Tee helposti yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa. Tuo kommentteja InDesign CC:llä luoduista PDF-tiedostoista.

Jos olet luonut PDF-tiedostoja InDesign-julkaisustasi ja jakanut ne tarkistusta varten, voit tuoda kommentteja tarkistetuista PDF-tiedostoista suoraan julkaisuusi ja hallita palautetta helposti. Voit hyväksyä kommentteja ja merkitä ne ratkaistuiksi tai ratkaisemattomiksi. Kun valitset kommentin, julkaisussa korostetaan kohta, jota kommentti koskee.

Huomautus:

Varmista, että InDesign-dokumenttia ei muokata tarkistettavan PDF-tiedoston luonnin jälkeen, jotta kommentit määritetään oikein.

Kommenttien tuominen

 1. Avaa InDesign-julkaisu, johon haluat tuoda PDF-tiedoston kommentit.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Tiedosto > Tuo PDF-tiedoston kommentit.
  • Valitse Ikkuna > PDF-tiedoston kommentit ja sitten Tuo PDF-tiedoston kommentit.
 3. Etsi PDF-tiedosto, joka sisältää julkaisuun tuotavat kommentit, ja valitse Tuo kommentit. Voit tuoda julkaisuun kommentteja useista PDF-tiedostoista. Kommentit tuodaan ja näytetään PDF-tiedoston kommentit ‑paneelissa.

Kommenttien hallinta

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelin yleiskuvaus

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelissa näkyvät kaikki tuodut kommentit. Kommenttien kokonaismäärä näkyy näytön yläosassa. Kaikki kommentit ryhmitellään sivunumeron mukaan. 

Jokaisesta kommentista näkyvät seuraavat tiedot:

 • Kommentin tyyppi
 • Tarkistajan nimi
 • Kommentin päivämäärä
 • Mahdollisuus merkitä kommentti ratkaistuksi tai ratkaisemattomaksi
 • Mahdollisuus poistaa kommentti
 • Mahdollisuus hyväksyä kommentti, käytettävissä vain Yliviivattu teksti-, Korvaa teksti- ja Lisää teksti ‑toimintoja käytettäessä
PDF-tiedoston kommentit ‑paneeli
PDF-tiedoston kommentit ‑paneeli

A. PDF-tiedoston kommentit ‑paneelin valikko B. Suodata kommentit C. Merkitse ratkaistuksi/ratkaisemattomaksi D. Hyväksy kommentti E. Poista kommentti F. Hae kommentteja G. Kommenttien määrä H. Kommentin tyyppi I. Näytä/piilota kommentit sivuasettelussa 

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelin käyttäminen

Kun kommentit on tuotu PDF-tiedoston kommentit ‑paneeliin, voit tarkastella yksittäisiä kommentteja. Kun valitset kommentin, kommenttia vastaava merkintä korostetaan julkaisussa.

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelissa voit

 • suodattaa kommentteja niiden tilan, tarkistajan, kommenttien tyypin ja kommenttien PDF-tiedostolähteen mukaan. Lisätietoja on artikkelissa Kommenttien suodattaminen.

 • tarkastella yksittäisiä kommentteja ja merkitä ne ratkaistuiksi

 • hyväksyä Yliviivattu teksti-, Korvaa teksti- ja Lisää teksti ‑kommenttityyppien muutokset. Kun hyväksyt kommentin, julkaisu päivitetään vastaavilla muutoksilla.

 • poistaa kommentin.

Kommenttien suodattaminen

Suodattaminen tilan mukaan

Voit suodattaa kommentteja seuraavien tilojen mukaan:

Ratkaistu

Tarkastele kommentteja, jotka olet merkinnyt ratkaistuiksi.

Ratkaisematon

Tarkastele kommentteja, jotka olet merkinnyt ratkaisemattomiksi.

Määritetty

Tarkastele kommentteja, jotka on määritetty julkaisussa olevaan objektiin.

Määrittämätön

Tarkastele kommentteja, joita ei ole määritetty julkaisussa olevaan objektiin. Määrittämättömät kommentit on merkitty -kuvakkeella.

Suodattaminen tarkistajan mukaan

Useiden tarkistajien tapauksessa voit suodattaa kommentteja PDF-tiedoston tarkistajan mukaan.

Suodattaminen kommenttityypin mukaan

Voit suodattaa kommentteja kommenttityypin mukaan. InDesign tukee seuraavia kommenttityyppejä:

Tekstiruutu
Pilvi
Alleviivaus Nuoli
Tekstikommentti Yhdistetyt viivat
Tekstiselite
Korostettu teksti
Yliviivattu teksti Viiva
Muistilappu Suorakulmio
Leimasintyökalu
Lisää teksti
Korvaa teksti Lyijykynä

Suodattaminen PDF-tiedostolähteen mukaan

Jos olet tuonut kommentteja useista PDF-tiedostoista, voit suodattaa kommentteja PDF-tiedostolähteen mukaan.