko Jutun asetukset -luokan avulla. Nimettyyn ruudukkoon on tallennettu kehysruudukon asetukset, joita voidaan käyttää missä tahansa kehysruudukossa.

 7. Lisää tehosteita valitsemalla asetus kohdasta Tehosteet: (Objekti, Viiva, Täyttö tai Teksti), valitsemalla tehosteluokat ja määrittämällä niiden asetukset Voit määrittää erilaiset tehosteet kutakin luokkaa varten. Valitse, mitkä tehosteluokat otetaan käyttöön, poistetaan käytöstä tai ohitetaan tyylissä.
 8. Valitse Vientiasetukset-kohdassa haluttu asetus ja määritä sitten asetukseen liittyvät vientiparametrit. Voit määrittää kuvien ja grafiikan vaihtoehtoisen tekstin. Voit käyttää nimiöidyissä PDF-tiedostoissa nimiöitä ja todellisia tekstiasetuksia. Voit luoda HTML- ja EPUB-sivuasetteluissa kullekin objektille erilaisia muunnosasetuksia, jotta ne voidaan muodostaa hyvin näyttökokoon ja pikselitiheyteen katsomatta.
  Vientiasetukset

  Huomautus:

  Objektin vientiasetusten avulla määritetään vientiparametrit eri muodoissa tapahtuvaa vientiä varten, esimerkiksi EPUB- ja HTML-muotoa tai helppokäyttöisiä PDF-tiedostoja käytettäessä. Objektin vientiasetuksia sovelletaan tekstikehyksiin, grafiikkakehyksiin ja ryhmiin. Katso Objektin vientiasetukset.

 9. Napsauta OK-painiketta.

Objektityyliluokat

Jos haluat tyyliä käytettävän vain tietyissä määritteissä muiden asetusten jäädessä ennalleen, varmista, että luokat, joita tyylin pitää hallita, ovat oikeassa tilassa. Kullakin luokalla voi olla kolme tilaa: käytössä, ei käytössä tai ohitettu. Jos esimerkiksi Heittovarjo-valintaruutu valitaan, heittovarjon muotoilu sisältyy objektityyliin. Kun Heittovarjo-valintaruudun valinta poistetaan, heittovarjo ei ole käytössä tyylin osana – objektiin lisätty heittovarjo näkyy ohituksena. Kun Heittovarjo-valintaruutu on "ohita"-tilassa (Windowsissa näkyy pieni neliö ja Mac OS:ssä viiva), heittovarjo jää pois tyylistä. Tyyliin lisätty heittovarjo ei siis näy ohituksena.

Objektityyliluokat

A. Käytössä B. Ohitettu C. Ei käytössä 

Huomautus:

Luokissa, joissa asetuksia voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksitellen, esimerkiksi Täyttö, Viiva ja Läpinäkyvyys, on vain kaksi tilaa. Ne voivat olla joko käytössä tai ohitettuja.

Kappaletyylit-luokka on normaalisti poistettu käytöstä, vaikka luotaisiin tekstikehystä. Tämä luokka on käytettävissä vain, jos objekti on ketjuttamaton tekstikehys.

Objektityylien käyttäminen

Jos käytät objektityyliä objektijoukolle, objektityyliä käytetään kaikissa ryhmän objekteissa. Kun haluat käyttää objektityyliä objektijoukolle, laita objektit sisäkkäin kehykseen. (Voit liittää objektin kehykseen esimerkiksi komennolla Muokkaa > Liitä kohteeseen).

 1. Valitse objekti, kehys tai ryhmä.
 2. Lisää tyyli napsauttamalla Ohjauspaneelissa tai Objektityylit-paneelissa näkyvää objektityyliä.

Jos valitset Objektityylit-paneelista Poista ohitukset tyyliä käytettäessä, objektityylin napsauttaminen merkitsee oletuksen mukaan ohitusten poistamista. Jos tätä asetusta ei ole valittu, voit poistaa ohitukset tyyliä lisätessäsi Alt-napsauttamalla (Windows) tai optio-osoittamalla (Mac OS) objektityyliä.

Huomautus:

Voit myös vetää objektityylin objektiin, kun haluat käyttää tyyliä valitsematta objektia ensin.

Jos ryhmä on valittu ja valitaan tyyli, tyyliä käytetään ryhmän jokaisessa objektissa.

Kun olet valinnut tyylin, voit käyttää objektissa tarpeen mukaan muita asetuksia. Vaikka tyylissä määritetty asetus ohitettaisiin, yhteys tyyliin ei katkea.

Oletusobjektityylien käyttäminen

Objektityylit-paneelissa näkyy jokaisen uuden julkaisun objektityylien oletusjoukko. Aina kun luot objektin, siihen liitetään objektityyli. Jos luot tekstikehyksen, siinä käytetään [Perustekstikehys]-objektityyliä. Jos piirrät reitin tai kuvion, siinä käytetään [Perusgrafiikkakehys]-objektityyliä. Jos sijoitat kuvan tai piirrät X-merkin sisältävän paikkamerkkikuvion, siinä käytetään [Ei mitään]-objektityyliä. Voit valita tekstikehyksille ja grafiikkakehyksille eri oletusobjektityylit.

Objektityylit-paneelissa näkyy jokaisen uuden julkaisun objektityylien oletusjoukko. Aina kun luot objektin, siihen liitetään objektityyli. Jos luot tekstikehyksen, siinä käytetään [Perustekstikehys]-objektityyliä. Jos sijoitat kuvan tai piirrät reitin tai kuvion, siinä käytetään [Perusgrafiikkakehys]-objektityyliä. Jos luot kehysruudukon, siinä käytetään [Perusruudukko]-objektityyliä. Jos piirrät X-merkin sisältävän paikkamerkkikuvion, siinä käytetään [Ei mitään] -objektityyliä. Voit valita kullekin objektityypille eri oletusarvoisen objektityylin.

 • Jos haluat vaihtaa tekstikehyksen oletustyylin, valitse ensin Objektityylit-paneelivalikosta Tekstikehyksen oletustyyli ja sitten objektityyli.
 • Jos haluat vaihtaa grafiikkakehyksen oletustyylin, valitse ensin Objektityylit-paneelivalikosta Grafiikkakehyksen oletustyyli ja sitten objektityyli.
 • Graafisten paikkamerkkikehysten (joiden nimessä on X) oletustyylinä on aina [Ei mitään]. Objektityyliä ei voi määrittää oletukseksi.
 • Jos haluat vaihtaa kehysruudukon oletustyylin, valitse ensin Objektityylit-paneelivalikosta Ruudukon oletustyyli ja sitten objektityyli.
 • Voit vaihtaa minkä tahansa objektityypin oletustyylin vetämällä oletusobjektityypin ilmaisevan kuvakkeen objektityylistä toiseen.
Huomautus:

Jos valitset objektityylin eikä mitään kehystä ei ole valittu, objektityylistä tulee joko tekstin tai grafiikan oletusobjektityyli sen perusteella, mikä työkalu on valittu työkalupaneelista.

Huomautus:

Jos valitset objektityylin eikä mitään kehystä ei ole valittu, objektityylistä tulee joko tekstin, grafiikan tai ruudukkokehysten oletusobjektityyli sen perusteella, mikä työkalu on valittu työkalupaneelista.

[Perus]-tyylejä voi muokata mutta ei poistaa.

Objektityylin ohitusten poistaminen

Ohitus syntyy, kun objektissa käytetään muotoilua, joka poikkeaa objektissa käytettävän tyylin määrityksestä. Kun valitset ohitukisen sisältävän objektin, tyylin nimen vieressä on plusmerkki (+).

Poista ohitukset -komennolla voit ohittaa minkä tahansa muotoilun, joka on käytössä tai poistettu käytöstä objektityylissä. Voit poistaa ohitetut määritteet Poista määritteet, jotka eivät ole tyylin määrittämiä -toiminnolla.

Objektityylin ohitusten poistaminen

 1. Valitse objekti tai ryhmä, jota haluat muuttaa.
 2. Napsauta Objektityylit-paneelin alareunassa olevaa Poista ohitukset -painiketta  .

Ohitus näkyy vain, jos käytetty määrite on osa tyyliä.

Objektityylissä ohitettujen määritteiden poistaminen

Haluat ehkä poistaa määritteet objektista, vaikka kyseiset määritteet ohitetaan tyylissä. Jos esimerkiksi Täyttö-luokka on ohitettu objektityylissä ja lisäät punaisen täytön kehykseen, jossa objektityyliä käytetään, Poista määritteet, jotka eivät ole tyylin määrittämiä -asetuksen valitseminen poistaa punaisen täytön.

Huomautus:

jos objektityyliluokka on poistettu käytöstä (valitsematta) eikä ohitettu, voit syrjäyttää sen Poista ohitukset -komennolla.

 1. Valitse objekti tai ryhmä, jota haluat muuttaa.
 2. Napsauta Objektityylit-paneelin alareunassa olevaa Poista määritteet, jotka eivät ole tyylin määrittämiä -painiketta  .

Voit katkaista objektin ja siinä käytettävän tyylin välisen linkin. Objekti säilyttää samat määritteet mutta ei enää muutu tyylin muuttuessa.

 1. Valitse objekti, jossa käytetään objektityyliä.
 2. Valitse Objektityylit-paneelivalikosta Katkaise linkki tyyliin.

Jos et halua säilyttää objektityylin muotoilua, valitse Objektityylit-paneelista [Ei mitään].

Objektityylin nimen vaihtaminen

 1. Varmista, ettei mitään objektia ole valittu. Muuten ohjelma lisää tyylin objektiin.
 2. Kaksoisnapsauta Objektityylit-paneelissa objektityyliä, jonka nimen haluat vaihtaa.
 3. Kirjoita Objektityylit-valintaikkunaan tyylin uusi nimi ja napsauta OK-painiketta.
Huomautus:

Voit myös muokata objektityyliä suoraan paneelissa. Napsauta tyyliä, odota hetki ja napsauta sitten uudelleen, jotta voit muokata tyylin nimeä.

Objektityylien muokkaaminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos et halua käyttää tyyliä valitussa kehyksessä tai asettaa sitä oletukseksi, napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) Objektityylit-paneelissa näkyvää tyylin nimeä ja valitse Muokkaa [tyylin nimi].

  • Kaksoisnapsauta tyylin nimeä Objektityylit-paneelissa tai valitse ensin tyyli ja sitten tyylipaneelin valikosta Tyyliasetukset. Huomaa, että näin tyyliä käytetään missä tahansa valitussa objektissa tai se määritetään oletusobjektityypiksi.

 2. Valitse Objektityyliasetukset-valintaikkunasta luokka, jonka sisältämiä asetuksia aiot muuttaa, ja tee asetuksiin haluamasi muutokset.
 3. Selvitä, ovatko objektityyliluokat käytössä, pois käytöstä vai ohitettu.
 4. Valitse OK.

Objektityylin poistaminen

 1. Valitse objektityyli Objektityylit-paneelista.
 2. Valitse paneelivalikosta Poista tyyli tai vedä tyyli Objektityylit-paneelin alareunassa olevaan Poista-kuvakkeeseen.
 3. Jos poistat tyylin, jota käytetään objekteissa tai johon perustuu muita tyylejä, ohjelma kehottaa valitsemaan korvaavan tyylin Poista objektin tyyli -valikosta. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat määrittää uuden tyylin objekteille, jotka käyttävät poistettua tyyliä, valitse haluamasi tyyli ja napsauta OK-painiketta.

  • Jos et halua muuttaa objekteja, valitse [Ei mitään] ja varmista, että Säilytä muotoilu -asetus on valittu. Napsauta OK-painiketta. Objektit, jotka käyttävät poistettua tyyliä, säilyttävät samat määritteet mutta eivät enää ole yhteydessä tyyliin.

  • Jos haluat poistaa kaikki käyttämäsi määriteasetukset, valitse [Ei mitään], poista Säilytä muotoilu -asetuksen valinta ja napsauta OK-painiketta.

Huomautus:

Jos haluat poistaa kaikki tyylit, joita ei käytetä objekteissa, valitse Objektityylit-paneelivalikosta Valitse kaikki käyttämättömät ja napsauta sitten Poista-kuvaketta.

Objektityylin uudelleen määrittäminen

Kun olet käyttänyt objektityyliä, voit ohittaa minkä tahansa sen asetuksista. Jos pidät tiettyyn objektiin tekemistäsi muutoksista, voit määrittää tyylin uudelleen niin, että se vastaa muutetun objektin muotoilua. Huomaa, että Määritä objektityyli uudelleen -komento vaikuttaa vain käytössä oleviin ja käytöstä poistettuihin luokkiin. Se ei vaikuta ohitettuihin luokkiin. Jos objekti sisältää lisäasetuksia, kyseiset asetukset on lisättävä tyyliin erikseen. Voit myös luoda uuden objektityylin.

 1. Valitse objekti, joka käyttää muutettavaa tyyliä.
 2. Säädä haluamiasi ulkoasumääritteitä.
 3. Valitse Objektityylit-paneelivalikosta Määritä tyyli uudelleen.

Objektityylin määritys muuttuu vastaamaan käyttämiäsi ohitusasetuksia. Kaikki objektityylin esiintymät julkaisussa päivittyvät uusien asetusten mukaisiksi.

Huomautus:

Jos Määritä objektityyli uudelleen -asetus ei ole käytettävissä, asettamasi määritteet eivät ole osa objektityylin määritystä. Jos haluat muuttaa tyylin määritystä suoraan, valitse Objektityyliasetukset tai luo objektista uusi tyyli.

Objektityylien tuominen

Voit tuoda tyylejä toisista julkaisuista. InDesign tuo objektityylien lisäksi tyyleissä käytetyt värimallit, mukautetut viivat, merkkityylit ja kappaletyylit. Jos tuodulla värimallilla, viivalla tai kappaletyylillä on sama nimi mutta eri arvot kuin olemassa olevalla värimallilla tai tyylillä, InDesign vaihtaa sen nimen.

Jos tuotavat objektityylit sisältävät nimettyjä ruudukoita, myös nämä ruudukot tuodaan.

 1. Valitse Objektityylit-paneelivalikosta Lataa objektityylit.
 2. Valitse tiedosto, josta haluat tuoda objektityylit, ja napsauta Avaa-painiketta.
 3. Varmista Lataa tyylit -valintaikkunasta, että haluamiesi tyylien vieressä on valintamerkki. Jos tyylien nimissä ilmenee ristiriitoja, valitse jokin seuraavista Ristiriita nykyisen tyylin kanssa -asetuksista ja napsauta sitten OK-painiketta.

  Käytä tuotavan tyylin määritystä

  Korvaa nykyisen tyylin ladatulla tyylillä ja käyttää uusia määritteitä kaikissa nykyisen julkaisun objekteissa, joissa aikaisemmin käytettiin vanhaa tyyliä. Voit vertailla tyylejä keskenään, sillä tuotavien ja nykyisten tyylien määritykset näkyvät Lataa tyylit -valintaikkunan alareunassa.

  Nimeä uudelleen automaattisesti

  Nimeää ladatun tyylin uudelleen.

  Objektityylit näkyvät Objektityylit-paneelissa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi