Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedoston kommenttien tuominen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tee helposti yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa. Tuo kommentteja InDesign CC:llä luoduista PDF-tiedostoista.

Jos olet luonut PDF-tiedostoja InDesign-julkaisustasi ja jakanut ne tarkistusta varten, voit tuoda kommentteja tarkistetuista PDF-tiedostoista suoraan julkaisuusi ja hallita palautetta helposti. Voit hyväksyä kommentteja ja merkitä ne ratkaistuiksi tai ratkaisemattomiksi. Kun valitset kommentin, julkaisussa korostetaan kohta, jota kommentti koskee.

Huomautus:

Varmista, että InDesign-dokumenttia ei muokata tarkistettavan PDF-tiedoston luonnin jälkeen, jotta kommentit määritetään oikein.

Kommenttien tuominen

 1. Avaa InDesign-julkaisu, johon haluat tuoda PDF-tiedoston kommentit.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Tiedosto > Tuo PDF-tiedoston kommentit.
  • Valitse Ikkuna > PDF-tiedoston kommentit ja sitten Tuo PDF-tiedoston kommentit.
 3. Etsi PDF-tiedosto, joka sisältää julkaisuun tuotavat kommentit, ja valitse Tuo kommentit. Voit tuoda julkaisuun kommentteja useista PDF-tiedostoista. Kommentit tuodaan ja näytetään PDF-tiedoston kommentit ‑paneelissa.

Kommenttien hallinta

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelin yleiskuvaus

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelissa näkyvät kaikki tuodut kommentit. Kommenttien kokonaismäärä näkyy näytön yläosassa. Kaikki kommentit ryhmitellään sivunumeron mukaan. 

Jokaisesta kommentista näkyvät seuraavat tiedot:

 • Kommentin tyyppi
 • Tarkistajan nimi
 • Kommentin päivämäärä
 • Mahdollisuus merkitä kommentti ratkaistuksi tai ratkaisemattomaksi
 • Mahdollisuus poistaa kommentti
 • Mahdollisuus hyväksyä kommentti, käytettävissä vain Yliviivattu teksti-, Korvaa teksti- ja Lisää teksti ‑toimintoja käytettäessä
PDF-tiedoston kommentit ‑paneeli

A. PDF-tiedoston kommentit ‑paneelin valikko B. Suodata kommentit C. Merkitse ratkaistuksi/ratkaisemattomaksi D. Hyväksy kommentti E. Poista kommentti F. Hae kommentteja G. Kommenttien määrä H. Kommentin tyyppi I. Näytä/piilota kommentit sivuasettelussa 

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelin käyttäminen

Kun kommentit on tuotu PDF-tiedoston kommentit ‑paneeliin, voit tarkastella yksittäisiä kommentteja. Kun valitset kommentin, kommenttia vastaava merkintä korostetaan julkaisussa.

PDF-tiedoston kommentit ‑paneelissa voit

 • suodattaa kommentteja niiden tilan, tarkistajan, kommenttien tyypin ja kommenttien PDF-tiedostolähteen mukaan. Lisätietoja on artikkelissa Kommenttien suodattaminen.

 • tarkastella yksittäisiä kommentteja ja merkitä ne ratkaistuiksi

 • hyväksyä Yliviivattu teksti-, Korvaa teksti- ja Lisää teksti ‑kommenttityyppien muutokset. Kun hyväksyt kommentin, julkaisu päivitetään vastaavilla muutoksilla.

 • poistaa kommentin.

Kommenttien suodattaminen

Suodattaminen tilan mukaan

Voit suodattaa kommentteja seuraavien tilojen mukaan:

Ratkaistu

Tarkastele kommentteja, jotka olet merkinnyt ratkaistuiksi.

Ratkaisematon

Tarkastele kommentteja, jotka olet merkinnyt ratkaisemattomiksi.

Määritetty

Tarkastele kommentteja, jotka on määritetty julkaisussa olevaan objektiin.

Määrittämätön

Tarkastele kommentteja, joita ei ole määritetty julkaisussa olevaan objektiin. Määrittämättömät kommentit on merkitty -kuvakkeella.

Suodattaminen tarkistajan mukaan

Useiden tarkistajien tapauksessa voit suodattaa kommentteja PDF-tiedoston tarkistajan mukaan.

Suodattaminen kommenttityypin mukaan

Voit suodattaa kommentteja kommenttityypin mukaan. InDesign tukee seuraavia kommenttityyppejä:

Tekstiruutu

Pilvi

Alleviivaus

Nuoli

Tekstikommentti

Yhdistetyt viivat

Tekstiselite

Korostettu teksti

Yliviivattu teksti

Viiva

Muistilappu

Suorakulmio

Leimasintyökalu

Lisää teksti

Korvaa teksti

Lyijykynä

Suodattaminen PDF-tiedostolähteen mukaan

Jos olet tuonut kommentteja useista PDF-tiedostoista, voit suodattaa kommentteja PDF-tiedostolähteen mukaan.

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi